Kółko psychologiczne to cykliczne zajęcia dla uczniów szkół średnich. Głównym celem spotkań jest zainteresowanie uczniów szkół średnich psychologią oraz wyposażenie ich w umiejętności przydatne w życiu codziennym, których wciąż nie obejmuje podstawowy program nauczania. Oferta skierowana jest do wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych. Zajęcia są bezpłatne i odbywają się na Uniwersytecie SWPS w Sopocie.

Zgłoszenia

Podczas spotkań uczniowie uczą się podstaw współczesnej psychologii oraz poznają szeroki zakres jej zastosowań. Uzyskują wiedzę na temat eksperymentów psychologicznych, emocji, radzenia sobie ze stresem i innych, przydatnych umiejętności. Dzięki warsztatowej formie zajęć, uczestnicy mają możliwość sprawdzenia nabytej wiedzy teoretycznej w praktyce.

Osoby, które będą obecne na minimum 5 spotkaniach, otrzymają na koniec certyfikat potwierdzający ich członkostwo w kółku.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie. Obowiązują zapisy indywidualne.

Spotkania odbywają się w raz w miesiącu o godz. 17:00, począwszy od października. Czas trwania każdego spotkania to 90 min.

Z trudem mówisz o swoich emocjach? Spróbuj je opisać!

  • Termin: 10 października 2019 r., godz. 17.00, sala 0.5

Emocjonalne pisanie jest jednym z najlepszych, a wciąż niedocenianych, sposobów radzenia sobie ze stresem, a także redukowania zbyt intensywnych i długotrwałych przykrych emocji. Nawet jedna krótka sesja pisania o tym, co w nas „siedzi”, może nie tylko zredukować stres, ale też pomóc nam na nowo odkryć świat i samych siebie. Ale jak zacząć? Jak robić to dobrze? Podczas spotkania opowiem również o roli pisania w radzeniu sobie z lękiem i złością przez pryzmat badań, które prowadziłam (również w przebiegu chorób przewlekłych czy uznawanych za nieuleczalne). Na finał zaproponuję krótkie ćwiczenie, w którym, przy pomocy techniki burzy mózgów i w myśl efektu synergicznego, wspólnie z zebranymi stworzymy kreatywny opis osoby, która będzie ujawniała po jednej cesze każdego z uczestników spotkania. Zaintrygowani?

mgr Małgorzata Osowiecka

258 malgorzata osowiecka

Psycholog, wykładowca na Uniwersytecie SWPS w Sopocie, doktorantka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Uniwersytetu SWPS. Zrealizowała grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytet Młodych Wynalazców „Dynamika emocji w procesie twórczym”, kierownik grantu „Preludium” Narodowego Centrum Nauki na temat odbioru poezji. Prowadzi ćwiczenia i konwersatoria z psychologii poznawczej, emocji i motywacji, diagnozy twórczości, a także treningi twórczości i kreatywnego pisania.

Zaburzenia psychiczne

  • Termin: 12 listopada 2019 r., godz. 17.00, sala 0.5

Będą to zajęcia psychoedukacyjne dotyczące najczęstszych i najbardziej znanych chorób oraz zaburzeń psychicznych. W czasie spotkania porozmawiamy o możliwych sposobach pomocy, takich jak np. psycholog szkolny, telefon zaufania czy interwencja kryzysowa.

mgr Anna Hebenstreit-Maruszewska

258 dorota szczygiel

Psycholog, seksuolog, psychoterapeuta. Zajmuje się psychoterapią osób dorosłych i ofiar przemocy, głównie takimi problemami jak: nerwica, depresja, zaburzenia lękowe, zespół stresu pourazowego czy terapia DDA (dorosłe dzieci alkoholików) oraz terapią psychoseksualną, tj. leczeniem dysfunkcji seksualnych mających podłoże psychologiczne, a także seksualną terapią par. Interesuje się seksualnością człowieka, w tym trudnościami z ekspresją seksualności i z wychowaniem seksualnym w naszym kręgu kulturowym. Wśród jej zainteresowań zawodowych znajduje się także praca z osobami po traumach wywodzących się zarówno z wczesnego okresu życia (trwająca wiele lat przemoc i nadużycia w dzieciństwie, syndrom DDA, bycie ofiarą wczesnych nadużyć seksualnych), jak również tymi, które powstają w życiu późniejszym (śmierć bliskiej osoby, przemoc, gwałt, nadużycia emocjonalne).

W grupie siła

  • Termin: 12 grudnia 2019 r., godz. 17.00, sala 0.5

Ten psychoedukacyjny warsztat skierowany do młodzieży szkolnej poświęcony będzie efektywnej pracy grupowej i zespołowej. Podczas spotkania poruszymy temat pomyślnej integracji, komunikacji wzmacniającej relacje i technik wspierających pracę drużynową. Warsztat będzie się opierał na praktycznych elementach pracy grupowej, dyskusjach i opracowaniu indywidualnych zaleceń do wzmacniania współpracy w zespołach przez osoby uczestniczące.

mgr Bartosz Karcz

258 Stanisław Borawski

Psycholog, nauczyciel akademicki i naukowiec, pracuje na sopockim wydziale Uniwersytetu SWPS. Zajmuje się poradnictwem oraz szkoleniami z zakresu wspomagania rozwoju, rozwoju psychoseksualnego, komunikacji, profilaktyki zdrowia. Jest członkiem zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej w gdyńskim MOPS. Współpracuje z instytucjami pomagającymi młodzieży i seniorom.

Spadkobiercy Sherlocka Holmesa, czyli fakty i mity o pracy profilera

  • Termin: 9 stycznia 2020 r., godz. 17.00, sala 0.5

Samotny wilk, outsider, psychopata, elegant w garniturze. Najnowszy sprzęt, natychmiastowe analizy i pościgi za seryjnymi mordercami. Seriale, książki i filmy wypaczają obraz pracy profilera. Jeśli fascynuje cię tajemniczy świat zbrodni i chcesz dowiedzieć się, jak wygląda w rzeczywistości praca profilera, warto przyjść na spotkanie i posłuchać, czym prawda różni się od fikcji.

mgr Anna Bieszk

258 dorota szczygiel

Psycholog kliniczny, związana z Kołem Naukowym Psychologii Śledczej działającym przy Uniwersytecie SWPS w Sopocie. Certyfikowany trener biznesu z 4-letnim doświadczeniem w obszarze realizacji szkoleń miękkich. Zawodowo związana z obszarem HR. Na co dzień pasjonatka kontaktu z ludźmi, otwarta na pozyskiwanie młodych talentów i realizująca się w tematyce szkoleniowej. Miłośniczka psychologii śledczej.

Jak ruch wspiera rozwój człowieka?

  • Termin: 13 lutego 2020 r., godz. 17.00, sala 0.5 LIMIT MIEJSC WYCZERPANY

Podczas warsztatu będziemy doświadczać połączeń między ciałem a psychiką. Omówimy wpływ ruchu na procesy poznawcze i emocjonalne. Przyjrzymy się różnym technikom ruchowym wspierającym rozwój człowieka, szczególnie terapii tańcem.

dr Edyta Bonk

258 dorota szczygiel

Psycholog, nauczyciel akademicki Uniwersytetu SWPS, od wielu lat prowadzi warsztaty z zakresu psychologii zdrowia, radzenia sobie ze stresem, aktywizujące pamięć i twórcze myślenie. Certyfikowany Terapeuta Tańcem – Polskie Stowarzyszenie Choreoterapii 2011, Polski Teatr Tańca w Poznaniu.

Co lubię, co mnie interesuje, jakie studia wybrać?

  • Termin: 12 marca 2020 r., godz. 17.00, sala 0.5 SPOTKANIE ODWOŁANE

Pytaniem, z jakim mierzą się licealiści, jest wybór kierunku studiów. Czy należy kierować się możliwościami zatrudnienia po zakończeniu nauki? Czy wybrać kierunek aktualnie modny i popularny? A może najważniejsze jest to, czy studia nie będą za bardzo obciążające i wymagające? Celem warsztatu jest zachęcenie osób stojących przed wyborem dalszej drogi kształcenia do spojrzenia na swoje wybory z perspektywy własnych zainteresowań. Warsztat składa się z dwóch części. Część pierwsza to mini-wykład dotyczący czynników, jakie warto uwzględnić przy wyborze studiów. Część druga to udział w badaniu kwestionariuszowym, którego celem jest określenie zainteresowań osoby badanej (np. zainteresowania matematyczno-logiczne, kierownicze, opiekuńcze, estetyczne) oraz preferowanego przez nią środowiska pracy (np. dostarczającego wielu bodźców lub przeciwnie, spokojnego i przewidywalnego). Uczniowie biorący udział w warsztacie dowiedzą się jak ich preferencje przekładają się na wykonywanie określonych zawodów.

dr Dorota Szczygieł

258 dorota szczygiel

Specjalizuje się w uwarunkowaniach i konsekwencjach regulacji emocji w pracy zawodowej. Bada, w jaki sposób strategie regulacji emocji stosowane przez pracownika wpływają na jego dobrostan, a w szerszej perspektywie na kondycję ekonomiczną organizacji. Jest autorką licznych publikacji dotyczących związku między emocjami, inteligencją emocjonalną i psychicznym dobrostanem człowieka. Na Uniwersytecie SWPS w Sopocie prowadzi zajęcia z zakresu diagnozy psychologicznej oraz psychologii różnic indywidualnych.

Pułapki myślenia

  • Termin: 16 kwietnia 2020 r., godz. 17.00, sala 0.5 SPOTKANIE ODWOŁANE

Jasnowidzowie z łatwością odczytują znaki zapowiadające zdarzenia, które dopiero się wydarzą. Jak im się to udaje? Podczas wykładu sprawdzimy, czy jego uczestnicy dysponują również takimi zdolnościami (po krótkim kursie przysposabiającym). W rzeczywistości tego rodzaju nadprzyrodzone umiejętności są zdecydowanie rzadkie. Istnienie choćby jednego takiego przypadku nie tylko zrewolucjonizowałoby nasze rozumienie otaczającej rzeczywistości, lecz także wymagałoby przepisania podręczników psychologii czy fizyki. W minionych latach takich prób przeprowadzono wiele i zawsze kończyły się mizernym skutkiem. Próby te sporo jednak nas nauczyły o tym, jak łatwo błędy poznawcze sprawiają, że ulegamy złudzeniom o skuteczności jasnowidzenia. Podczas wykładu przedstawię krótkie podsumowanie badań nad tym zagadnieniem i zaszczepimy sceptycyzm wobec działań jasnowidzów.

dr hab. Michał Parzuchowski, prof. Uniwersytetu SWP

258 dorota szczygiel

Psycholog społeczny, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Pracuje na Uniwersytecie SWPS w Sopocie, jest członkiem sopockiego Laboratorium Psychologii Poznania Społecznego. Ukończył staż podoktorski w laboratorium Psycholinguistique & Psychologie Sociale Appliquee na Uniwersytecie we Fryburgu. Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, członek Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk, współredaktor naczelny czasopisma „Social Psychological Bulletin (Psychologia Społeczna)”. Laureat stypendiów rządu szwajcarskiego SCIEX, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Nauki. Założyciel i redaktor naczelny strony www.badania.net.

Formularz zgłoszeniowy

Harmonogram spotkań

Powyższe wydarzenie adresowane jest do subskrybentów naszego newslettera.

Wysłanie zgłoszenia udziału w wydarzeniu będzie uznane za wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji uczestnictwa w wydarzeniu (więcej szczegółów dot. przetwarzania danych osobowych)

Miejsce

Uniwersytet SWPS
Wydział Zamiejscowy w Sopocie
ul. Polna 16/20
sala 0.5

 

Kontakt

Iga Lewicka
Specjalista ds. marketingu i PR
tel. 694 441 727
e-mail: strefa.sopot@swps.edu.pl

Zobacz także

Group 426 Group 430 strefa zarzadznia logo 05 logo white kopia

Zapraszamy na webinar „Wpływ psychodelików na działanie mózgu”