Nowy termin wykładu. Serdecznie zapraszamy!

Trauma i cierpienie pojawiają się niespodziewanie, burząc porządek rzeczy i wystawiając na próbę zaufanie, poczucie bezpieczeństwa oraz nasze wartości. Paradoksalnie jednak doświadczanie ich może pomagać w rozwoju osobistym i pogłębianiu poczucia sensu. Czym jest zatem wzrost postraumatyczny i jakie czynniki kształtują pozytywne zmiany po doświadczeniu traumy? Jakie zaś wpływają na budowanie negatywnego obrazu siebie i świata? O tym wszystkim porozmawiamy 31.01 na wykładzie interaktywnym dra Mariusza Zięby, kierownika Centrum Badań nad Traumą i Kryzysami Życiowymi Uniwersytetu SWPS.

Wykład odbywa się pod patronatem Strefy Psyche uniwersytetu SWPS.

Wstęp wolny. Obowiązują zapisy za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. 

31 stycznia
17.00-18.30
Poznań

Wykład interaktywny: O pozytywnych i negatywnych konsekwencjach doświadczenia traumy

Wydarzenia traumatyczne i kryzysy życiowe przynoszą cierpienie i ból, mogą prowadzić do zaburzeń psychicznych, lecz także do pogłębienia poczucia sensu i znaczenia życia, rozwoju duchowego i zmiany fundamentalnych przekonań na temat świata i samego siebie. Podczas wykładu interaktywnego porozmawiamy o wzroście potraumatycznym i czynnikach, które sprzyjają pozytywnym zmianom po doświadczeniu traumy, ale także o współwystępowaniu wzrostu potraumatycznego z potraumatyczną deprecjacją, czyli negatywnymi zmianami w myśleniu o sobie i świecie. W trakcie wykładu przedstawione będą też wyniki badań prowadzonych w Centrum Badań nad Traumą i Kryzysami Życiowymi.

 

258 zieba mariusz

dr Mariusz Zięba - Psycholog. Naukowo zajmuje się psychologią pozytywną oraz psychologią narracyjną. Prowadzi badania dotyczące psychologicznych uwarunkowań radzenia sobie w sytuacjach poważnych życiowych zmian i krytycznych wydarzeń. Bada również proces wzrostu potraumatycznego. Zgłębia czynniki, które powodują, że nawet traumatyczne zdarzenia mogą niekiedy prowadzić do pozytywnych zmian w życiu człowieka. Wśród jego zainteresowań naukowych są także: wpływ autonarracji na kształtowanie się poczucia sensu i znaczenia życia, oraz rola nadziei podstawowej i nadziei na sukces w radzeniu sobie z wyzwaniami. Jest współautorem kwestionariuszy do pomiaru nadziei podstawowej i wzrostu potraumatycznego oraz adaptacji kwestionariusza nadziei na sukces. Na poznańskim wydziale Uniwersytetu SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii osobowości, kryzysów rozwojowych i egzystencjalnych, psychometrii i diagnozy psychologicznej.

Termin i miejsce

31 stycznia 2019 r., godz. 17.00, 

Uniwersytet SWPS w Poznaniu
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10
61-719 Poznań

Sala 001

Organizatorzy

258 ptbsp    Organizatorem spotkania jest Polskie Towarzystwo Badań nad Stresem Traumatycznym.

[Form Wyklad_Zieba_23012019_Poznan not found!]

Wydarzenia

Archiwum wydarzeń

Zobacz także

Group 426 Group 430 strefa zarzadznia logo 05 logo white kopia