Mówi się o kryzysie wartości, rodziny, wspólnoty. Z mediów docierają złowróżbne komunikaty – o kryzysie finansów publicznych, służby zdrowia, wizerunku partii. Gdzie nie spojrzeć – tam kryzys. Czy na pewno rozumiemy to pojęcie? W jaki sposób wykorzystać kryzys do pozytywnej zmiany w życiu? Czy w takich sytuacjach interwencja kryzysowa odnosi pożądany skutek? O tym, jak psychologia radzi sobie z kryzysem, opowie mgr Liliana Krzywicka podczas wykładu w Strefie Psyche Extra.

21 czerwca
18.00 – 19.30
Katowice

Czasy kryzysów wyzwaniem dla psychologii – o interwencji kryzysowej

Słowo „kryzys” pochodzi od greckiego „krisis” i oznacza: wybór, zmaganie się, walkę. Rzeczywiście, w sytuacji kryzysowej walczymy z przeszkodą, która uniemożliwia nam realizację celu. Wybieramy możliwie najlepsze rozwiązanie, nierzadko pod presją czasu i w poczuciu zagrożenia. Chyba że lęk jest na tyle silny, że paraliżuje jakiekolwiek działanie. Kryzys może być zarówno konsekwencją jednostkowych doświadczeń, jak i wynikać z przyczyn zupełnie niezależnych od nas, jak wojna czy klęska żywiołowa.

Te nieoczekiwane zdarzenia prowadzą do załamania się dotychczasowych sposobów zaradczych, zakotwiczenia w poczuciu niemożności, paraliżu psychicznym, a w rezultacie – zakorzenienia się w traumie. Interwencja kryzysowa ma zapobiegać powstawaniu traumy zarówno na poziomie jednostkowym, jak i grupy społecznej.

258 liliana krzywicka

Liliana Krzywicka – psycholog, socjolog, kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Katowicach, wykładowca Uniwersytetu SWPS w Katowicach, certyfikowany specjalista w zakresie superwizji interwencji kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, członek Rady Certyfikacyjnej Sekcji Interwencji Kryzysowej PTP, certyfikowany specjalista i superwizor ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, członek Rady Ekspertów ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy PARPA – w Warszawie, terapeuta w nurcie terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniach, trener asertywności.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami w kryzysie i po traumie, doznającymi i stosującymi przemoc. Specjalizuje się w problematyce przemocy w bliskich związkach, kryzysu oraz interwencji kryzysowej, traumy i zaburzeń więzi.

[Form StrefaPsyche_21062018_Katowice not found!]

Kontakt

Patrycja Paczyńska-Jasińska

tel. +48 785 202 511
e-mail: strefapsyche.katowice@swps.edu.pl

Miejsce 

 Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Katowicach, ul. Techników 9, sala 204

Wydarzenia

Archiwum wydarzeń

Zobacz także

Group 426 Group 430 strefa zarzadznia logo 05 logo white kopia