sp logo new white

logo uswps nazwa 3

W jaki sposób doświadczeniu traumatycznemu nadać materialną formę oraz kształt? W jaki sposób destrukcyjne emocje wykorzystać w procesie twórczym? W jaki sposób tragedię zamienić w triumf? 18 października porozmawiamy o jednej z metod leczenia PTSD. Spotkanie poprowadzi artystka i doktor sztuk plastycznych – Agata Norek.

Fot. © Bildarchiv Bayerischer Landtag, Foto Rolf Poss

18 października
17.30-19.30
Katowice

Tarcze obronne

Pomysł na stworzenie cyklu dwudziestu siedmiu Tarcz Obronnych, które stały się podstawą dla mojego doktoratu w dziedzinie sztuk plastycznych, wziął się z własnego doświadczenia, ale również obserwacji skutków przemocy oraz zespołu stresu pourazowego u innych osób. Narzędzia, jakie otrzymywałam od przyjaciół czy specjalistów, w celu radzenia sobie ze skutkami doświadczonej przemocy, okazały się niewystarczające. Musiałam znaleźć własną drogę uporania się z psychicznymi i fizycznymi skutkami doznanej traumy. W związku z tym, że byłam absolwentką Akademii Sztuk Pięknych, drogę tę wskazały mi wyobraźnia, talent i kreatywność, czyli własne zasoby oraz sztuka. Nie wiem, czy i jak, bez zbudowania Tarcz udałoby mi się uporać z wewnętrznymi problemami. Sztuka okazała się najodpowiedniejszym dla mnie rodzajem terapii.

Tarcza to od wieków znane ludzkości narzędzie ochrony przed napastnikiem. Dlatego też może stać się ona doskonałym symbolem wytworzonego przez psychikę mechanizmu obronnego, pomagającego uporać się z traumatycznym doświadczeniem i jego skutkami, tak psychicznymi, jak i fizycznymi, ale również stanowić symbol mechanizmów, które w trakcie sytuacji traumatycznej uległy zniszczeniu. Każda Tarcza wygląda inaczej, stworzona jest z innych materiałów plastycznych, przez co daje wyraz innemu rodzajowi doznanej przemocy oraz innemu mechanizmowi obronnemu psychiki.

Przez dziesięć lat, doświadczywszy wielu pozytywnych, leczniczych właściwości Tarcz Obronnych, postanowiłam wykorzystać je również do tego, aby pomagać innym osobom, które doświadczyły przemocy. Stąd wziął się pomysł na warsztaty ARTraumy®, podczas których uczestnicy bądź uczestniczki mogą budować własne Tarcze Obronne i w ten sposób wyzwalać się z traumatycznych doświadczeń bądź przeobrażać je. Informacje o projekcie

258 Agata Norek

dr Agata Norek

Za swoją pracę doktorską "TARCZE OBRONNE" w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach otrzymała w roku 2013 wyróżnienie oraz nominację do "Nagrody Prezesa Rady Ministrów" na najlepsze doktoraty w Polsce. W roku 2012 założyła stowarzyszenie "SHIELDS AGAINST VIOLENCE SAV" e. V., które zajmuje się problematyką zwalczania skutków przemocy, edukacji na temat skutków przemocy oraz leczenia PTSD poprzez sztukę. W 2015 r. wystawę TARCZ OBRONNYCH zaprezentowała szerokiej publiczności w Parlemancie Bawarii, w Monachium. Wydarzenie nosiło tytuł "SILNE KOBIETY DLA LEPSZEGO ŚWIATA". Magazyn "VOGUE" w wydaniu 1|2016 umiescil artykuł o projekcie Agaty Norek "TARCZE OBRONNE". Kolejna informacja o projekcie ukazała się w 2017 roku we wrześniowym wydaniu brtyjskiego VOGUE´a. W lipcu 2016 "TARCZE OBRONNE" otrzymały 3. miejsce w konkursie "AUGSBURGER MEDIENPREIS" w kategorii "INSPIRACJE". We wrześniu 2016 r. Obok prof. Jerzego Vetulaniego, Wojciecha Eichelbergera, prof. Cezarego Szczylik oraz Justyny Pronobis-Szczylik była gościem specjalnym seminariów pt. "Intergracja życia - lepiej kochać, pracować i być" organizowamych przez "VERSO - centrum pomocy psychologicznej, terapii i edukacji". W październiku 2017 r. Agata Norek otrzymała tytuł LWICY BUSINESS´u przyznawany przez magazyn LAW BUSINESS QUALITY. Agata Norek otrzymała ją za swoje działania jako pierwsza przewodnicząca stowarzyszenia SAV e.V. W czerwcu 2018 r. wystąpiła w trakcie V Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej „TRZY SIOSTRY LĘKU: AGRESJA, NIENAWIŚĆ I TRAUMA”na Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, przedstawiając główne założenia metody ARTrauma®.

Kontakt

Patrycja Paczyńska-Jasińska
e-mail: strefapsyche.katowice@swps.edu.pl

Miejsce

Uniwersytet SWPS,
Wydział Zamiejscowy w Katowicach
ul. Techników 9

Formularz zgłoszeniowy

Informacja o przetwarzaniu danych
1. Administratorem w odniesieniu do danych osobowych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie (w skrócie: Uniwersytet SWPS). Adres siedziby: ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa.
2. Z Uniwersytetem SWPS można skontaktować pisząc na adres e-mail swps@swps.edu.pl, dzwoniąc na numer telefonu 22 517 96 00 lub pisząc na adres siedziby uczelni podany wyżej.
3. Uniwersytet SWPS powołał Inspektora ochrony danych (IOD), z którym można skontaktować się pisząc na adres e-mail: abi@swps.edu.pl albo pisząc na adres siedziby uczelni podany wyżej, z dopiskiem „IOD”.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celach:
a) uczestnictwa w ww. wydarzeniu – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Uniwersytet SWPS (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionymi celami przetwarzania jest przekazywanie informacji organizacyjnych dotyczących wydarzenia, w szczególności ewentualnych informacji o odwołaniu albo przełożeniu wydarzenia;
b) komunikacji marketingowej i wykonywania analiz marketingowych, w tym profilowania, w celu spersonalizowania przekazywanych treści marketingowych (wysyłania spersonalizowanego newslettera) – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Uniwersytet SWPS (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionymi celami przetwarzania jest prowadzenie komunikacji marketingowej dopasowanej do odbiorcy (wysyłanie spersonalizowanego newslettera).
5. Odbiorcami danych będą podmioty działające na zlecenie Uniwersytetu SWPS: dostawcy usług IT.
6. Dane osobowe przetwarzane w celu uczestnictwa w wydarzeniu będą przetwarzane do dnia odbycia się wydarzenia. Dane osobowe przetwarzane w celu komunikacji marketingowej i wykonywania analiz marketingowych będą przetwarzane do momentu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo żądać od Uniwersytetu SWPS: a) sprostowania danych; b) usunięcia danych; c) ograniczenia przetwarzania danych.
8. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo do wniesienia - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przesłanka niezbędności przetwarzania do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Uniwersytet SWPS).
9. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
10. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest wymagane przez Uniwersytet SWPS w celu uczestnictwa w wydarzeniu i jest niezbędne w celu otrzymywania od Uniwersytetu SWPS spersonalizowanego newslettera. Niepodanie danych spowoduje niemożność udziału w ww. wydarzeniu.

Wydarzenia

Archiwum wydarzeń

Image not available

Patronat medialny

Slider

Kanały

Zobacz także

strefa psyche strefa designu strefa zarzadzania strefa kultur logo