sp logo new white

logo uswps nazwa 3

Przemoc wydaje się zjawiskiem tajemniczym, słabo poznanym. To jednak tylko pozory. Podczas nadchodzącej Strefy Psyche Roman Pryjomko opowie jak zapobiegać przemocy, rozpoznawać sygnały ostrzegawcze oraz analizować czynniki ryzyka. Uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w wykładzie oraz warsztacie poświęconym procesowi przemocy.

Limit miejsc: 30. Wstęp wolny. Aby wziąć udział w wydarzeniach, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

24 maja
17.30 – 20.45
Katowice

Gdzie aniołowie boją się stąpać? Ujawnienie procesu przemocy

Przemoc wydaje się zjawiskiem tajemniczym, słabo poznanym. To jednak tylko pozory. Znając "ścieżkę przemocy" jesteśmy w stanie badać proces przemocy, a w rezultacie ją powstrzymać. Kiedy pojawiają się sygnały ostrzegawcze, należy je rozpoznać, jednocześnie analizując czynniki ryzyka. Działając w taki sposób można zapobiegać aktom agresji i powstrzymać sprawców przemocy. W ten sposób można uczynić świat bezpieczniejszym miejscem.

Przemoc w szkołach - strzelaniny, stalking, agresja. W jaki sposób dostrzec zagrożenie i szybko zareagować?

Przemoc posiada różne oblicza, jednak po głębszej analizie stanu faktycznego jesteśmy w stanie jej zapobiegać. Dlaczego ludzie się boją? Co zrobić, żeby opanować strach? Jak zauważyć sygnały ostrzegawcze? Jak wyciągać poprawne wnioski? Co zrobić, by zminimalizować zagrożenia? Uczestnicy wydarzenia będą mieli okazję wziąć udział w dykusji i poznać odpowiedzi na te i inne pytania.

Prowadzący

roman pryjomko

Roman Pryjomko– karierę zawodową rozpoczął ponad 25 lat temu jako funkcjonariusz policji w Wielkiej Brytanii. Następnie przeniósł się do USA, gdzie pracował dla policji zajmując się analizą kryminalną. Skończył studia z geografii i kryminologii na Uniwersytecie w Miami na Florydzie w 1989 roku. W tym czasie zajął się analizą przestępczości i programami zapobiegania przemocy. Współpracował z Metro-Dade Police i FBI w zakresie stosowania analizy kryminalnej i zapobiegania przemocy. Rozpoczął pionierskie badania poświęcone powiązaniom pomiędzy posiadaniem broni palnej, przestępstwami z użyciem przemocy i przestępstwami z użyciem broni palnej. Zaangażował się we wprowadzenia do praktyki organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości na poziomie lokalnym, narodowych i międzynarodowym analizy kryminalnej. Przez ponad 20 lat pracował jako doradca w zakresie zapobiegania przemocy i zwalczania jej w ponad 60 krajach świata. Współpracował z agencjami Organizacji Narodów Zjednoczonych, z Bankiem Światowym, rządami państw i właścicielami dużych firm w zakresie wprowadzania reform w kontekście geopolitycznym, niesienia pomocy humanitarnej oraz zapobiegania przemocy. Przykładowo, prowadził przez ponad 5 lat multidyscyplinarny zespół powołany przy ONZ w Pakistanie mający na celu analizę zachowania jednostek i grup zajmujących się porwaniami dla okupu, brutalnymi zbrodniami i terroryzmem na tle etniczno-religijnym. Dodatkowo wspierał pierwszą skuteczną akcję prawną podjętą przez kobiety – ofiary przemocy przeciwko molestowaniu i wykorzystywaniu kobiet w miejscu pracy w ONZ.

Ukończył Gavin de Becker Advanced Threat Assessment Academy (2004), w latach 2012-2013 był w zarządzie Association of European Threat Assessment Professionals (AETAP). W ostatnim czasie prowadził seminaria w prestiżowej Bibliotece Aleksandryjskiej w Egipcie poświęcone szacowaniu ryzyka i zarządzaniu nim (Threat Assessment and Management).

Termin i lokalizacja

24 maja 2018 r.
17.30-19.00 wykład, aula
19.15–20.45 warsztat, sala: 204
Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Katowicach
ul. Techników 9, aula

Kontakt

Patrycja Paczyńska-Jasińska
Specjalista ds. marketingu i PR
tel. kom. +48 785 202 511

e-mail: strefapsyche.katowice@swps.edu.pl

{ BreezingForms : StrefaPsyche_24052018_Katowice }
Drukuj

Wyniki badań prowadzonych w 24 wysoko rozwiniętych krajach w latach 2011-2014 i opublikowanych w piśmie naukowym Lancet w grudniu 2017 uświadamiją, że liczba samobójstw w więzieniach sięga prawie tysiąca incydentów rocznie. Podczas wykładu na katowickim wydziale Uniwersytetu SWPS profesor Graham TowlDurham University przedstawi dane dotyczące tego problemu w Anglii i Walii w kontekście regulacji prawnych oraz praktyki. Wykład odbywa się w ramach Strefy Psyche Extra.

Wstęp wolny. Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Wykład  w języku angielskim z tłumaczeniem symultanicznym na język polski.

11 czerwca
12.00 – 13.45
Katowice

Samobójstwa w więzieniach: badania, polityka oraz praktyka 

Profesor Graham Towl z Durham University opowie o regulacjach prawnych oraz codziennej praktyce dotyczącej samobójstw w zakładach karnych. Podczas prezentacji Profesor Towl skupi się na wynikach najszerszych badań empirycznych opartych na dostępnej dokumentacji, przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii. Wyniki zostaną przedstawione w kontekście kolejnych kroków i rekomendacji, które w przyszłości przyczynią się do modyfikacji dotychczasowych regulacji prawnych oraz praktyki.

Prelegent

258 .graham towl

Graham Towl– Profesor psychologii na Durham University i profesor wizytujący na Newscastle University. Obecnie zajmuje się badaniami nad zdrowiem psychicznym, a w szczególności kwestią samobójstw wśród osadzonych. Jest członkiem Ministerial Independent Advisory Panel - zespołu ekspertów zajmujących się problematyką śmierci w instytucjach zamkniętych, w szczególności w szpitalach i więzieniach. Jest członkiem Health and Care Professions Council, organu ustawowo regulującego 16 zawodów sektora zdrowotnego i opiekuńczego. Uhonorowany nagrodą British Psychological Society za wyjątkowe osiągnięcia w zakresie swojej praktyki zawodowej, jak również za wiedzę prawniczą. Jest wymieniony w presiżowym wydawnictwie Who's Who jako osoba mająca znaczący wkład w działania na rzecz równości i różnorodności. W 2003 został uznany za najbardziej wpływowego psychologa sądowego w Wielkiej Brytanii. Ma doświadczenie w pracy w więzieniach i szpitalach. Jako były wyższy urzędnik służby cywilnej dogłębnie rozumie funkcjonowanie administracji publicznej. Był głównym psychologiem w ministerstwie sprawiedliwości, gdzie zdobył międzynarodowe uznanie za wkład w innowacyjność świadczonych usług. Opracował i stworzył krajową infrastrukturę do efektywniejszego świadczenia usług psychologicznych w więzieniach i systemach nadzoru kuratorskiego w Anglii i Walii. Profesor Towl kontynuował badania naukowe podczas sprawowania urzędu pro-vice-chancellor Komitetu Wykonawczego Durham University. Nadzorował wiele innowacyjnych procesów zarządzania zmianami, na przykład przyczynił się do wiodącej roli Durham University w Wielkiej Brytanii w dziedzinie uedzielania wsparcia studentom, którzy doświadczyli przemocy na tle seksualnym.

Termin i lokalizacja

11 czerwca 2018 r.
Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Katowicach
ul. Techników 9, sala 204

Kontakt

Patrycja Paczyńska-Jasińska
Specjalista ds. marketingu i PR
tel. kom. +48 785 202 511

e-mail: strefapsyche.katowice@swps.edu.pl

{ BreezingForms : StrefaPsyche_11062018_Katowice }

Drukuj

Na czym polega praca prywatnego detektywa? Jakimi sprawami zajmuje się na co dzień? Jakie warunki trzeba spełnić, żeby wykonywać ten zawód? Istnieje dużo mitów na ten temat. Podczas spotkania Aneta Nowak, prywatna detektyw, opowie o swojej pracy, zdobytym doświadczeniu i działalności społecznej, a także odpowie na pytania uczestników.

Limit: 190 miejsc. Wstęp wolny. Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

14 czerwca
17.30 – 19.00
Katowice

Prywatną detektyw być

Podczas tego spotkania detektyw Aneta Nowak opowie o swojej działalności biznesowo-społecznej. Przedstawi także dotychczasowe doświadczenie, a z pomocą słuchaczy, najprawdopodobniej, spojrzy na niektóre sprawy detektywistyczne z innego punktu widzenia. Uczestnicy dowiedzą się na czym polega praca prywatnej detektyw, jakimi sprawami się zajmuje oraz jaki jest zakres jej obowiązków. 

Prelegentka odpowie na pytania uczestniów, dzieląc się ze słuchaczami wiedzą dotyczącą wykonywanego zawodu.

Prelegentka

258 aneta nowak

Aneta Nowak– Pedagog, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Cztery Pory Roku z siedzibą w Knurowie, absolwentka VII edycji Programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności z siedzibą w Warszawie, liderka, trenerka I stopnia oraz współautorka/wydawca powieści epistolarnej pt. „Sprawdź Go zanim się zakochasz”, a także prywatna detektyw i właścicielka Biura Detektywistycznego DAMkA z siedzibą główną w Knurowie

Termin i lokalizacja

14 czerwca 2018 r.
Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Katowicach
ul. Techników 9, sala 204

Kontakt

Patrycja Paczyńska-Jasińska
Specjalista ds. marketingu i PR
tel. kom. +48 785 202 511

e-mail: strefapsyche.katowice@swps.edu.pl

{ BreezingForms : StrefaPsyche_14062018_Katowice }

Drukuj

Wydarzenia

Archiwum wydarzeń

Image not available

Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Slider
Image not available
Image not available
Image not available

Patronat medialny

Slider

Kanały

Zobacz też: