Czy kino jest odbiciem naszego życia i może być także jego kreatorem? Jak najskuteczniej z niego czerpać? Na te i wiele podobnych pytań badacze i teoretycy filmu od dawna szukają odpowiedzi. Ponad 120-letnia historia X muzy pokazuje, że niezależnie od nurtu, gatunku i nakładu pracy ekipy filmowej, każdy seans może cieszyć nie tylko wzrok ale i serce.

Czy film może być wykorzystywany w edukacji? W terapii? W rozwoju osobistym? Na te pytania odpowiedzi poszukają psycholog dr Agnieszka Skorupa, teatrolog i filmoznawca Anna Ratkiewicz. Spotkanie poprowadzi Patrycja Paczyńska-Jasińska z katowickiego wydziału zamiejscowego Uniwersytetu SWPS. Podstawą do rozmowy będą publikacje „Film w edukacji i profilaktyce. Na tropach psychologii w filmie Część 1” oraz „Film w terapii i rozwoju. Na tropach psychologii w filmie. Część 2

Organizatorami wydarzenia są Uniwersytet SWPS w Sopocie oraz Sopoteka.

23 maja
18.00-19.30
Sopot

Na tropach psychologii w filmie

Obcowanie z filmem wzbogaca obszar naszych doświadczeń, pozwala przeżyć sytuacje, które wykraczają poza znany nam obszar rzeczywistości. To poszerza granice naszego wewnętrznego świata. Ma także znaczenie profilaktyczne, pozwala uniknąć pewnych zagrożeń. Używając filmu jako formy edukacji i działań profilaktycznych, musimy mieć na uwadze konieczny proces przygotowania do jego odbioru, różne formy pracy nad materiałem dostarczonym widzowi, pomoc w zrozumieniu emocji, jakie wzbudza, rozważenie do jakich działań może motywować.

Podczas spotkania zastanowimy się również nad przyszłością edukacji filmowej oraz w którą stronę zmierzają współcześni twórcy. Jakie są tendencje, które potęgują tworzenie nowych nurtów. Zaproszeni goście położą szczególny nacisk na praktyczne wykorzystanie filmu w edukacji i rozwoju. W końcu film może stanowić narzędzie wspomagające, wyzwalające rozmowę na dany temat. Jednak może być również czynnikiem leczącym dusze i ciało.

W czasie spotkania w Sopotece będzie możliwość zakupienia książek „Film w edukaci i profilaktyce. Na tropach psychologii w filmie. Część 1” oraz „Film w terapii i rozwoju. Na tropach psychologii w filmie. Część 2”.

Prelegenci:

dr Agnieszka Skorupa

psycholog, pracuje w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Naukowo zajmuje się różnicami indywidualnymi, a szczególnie zachowaniem człowieka w sytuacjach skrajnych i ekstremalnych. Jej wielką pasję stanowi również dydaktyka psychologii poprzez film. Wraz z Michałem Brolem opracowała autorski program psychologicznej pracy z filmem, który realizowany jest jako fakultet na kierunku psychologia. Współredaktorka podręcznika „Psychologiczna Praca z Filmem”, książek „Film w edukacji i profilaktyce” i „Film w terapii i rozwoju” oraz publikacji „Człowiek wobec gór”. Przewodnicząca Komitetu Naukowego konferencji z cyklu „Filmowe Psycho-Tropy”.

Anna Ratkiewicz

Kierownik Działu Edukacji w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. Teatrolog i filmoznawca, absolwentka Filologii Polskiej, doktorantka. Członek Stowarzyszenia Pedagogów Teatru, sekretarz Polskiego Towarzystwa Szekspirowskiego. Koordynuje projekty lokalne i międzynarodowe z zakresu edukacji kulturalnej („Teatr z klasą”, „Teatr i Edukacja”, "Kontro/Wersje", „Współpraca ekspertów w zakresie pedagogiki teatralnej z wykorzystaniem dziedzictwa europejskiej klasyki literackiej”, „Szeksploracje Kultury”, „Letnia Akademia Szekspirowska”, „Teatralny Pasjans”). Prowadzi warsztaty i wykłady o tematyce filmowej, teatralnej i literackiej dla wszystkich grup wiekowych.

Patrycja Paczyńska-Jasińska

absolwentka socjologii oraz kulturoznawstwa (specjalność: filmoznawstwo), doktorantka na kierunku socjologia. Obecnie pracuje na Uniwersytecie SWPS w Katowicach, gdzie zajmuje się marketingiem oraz pełni funkcję opiekuna Koła Naukowego Psychointerpretacje. Współpracuje również z "Warsztaty Realizatora Filmowego i TV" , gdzie edukuje społeczność lokalną z zakresu historii i analizy filmu. Jest organizatorką Ogólnopolskiej Konferencji Filmowej „Filmowe Psycho-Tropy” oraz inicjatorką projektu filmowego o tym samym tytule. Autorka bloga filmowego Se Točí. Współautorka książek „Na tropach psychologii w filmie”.

film okladki2

 Dwie części książki „Na tropach psychologii w filmie” są pokłosiem konferencji Filmowe Psycho-Tropy. Pierwszy tom poświęcony jest wykorzystaniu filmu w edukacji i profilaktyce, ukazuje również kontekst filmowej fikcji i rzeczywistości, istotny dla odbioru różnych działań z filmem. Drugi tom książki zwraca uwagę na potrzebę i możliwości wykorzystania filmu w edukacji psychologów i terapeutów oraz na rolę filmu we wspieraniu rozwoju, a także na szanse i zagrożenia, jakie niesie ze sobą zastosowanie filmu w terapii. Dodatkowo znaleźć można tam rozdziały odnoszące się do zmian społecznych, którym towarzyszą filmy.

Organizatorzy

Uniwersytet SWPS we współpracy z Sopoteką zaprasza na otwarte wykłady i warsztaty. Cyklicznie, na scenie Sopoteki odbywają się spotkania prowadzone przez wykładowców Uniwersytetu SWPS. Eksperci dzielą się wiedzą w ramach spotkań autorskich, jak i recenzji wartościowych publikacji z obszaru szeroko pojętej psychologii.

logo sopot 01e       Sopoteka      

Termin i miejsce

23 maja 2019 r., godz. 18.00-19.30
Sopoteka, Sopot Centrum, poziom +2, Tadeusza Kościuszki 14, Sopot

Kontakt

Anna Niedźwiedzka
Specjalista ds. marketingu i PR
tel. 58 721 46 95
e-mail: strefapsyche.sopot@swps.edu.pl

[Form 20190523_StrefaPsyche_Sopot not found!]

 

Archiwum wydarzeń

Zobacz także

Group 426 Group 430 strefa zarzadznia logo 05 logo white kopia