sp logo new white

logo uswps nazwa 3

Rozwód jest sytuacją kryzysową, a czasem wręcz traumatyczną. Cierpi cała rodzina – także dzieci, które w dorosłym życiu muszą zmagać się z trudnym spadkiem emocjonalnym. Czy to w ogóle możliwe – rozwieść się, nie krzywdząc dzieci? To zagadnienie przybliży podczas wykładu w Strefie Psyche dr Elżbieta Zdankiewicz-Ścigała, psycholog z Uniwersytetu SWPS w Warszawie.

25 września
17.00 – 19.00
Warszawa

Czy można się rozwieść, nie krzywdząc dzieci?

Niezgodność charakterów, zdrada, nadużywanie alkoholu – to najczęstsze przyczyny rozwodów w Polsce. Na ten drastyczny krok decyduje się coraz więcej polskich małżeństw. W 2016 roku rozwiodło się 63 497 par, podczas gdy w 2000 roku – 42 770 (dane GUS). Rozwód jest zdarzeniem trudnym, wręcz kryzysowym zarówno z punktu widzenia dorosłych, jak i dzieci. Z badań psycholożki Judith Wallerstein wynika, że dzieci inaczej przeżywają rozwód, a jego skutki mogą się u nich ujawnić wiele lat później (tzw. efekt śpiocha).

Podczas wkładu porozmawiamy o problemach psychologicznych, z jakimi musi zmierzyć się rodzina w procesie rozwodu. Dowiemy się, jakie są etapy rozpadu związku i rozstawania się dorosłych oraz wiążące się z rozwodem konsekwencje dla zdrowia psychicznego dzieci. Na koniec poznamy główne problemy, z którymi muszą mierzyć się dorosłe dzieci rozwiedzionych rodziców.

258 elzbieta zdankiewicz scigala

dr Elżbieta Zdankiewicz-Ścigała – psycholog. Od kilkunastu lat nieprzerwanie zajmuje się praktyką kliniczną, specjalizując się w psychoterapii osób, które doświadczyły traum złożonych. Autorka artykułów i książek naukowych z zakresu uwarunkowań rozwoju psychicznej reprezentacji emocji w normie i patologii (aleksytymii) oraz zaburzeń po stresie traumatycznym. Realizuje projekty badawcze w obszarze wpływu traum na rozwój PTSD i innych zaburzeń związanych z konsekwencjami traum złożonych.

Kieruje autorskimi studiami podyplomowymi na Uniwersytecie SWPS: Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej oraz Psychotraumatologia.

Partner

podyplomowe

Termin i miejsce

25 września 2018 r., godz. 17.00-19.00 (wtorek), aula 214 im. prof. T. Tomaszewskiego

Uniwersytet SWPS w Warszawie, ul. Chodakowska 19/31

Kontakt

Justyna Bobko
Specjalistka ds. marketingu

tel. kom. +48 782 600 210
tel. 22 517 99 41
e-mail: strefapsyche.warszawa@swps.edu.pl

Formularz zgłoszeniowy

25 września

Informacja o przetwarzaniu danych
1. Administratorem w odniesieniu do danych osobowych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie (w skrócie: Uniwersytet SWPS). Adres siedziby: ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa.
2. Z Uniwersytetem SWPS można skontaktować pisząc na adres e-mail swps@swps.edu.pl, dzwoniąc na numer telefonu 22 517 96 00 lub pisząc na adres siedziby uczelni podany wyżej.
3. Uniwersytet SWPS powołał Inspektora ochrony danych (IOD), z którym można skontaktować się pisząc na adres e-mail: abi@swps.edu.pl albo pisząc na adres siedziby uczelni podany wyżej, z dopiskiem „IOD”.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celach:
a) uczestnictwa w ww. wydarzeniu – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Uniwersytet SWPS (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionymi celami przetwarzania jest przekazywanie informacji organizacyjnych dotyczących wydarzenia, w szczególności ewentualnych informacji o odwołaniu albo przełożeniu wydarzenia;
b) komunikacji marketingowej i wykonywania analiz marketingowych, w tym profilowania, w celu spersonalizowania przekazywanych treści marketingowych (wysyłania spersonalizowanego newslettera) – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Uniwersytet SWPS (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionymi celami przetwarzania jest prowadzenie komunikacji marketingowej dopasowanej do odbiorcy (wysyłanie spersonalizowanego newslettera).
5. Odbiorcami danych będą podmioty działające na zlecenie Uniwersytetu SWPS: dostawcy usług IT.
6. Dane osobowe przetwarzane w celu uczestnictwa w wydarzeniu będą przetwarzane do dnia odbycia się wydarzenia. Dane osobowe przetwarzane w celu komunikacji marketingowej i wykonywania analiz marketingowych będą przetwarzane do momentu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo żądać od Uniwersytetu SWPS: a) sprostowania danych; b) usunięcia danych; c) ograniczenia przetwarzania danych.
8. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo do wniesienia - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przesłanka niezbędności przetwarzania do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Uniwersytet SWPS).
9. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
10. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest wymagane przez Uniwersytet SWPS w celu uczestnictwa w wydarzeniu i jest niezbędne w celu otrzymywania od Uniwersytetu SWPS spersonalizowanego newslettera. Niepodanie danych spowoduje niemożność udziału w ww. wydarzeniu.

Wydarzenia

Archiwum wydarzeń

Image not available

Patronat medialny

Slider

Kanały

Zobacz także

strefa psyche strefa designu strefa zarzadzania strefa kultur logo