Radość, gniew, strach, smutek, lęk, współczucie, zazdrość, wstyd, złość. Emocje są nieodzownym elementem naszego życia i pełnią bardzo ważną rolę. Niestety wiele osób wciąż nie radzi sobie z nimi i cierpi emocjonalnie. Depresja, lęk czy problemy z opanowaniem złości to jedne z najczęstszych zaburzeń psychicznych. O tym, jak kontrolować swoje emocje, czego dowodzą najnowsze badania naukowe oraz jaką rolę pełni wsparcie społeczne, będzie się można dowiedzieć podczas wykładu profesora Stefana G. Hofmana, jednego z najwybitniejszych ekspertów w dziedzinie terapii poznawczo-behawioralnej.

Wykład otwarty (bezpłatny) „Emotion regulation/Kontrolowanie emocji” połączony będzie z premierą najnowszej autorskiej książki prof. Hofmanna „Terapia poznawczo-behawioralna oparta na procesach. Wiedza i kluczowe kompetencje” wydawnictwa GWP.

Wykład będzie prowadzony w języku angielskim.

WYDARZENIE ODWOŁANE DLA PUBLICZNOŚCI.

12 marca
18.00
Warszawa
Spotkanie odwołane

Leczenie zaburzeń emocjonalnych

Emocje są niezwykle istotnym aspektem zdrowia psychicznego. Jako podstawowy temat w psychologii klinicznej, kontrolowanie emocji czy też zdolność do zarządzania emocjami jest bezpośrednio związane z osobistym samopoczuciem i umiejętnością skutecznego poruszania się w świecie społecznym. Mimo tego, że konwencjonalne terapie zaburzeń emocjonalnych są ogólnie skutecznymi zabiegami, wiele osób wciąż cierpi emocjonalnie z powodów takich jak lęk, depresja i problemy z opanowaniem gniewu. Ponadto współczesne metody leczenia, które koncentrują się przede wszystkim na negatywnej afektywności, rzadko prowadzą do trwałej poprawy afektywności pozytywnej, jakości życia czy szczęścia.

Najnowsze dowody naukowe i teoretyczne modele emocji mogą pozytywnie wpłynąć na strategie terapeutyczne w leczeniu zaburzeń emocjonalnych. Do niedawna koncepcja ta skupiała się wyłącznie na procesach interpersonalnych lub na kontrolowaniu własnych emocji. Mniej nacisku kładzie się na rozwojowe, społeczne i kulturowe aspekty kontrolowania emocji. Jednakże ponieważ jesteśmy istotami społecznymi, nasze zaangażowanie w proces kontrolowania emocji może często zachodzić interpersonalnie, a zaufane osoby wokół nas mogą pomóc nam kontrolować nasze emocje.

Kontrolowanie emocji

Podczas wykładu skupimy się na najnowszych badaniach dotyczących interpersonalnych procesów kontrolowania emocji. Chociaż czynniki społeczne mają kluczowe znaczenie w rozwoju i utrzymywaniu się zaburzeń emocjonalnych, współczesny pogląd na kontrolowanie emocji ogranicza się przede wszystkim do procesów intrapersonalnych. W oparciu o różnorodne perspektywy wskazujące na komunikacyjną funkcję emocji, procesy społeczne w samokontroli i rolę wsparcia społecznego, przedstawię interpersonalny model kontrolowania emocji przy zaburzeniach afektywnych i lękowych. Ten model zapewnia teoretyczne ramy do zrozumienia i wyjaśnienia, w jaki sposób zaburzenia afektywne i lękowe są regulowane i utrzymywane na skutek wpływu innych osób. Przeglądowi poddana została literatura stanowiąca wsparcie dla tego modelu, a także omówione zostały następstwa kliniczne. Strategie te obejmują zarówno adaptacyjne i elastyczne intrapersonalne oraz interpersonalne strategie kontrolowania emocji, jak też różnorodne praktyki oparte na uważności. Spostrzeżenia te mogą pomóc w leczeniu zaburzeń emocjonalnych.

W ramach wizyty profesor Hofmann przeprowadzi także specjalistyczne szkolenie (odpłatne) skierowane do psychologów, psychoterapeutów, słuchaczy Szkoły Psychoterpaii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS oraz członków PTTPB. Więcej informacji o szkoleniu »

 

Prelegent

Stefan G. Hofmann

Stefan G. Hofmann – psycholog kliniczny na Wydziale Psychologii i Mózgu na Uniwersytecie Bostońskim. Jeden z czołowych ekspertów w dziedzinie poznawczej terapii behawioralnej, szczególnie w zaburzeniach lękowych. Członek grupy roboczej DSM-5 opracowującej kryteria zaburzeń lękowych. Współautor (razem z D. Barlowem) podręcznika Abnormal Psychology, lecz przede wszystkim współautor (razem z S. Hayesem) przełomowej dla psychoterapii książki: Process-based CBT, The Science and core clinical competencies of cognitive behavioral therapy. Hofmann opublikował ponad 300 recenzowanych artykułów naukowych i 20 książek i jest wymieniony przez Clarivate Analytics jako wysoko cytowany badacz. Jest byłym prezesem Stowarzyszenia Terapii Behawioralnych i Kognitywnych , laureatem Nagrody Humboldta 2018 i nagrody Aarona T. Becka w 2015 roku za znaczący i trwały wkład w dziedzinie terapii poznawczej.

Termin i miejsce

12 marca 2020 r. godz. 18.00

Uniwersytet SWPS, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa

Odwołane wydarzenie

Szanowni Państwo, 

zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w celu zapewnienia Państwu bezpieczeństwa w związku z wprowadzeniem stanu epidemii spowodowanego COVID-19 podjęliśmy decyzję o odwołaniu do 13 kwietnia włącznie wszystkich otwartych wydarzeń edukacyjnych i popularno-naukowych, zaplanowanych w naszych kampusach. O dalszych krokach związanych z odwołanymi wydarzeniami będziemy informować mailowo oraz w naszych kanałach społecznościowych. Wydarzenia online (webinary) będą odbywać się planowo, we wcześniej ustalonych terminach.

Wydarzenia

Nothing to show. You must configure the data source of the widget.

Wydarzenia dla młodzieży

Nothing to show. You must configure the data source of the widget.

Archiwum wydarzeń

Zobacz także

Group 426 Group 430 strefa zarzadznia logo 05 logo white kopia