Czym jest motywacja? W jaki sposób wzmacniać dążenie do celu? Czy siła woli nadaje motywacji nową jakość? Co sprawia, że konkretne działania zaczynamy i je kończymy? O tym jak zapalić się i wytrwać oraz jak wytrwać i nie wypalić się mówić będzie dr Jacek Buczny podczas zajęć warsztatowych w Strefie Psyche. Zapraszamy 12 grudnia do poznańskiej siedziby Uniwersytetu SWPS. Wstęp wolny. Prosimy o wcześniejsze wypełnienie formularza zgłoszeniowego » 

Projekt Strefa Psyche jest dofinansowany ze środków MNiSW.

Warsztat I

Jak zapalić się i wytrwać. Mechanizmy motywacyjne

Motywacja ludzka jest bardzo złożona, co sprawia, że efekt działania własnego, ucznia, pracownika lub partnera bardzo trudno przewidzieć. Wprawdzie badania psychologiczne mówią wiele na temat celów i planów oraz ich roli w kształtowaniu działania, ale tylko trochę wiadomo co sprawia, że działamy wytrwale. Podczas warsztatu opowiem o uwarunkowaniach wytrwałości i metodach jej zwiększania. Odnosząc się do środowiska pracy, sportu i osobistej zmiany przejrzymy najciekawszym przykładom mechanizmów motywacyjnych uwikłanych w działanie wytrwałe.

Termin i miejsce

12 grudnia, godz. 17.00-18.30, sala 201
Uniwersytet SWPS w Poznaniu
ul. Kutrzeby 10

Warsztat II

Jak wytrwać i nie wypalić się. Motywacja w działaniu

Utrzymanie wytrwałości w działaniu wymaga nie tylko odpowiedniego zaangażowania i właściwej wizji tego, co chcemy osiągnąć, ale także elastycznego stosowania różnych strategii. Dzięki temu dostosowujemy nasze możliwości i zasoby do wyzwań wynikających ze zmieniających się okoliczności. Podczas warsztatu spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy zawsze należy być wytrwałym mimo porażek? Zastanowimy się nad tym, jakie mogą być psychologiczne i zdrowotnego konsekwencje nadmiernej motywacji do działania.

Termin i miejsce

12 grudnia, godz. 18.45 – 20.15, sala 201
Uniwersytet SWPS w Poznaniu
ul. Kutrzeby 10

Prowadzący

258 jacek buczny

dr Jacek Buczny – pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu SWPS w Sopocie. Prowadzi badania naukowe dotyczące samoregulacji i samokontroli, koncentrując się na mechanizmach poznawczych i emocjonalnych. Zajmuje się także uzależnieniami behawioralnymi (hazard, pracoholizm) oraz treningiem i rozwojem samokontroli. Realizował granty finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie i Ministerstwo Zdrowia.

ZGŁOSZENIA

Kontakt

Agnieszka Lewicka
Koordynator Strefy Psyche w Poznaniu
tel. 785 202 583
e-mail: strefapsyche.poznan@swps.edu.pl

Jak wziąć udział?

Aby wziąć udział w wybranych spotkaniach, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

[Form StrefaPsyche_12122016_Poznan not found!]

Wydarzenia

Nothing to show. You must configure the data source of the widget.

Wydarzenia dla młodzieży

Nothing to show. You must configure the data source of the widget.

Archiwum wydarzeń

Zobacz także

Group 426 Group 430 strefa zarzadznia logo 05 logo white kopia