Jak zmotywować siebie i innych do natychmiastowego działania? Czy możliwe jest porozumienie z drugim człowiekiem w obliczu intensywnie narastającego konfliktu? Czy zdajemy sobie sprawę z własnych zasobów i potrafimy je w pełni wykorzystać? Jak diagnozować mocne strony u innych? Czym jest interwencja kryzysowa i w jaki sposób wspierać klienta w kryzysie? Na te i inne pytania będzie można uzyskać odpowiedź podczas wykładów i warsztatów z ekspertami z Uniwersytetu SWPS w ramach Strefy Psyche Ekstra. Już 24 czerwca o konstruktywnym dialogu opowie Mariola Król. Marzena Gmiterek poruszy problematykę diagnozowania mocnych stron. O podstawach w interwencji kryzysowej w pracy psychologa mówić będzie dr Natalia Liszewska. Cezary Radomski omówi metody motywacji błyskawicznej.

Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Projekt Strefa Psyche jest dofinansowany z MNiSW.

Wykład

Mediacja jako konstruktywny dialog

Mediacja to konstruktywne zarządzanie konfliktami poprzez dialog. Jej celem jest wypracowanie konkretnych rozwiązań, bez konieczności walki w sądzie. To proces, w którym strony dochodzą do porozumienia w obecności mediatora – osoby neutralnej, bezstronnej, niezaangażowanej w konflikt. Mediator ma ułatwić osiągnięcie porozumienia poprzez negocjacje z obiema stronami konfliktu. Wykorzystuje do tego konkretne techniki komunikacyjne, które po pierwsze wygaszają konflikt, a po drugie służą nawiązaniu współpracy.

W różnych typach mediacji są potrzebne różne role, kwalifikacje i zasoby mediatora, bo to właśnie działania podjęte przez niego mogą przesądzić o tym, czy konflikt będzie zarzewiem destrukcyjnych działań, czy też stanie się katalizatorem przemiany. Mediator uświadamia stronom, że każdy problem może być rozwiązany przez konstruktywny dialog. A to sprzyja budowie społeczeństwa otwartego, dojrzałego i odpowiedzialnego za pojawiające się konflikty czy to interpersonalne, czy też w organizacjach.

Celem wykładu jest zrozumienie istoty procesu mediacji. Wykład skierowany jest do psychologów, pedagogów, socjologów, menedżerów, pracowników HR, prawników, właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, pracowników pionów windykacyjnych i prawnych w przedsiębiorstwach i instytucjach, zainteresowanych zawodem przyszłości i umiejętnością prowadzenia konstruktywnego dialogu w biznesie i organizacjach.

Mariola Król – członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu, trenerka mediacji i negocjacji, akredytowany coach w trakcie PCC ICF, dyrektor ds. rozwoju Akademii Bliżej. Koordynatorka Centrum Psychoedukacji i Coachingu w Ośrodku Mediacji Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Synergia. Przeprowadziła ponad 10 000 godzin szkoleniowych w organizacjach, instytucjach publicznych, służbach specjalnych, uczelniach wyższych. Wykładowca studiów podyplomowych na kierunku negocjacje i mediacje w organizacjach i biznesie na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu.

Termin i miejsce

24 czerwca 2017 r. (sobota), godz. 10.30–12.00, sala 120 (aula)

Uniwersytet SWPS we Wrocławiu
ul. Ostrowskiego 30b

Warsztat I

Mocne strony i luki kompetencyjne – jak je diagnozować? (brak miejsc)

Diagnoza stopnia dopasowania pracownika do stanowiska pracy jest jednym z największych wyzwań HR. To jednoczenie potrzeba zgłaszana przez pracodawców, którzy poszukują rozwiązań zwiększających efektywność pracowników. Dlatego tak ważne jest, aby w wystandaryzowanych warunkach zebrać informacje o wiedzy, umiejętnościach i postawach pracowników.

Uczestnicy warsztatu nabędą umiejętność wyboru narzędzi przydatnych do diagnozy w celu rekrutacji, selekcji, tworzenia zespołu, rozwoju oraz zmian organizacyjnych. Zapoznają się z zasadami rozpoznawania mocnych stron, luk kompetencyjnych oraz przerostów kompetencji. Spróbują stworzyć profil kompetencyjny. Przyjrzą się regułom sporządzania raportów z badań, w których prezentowane są kierunki rozwoju i doskonalenia pracowników.

Marzena Gmiterek – absolwentka psychologii w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Doświadczona koordynatorka naukowych projektów poświęconych problematyce relacji interpersonalnych. W swojej aktywności badawczej zaangażowana w analizę intrapsychicznych uwarunkowań samooceny. Zainteresowana rozwojem zespołów bazującym na ich potencjale. Uczestniczka licznych wystąpień konferencyjnych. Autorka programów szkoleniowo-dydaktycznych opierających się na nowoczesnej wiedzy i technikach pracy z grupą. Z pasją doskonali warsztat pracy z grupą. Pracuje jako specjalistka Assessment i Development Center. Wykładowca studiów podyplomowych na kierunku praktyczna diagnoza psychologiczna na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu.

Termin i miejsce

24 czerwca, godz.10.30–12.00, sala 123

Uniwersytet SWPS we Wrocławiu
ul. Ostrowskiego 30b

Warsztat II

Jak wspierać klienta w kryzysie? Podstawy interwencji kryzysowej w pracy psychologa

Warsztat obejmuje wiedzę na temat pomocy psychologicznej wykorzystywanej w interwencji kryzysowej. Poza wstępem teoretycznym dotyczącym psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej podczas zajęć warsztatowych zostaną zaprezentowane podstawowe metody pracy z osobami doświadczającymi kryzysu: utraty i żałoby, kryzys związany z doświadczaniem przemocy, kryzys w obliczu choroby, kryzys suicydalny. Warsztat ma na celu: wprowadzenie w tematykę interwencji kryzysowej jako jednej z form pomocy psychologicznej, poznanie i ćwiczenie strategii interwencyjnych wykorzystywanych podczas pracy z osobami doświadczającymi kryzysu. Skuteczne działanie w sytuacji kryzysu jest niezwykle istotną umiejętnością, która stanowi wartość zarówno w pracy psychologa, pedagoga, policjanta, pracownika socjalnego, jak i innych osób, które rzadziej lub częściej stykają się z sytuacją kryzysu w swojej pracy.

 

dr Natalia Liszewska – doktor nauk społecznych, magister psychologii (specjalność psychologia kliniczna) i magister socjologii (specjalność służby socjalne). Pracuje naukowo na Uniwersytecie SWPS, gdzie prowadzi zajęcia ze studentami z zakresu interwencji kryzysowej oraz pomocy psychologicznej. Certyfikowany psychoterapeuta w paradygmacie poznawczo-behawioralnym. Kierownik merytoryczny studiów podyplomowych na kierunku kryzys i interwencje kryzysowe na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu.

Termin i miejsce

24 czerwca, godz.10.30-12.00, sala 104

Uniwersytet SWPS we Wrocławiu
ul. Ostrowskiego 30b

Warsztat III

Metoda motywacji błyskawicznej (brak miejsc)

Jak motywować siebie i innych do natychmiastowego działania? Na to pytanie odpowiedział zespół badaczy na czele z Michaelem Pantalonem, pracownikiem naukowym Uniwersytetu Yale, trenerem motywacji, terapeutą i konsultantem. Jego metoda została przetestowana w ponad 100 badaniach, na kilku tysiącach osób. Okazała się skuteczna w każdej z testowanych sytuacji zawodowych i prywatnych. Zapraszamy na warsztat, aby wypróbować ją na sobie.

Cezary Radomski – trener, doradca i mediator, kierownik projektów rozwoju kadr. Psycholog społeczny, wykładowca i kierownik studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS. Wieloletni współpracownik firm szkoleniowo-doradczych, do których należą m.in. TAW Polska i Moderator. Kierował projektami rozwojowymi dla menedżerów, sprzedawców i różnych grup specjalistów. Prowadzi szkolenia oraz coaching i doradztwo w obszarach: wywierania wpływu społecznego, motywowania pracowników, budowania zespołu, rozwiązywania konfliktów, negocjacji, marketingu, sprzedaży i obsługi klienta, podnoszenia efektywności osobistej i zespołu, podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów. Przeprowadził ponad 500 szkoleń, m.in. w firmach finansowych, firmach branży IT, sieciach handlowych i usługowych, branży automotive, branży medycznej, centrach badawczo rozwojowych, przedsiębiorstwach grupy KGHM oraz innych firmach produkcyjnych z różnych branż.

Termin i miejsce

24 czerwca, godz.12.00–13.30, sala 45

Uniwersytet SWPS we Wrocławiu
ul. Ostrowskiego 30b

Kontakt

Patrycja Sobczak

tel. 71 750 72 50/ 664 030 410
e-mail: strefapsyche.wroclaw@swps.edu.pl

[Form StrefaPsyche_24062017_Wroclaw not found!]

Wydarzenia

Nothing to show. You must configure the data source of the widget.

Wydarzenia dla młodzieży

Nothing to show. You must configure the data source of the widget.

Archiwum wydarzeń

Zobacz także

Group 426 Group 430 strefa zarzadznia logo 05 logo white kopia