Co zrobić, gdy w naszej pogoni za doskonałością zaczynamy wytyczać sobie i innym nierealistyczne cele, bez pozostawienia miejsca na błędy. Czy bycie perfekcjonistą poprawia jakość naszego życia? Jak przekonać samego siebie do działania? Czy efektywna, błyskawiczna motywacja jest możliwa? Od czego zależy przebieg Twojej kariery zawodowej, zarobki, nagrody czy kary? Gdzie leży przyczyna naszych sukcesów i niepowodzeń? Czy kryzys ma sens i może przynieść jakieś pozytywne konsekwencje? W jaki sposób wspierać rozwój dziecka, by samodzielnie uczyło się na błędach i wyznaczało cele? Na te i wiele innych pytań będzie można uzyskać odpowiedźpodczas specjalnej Strefy Psyche Ekstra, skierowanej głównie do absolwentów Uniwersytetu SWPS. 

Już 9 września na pytania uczestników podczas wykładu i szeregu warsztatów odpowiadać będą naukowcy, eksperci i praktycy z Uniwersytetu SWPS. Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Projekt Strefa Psyche jest dofinansowany ze  środków MNiSW.

Harmonogram

12.30-14.00 – warsztaty do wyboru

14.30-16.00 – wykład

Wykład

Perfekcjonizm. Czym jest, jak powstaje i dokąd prowadzi?

Chęć poprawienia siebie, dążenie do ideału, poszukiwanie sposobów na to, aby zrobić coś lepiej, aby przeskoczyć nad poprzeczką zawieszoną ciut wyżej niż poprzednio są zachowaniami, które pod wieloma względami są charakterystyczne dla naszego gatunku. Temu dążeniu zawdzięczamy przecież niezwykły postęp jaki ludzkość wykonała w trakcie ostatnich kilkuset lat. Jednak w dzisiejszych społeczeństwach, silnie skoncentrowanych na jakości wykonania zadań, ciągła pogoń za idealnymi standardami, która nie pozostawia miejsca na popełnianie błędów, jest często przez nas rozpatrywana bez zwracania uwagi na konsekwencje tej pogoni.

Podczas wykładu omówione zostanie to czym jest perfekcjonizm i jak się przejawia oraz jaki wpływ może wywierać na nasze życie zawodowe i rodzinne. Zaprezentowane zostaną także mechanizmy odpowiedzialne za powstawanie perfekcjonizmu. Wykład zostanie wzbogacony o wyniki najnowszych badań.

258 konrad piotrowski2

dr Konrad Piotrowski

Psycholog rozwoju, zainteresowany przede wszystkim okresem dorastania i wczesnej dorosłości. W swojej pracy naukowej zajmuje się rozwojem tożsamości, czyli procesem poszukiwania odpowiedzi na jedno z najważniejszych pytań jakie w trakcie swojego życia zadaje sobie człowiek: Kim jestem? W ostatnich latach badał jaki związek z budowaniem tożsamości ma niepełnosprawność oraz rodzaj szkoły do której chodzi nastolatek. Aktualnie zgłębia problematykę perfekcjonizmu i poszukuje odpowiedzi na pytanie o to jak swoją tożsamość kształtują perfekcjoniści. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju, uczestnikiem wielu konferencji naukowych i popularnonaukowych oraz autorem prac naukowych z zakresu psychologii rozwoju.
Na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu prowadzi takie zajęcia jak: wprowadzenie do psychologii, psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia, metodologia i statystyka. Pełni także rolę mentora w module naukowym, przygotowującym studentów do pracy naukowej oraz opiekuje się Badawczym Kołem Naukowym Uniwersytetu SWPS.

Opisy warsztatów

Metody motywacji błyskawicznej – „błyskawiczne” (brak miejsc)

Jak motywować siebie i innych, do natychmiastowego działania? Na to pytanie odpowiedział zespół badaczy na czele z Michaelem Pantalonem, pracownikiem naukowym Uniwersytetu Yale, trenerem motywacji, terapeutą i konsultantem. Jego metoda została przetestowana w ponad 100 badaniach, na kilku tysiącach osób. Okazała się skuteczna w każdej z testowanych sytuacji zawodowych i prywatnych. Zapraszamy na warsztat bazujący na wynikach rzetelnych badań i „życiowych” przykładach.

Cezary Radomski - trener, doradca i mediator, kierownik projektów rozwoju kadr od roku 2002. Psycholog społeczny, wykładowca i kierownik studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS. Wieloletni współpracownik firm szkoleniowo-doradczych, do których należą m.in. TAW Polska i Moderator. Kierował projektami rozwojowymi dla menedżerów, sprzedawców i różnych grup specjalistów. Prowadzi szkolenia oraz coaching i doradztwo w obszarach: wywierania wpływu społecznego, motywowania pracowników, budowania zespołu, rozwiązywania konfliktów, negocjacji, marketingu, sprzedaży i obsługi klienta, podnoszenia efektywności osobistej i zespołu, podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów. Przeprowadził ponad 500 szkoleń m.in. w firmach finansowych, firmach branży IT, sieciach handlowych i usługowych, branży automotive, branży medycznej, centrach badawczo rozwojowych, przedsiębiorstwach grupy KGHM oraz innych firmach produkcyjnych z różnych branż.

Program Stymulowania Rozwoju Funkcji Wykonawczych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (brak miejsc)

Program Stymulowania Rozwoju Funkcji Wykonawczych to atrakcyjna alternatywa dla tradycyjnych metod terapii i wspierania rozwoju dziecka. Program opracowany został w oparciu o nowatorską koncepcję pracy z dzieckiem opisaną jako Integracja Funkcji Wykonawczych 1 , która koncentruje się na zasobach (w obrębie strefy najbliższego rozwoju) a nie na deficytach dziecka, w której nauczyciel czy terapeuta nie uczy gotowych strategii, tylko stymuluje dziecko do poszukiwań własnych rozwiązań. Program stymulowania rozwoju umiejętności wykonawczych z wykorzystaniem podłogi interaktywnej (jako dużego bodźca motywującego) stwarza możliwość organizacji odpowiedniego środowiska, w którym dzieci we własnym tempie mogą samodzielnie odkrywać, stawiać sobie cele, planować, uczyć się na błędach, a przede wszystkim bawić się wspólnie z innymi, nakierowując swoje działania na określony cel, rozwijając kluczowe umiejętności, jakimi są funkcje wykonawcze. Uczestnicy warsztatu będą mieli okazję zobaczyć, jak prowadzone są zajęcia z wykorzystaniem innowacyjnego narzędzia.

Beata Wacławowicz – pedagog, terapeuta pedagogiczny z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi z wyzwaniami rozwojowymi. Pracuje w Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjnym Fundacji „Promyk Słońca”. Kierownik studiów podyplomowych z zakresu terapii pedagogicznej na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu.

Psycholog w pracy - od czego zależy przebieg Twojej kariery zawodowej
UWAGA! BRAK WOLNYCH MIEJSC

Psycholog często staje się ekspertem od przekonań, badania ich, kształtowania, czy zmiany. Sprawdza jak przekonania rzutują na funkcjonowanie człowieka, także w miejscu pracy. W tym zakresie będą mogli sprawdzić się uczestnicy warsztatu, którzy zidentyfikują własne przekonania dotyczące czynników, od których zależy przebieg ich kariery zawodowej, funkcjonowanie w miejscu pracy, uzyskiwane efekty, otrzymywane zarobki, nagrody i kary, warunki, w jakich pracują.

Okazuje się bowiem, że każdy pracownik kierowany jest zgeneralizowanym oczekiwaniem dotyczącym charakteru czynników, od których zależą następstwa jego zachowań. Jest ono wynikiem kumulowanego doświadczenia (uczenia się). Skutkuje uogólnionym przeświadczeniem na temat tego, gdzie (w czynnikach zewnętrznych/w człowieku) leży główna przyczyna odnoszonych sukcesów i niepowodzeń. Odgrywa ono ważną rolę regulacyjną, zwłaszcza w sytuacjach nowych, złożonych, niejasnych, nieustrukturalizowanych.

W trakcie warsztatu opartego o zadanie z Assessment Center, Uczestnicy będą mogli zestawić obserwacje z udziału w zadaniu AC z analizą swoich wyników uzyskanych w badaniu Kwestionariuszem Człowiek w Pracy autorstwa Anny Matczak, Aleksandry Jaworowskiej, Diany Fecenec, Joanny Stańczak, Joanny Bitner. Uczestnicy zapoznają się z treścią i analizą odpowiedzi Kwestionariusza CwP, który przeznaczony jest do pomiaru poczucia umiejscowienia kontroli odnoszącego się do pracy.

Umiejętność diagnozy ogólnego przeświadczenia pracownika o wpływie na funkcjonowanie i powodzenie w pracy jest pomocna w podejmowaniu decyzji o nakładaniu na pracowników obowiązków oraz określaniu stopnia samodzielności w ich wykonaniu. Jest również wskazówką w przydzielaniu zadań wykonywanych w odpowiednich dla pracownika warunkach.

Warsztat przybliży uczestnikom jak poczucie umiejscowienia kontroli związane jest z funkcjonowaniem poznawczym, emocjonalnym, motywacyjnym i behawioralnym pracownika.

Marzena Gmiterek - absolwentka Psychologii w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Doświadczona koordynatorka naukowych projektów dedykowanych problematyce relacji interpersonalnych. W swojej aktywności badawczej zaangażowana w analizę intrapsychicznych uwarunkowań samooceny. Zainteresowana rozwojem zespołów bazującym na ich potencjale. Uczestniczka licznych wystąpień konferencyjnych. Autorka programów szkoleniowo-dydaktycznych bazujących na nowoczesnej wiedzy i technikach pracy z grupą. Z pasją doskonali warsztat pracy z grupą. Pracuje jako specjalistka Assessment i Development Center.

Ścieżki rozwoju psychologa w obszarze psychologii klinicznej

Jaką ścieżkę rozwoju wybrać, by pracować jako interwent kryzysowy? Jak zostać psychologiem klinicznym? Czym jest poradnictwo psychologiczne, a czym psychoterapia?

Podczas warsztatu wyjaśniony zostanie proces certyfikacji klinicznej, a także zasady uruchomienia własnej praktyki psychologicznej, a także nawiązywanie współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Uczestnicy poznają specyfikę pracy w różnych obszarach psychologii klinicznej. Rozwiejemy wszystkie wątpliwości jakie może posiadać psycholog na początku swojej kariery zawodowej.

 

dr Natalia Liszewska – psycholog, psychoterapeuta. Zajmuje się prowadzeniem badań w zakresie psychologii zdrowia i psychologii rodziny (relacja rodzic-dziecko w kontekście odżywiania). Interesuje się psychologią zdrowia w zakresie relacji rodzinnych, interwencją kryzysową i psychoterapią poznawczo-behawioralną. Prowadzi terapię indywidualną oraz terapię rodzin i par. Na wrocławskim wydziale Uniwersytetu SWPS prowadzi zajęcia z zakresu interwencji kryzysowej, emocji i motywacji, współczesnych kierunków rozwoju psychoterapii poznawczo-behawioralnej oraz grupowej pomocy psychologicznej. W pracy wykładowcy akademickiego najbardziej ceni kreatywność, zapał i świeże spojrzenie studentów oraz możliwość dzielenia się wykorzystaniem wiedzy naukowej w praktyce.

Pierwszeństwo dla absolwentów Uniwersytetu SWPS

Strefa Psyche, która odbędzie się 9 września skierowana jest przede wszystkim do absolwentów Uniwersytetu SWPS, dlatego też mają oni pierwszeństwo zapisu na poszczególne wydarzenia. Osoby, które są zainteresowane udziałem i zapiszą się na wykład lub warsztaty otrzymają od nas potwierdzenie możliwości wzięcia udziału po 31 sierpnia.

[Form StrefaPsyche_09092017_Wroclaw not found!]

Termin i miejsce

9 września 2017 r.
Uniwersytet SWPS
Filia we Wrocławiu
ul. Ostrowskiego 30b
53-238 Wrocław

Kontakt

Iga Lewicka
Koordynator Projektu Strefa Młodzieży we Wrocławiu
tel. 71 750 72 51 | tel. kom. +48 785 202 527
e-mail: swps.wroclaw@swps.edu.pl

Wydarzenia

Nothing to show. You must configure the data source of the widget.

Wydarzenia dla młodzieży

Nothing to show. You must configure the data source of the widget.

Archiwum wydarzeń

Zobacz także

Group 426 Group 430 strefa zarzadznia logo 05 logo white kopia