Wypalenie zawodowe jako ważny problem społeczny i indywidualny stanowi dziś wyodrębnioną dziedzinę badań, a bogata lista objawów przemawia za rozległością i wielowymiarowością zjawiska. W licznych badaniach syndromu na przestrzeni ostatnich czterdziestu lat najwięcej miejsca zajmuje poziom wypalenia oraz jego kontekst, czyli przyczyny, które spowodowały jego pojawienie się. Mniej uwagi poświęca się skutkom wynikającym z pojawienia się syndromu - zarówno dla osoby wypalającej się jak i dla osoby pozostającej z nią w kontakcie zawodowym.
O wpływie wypalenia zawodowego na współpracowników opowiadać będzie dr Elżbieta Lisowska, psycholog, wykładowca wrocławskiej filli Uniwersytetu SWPS.

8 maja
17.30 – 19.00
Wrocław

Czy wypaleniem zawodowym można się zarazić? | wykład

Spojrzenie na syndrom wypalenia zawodowego z perspektywy podmiotu i z perspektywy obserwatora zaangażowanego (współpracownika) oraz ustalenie ich wzajemnych relacji, wydaje się dzisiaj szczególnie istotne. To właśnie relacje interpersonalne w miejscu pracy mogą być bardzo obciążające i mogą prowadzić do znacznego uszczuplenia zasobów. 

Jednym z objawów wypalenia jest depersonalizacja, która jest próbą zamachu na podmiotowość partnera, oraz próbą zwiększenia psychicznego dystansu wobec osoby z którą się pracuje. Symboliczne odebranie podmiotowi człowieczeństwa i traktowanie go jako "przypadku" pozwala na mniejsze zaangażowanie się w relacje z nim, co może  być świadomą lub nieuświadomioną formą ochrony przed dalszym eksploatowaniem poważnie uszczuplonych już własnych zasobów emocjonalnych. Współpraca z takimi osobami może powodować stres i frustracje, a długotrwałe pozostawanie pod ich wpływem może być podłożem do pojawienia się wtórnego syndromu wypalenia zawodowego.

Brak danych w tej kwestii umożliwiał do tej pory co najwyżej spekulacje dotyczące kosztów jakie niesie ze sobą współpraca z osobami wypalonymi. Negatywne emocje, pogorszenie się jakości pracy i wreszcie przyjmowanie ich sposobu zachowania się są szczególnie niebezpiecznymi kosztami, które wprost mogą prowadzić do rozwinięcia się syndromu jako efekt zarażenia się nim.

lisowska

dr Elżbieta Lisowska

psycholog, wykładowca wrocławskiej filii Uniwersytetu SWPS. Naukowo interesują się problematyką stresu organizacyjnego oraz wypalenia zawodowego (m.in. sposoby radzenia sobie ze stresem i z wypaleniem, społeczne skutki wypalenia). Jest autorką rozprawy doktorskiej „Korelaty i konsekwencje wypalenia zawodowego, perspektywa podmiotu i obserwatora zaangażowanego”.

Przez kilka lat była menedżerem odpowiedzialnym za selekcję, rekrutację, szkolenie i sprzedaż usług. Laureatka konkursu na najlepszą pracę badawczą z psychologii ekonomicznej - IAREP, Rzym 2008.

[Form StrefaPsyche_08052018_Wroclaw not found!]

Miejsce

Uniwersytet SWPS we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 30 b

Kontakt

Dorota Wróbel 
tel. 71 750 72 72
strefapsyche.wroclaw@swps.edu.pl

Wydarzenia

Nothing to show. You must configure the data source of the widget.

Wydarzenia dla młodzieży

Nothing to show. You must configure the data source of the widget.

Archiwum wydarzeń

Zobacz także

Group 426 Group 430 strefa zarzadznia logo 05 logo white kopia