Koło psychologiczne to cykl spotkań dla uczniów szkół średnich zainteresowanych psychologią. Podczas spotkań uczniowie zdobywają podstawowe kompetencje z zakresu psychologii oraz poznają szeroki zakres jej zastosowań w życiu codziennym.

Podczas spotkań główny nacisk położony jest na praktyczne ćwiczenia, które, poparte odpowiednią teorią, wykształcą umiejętności związane z tematem zajęć. Uczestnicy uzyskają wiedzę z wielu obszarów psychologii, m.in. zaburzeń psychicznych, emocji, temperamentu i osobowości, ale też z umiejętności miękkich, takich jak zarządzanie czasem, trening twórczości, sposoby radzenia sobie ze stresem.

O zajęciach

Głównym celem zajęć jest zainteresowanie uczniów szkół średnich psychologią i poszerzenie świadomości na temat psychologicznych aspektów życia codziennego. Zajęcia nastawione są na wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności, które wykorzystają zarówno na rynku pracy, jak i w życiu codziennym.

 • Oferta skierowana jest do wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
 • Zajęcia są bezpłatne i odbywają się na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu.
 • Czas trwania każdego spotkania – 90 min.

Zgłoszenia

Spotkania odbywają się raz w miesiącu (w środy) od listopada do kwietnia. Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie. Obowiązują zapisy indywidualne. Osoby, które będą obecne na minimum 3 spotkaniach, otrzymają na koniec certyfikat potwierdzający ich członkostwo w kółku.

Integracja

 • 22 stycznia 2018 r., godz. 16.30-18.00, sala 107

Podczas zajęć uczestnicy poznają się ze sobą oraz z prowadzącym. Razem tworzą kontrakt, którym będą się kierować podczas wszystkich zajęć. Główny cel warsztatu to zbudowanie relacji pomiędzy uczestnikami w taki sposób, aby stworzyli zgraną grupę gotową do zdobywania wiedzy. Uczestnicy poznają model fazowy rozwoju grupy wg Tuckmana, a następnie wykorzystają go w praktyce podczas pracy w grupie. Po zajęciach uczestnicy nie tylko wiedzą, jakimi cechami charakteryzuje się dobra, spójna i wspierająca się grupa, lecz także sami ją tworzą.

Wprowadzenie do psychologii

 • 19 grudnia 2018 r., godz. 16.30-18.00, sala 110
 • 19 grudnia 2018 r., godz. 18.30-20.00, sala 110
 • 19 lutego 2019 r., godz. 16.30-18.00, sala 110

Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się, kim jest psycholog XXI wieku i w jakich obszarach zawodowych jest potrzebny. Zostanie omówiona tematyka psychologii jako nauki interdyscyplinarnej i wszechstronnej. Uczestnicy poznają najważniejsze i najciekawsze eksperymenty psychologiczne oraz zasady etyki zawodu psychologa. Po zajęciach każdy uczestnik będzie miał wiedzę na temat różnych obszarów psychologii oraz roli psychologa w podejściu klinicznym i biznesowym.

Psychologia społeczna

 • 23 stycznia 2019 r., godz. 16.30-18.00, sala 110
 • 23 stycznia 2019 r., godz. 18.30-12.00, sala 110
 • 19 marca 2019 r., godz. 16.30-18.00, sala 110

Podczas zajęć uczestnicy poznają mechanikę najważniejszych i najciekawszych efektów psychologicznych. Zostanie omówiona tematyka m.in. uproszczonego wnioskowania, heurystyk zachowania, podstawowy błąd atrybucji, próżniactwo społeczne, konformizm, facylitacja społeczna, stereotypy, efekt świeżość, pierwszeństwa, halo, zjawisko samej ekspozycji. Po zajęciach uczestnicy znają najciekawsze efekty psychologiczne i widzą ich funkcjonowanie w życiu codziennym.

Techniki wpływu społecznego

 • 20 lutego 2019 r., godz. 16.30-18.00, sala 110
 • 20 lutego 2019 r., godz. 18.30-12.00, sala 110
 • 16 kwietnia 2019 r., godz. 16.30-18.00, sala 110

Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się, w jakich obszarach życia codziennego jesteśmy podatni na działanie technik wpływu społecznego i jak możemy sobie z tym radzić. Zostaną omówione metody wpływu społecznego według Roberta Cialdiniego oraz sposoby obrony przed nimi. Po zajęciach każdy uczestnik będzie świadomy podstawowych zagadnień dotyczących technik wpływu społecznego oraz metod radzenia sobie z nim w życiu codziennym.

Temperament, osobowość i różnice indywidualne

 • 20 marca 2019 r., godz. 16.30-18.00, sala 119
 • 20 marca 2019 r., godz. 18.30-12.00, sala 119
 • 22 maja 2019 r., godz. 16.30-18.00, sala 110

Podczas zajęć uczestnicy poznają typy temperamentu i osobowości. Zostanie omówiona teoria Regulacyjnej Teorii Temperamentu autorstwa Jana Strelaua oraz osobowości wg modelu wielkiej piątki (Big Five) autorstwa Paula Costy i Roberta McCrae. W trakcie zajęć uczestnicy będą mieli okazje zastanowić się nad cechami swojej osobowości, ale też w sposób praktyczny rozróżnić cechy podczas ćwiczeń ze studium przypadku. Po zajęciach uczestnicy będą znali kluczową teorię temperamentu i osobowości, którą posługują się psycholodzy.

Motywacja – sztuka osiągania celów

 • 17 kwietnia 2019 r., godz. 16.30-19.30, sala 110
 • 17 kwietnia 2019 r., godz. 19.30-21.30, sala 110
 • 19 czerwca 2019 r., godz. 16.30-19.30, sala 107

Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się, czym jest motywacja oraz jak wykorzystywać ją w skuteczny sposób. Zostanie omówiona tematyka motywacji wewnętrznej i zewnętrznej, ponadto uczniowie wykorzystają w praktyce techniki motywacyjne oraz dowiedzą się o sposobach, które pomagają podtrzymywać motywacje. Po zajęciach każdy uczestnik będzie umieć wyznaczać prawidłowo cele oraz wykorzystywać techniki motywacyjne, aby je osiągnąć.

Ostatnie spotkanie będzie miało również na celu podsumowanie wszystkich spotkań, zdobytych kompetencji i wiedzy.

Piotr Grzelak

258 piotr grzelak

Psycholog, absolwent Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Od 5 lat pracuje na Uniwersytecie SWPS, gdzie prowadzi szkolenia i warsztaty, m.in. dotyczące: autoprezentacji, rozwiązywania konfliktów, negocjacji, motywacji, zarządzania czasem i stresem. Posiada także akredytacje International Coach Federation (ICF), która uprawnia do prowadzenia profesjonalnych działań coachingowych. Prywatnie nie boi się wyzwań, lubi stres, a w życiu stara się łączyć trzeźwy umysł z pozytywnym nastawieniem.

Miejsce

Uniwersytet SWPS, Filia we Wrocławiu

ul. Ostrowskiego 30b, 53-238 Wrocław

Kontakt

Iga Lewicka
Koordynator Projektu Strefa Młodzieży we Wrocławiu

tel. 71 750 72 51 | tel. kom. +48 785 202 527
e-mail: strefa.wroclaw@swps.edu.pl

Formularz zgłoszeniowyPowyższe wydarzenie adresowane jest do subskrybentów naszego newslettera.

Wysłanie zgłoszenia udziału w wydarzeniu będzie uznane za wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji uczestnictwa w wydarzeniu (więcej szczegółów dot. przetwarzania danych osobowych).

Archiwum wydarzeń

Zobacz także

Group 426 Group 430 strefa zarzadznia logo 05 logo white kopia