Katowice - Uniwersytet SWPS

sp logo new white

logo uswps nazwa 3

Fotografia zawsze tworzy własną rzeczywistość. Jej tworzywem jest jednak materialność, stąd pytanie o jej relację ze światem, o mimesis. Czy fotografia jest mimetyczna względem otoczenia? Przychodzimy na świat bez obrazów rzeczywistości. Z chwilą narodzin musimy nauczyć się widzieć świat i zgromadzić w naszym banku jego obrazy. Profesor Grzegorz Przyborek stawia pytanie, czy fotografia tworzy obraz, który jest podobny do rzeczywistości czy raczej do naszej wiedzy o tej rzeczywistości (czyli do obrazów mentalnych)? Czy patrząc na zdjęcie korzystamy z wyobraźni, czy z wcześniej nabytej wiedzy? Te kwestie rozstrzygniemy podczas czerwcowej Strefy Psyche Extra.

19 czerwca
18.00 – 19.30
Katowice

Świat złudzeń – fenomen fotografii

W ramach wykładu przedstawione zostaną różne sposoby patrzenia na fotografię. Prelegent postawi kilka pytań, zachęcających do zastanowienia się nad istotą fotografii:

  • Czy w związku z pojawieniem się fotografii cyfrowej nadal uważamy, że fotografia jest kalką, szybą, przez którą widać rzeczywistość? (troszkę historii w etapach – rower i camera Niepce’a)
  • Czy fotografia tworzy obraz, który jest podobny do rzeczywistości czy raczej do naszej wiedzy o tej rzeczywistości, czyli obrazów mentalnych?
  • Czy patrząc na zdjęcie, korzystamy z wyobraźni, czy z wcześniej nabytej wiedzy? (wykres z powierzchniami)
  • Czy idąc za słowami Arnaud Classa i Rolanda Barthes’a „fotografia jest obrazem bez materii”?

Istnieje wiele sposobów na życie. Są tzw. standardowe drogi, zalecane, poprawne moralnie i politycznie. Są też drogi mniej popularne, tak, jakby ich właściciel nie liczył się z własnym ego. Celami są raczej wizje i marzenia niż wykalkulowana kariera. Wykład poświęcony będzie wizji, utopii, wzniosłości iluzji. Ludziom odrzuconym, pominiętym i wzgardzonym. Ludziom otwartym, szczerym. Poświęcamy go marzycielom. Wykład będzie oparty na przykładach prac wybranych artystów oraz prezentacji dorobku artystycznego prelegenta.

Główne zagadnienia wykładu:

  • Odkrywanie możliwości fotografii
  • Obraz bez fizycznego piętna artysty (ikona)
  • Fotografia – rzeźba
  • Wiarygodność fotografii – główny atut
  • Samodzielne egzystencje świata fotografii poza rzeczywistością
przyborek 1
przyborek 2
 

258 grzegorz przyborek

prof. dr hab. Grzegorz Przyborek – absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Dyplom na Wydziale Grafiki w 1974 roku. Od 1976 roku jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Akademii Sztuk Pięknych  im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi oraz w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Od 1997 roku profesor tytularny. Jest autorem licznych tekstów o fotografii. Ma w swoim dorobku dydaktycznym wielu wychowanków aktywnie działających w sztuce. Brał udział w wielu wystawach w Polsce oraz za granicą. Jego prace znajdują się w zbiorach m.in. Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, Stadtmuseum Gross-Gerau w Nadrenii, Collectiones des Artotheques „Photographie d’Auteur” w Lyonie, Fonds National d'Art Contemporain w Paryżu.

{ BreezingForms : StrefaPsyche_19062018_Katowice }

Kontakt

Patrycja Paczyńska-Jasińska

tel. +48 785 202 511
e-mail: strefapsyche.katowice@swps.edu.pl

Miejsce 

 Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Katowicach, ul. Techników 9, sala 204

Drukuj

Mówi się o kryzysie wartości, rodziny, wspólnoty. Z mediów docierają złowróżbne komunikaty – o kryzysie finansów publicznych, służby zdrowia, wizerunku partii. Gdzie nie spojrzeć – tam kryzys. Czy na pewno rozumiemy to pojęcie? W jaki sposób wykorzystać kryzys do pozytywnej zmiany w życiu? Czy w takich sytuacjach interwencja kryzysowa odnosi pożądany skutek? O tym, jak psychologia radzi sobie z kryzysem, opowie mgr Liliana Krzywicka podczas wykładu w Strefie Psyche Extra.

21 czerwca
18.00 – 19.30
Katowice

Czasy kryzysów wyzwaniem dla psychologii – o interwencji kryzysowej

Słowo „kryzys” pochodzi od greckiego „krisis” i oznacza: wybór, zmaganie się, walkę. Rzeczywiście, w sytuacji kryzysowej walczymy z przeszkodą, która uniemożliwia nam realizację celu. Wybieramy możliwie najlepsze rozwiązanie, nierzadko pod presją czasu i w poczuciu zagrożenia. Chyba że lęk jest na tyle silny, że paraliżuje jakiekolwiek działanie. Kryzys może być zarówno konsekwencją jednostkowych doświadczeń, jak i wynikać z przyczyn zupełnie niezależnych od nas, jak wojna czy klęska żywiołowa.

Te nieoczekiwane zdarzenia prowadzą do załamania się dotychczasowych sposobów zaradczych, zakotwiczenia w poczuciu niemożności, paraliżu psychicznym, a w rezultacie – zakorzenienia się w traumie. Interwencja kryzysowa ma zapobiegać powstawaniu traumy zarówno na poziomie jednostkowym, jak i grupy społecznej.

258 liliana krzywicka

Liliana Krzywicka – psycholog, socjolog, kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Katowicach, wykładowca Uniwersytetu SWPS w Katowicach, certyfikowany specjalista w zakresie superwizji interwencji kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, członek Rady Certyfikacyjnej Sekcji Interwencji Kryzysowej PTP, certyfikowany specjalista i superwizor ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, członek Rady Ekspertów ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy PARPA – w Warszawie, terapeuta w nurcie terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniach, trener asertywności.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami w kryzysie i po traumie, doznającymi i stosującymi przemoc. Specjalizuje się w problematyce przemocy w bliskich związkach, kryzysu oraz interwencji kryzysowej, traumy i zaburzeń więzi.

{ BreezingForms : StrefaPsyche_21062018_Katowice }

Kontakt

Patrycja Paczyńska-Jasińska

tel. +48 785 202 511
e-mail: strefapsyche.katowice@swps.edu.pl

Miejsce 

 Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Katowicach, ul. Techników 9, sala 204

Drukuj

Istnieje dużo mitów na temat funkcjonowania gangów oraz przynależności do nich. W filmach i książkach przedstawiane są więc obrazy, które nie zawsze są zgodne z rzeczywistością. Podczas wykładu profesor Daniel Boduszek z katowickiego wydziału Uniwersytetu SWPS przedstawi temat przynależności do gangów od strony psychologicznej, zakwestionuje koncepcje obecne w mediach i zaprezentuje wyniki badań naukowych, które przeprowadził z udziałem młodocianych członków gangów ze Stanów Zjednoczonych.

Limit miejsc na wykład został wyczerpany!

8 maja
17.30 – 19.00
Katowice

Psychologia gangów

W filmach prezentowane są obrazy gangów, które nie są zgodne z rzeczywistością. To sprawia, że istnieje wiele mitów na temat ich funkcjonowania, a ludzie mają błędny obraz działania. 

Podczas wykładu profesor Daniel Boduszek zakwestionuje koncepcje obecne we współczesnych mediach. Przedstawi również kompleksową definicję przynależności do gangu i współczesne psychologiczne teorie przynależności do gangów.

Podczas wykładu profesor zaprezentuje wyniki badań naukowych, które przeprowadził z udziałem młodocianych członków gangów ze Stanów Zjednoczonych.

Prelegent

258 daniel boduszek

Prof. Daniel Boduszek – jest psychologiem kryminalnym specjalizującym się w obszarze psychopatii kryminalnej. Doktorat uzyskał na University of Ulster (Wielka Brytania), habilitację na Uniwersytecie SWPS (Polska) i profesurę z psychologii kryminalnej na University of Huddersfield (Wielka Brytania). Jest założycielem recenzowanego międzynarodowego czasopisma naukowego Journal of Criminal Psychology oraz członkiem rad redakcyjnych Journal of Criminal Justice, Deviant Behavior, Polish Psychological Bulletin, Current Issues in Personality Psychology i Frontiers in Psychology (Legal and Forensic). Posiada szerokie doświadczenie w pracy w więzieniach w różnych krajach. Prowadzi badania naukowe wśród więźniów w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Pakistanie, Tanzanii, na Karaibach i w Polsce. Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia psychopatii kryminalnej, kryminalnych struktur poznawczych, samobójstw i zdrowia psychicznego w więzieniach, a także problematykę zabójstw, recydywy oraz prizonizacji. Jego badania były finansowane przez Unię Europejską, Economic and Social Research Council, UNICEF, RCUK Global Challenges Research Fund i zostały opublikowane w międzynarodowych czasopismach recenzowanych. Związany jest z University of Huddersfield, gdzie zajmuje dwa stanowiska: profesora zwyczajnego psychologii kryminalnej oraz dyrektora Centrum Szkoleniowego Metod Badawczych. Na katowickim wydziale Uniwersytetu SWPS prowadzi zajęcia z psychologii zachowań przestępczych i metodologii psychologii kryminalnej. 


Limit miejsc wyczerpany.

Termin i lokalizacja

8 maja 2018 r.
Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Katowicach
ul. Techników 9, aula

Kontakt

Patrycja Paczyńska-Jasińska
Specjalista ds. marketingu i PR
tel. 32 721 26 55, tel. kom. +48 785 202 511

e-mail: strefapsyche.katowice@swps.edu.pl

Drukuj

Co jest obecnie najcenniejszą umiejętnością projektanta stron internetowych? Znajomość user experience design! Pod tą nazwą kryje się projektowanie doświadczeń użytkownika, tak aby korzystanie z produktu wzbudzało w nim pozytywne odczucia oraz dawało satysfakcję. W majowej Strefie Psyche Extra Monika Mikowska, specjalistka ds. mobile UX design, opowie o znaczeniu user experience w projektowaniu produktów i usług internetowych.

17 maja
18.00 – 19.30
Katowice

Wstęp do user experience design

To wykład, który pozwoli zrozumieć, czym jest user experience w projektowaniu produktów i usług internetowych. Prelegentka omówi kilkanaście aplikacji mobilnych w kontekście UX. Wraz z uczestnikami poszuka odpowiedzi na pytanie o rolę innowacyjności w tworzeniu nowych produktów.

Wykład jest znakomitą okazją, aby przekonać się, jak interdyscyplinarną dziedziną jest projektowanie doświadczeń użytkowników. Spotkanie jest adresowane do osób rozważających podjęcie studiów podyplomowych na kierunku user experience design oraz wszystkim zainteresowanych projektowaniem doświadczeń użytkowników.

258 monika mikowska

mgr Monika Mikowska – CEO agencji Mobee Dick, zajmującej się budową produktów i usług cyfrowych, w portfolio której znajduje się ponad 100 projektów, m.in. dla TUiR Warta, Żabka Polska, Agora, Edipresse, Getin Noble Bank, Raiffeisen Bank Polska, ING Bank Polska, Wirtualna Polska, Rainbow Tours, TUI, Play, Empik, PKP Intercity. Wiodąca w Polsce specjalistka ds. mobile UX design. Autorka popularnego bloga jestem.mobi, nagrodzonego Wyróżnieniem Specjalnym w konkursie Blog Roku 2013. Autorka cenionych raportów branżowych: „POLSKA.JEST.MOBI”, „BANK.JEST.MOBI”, „Marketing mobilny w Polsce”, „Mobile Commerce w Polsce” i „Raport użyteczności mobilnych aplikacji bankowych”. 

Jurorka czterech edycji prestiżowego konkursu Mobile Trends Awards. Współautorka książki „E-marketing”, wydanej przez PWN oraz „Biblia e-biznesu 2”, wydanej przez Helion. Wykładowca na AGH i WSE w Krakowie i Collegium Da Vinci w Poznaniu. Prelegentka na największych konferencjach branżowych (np. Mobile Trends Conference, infoShare, Internet Beta, I <3 Marketing, UX Poland).

W branży internetowej pracuje już 13 lat. Zafascynowana trendem mobile od 10 lat. Jedna ze stu kobiet w Polsce wyróżnionych w 2014 roku tytułem Ambasadorki Przedsiębiorczości Kobiet. Absolwentka poznańskiej Akademii Ekonomicznej, na której ukończyła publicystykę ekonomiczną i public relations. Związana ze studiami podyplomowymi UXD w Katowicach od pierwszej edycji – przez 3 lata jako wykładowca i mentorka, teraz jako kierownik lokalny.

{ BreezingForms : StrefaPsyche_17052018_Katowice }

Termin i lokalizacja

17 maja 2018 r., godz. 18.00-19.30
Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Katowicach
ul. Techników 9, aula

Kontakt

Monika Bazan
Specjalista ds. rekrutacji
Koordynator projektu Strefa Psyche - sekcja dla rodziców

tel. 32 750 60 84
e-mail: strefapsyche.katowice@swps.edu.pl

Drukuj

Mimo że w mediach pojawia się coraz więcej doniesień o gwałtach i przestępstwach na tle seksualnym, to wyroków w tych sprawach zapada mniej niż niemal we wszystkich innych przypadkach. Podczas wykładu dr Dominic Willmott z University of Huddersfield opowie dlaczego ofiary gwałtów nie otrzymują zadośćuczynienia, chociaż na to zasługują.

Limit miejsc na wykład został wyczerpany!

10 maja
17.30 – 19.00
Katowice

Psychologia sali sądowej – winny czy niewinny?

Na całym świecie pojawia się coraz więcej doniesień o gwałtach i przestępstwach na tle seksualnym. Niemniej jednak, wyroków w tych sprawach zapada mniej niż niemal we wszystkich innych przypadkach. Jedną z przyczyn może być fakt, że w przeciwieństwie do innych spraw, przy oskarżeniu o gwałt nie używa się tradycyjnych metod śledczych. Często te przestępstwa dzieją się za zamkniętymi drzwiami, więc zapis z monitoringu czy zeznania naocznych świadków są niedostępne.

Ślady DNA również nie są wystarczającym dowodem, ponieważ pokazują, że faktycznie domniemany czyn się wydarzył, jednak nie wiadomo czy za zgodą czy nie. Czy jest to prawdziwy powód, dla którego wskaźnik wyroków w tych sprawach jest tak niski? Czy jednak istnieje psychologiczne wytłumaczenie tego zjawiska?

Bazując na badaniach naukowych przeprowadzonych w angielskich sądach z udziałem prawników i sędziów, dr Dominic Willmott wyjaśnia dlaczego ofiary gwałtów nie otrzymują zadośćuczynienia, chociaż na to zasługują.

Prelegent

dom willmott

dr Domimnic Willmott– jest pracownikiem naukowym na University of Huddersfield w Anglii. Specjalizuje się w psychologii sądowej i kryminalnej. W pracy badawczej skupia się na zastosowaniu zasad psychologii w sądownictwie, przede wszystkim podejmowania decyzji na sali sądowej. Jego badania dotyczące wpływu nastawienia na bezstronność wyroków w procesach dotyczących gwałtów wzbudziły zainteresowanie międzynarodowych mediów, ludzi ze świata nauki i prawników. Badania prowadzi na całym świecie – w Chinach, Indiach, Ugandzie, Jamajce, na Barbadosie, na Grenadzie i w Wielkiej Brytanii. Przeprowadził badania i szkolenia związane z przemocą na tle płciowym dla brytyjskiej policji, agencji rządowych i organizacji charytatywnych oraz dla personelu Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych.


Limit miejsc wyczerpany!

Termin i lokalizacja

10 maja 2018 r.
Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Katowicach
ul. Techników 9, aula

Kontakt

Patrycja Paczyńska-Jasińska
Specjalista ds. marketingu i PR
tel. 32 721 26 55, tel. kom. +48 785 202 511

e-mail: strefapsyche.katowice@swps.edu.pl

Drukuj

Wydarzenia

Archiwum wydarzeń

Image not available

Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Slider
Image not available
Image not available
Image not available

Patronat medialny

Slider

Kanały

Zobacz też: