Dlaczego dążymy do stałości, a jednocześnie jesteśmy żądni zmian? Co o zmienianiu siebie i innych ma nam do powiedzenia psychologia społeczna? Jak nasza sprawczość wpływa na nasz własny obraz siebie? Jak wspólnotowość decyduje o tym, w jaki sposób widzimy innych ludzi i świat dookoła? W końcu – jak te zagadnienia odnieść do funkcjonowania we współczesnym społeczeństwie, obowiązków obywatelskich i ciągłych przemian społecznych? Uniwersytet SWPS wraz z UrbanLab – Laboratorium Innowacji Społecznych zapraszają na dwa wykłady pod hasłem „Rozwój społeczeństwa obywatelskiego”. Prelekcje wygłoszą renomowani psychologowie społeczni z naszego uniwersytetu – prof. Michał Parzuchowskiprof. Bogdan Wojciszke.

Wydarzenie objęte jest patronatem Strefy Psyche.

Wstęp wolny. Obowiązują zapisy za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

30 listopada
11.00–13.00
Gdynia

 

11.00–12.00 Społeczeństwo żąda zmiany! O psychologicznej potrzebie zmienności i zmienianiu siebie – dr hab. Michał Parzuchowski, prof. Uniwersytetu SWPS

„Zmiany to proces, poprzez który przyszłość wchodzi w nasze życie” – pisał Alvin Toffler w książce „Szok przyszłości”. Podczas wykładu porozmawiamy o kapitale społecznym i dążeniu do stałości oraz potrzebie zmian. Zaprezentowane zostaną badania psychologów nad spostrzeganiem i akceptacją zmian w różnych obszarach funkcjonowania człowieka. Co ważne, inaczej postrzegamy i realizujemy swoje chęci, kiedy według nas zmieniać mają się inni, a inaczej, gdy mamy się zmieniać sami...). Wykład zakończy się dyskusją nad społecznymi konsekwencjami takiej asymetrii w spostrzeganiu.

12.00–13.00 Sprawczość i wspólnotowość: co widzimy u siebie, a co u innych – prof. dr hab. Bogdan Wojciszke

Człowiek jest istotą o dwoistej naturze – z jednej strony jest sprawcą, który osiąga swoje indywidualne cele, z drugiej strony zaś uczestnikiem różnych wspólnot, które są mu równie niezbędne do życia. Dlatego właśnie sprawczość i wspólnotowość to dwa rodzaje treści, które odgrywają najważniejszą rolę w naszym spostrzeganiu innych ludzi i siebie samych. Co ciekawe, sprawczość (zdolność do realizacji celów) jest przy tym kluczowa w spostrzeganiu siebie samego, zaś wspólnotowość (działanie na rzecz ludzi) jest kluczowa w spostrzeganiu innych ludzi. Podczas wykładu zostanie przedstawionych wiele danych, wskazujących, że nasza samoocena opiera się głównie na sprawczości, a nasze oceny innych osób opierają się głównie na ich wspólnotowości.

 Prelegenci

michal parzuchowski

dr hab. Michał Parzuchowski, prof. Uniwersytetu SWPS – psycholog społeczny, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Pracuje na Uniwersytecie SWPS w Sopocie, jest członkiem sopockiego Laboratorium Psychologii Poznania Społecznego. Ukończył staż podoktorski w laboratorium Psycholinguistique & Psychologie Sociale Appliquee na Uniwersytecie we Fryburgu. Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, członek Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk, współredaktor naczelny czasopisma „Social Psychological Bulletin (Psychologia Społeczna)”. Laureat stypendiów rządu szwajcarskiego SCIEX, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Nauki. Założyciel i redaktor naczelny strony www.badania.net.

Bogdan Wojciszke

prof. dr hab. Bogdan Wojciszke – psycholog, autorytet w dziedzinie psychologii miłości i władzy. Zajmuje się zagadnieniami z zakresu psychologii osobowości i psychologii społecznej. Prowadzi liczne badania dotyczące spostrzegania i oceniania ludzi, rozpatrując, jaki wpływ na ten proces mają wspólnotowość (moralność i funkcjonowanie społeczne) i sprawczość (sprawność, kompetencja, nastawienie na cele). Analizuje mechanizmy rządzące zachowaniami, myśleniem i emocjami osób pozostających w bliskich związkach uczuciowych. Zajmuje się również psychologią statusu i władzy, bada m.in., w jaki sposób zdobycie władzy czy podwyższenie statusu zmieniają funkcjonowanie człowieka. Interesuje się także postawami Polaków wobec przekształceń własnościowych, produktywnością i godnością jako wartościami etycznymi współczesnego społeczeństwa polskiego.

Organizatorzy

UrbanLab stopka mailowa kolor 002        logo uniwersytet swps

Termin i miejsce

30 listopada 2019 r., godz. 11.00–13.00
UrbanLab – Laboratorium Innowacji Społecznych
aleja Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia
(Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, budynek IV A – parter) wejście od ul. Stryjskiej

Kontakt

Iga Lewicka
tel. 58 721 46 95 | tel. kom. +48 694 441 727
e-mail: strefapsyche.sopot@swps.edu.pl

Archiwum wydarzeń

Zobacz także

Group 426 Group 430 strefa zarzadznia logo 05 logo white kopia