sp logo new white

logo uswps nazwa 3

Czym jest wolność seksualna i jakie są jej granice? W jaki sposób nasz umysł sabotuje wolność słowa? Czy emocje istnieją samodzielnie, czy są związane z naszym poznaniem? O różnych znaczeniach wolności oraz niepodległości emocji porozmawiamy podczas grudniowej Strefy Psyche, w której wezmą udział eksperci z naszej uczelni: psychologowie dr Wiesław Baryładr Paweł Mordasiewicz oraz psychoterapeuta i seksuolog mgr Michał Pozdał.

Wydarzenie jest organizowane we współpracy z Laboratorium Innowacji Społeczych w Gdyni.

1 grudnia
10.00-15.00
Gdynia

Psychologiczne bariery dla wolności słowa | godz. 10:00-11:30

W trakcie wykładu dr Wiesław Baryła postara się przekonać słuchaczy, że współczesna nauka i polityka opierają się na fałszywym założeniu na temat natury ludzkiego myślenia. Założenie to sprowadza się do przekonania, że sceptycyzm, wątpienie i podejrzliwość w stosunku do różnych idei są dla każdego człowieka sprawą łatwą. A w pełni wolna publiczna debata nad wszystkimi ideami, jakie tylko mogą się pojawić, gwarantuje wyłonienie idei dobrych. Liczne i dobrze udokumentowane słabości ludzkiego umysłu (selektywna percepcja, błąd potwierdzenia, błąd stronniczości, złudzenie zrozumienia, ślepota poznawcza, myślenie grupowe, motywowany sceptycyzm i naiwny realizm) stanowią barierę dla wolności słowa. Sytuacja nie jest jednak beznadziejna, bo psychologia oferuje skuteczne metody radzenia sobie z tymi słabościami.

258 wieslaw baryla

dr Wiesław Baryła – doktor psychologii, pracownik Uniwersytetu SWPS w Sopocie. W swoich badaniach i tekstach naukowych zajmuje się tym, w jaki sposób ludzie nadają sens otaczającemu światu oraz automatyzmami w zachowaniach społecznych.

Wolność seksualna – czym jest i co dla nas oznacza | godz. 11:45-13:15

Gdzie leżą granice naszej wolności seksualnej i jak o nią walczyć? Kiedy nasze prawa seksualne są łamane? Podczas spotkania porozmawiamy o tym, dlaczego prawa seksualne człowieka są tak ważne i stanowią podstawowe prawa człowieka. Prowadzący opowie o tym, kiedy nasze prawa seksualne są łamane. Zastanowimy się też, na czym polega wolność seksualna w związku.

258 Michal Pozdal

mgr Michał Pozdał – psychoterapeuta, seksuolog. Wykładowca Uniwersytetu SWPS. Założyciel Instytutu Psychoterapii i Seksuologii w Katowicach, autor książki „Męskie sprawy. Życie, seks i cała reszta”.

Niepodległość emocji | 13.30-15.00

Szkiełko czy oko? Szczęście czy pieniądze? Czy emocje istnieją samodzielnie, czy są związane z naszym poznaniem? Co kieruje zachowaniem człowieka? Wykład będzie próbą odpowiedzi na powyższe pytania. Zastanowimy się również, w jaki sposób możemy kierować emocjami oraz jakie pozytywne i negatywne skutki może przynieść takie działanie.

258 mordasiewicz

dr Paweł Mordasiewicz – psycholog poznawczy, wykładowca, pracownik Zakładu Psychologii Procesów Afektywnych i Poznawczych na Uniwersytecie SWPS w Sopocie. W pracy naukowej interesuje się związkiem procesów afektywnych i poznawczych, kontrolą uwagi oraz pamięci. Jako trener specjalizuje się w zakresie technik efektywnego uczenia się i twórczego myślenia. Entuzjasta modelowania procesów poznawczych za pomocą algorytmów machine learning.

Termin i miejsce

1 grudnia 2018 (sobota), godz. 10:00-15:00

Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, (budynek PPNT)

Kontakt 

Agnieszka Żebrowska
tel. 58 721 46 00
e-mail: strefapsyche.sopot@swps.edu.pl

{ BreezingForms : StrefaPsyche_01122018_Sopot }

Film jako narzędzie terapeutyczne? W skuteczność filmoterapii na pewno nie wątpią członkowie Cinema Albert Production, amatorskiego zespołu filmowego, tworzonego przez bezdomnych mężczyzn ze schroniska we Wrocławiu. Kręcą filmy i odzyskują swoją podmiotowość. Temu procesowi przyglądała się w trakcie badań etnograficznych dr Iwona Morozow, antropolożka, filmoznawczyni i dokumentalistka Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. W Strefie Psyche opowie o terapii filmem we wrocławskim schronisku dla bezdomnych i zaprezentuje fragmenty swojego filmu „Niech inni nie marzną”.

Spotkanie jest organizowane przez Uniwersytet SWPS w Sopocie wraz z gdyńskim Konsulatem Kultury.

14 listopada
18.00
Gdynia

O pewnym przypadku terapii filmem

Czy film może być narzędziem zmiany, a jego tworzenie terapią? Pozytywne odpowiedzi płyną z Wrocławia, gdzie w schronisku dla bezdomnych mężczyzn powstała w 2005 roku amatorska grupa filmowa Cinema Albert Production. Osoby bezdomne przygotowują plan zdjęciowy, pracują nad scenariuszem, dbają o scenografię, wreszcie występują przed kamerami. Na co dzień wykluczeni, odzyskują swoją podmiotowość na szklanym ekranie. Gra w filmie pozwala im opowiedzieć o swoich problemach, przeanalizować je i zrozumieć. To moc filmoterapii, metody wspomagającej terapię psychologiczną, którą z powodzenie stosuje się na całym świecie od lat 80. ubiegłego wieku.

Dr Iwona Morozow przez cztery lata prowadziła badania terenowe wśród członków Cinema Albert Production na temat filmu społecznie zaangażowanego. Podczas spotkania badaczka opowie, jak film może stać się pretekstem do podjęcia rozmowy ze sobą i otoczeniem, umożliwić samopoznanie, uczyć interpretowania i nadawania sensu temu, co się wydarza. Spotkanie będzie poświęcone pasji tworzenia, zmianie i potrzebie przebaczenia. Ponadto zostaną zaprezentowane fragmenty autorskiego filmu dokumentalnego dr Morozow – „Niech inni nie marzną”, który przedstawia przypadek terapii filmem we wrocławskim schronisku dla bezdomnych mężczyzn.

258 iwona morozow

dr Iwona Morozow – wykładowczyni na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna we wrocławskiej filii Uniwersytetu SWPS. Antropolożka, filmoznawczyni i dokumentalistka. Zajmuje się szeroko pojętą ekonomią kina i antropologią wizualną. Interesuje ją szczególnie film dokumentalny, kontekst produkcyjny, dystrybucyjny oraz promocyjny dzieła filmowego, teoria i praktyka wykorzystywania metod etnograficznych w badaniach filmu, a także współczesne kino i kultura filmowa. Obecnie (wraz z Tomaszem Kożuchowskim i Romanem Sawką) kończy pracę nad książką „Społeczny wymiar procesu tworzenia dzieła filmowego w Polsce”.

Współorganizator

KONSULAT KULTURY LOGO 4K

Termin i miejsce

14 listopada 2018 (środa), godz. 18.00

Konsulat Kultury, ul. Jana z Kolna 25, Gdynia

Kontakt

Agnieszka Żebrowska
e-mail: strefapsyche.sopot@swps.edu.pl

{ BreezingForms : StrefaPsyche_14112018_Sopot }

Każdy z nas poszukuje dobrej, optymalnej komunikacji z innymi ludźmi. Wszyscy w tej komunikacji potrzebujemy jasności, zrozumienia, możliwości dialogu. W relacjach komunikacja jest ważnym środkiem dawania sobie wzajemnie znaków ważności, tworzenia wspólnych wartości, wybierania najlepszych rozwiązań, poszukiwania nowej wiedzy o drugim człowieku. Komunikację w relacjach osobistych i zawodowych oraz specyfikę gier psychologicznych wyjaśni psycholog Magdalena Sękowska, w Strefie Psyche w Gdyni, organizowanej przez Uniwersytet SWPS w Sopocie wraz z gdyńskim Konsulatem Kultury.

5 grudnia
18.00
Gdynia

Świąteczne gry psychologiczne

Gry psychologiczne, to nie jest wynalazek psychologii XX wieku. Te prawidłowości nieświadomego wprowadzania siebie i partnera interakcji w dyskomfort psychiczny znali już ludzie starożytni. Sploty różnych interakcji prowadzących do dramatycznych rozwiązań zostały już ukazane w antycznym dramacie. Freud zauważył ludzką silną tendencję do powtarzania pewnych wzorców, a Bern’e zastanawiał się, dlaczego istnieje taka silna powtarzalność wzorca w relacjach, nawet jeśli te wzorce przynoszą ludziom ból, cierpienie, nieszczęście.

Gry psychologiczne nie są intencjonalnym zachowaniem. Nie są manipulacją, ale są nieświadomym sposobem realizacji potrzeb, uzyskiwania „wzroku i uznania od innych” oraz sposobem na dostarczenie sobie pobudzenia. Są takim rodzajem komunikacji, który jest czasami jedynym możliwym sposobem komunikowania się pomiędzy ludźmi, którzy potrzebują różnorakich korzyści z relacji z innymi nawet nie będąc tego świadomymi. Gry są zawsze sposobem komunikowania się między ludźmi, więc ważne jest by nie nadawać im intencjonalnego negatywnego znaczenia. To jest coś, co ludzie tworzą w przestrzeni między sobą często, choć paradoksalnie, po to by być ze sobą bliżej.

W trakcie wykładu przyjrzymy się specyfice gier psychologicznych, szczególnie w okresie Świąt oraz będziemy mówić, jak zapobiegać wchodzeniu w gry i utrzymywać autentyczną, bezpośrednią komunikację.

258 Magdalena Sekowska

Magdalena Sękowska – psycholog, psychoterapeuta, trener, konsultant zarządzania. Dyrektor Kliniki Uniwersytetu SWPS Rodzina – Para – Jednostka w Poznaniu. Prowadzi psychoterapię indywidualną w oparciu o metodę genogramu i analizy skryptów międzypokoleniowych. W praktykę wprowadziła autorską metodę obserwacji dziecka i rodziny w warunkach naturalnych. Pracuje z parami - w kryzysie oraz z tymi, które chcą rozwijać swój styl komunikowania się. Od ponad 25 lat prowadzi również konsultacje dla firm, managerów, zarządów. Bada i diagnozuje kulturę organizacyjną oraz proponuje rożnego rodzaju działania zaradcze i rozwojowe.

{ BreezingForms : StrefaPsyche_05122018_Gdynia }

Współorganizator

KONSULAT KULTURY LOGO 4K

Termin i miejsce

5 grudnia 2018 r. (środa), godz. 18:00

Konsulat Kultury, ul. Jana z Kolna 25, Gdynia

Jak to się dzieje, że pseudonaukowe teorie zyskują tak wielu zwolenników? Dlaczego niektórzy wierzą, że lewoskrętna witamina C i soda oczyszczona uleczą nowotwór, a nie ufają autorytetom naukowym i konwencjonalnej terapii? Przyczyny wiary w pseudoteorie oraz jej skutki psychologiczne dla jednostki wyjaśni psycholog dr hab. Tomasz Grzyb, prof. Uniwersytetu SWPS, w Strefie Psyche w Gdyni, organizowanej przez Uniwersytet SWPS w Sopocie wraz z gdyńskim Konsulatem Kultury.

17 października
18.00
Gdynia

Zabij kurę i zakop. Dlaczego ludzie wierzą w rzeczy wiary niewarte?

Można się nacierać proszkiem z rogu nosorożca albo wypijać mieszankę z himalajską solą i witaminą C (lewoskrętną!). Można też robić setki innych rzeczy, których skuteczność nigdy nie została dowiedziona lub nawet takich, w których wypadku mamy absolutną pewność, że nie mają prawa działać. Tylko po co? W trakcie tego wykładu spróbujemy odpowiedzieć właśnie na to pytanie – dlaczego ludzie wierzą w rzeczy, które po prostu nie mają sensu.

Jakie skutki ma dla jednostki wiara w zabobony i inne „ludowe mądrości”? A może nie bezsensowne? Może tylko nam się tak wydaje? A jeśli takie „ludowe mądrości” mają z pewnej perspektywy głęboki sens?

258 Tomasz Grzyb

dr hab. Tomasz Grzyb, prof. Uniwersytetu SWPS – psycholog. Zajmuje się psychologią wpływu społecznego. Interesuje się także metodologią badań psychologicznych, marketingiem i nowymi technologiami. Pracę naukową łączy z praktyką marketingową. Prowadzi szkolenia w dziedzinie psychologii społecznej, manipulacji i perswazji. Od 2013 roku kształci oficerów NATO i krajów stowarzyszonych w zakresie technik wpływu społecznego. Autor publikacji na temat psychologii wpływu społecznego i mechanizmów ludzkich zachowań w sytuacjach kryzysowych, w tym książki „Psychologiczne aspekty sytuacji kryzysowych” (2011). Redaktor wielu artykułów naukowych i popularnonaukowych, m.in. w „Journal of Applied Psychology” oraz „Marketing i Rynek”. W 2014 roku został uhonorowany Certificate of Appreciation Dowództwa Operacji Specjalnych NATO w Afganistanie. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z metodologii badań psychologicznych i statystyki z wykorzystaniem komputerów oraz eksperymentalnych metod badań percepcji.

{ BreezingForms : StrefaPsyche_17102018_Sopot }

Współorganizator

KONSULAT KULTURY LOGO 4K

Termin i miejsce

17 października 2018 r. (środa), godz. 18:00

Konsulat Kultury, ul. Jana z Kolna 25, Gdynia

Zbliżające się lato nastraja do optymizmu, wyzwala chęć działania i zmian. Wykorzystamy tę energię, by w pozytywnym duchu porozmawiać o sprawach nie zawsze łatwych, ale zawsze ważnych i budować kompetencje psychologiczne.

Dlaczego nie powinniśmy wierzyć jasnowidzom? Czy można nauczyć się odraczania gratyfikacji? Jak pielęgnować relacje? Odpowiedzi na te i inne pytania poznamy podczas kolejnej edycji Strefy Psyche Extra, która odbędzie się 16 czerwca. W ramach wydarzenia, organizowanego we współpracy z Laboratorium Innowacji Społecznych, zapraszamy na wykłady oraz szereg praktycznych warsztatów z ekspertami Uniwersytetu SWPS. Liczba miejsc na warsztaty ograniczona.

16 czerwca
10.00–15.00
Gdynia

Program

10.00–11.30Los się do Ciebie uśmiechnie... czyli dlaczego nie powinniśmy wierzyć jasnowidzom? – wykład
– dr Michał Parzuchowski

10.00–11.30Seksualnosć dzieci i młodzieży - rozumiejący i wspierający rodzic – warsztat – sala F0.02
– mgr Bartosz Karcz limit miejsc wyczerpany

11.45–13.15Współczesne zaburzenia osobowości: narcyzm i borderline– wykład
– dr hab. prof. Uniwersytetu SWPS Krystyna Drat-Ruszczak limit miejsc wyczerpany

11.45–13.15Bliskość to sztuka dobrego konfliktu! – warsztat – sala F0.02
– mgr Małgorzata Osowiecka limit miejsc wyczerpany

13.30–15.00Czy można i czy warto nauczyć się odraczania gratyfikacji? – wykład
– dr hab. prof. Uniwersytetu SWSP Romana Kadzikowska – Wrzosek

13.30–15.00Jak korzystać ze stresu i nie płacić zbyt dużo – warsztat – sala F0.02
– mgr Michał Kuchczyński limit miejsc wyczerpany

Wykłady

Los się do Ciebie uśmiechnie... czyli dlaczego nie powinniśmy wierzyć jasnowidzom?

Osoby potrafiące przewidywać przyszłość pojawiają się często na kartach literatury lub kina. W rzeczywistości jednak tego rodzaju nadprzyrodzone umiejętności są zdecydowanie rzadsze. Istnienie choćby jednego takiego przypadku nie tylko zrewolucjonizowałoby nasze rozumienie otaczającej rzeczywistości, ale i wymagało przepisania podręczników psychologii czy fizyki. Historia nauki nie zna jednak ani jednej osoby o zdolnościach jasnowidzenia, której udałoby się bezsprzecznie zademonstrować swoje umiejętności w teście spełniającym rygor metody naukowej. Nie wynika to wcale, jak się często sugeruje, z uprzedzeń i braku otwartości środowisk naukowych. W minionych 150 latach takich prób przeprowadzono tysiące. Zamiast jednak potwierdzić paranormalną naturę badanych zjawisk, nauczyły nas one wiele o tym jak łatwo błędy poznawcze, znane dziś w psychologii jako np. efekt potwierdzania czy efekt horoskopowy sprawiają, że ulegamy złudzeniom. Podczas wykładu przedstawię krótkie podsumowanie badań nad tymi zagadnieniami i spróbuję w słuchaczach zaszczepić odrobinę sceptycyzmu do działań podejmowanych przez wróżki i jasnowidzów.

258 parzuchowski

dr Michał Parzuchowski

Psycholog społeczny, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Adiunkt na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Sopocie i członek sopockiego Laboratorium Psychologii Poznania Społecznego. Ukończył staż podoktorski w laboratorium Psycholinguistique & Psychologie SocialeAppliquee na Uniwersytecie we Fryburgu. Autor i współautor artykułów z zakresu poznania społecznego i ucieleśnienia m.in. w Emotion, European Journal of Social Psychology, Journal of Nonverbal Behavior czy Frontiers in Psychology. Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, członek Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk oraz współ-redaktor naczelny czasopisma Social Psychological Bulletin (Psychologia Społeczna). Laureat stypendiów rządu Szwajcarskiego SCIEX, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Nauki. Założyciel i redaktor naczelny strony www.badania.net.

Współczesne zaburzenia osobowości: narcyzm i borderline

Celem wykładu jest wskazanie na zależność pomiędzy zmianami w świecie współczesnym a zaburzeniami psychicznymi, które są przez te zmiany budowane i/ lub wzmacniane. W kontekście tak zwanej płynnej tożsamości, omówiona jest specyfika Pokolenia Y i pokolenia IGEN oraz dwa zaburzenia osobowości: narcyzm i borderline. Pokazane są ponadto, ostatnie ruchy społeczne sprzeciwiające się "płynnemu" Ja, wyjaśniane w modelu depresji - nadziei - agresji – rozgoryczenia.

258 krystyna drat ruszczak

dr hab. Krystyna Drat-Ruszczak, prof. Uniwersytetu SWPS

zajmuje się psychologią kliniczną, współczesnymi zaburzeniami osobowości, znaczeniami psychologicznymi w baśniach, współczesnymi pojęciami psychoanalizy oraz problemami kobiet (przemoc, krzywda, uciszanie się, uprzedmiotowienie). Interesuje się zmianami cywilizacyjnymi i ich wpływem na styl życia i przystosowanie jednostki. Przez wiele lat prowadziła psychoterapię pacjentów w Szpitalu we Fromborku i „Srebrzysko” w Gdańsku. Jest członkiem EAPP i Polskiego Towarzystwa Psychologii Społecznej. Na sopockim wydziale Uniwersytetu SWPS prowadzi zajęcia z zakresu szkół i kierunków w psychologii klinicznej i psychoterapii, etyki w pracy psychologa praktyka, a także seminarium magisterskie i konsultacje prac doktorskich.

Czy można i czy warto nauczyć się odraczania gratyfikacji?

Badania wybitnego amerykańskiego psychologa Waltera Mischela nad odraczaniem gratyfikacji należą do jednych z najbardziej znanych eksperymentów psychologicznych. Nie tylko psychologowie znają rezultaty słynnego „Testu Pianki” (Test Marshmallow), które potwierdziły, że biorące w nim udział dzieci różniły się tym jak długo potrafiły oprzeć się słodkiej pokusie, a to okazało się być bardzo dobrym prognostykiem ich przyszłych osiągnięć w różnych dziedzinach życia, takich jak szkoła, kariera zawodowa, zdrowie i życie rodzinne.

W czasie wykładu zastanowimy się nad tym co kryje się za zdolnością do odraczania gratyfikacji? Czy zdolność do odraczania gratyfikacji to to samo co siła woli? Jakie kompetencje i umiejętności posiadają osoby o dużej zdolności do odraczania gratyfikacji? Jakie warunki sprzyjają ich kształtowaniu, a także czy odraczanie gratyfikacji nie pozbawia radości życia?

258 romana kadzikowska wrzosek

dr hab. Romana Kadzikowska-Wrzosek, prof. Uniwersytetu SWPS

doktor hab. psychologii, profesor w Zakładzie Psychologii Osobowości Sopockiego Wydziału Zamiejscowego SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego. Jej zainteresowania naukowe obejmują psychologię osobowości oraz psychologię emocji i motywacji. Autorka prac naukowych, a także artykułów popularyzujących wiedzę psychologiczną, których tematem są między innymi sytuacyjne oraz osobowościowe wyznaczniki wytrwałości i skuteczności działania, rozwojowe uwarunkowania różnic indywidualnych w sile woli, konsekwencje odmiennych sposobów regulacji działania dla efektywności działania oraz dobrostanu psychofizycznego.

Warsztaty

 

Seksualnosć dzieci i młodzieży - rozumiejący i wspierający rodzic

Podczas warsztatu zaprezentowane zostaną treści dotyczące rozwoju seksualnego dzieci i młodzieży oraz ich wpływ na przyszłość człowieka dorosłego. Osoby uczestniczące będą miały możliwość podjęcia dyskusji nad konstruktywnymi i destruktywnymi aspektami rozwoju seksualnego człowieka oraz uzupełnić swoją wiedzę o dane na temat wspierających działań skierowanych do dzieci i młodzieży w zakresie wsparcia rozwoju emocjonalnego, społecznego i poznawczego.

karcz

mgr Bartosz Karcz

Psycholog, nauczyciel akademicki i naukowiec, pracuje na sopockim wydziale Uniwersytetu SWPS. Zajmuje się poradnictwem oraz szkoleniami z zakresu wspomagania rozwoju, rozwoju psychoseksualnego, komunikacji, profilaktyki zdrowia. Jest członkiem zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej w gdyńskim MOPS. Współpracuje z instytucjami pomagającymi młodzieży i seniorom.

Bliskość to sztuka dobrego konfliktu!

Jak pielęgnować swoje relacje? Jak radzić sobie z przykrymi emocjami w bliskich związkach? W jaki sposób spojrzeć z dystansu na siebie i swoich najbliższych? Dlaczego nie powinniśmy bać się frustracji, smutku czy złości i w jaki sposób przykre emocje mogą zacieśniać relacje? Na spotkaniu odpowiemy sobie na te i więcej pytań. Podczas warsztatu szczególną uwagę zwrócę na tematykę adaptacyjnych sposobów regulacji emocji w bliskich relacjach. Proponowane ćwiczenia i dyskusje pomogą uczestnikom wyostrzeżeniu pozytywów w złości czy smutku.

258 malgorzata osowiecka

Małgorzata Osowiecka

psycholog, wykładowca na Uniwersytecie SWPS w Sopocie, doktorantka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Uniwersytetu SWPS. Zrealizowała grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytet Młodych Wynalazców pt. „Dynamika emocji w procesie twórczym”, kierownik grantu Preludium Narodowego Centrum Nauki na temat odbioru poezji. Prowadzi ćwiczenia i konwersatoria z psychologii poznawczej, emocji i motywacji oraz diagnozy twórczości, a także treningi twórczości i kreatywnego pisania. Jej praca doktorska dotyczy wpływu lektury poezji na twórcze myślenie w grupie młodzieży szkolnej. Pasjonatka dziennikarstwa.

 

Jak korzystać ze stresu i nie płacić zbyt dużo

Warsztat przybliży tematykę stresu jako nieodłącznego, wymagającego towarzysza naszego życia, ale też przyjaciela pomagającego nam w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach. W czasie zajęć zastanowimy się jakie przynosi korzyści i jakie są koszty ponoszone gdy realizujemy nasze cele. Zrozumienie wszystkich konsekwencji stresu pozwala nam lepiej nim kierować, lepiej z niego korzystać, lepiej się do niego przygotowywać. To pozwala ograniczyć koszty ponoszone przez nas.

W czasie warsztatu omówię pojęcie stresu, ewolucyjnej jego uwarunkowania. Zastanowimy się nad indywidualnym profilem objawów stresu i możliwością najlepszego ich wykorzystania w różnych sytuacjach. Zidentyfikujemy sygnały świadczące o obciążeniu/przeciążeniu stresem i poszukamy najlepszych sposobów na regenerację psychiczną i fizyczną.

258 kuchczynski

Michał Kuchczyński

Psycholog, psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Oxford CognitiveTherapy Centre, wykładowca w sopockim wydziale Uniwersytetu SWPS. Od wielu lat prowadzi warsztaty antystresowe, m.in. dla funkcjonariuszy Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej.

Kontakt

Agnieszka Żebrowska
tel. 58 721 46 00
e-mail: azebrowska@swps.edu.pl

Miejsce

Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni, al.Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, budynek PPNT

{ BreezingForms : StrefaPsyche_16062018_Sopot }

Wydarzenia

Archiwum wydarzeń

Image not available

Patronat medialny

Slider

Kanały

Zobacz także

strefa psyche strefa designu strefa zarzadzania strefa kultur logo