sp logo new white

logo uswps nazwa 3

Zbliżające się lato nastraja do optymizmu, wyzwala chęć działania i zmian. Wykorzystamy tę energię, by w pozytywnym duchu porozmawiać o sprawach nie zawsze łatwych, ale zawsze ważnych i budować kompetencje psychologiczne.

Dlaczego nie powinniśmy wierzyć jasnowidzom? Czy można nauczyć się odraczania gratyfikacji? Jak pielęgnować relacje? Odpowiedzi na te i inne pytania poznamy podczas kolejnej edycji Strefy Psyche Extra, która odbędzie się 16 czerwca. W ramach wydarzenia, organizowanego we współpracy z Laboratorium Innowacji Społecznych, zapraszamy na wykłady oraz szereg praktycznych warsztatów z ekspertami Uniwersytetu SWPS. Liczba miejsc na warsztaty ograniczona.

16 czerwca
10.00–15.00
Gdynia

Program

10.00–11.30Los się do Ciebie uśmiechnie... czyli dlaczego nie powinniśmy wierzyć jasnowidzom? – wykład
– dr Michał Parzuchowski

10.00–11.30Seksualnosć dzieci i młodzieży - rozumiejący i wspierający rodzic – warsztat – sala F0.02
– mgr Bartosz Karcz limit miejsc wyczerpany

11.45–13.15Współczesne zaburzenia osobowości: narcyzm i borderline– wykład
– dr hab. prof. Uniwersytetu SWPS Krystyna Drat-Ruszczak limit miejsc wyczerpany

11.45–13.15Bliskość to sztuka dobrego konfliktu! – warsztat – sala F0.02
– mgr Małgorzata Osowiecka limit miejsc wyczerpany

13.30–15.00Czy można i czy warto nauczyć się odraczania gratyfikacji? – wykład
– dr hab. prof. Uniwersytetu SWSP Romana Kadzikowska – Wrzosek

13.30–15.00Jak korzystać ze stresu i nie płacić zbyt dużo – warsztat – sala F0.02
– mgr Michał Kuchczyński limit miejsc wyczerpany

Wykłady

Los się do Ciebie uśmiechnie... czyli dlaczego nie powinniśmy wierzyć jasnowidzom?

Osoby potrafiące przewidywać przyszłość pojawiają się często na kartach literatury lub kina. W rzeczywistości jednak tego rodzaju nadprzyrodzone umiejętności są zdecydowanie rzadsze. Istnienie choćby jednego takiego przypadku nie tylko zrewolucjonizowałoby nasze rozumienie otaczającej rzeczywistości, ale i wymagało przepisania podręczników psychologii czy fizyki. Historia nauki nie zna jednak ani jednej osoby o zdolnościach jasnowidzenia, której udałoby się bezsprzecznie zademonstrować swoje umiejętności w teście spełniającym rygor metody naukowej. Nie wynika to wcale, jak się często sugeruje, z uprzedzeń i braku otwartości środowisk naukowych. W minionych 150 latach takich prób przeprowadzono tysiące. Zamiast jednak potwierdzić paranormalną naturę badanych zjawisk, nauczyły nas one wiele o tym jak łatwo błędy poznawcze, znane dziś w psychologii jako np. efekt potwierdzania czy efekt horoskopowy sprawiają, że ulegamy złudzeniom. Podczas wykładu przedstawię krótkie podsumowanie badań nad tymi zagadnieniami i spróbuję w słuchaczach zaszczepić odrobinę sceptycyzmu do działań podejmowanych przez wróżki i jasnowidzów.

258 parzuchowski

dr Michał Parzuchowski

Psycholog społeczny, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Adiunkt na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Sopocie i członek sopockiego Laboratorium Psychologii Poznania Społecznego. Ukończył staż podoktorski w laboratorium Psycholinguistique & Psychologie SocialeAppliquee na Uniwersytecie we Fryburgu. Autor i współautor artykułów z zakresu poznania społecznego i ucieleśnienia m.in. w Emotion, European Journal of Social Psychology, Journal of Nonverbal Behavior czy Frontiers in Psychology. Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, członek Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk oraz współ-redaktor naczelny czasopisma Social Psychological Bulletin (Psychologia Społeczna). Laureat stypendiów rządu Szwajcarskiego SCIEX, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Nauki. Założyciel i redaktor naczelny strony www.badania.net.

Współczesne zaburzenia osobowości: narcyzm i borderline

Celem wykładu jest wskazanie na zależność pomiędzy zmianami w świecie współczesnym a zaburzeniami psychicznymi, które są przez te zmiany budowane i/ lub wzmacniane. W kontekście tak zwanej płynnej tożsamości, omówiona jest specyfika Pokolenia Y i pokolenia IGEN oraz dwa zaburzenia osobowości: narcyzm i borderline. Pokazane są ponadto, ostatnie ruchy społeczne sprzeciwiające się "płynnemu" Ja, wyjaśniane w modelu depresji - nadziei - agresji – rozgoryczenia.

258 krystyna drat ruszczak

dr hab. Krystyna Drat-Ruszczak, prof. Uniwersytetu SWPS

zajmuje się psychologią kliniczną, współczesnymi zaburzeniami osobowości, znaczeniami psychologicznymi w baśniach, współczesnymi pojęciami psychoanalizy oraz problemami kobiet (przemoc, krzywda, uciszanie się, uprzedmiotowienie). Interesuje się zmianami cywilizacyjnymi i ich wpływem na styl życia i przystosowanie jednostki. Przez wiele lat prowadziła psychoterapię pacjentów w Szpitalu we Fromborku i „Srebrzysko” w Gdańsku. Jest członkiem EAPP i Polskiego Towarzystwa Psychologii Społecznej. Na sopockim wydziale Uniwersytetu SWPS prowadzi zajęcia z zakresu szkół i kierunków w psychologii klinicznej i psychoterapii, etyki w pracy psychologa praktyka, a także seminarium magisterskie i konsultacje prac doktorskich.

Czy można i czy warto nauczyć się odraczania gratyfikacji?

Badania wybitnego amerykańskiego psychologa Waltera Mischela nad odraczaniem gratyfikacji należą do jednych z najbardziej znanych eksperymentów psychologicznych. Nie tylko psychologowie znają rezultaty słynnego „Testu Pianki” (Test Marshmallow), które potwierdziły, że biorące w nim udział dzieci różniły się tym jak długo potrafiły oprzeć się słodkiej pokusie, a to okazało się być bardzo dobrym prognostykiem ich przyszłych osiągnięć w różnych dziedzinach życia, takich jak szkoła, kariera zawodowa, zdrowie i życie rodzinne.

W czasie wykładu zastanowimy się nad tym co kryje się za zdolnością do odraczania gratyfikacji? Czy zdolność do odraczania gratyfikacji to to samo co siła woli? Jakie kompetencje i umiejętności posiadają osoby o dużej zdolności do odraczania gratyfikacji? Jakie warunki sprzyjają ich kształtowaniu, a także czy odraczanie gratyfikacji nie pozbawia radości życia?

258 romana kadzikowska wrzosek

dr hab. Romana Kadzikowska-Wrzosek, prof. Uniwersytetu SWPS

doktor hab. psychologii, profesor w Zakładzie Psychologii Osobowości Sopockiego Wydziału Zamiejscowego SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego. Jej zainteresowania naukowe obejmują psychologię osobowości oraz psychologię emocji i motywacji. Autorka prac naukowych, a także artykułów popularyzujących wiedzę psychologiczną, których tematem są między innymi sytuacyjne oraz osobowościowe wyznaczniki wytrwałości i skuteczności działania, rozwojowe uwarunkowania różnic indywidualnych w sile woli, konsekwencje odmiennych sposobów regulacji działania dla efektywności działania oraz dobrostanu psychofizycznego.

Warsztaty

 

Seksualnosć dzieci i młodzieży - rozumiejący i wspierający rodzic

Podczas warsztatu zaprezentowane zostaną treści dotyczące rozwoju seksualnego dzieci i młodzieży oraz ich wpływ na przyszłość człowieka dorosłego. Osoby uczestniczące będą miały możliwość podjęcia dyskusji nad konstruktywnymi i destruktywnymi aspektami rozwoju seksualnego człowieka oraz uzupełnić swoją wiedzę o dane na temat wspierających działań skierowanych do dzieci i młodzieży w zakresie wsparcia rozwoju emocjonalnego, społecznego i poznawczego.

karcz

mgr Bartosz Karcz

Psycholog, nauczyciel akademicki i naukowiec, pracuje na sopockim wydziale Uniwersytetu SWPS. Zajmuje się poradnictwem oraz szkoleniami z zakresu wspomagania rozwoju, rozwoju psychoseksualnego, komunikacji, profilaktyki zdrowia. Jest członkiem zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej w gdyńskim MOPS. Współpracuje z instytucjami pomagającymi młodzieży i seniorom.

Bliskość to sztuka dobrego konfliktu!

Jak pielęgnować swoje relacje? Jak radzić sobie z przykrymi emocjami w bliskich związkach? W jaki sposób spojrzeć z dystansu na siebie i swoich najbliższych? Dlaczego nie powinniśmy bać się frustracji, smutku czy złości i w jaki sposób przykre emocje mogą zacieśniać relacje? Na spotkaniu odpowiemy sobie na te i więcej pytań. Podczas warsztatu szczególną uwagę zwrócę na tematykę adaptacyjnych sposobów regulacji emocji w bliskich relacjach. Proponowane ćwiczenia i dyskusje pomogą uczestnikom wyostrzeżeniu pozytywów w złości czy smutku.

258 malgorzata osowiecka

Małgorzata Osowiecka

psycholog, wykładowca na Uniwersytecie SWPS w Sopocie, doktorantka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Uniwersytetu SWPS. Zrealizowała grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytet Młodych Wynalazców pt. „Dynamika emocji w procesie twórczym”, kierownik grantu Preludium Narodowego Centrum Nauki na temat odbioru poezji. Prowadzi ćwiczenia i konwersatoria z psychologii poznawczej, emocji i motywacji oraz diagnozy twórczości, a także treningi twórczości i kreatywnego pisania. Jej praca doktorska dotyczy wpływu lektury poezji na twórcze myślenie w grupie młodzieży szkolnej. Pasjonatka dziennikarstwa.

 

Jak korzystać ze stresu i nie płacić zbyt dużo

Warsztat przybliży tematykę stresu jako nieodłącznego, wymagającego towarzysza naszego życia, ale też przyjaciela pomagającego nam w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach. W czasie zajęć zastanowimy się jakie przynosi korzyści i jakie są koszty ponoszone gdy realizujemy nasze cele. Zrozumienie wszystkich konsekwencji stresu pozwala nam lepiej nim kierować, lepiej z niego korzystać, lepiej się do niego przygotowywać. To pozwala ograniczyć koszty ponoszone przez nas.

W czasie warsztatu omówię pojęcie stresu, ewolucyjnej jego uwarunkowania. Zastanowimy się nad indywidualnym profilem objawów stresu i możliwością najlepszego ich wykorzystania w różnych sytuacjach. Zidentyfikujemy sygnały świadczące o obciążeniu/przeciążeniu stresem i poszukamy najlepszych sposobów na regenerację psychiczną i fizyczną.

258 kuchczynski

Michał Kuchczyński

Psycholog, psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Oxford CognitiveTherapy Centre, wykładowca w sopockim wydziale Uniwersytetu SWPS. Od wielu lat prowadzi warsztaty antystresowe, m.in. dla funkcjonariuszy Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej.

Kontakt

Agnieszka Żebrowska
tel. 58 721 46 00
e-mail: azebrowska@swps.edu.pl

Miejsce

Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni, al.Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, budynek PPNT

{ BreezingForms : StrefaPsyche_16062018_Sopot }

Drukuj

Zalewani informacjami i żyjący w świecie, w którym jedyną pewną rzeczą jest zmiana. Nic dziwnego, że stres towarzyszy nam na co dzień. Jak mu nie ulegać i znaleźć w nim źródło wzrostu? Jak zmienić przeszkody w wyzwania i nauczyć się realistycznie oceniać otoczenie? O oswajaniu stresu w Nowym Roku opowie psycholog Dariusz Walczak w styczniowej Strefie Psyche Extra w Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni.

16 stycznia
17.00-18.30
Gdynia
Brak miejsc
Strefa Psyche Extra

Spotkania w ramach Strefy Psyche Ekstra w Gdyni odbywają się co miesiąc w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym. Zainteresowanych psychologią zapraszamy na bezpłatne wykłady. Organizatorami Strefy Psyche Ekstra w Gdyni są Uniwersytet SWPS w Sopocie oraz Laboratorium Innowacji Społecznych.

Jak pokonać stres w nowym roku

Ponad 3 mln postów na Facebooku, prawie 150 tys. wysłanych e-maili, 400 godzin nowego materiału na YouTube (wg Smartinsights.com, 2017 r.), i to w zaledwie 60 sekund! Świat bombarduje nas komunikatami, a dynamiczna współczesność wymaga czujności, elastyczności i opanowania. Wielokrotnie ogrom zmian staje się wyzwalaczem stresu i powodem pogorszenia nastroju. To od nas samych zależy, czy przeżywane sytuacje staną się źródłem negatywnych emocji, czy też przeciwnie – rozwoju osobistego.

W obliczu ciągłych zmian warto skupić się na sposobach radzenia sobie ze stresem. Tym bardziej, że nierozwiązywane problemy prowadzą do pogorszenia satysfakcji życiowej i stanu zdrowia. Jednocześnie wysokie kompetencje zarządzania emocjami to doskonały pomysł na utrzymanie energii i motywacji do wyzwań życiowych, jakie stoją przed nami w Nowym Roku. Jak je budować? Jak zmieniać nieszczęścia w wyzwania? Jak rozwijać kreatywność i wzmacniać realistyczne spojrzenie oraz zaangażowanie w codzienne sprawy?

Na wykładzie omówimy te kwestie w sposób praktyczny – poznamy techniki umożliwiające zmianę stresorów w okazje do zwiększenia naszych zasobów wewnętrznych.

258 walczak

Dariusz Walczak – psycholog, absolwent Uniwersytetu SWPS w Sopocie. Specjalizuje się w obszarze badania dynamiki interakcji między ludźmi w szeroko pojętych relacjach interpersonalnych. Od ponad 20 lat poprzez warsztaty wspomaga pracowników, menedżerów w rozwoju ich kompetencji zawodowych. Interesuje się analizą jakości więzi międzyludzkich i ich wpływu na zdrowie, przeżywane emocje, stresy oraz zaangażowanie w pracy. Współpracuje z zespołami terapii rodzin. Prowadzi również zajęcia na Uniwersytecie SWPS z doskonalenia umiejętności nawiązywania i utrzymywania długofalowych relacji.

 

 

brak miejsc

Kontakt

Agnieszka Żebrowska

tel. 58 721 46 00
e-mail: strefapsyche.sopot@swps.edu.pl

Miejsce

Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni

Aleja Zwycięstwa 96/98,
81-451 Gdynia (budynek PPNT)

Drukuj

Życie dziecka w rodzinie z problemem przemocy i uzależnień to życie w emocjonalnym rollercoasterze, z którego bardzo trudno zejść – nawet w dorosłym życiu. Codzienna wybuchowa mieszanka niepokoju, nadmiernej kontroli i kompleksu niższości utrudnia DDA budowanie bliskich związków. Specjalistyczna terapia pomaga jednak utulić w sobie skrzywdzone dziecko, zamknąć za sobą przeszłość oraz otworzyć się na dojrzałe emocje i bliskość. Jak wygląda i jakie wyzwania ze sobą niesie? O tym opowie Anna Hebenstreit-Maruszewska w marcowej Strefie Psyche.

23 marca
17.00-18.30
Gdynia
Brak miejsc

Dzieciństwo w rodzinie z problemem przemocy i uzależnienia a tworzenie związków w dorosłym życiu

Życie dziecka w rodzinie, w której rodzice nadużywają alkoholu lub stosują przemoc jest trudne i nieprzewidywalne. Żyje ono w nieustannym chaosie. Jednego dnia mama lub tata zachowują się normalnie, a już nazajutrz dzieją się z nim dziwne i straszne rzeczy. Staje się innym człowiekiem – wraca późno do domu, krzyczy, bije, wygląda na chorego. Podczas wykładu omówimy wpływ tego rodzaju doświadczeń na przyszłe życie uczuciowe, zawodowe i seksualne Dorosłych Dzieci Alkoholików. Opowiemy o głównych wątkach w pracy psychologicznej z takimi osobami oraz najważniejszych trudnościach, z którymi borykają się pacjenci.

258 anna hebenstreit maruszewska

Anna Hebenstreit-Maruszewska – psycholog, seksuolog, psychoterapeuta. Zajmuje się psychoterapią osób dorosłych i ofiar przemocy, głównie takimi problemami jak nerwica, depresja, zaburzenia lękowe, zespół stresu pourazowego czy terapia DDA (dorosłe dzieci alkoholików) oraz terapią psychoseksualną tj. leczeniem dysfunkcji seksualnych mających podłoże psychologiczne, a także seksualną terapią par. Interesuje się seksualnością człowieka, w tym trudnościami z ekspresją seksualności i z wychowaniem seksualnym w naszym kręgu kulturowym. W kręgu jej zainteresowań znajduje się także praca z osobami po traumach wywodzących się zarówno z wczesnego okresu życia (trwająca wiele lat przemoc i nadużycia w dzieciństwie, syndrom DDA, bycie ofiarą wczesnych nadużyć seksualnych) jak też tymi, które powstają w życiu późniejszym (śmierć bliskiej osoby, przemoc, gwałt, nadużycia emocjonalne).

 

 

Kontakt

Agnieszka Żebrowska

tel. 58 721 46 00, tel. kom. +48 782 200 552
e-mail: strefapsyche.sopot@swps.edu.pl

Miejsce

Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni.
al. Zwycięstwa 96/98,
81-451 Gdynia
(budynek PPNT)

Drukuj

Czy można się zakochać lub zaprzyjaźnić… od pierwszego powąchania? Dlaczego okresowo zmieniają się nasze upodobania względem płci przeciwnej? Czy tabletka antykoncepcyjna to oszustka? I co ma Darwin do miłości? O ważnych dla związków ewolucyjnych podstawach zachowań kobiet i mężczyzn w bliskich związkach porozmawiamy w walentynkowej Strefie Psyche Ekstra. Spotkanie poprowadzi psycholog społeczny dr Aleksandra Szymków-Sudziarska.

14 lutego
17.00-18.30
Gdynia
Strefa Psyche Extra

Spotkania w ramach Strefy Psyche Ekstra w Gdyni odbywają się co miesiąc w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym. Zainteresowanych psychologią zapraszamy na bezpłatne wykłady. Organizatorami Strefy Psyche Ekstra w Gdyni są Uniwersytet SWPS w Sopocie oraz Laboratorium Innowacji Społecznych.

Jak tworzymy bliskie relacje? Miłość, przyjaźń i Darwin

Dlaczego kochamy? W jaki sposób zmienia się zachowanie kobiet i ich partnerów w fazie owulacji? Dlaczego w jednej części miesiąca kobietom podobają się mężczyźni łagodni, a w drugiej części bardziej agresywni? Co ma do tego tabletka antykoncepcyjna? Jak zapach reguluje zachowania seksualne mężczyzn? W jaki sposób przyjaźnią się kobiety a w jaki mężczyźni? Na te i inne pytania spróbujemy znaleźć odpowiedź opierając się na doniesieniach z badań z zakresu psychologii ewolucyjnej.

Znalezione obrazy dla zapytania aleksandra szymków

dr Aleksandra Szymków-Sudziarska – jest doktorem psychologii, adiunktem w katedrze psychologii społecznej sopockiego wydziału Uniwersytetu SWPS. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Association for Psychological Science, European Association of Experimental Social Psychology oraz Human Behavior and Evolution Society. Współtworzy Laboratorium Poznania Społecznego w obrębie sopockiego SWPS. Główne obszary zainteresowań badawczych to poznawcza psychologia społeczna, procesy ucieleśnionego i sytuowanego poznania, psychologia ewolucyjna.

 

 

{ BreezingForms : StrefaPsyche_14012018_Gdynia }

Kontakt

Agnieszka Żebrowska

tel. 58 721 46 00
e-mail: strefapsyche.sopot@swps.edu.pl

Miejsce

Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni

Aleja Zwycięstwa 96/98,
81-451 Gdynia (budynek PPNT)

Drukuj

Co to znaczy wybaczyć i od czego zależy wybaczenie? Czy można się go nauczyć? Czy może być ono narzędziem manipulacji i być ryzykowne? Komu jest ono potrzebne – sprawcy czy ofierze? Czy warto wybaczać, czy warto robić to zawsze i komu najtrudniej jest wybaczyć? Czy brak wybaczenia może przynosić korzyści? Wykład dr Eufrozyny Gruszeckiej w kwietniowej Strefie Psyche Extra pomoże poszukać odpowiedzi, których dostarczają współczesne teorie i badania psychologiczne.

24 kwietnia
17.00-18.30
Gdynia

Krzywda – chęć odwetu – zadośćuczynienie – wybaczenie

Chyb każdy z nas kiedyś poczuł się przez kogoś skrzywdzony, zawiedziony, zdradzony rozczarowany czy oszukany. Pierwsze reakcje na takie czyny zazwyczaj bywają dużo bardziej destruktywne niż te, które przychodzą po czasie i po przemyśleniu. Problem w tym, że te pierwsze reakcje często same się narzucają, pragnienie odwetu (zemsty) jest głęboko zakorzenione w ludzkiej naturze i kulturze, a jego skutki mogą być dramatyczne. Alternatywą jest wybaczenie, które jest reakcją konstruktywną i przynosi liczne korzyści: poprawia stan zdrowia somatycznego i psychicznego, uwalnia od negatywnych emocji i zamyka złą przeszłość, uzdrawia relacje, podnosi wolę i zadowolenie z życia… Problem w tym, że wybaczanie nie leży w naturze człowieka i stoi mu w poprzek wiele przeszkód, a niektórzy ludzie lubią nosić kostium ofiary.

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czym jest wybaczenie. Nie ma też uniwersalnej recepty na wybaczenie. Podczas wykładu skonfrontujemy różne naukowe i potoczne sposoby rozumienia wybaczenia aby pokazać, że już samo jego rozumienie różnicuje to, w jaki sposób ludzie radzą sobie z pozycją ofiary i z jakim skutkiem. Przedstawimy mity i fakty na temat istoty wybaczenia, czynników jemu sprzyjających i hamujących je. Powiemy też o dobroczynnych następstwach wybaczenia i skutkach tkwienia w poczuciu krzywdy (status ofiary). Ponieważ nie ma krzywdy bez sprawcy, to kim jest sprawca dla ofiary i jak się potem zachowuje ma znaczenie w procesie wybaczania, wykład będzie też dotyczyć przeprosin i zadośćuczynienia.

Chociaż nie ulega wątpliwości, że zadośćuczynienie i wybaczenie mają moc uzdrawiania ludzi i relacji między nimi, to jednak czasami są one ryzykowne lub przynoszą skutki odwrotne od oczekiwanych. Psychologia pozwal wyjaśnić niektóre mechanizmy tych paradoksalnych reakcji, a poznanie tych mechanizmów i ich zrozumienie może być przydatne w unikaniu takich pułapek.

eufrozyna gruszecka

Prelegentka

dr Eufrozyna Gruszecka – kierownik Zakładu Psychologii Społecznej i Metodologii Badań w sopockim wydziale Uniwersytetu SWPS. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej. Prowadzi wykłady i seminaria z zakresu poznania społecznego, wpływu społecznego, relacji interpersonalnych oraz diagnozy psychologicznej. Jej obecne zainteresowania i badania koncentrują wokół takich zagadnień jak: przyjaźń, satysfakcj i konflikt w bliskim związku, dobro i zło w relacjach z ludźmi, emocje społeczne, wdzięczność i przebaczanie, m.in. ich znaczenie dla dobrostanu psychofizycznego. Jest Autorką artykułów naukowych i popularnonaukowych dotyczących uwarunkowań i następstw poczucia krzywdy, sposobów radzenia sobie krzywdą, wybaczania, pomagania innym oraz wdzięczności.

{ BreezingForms : StrefaPsyche_24042018_Gdynia }

Kontakt

Agnieszka Żebrowska

tel. 58 721 46 00,tel. kom. +48 782 200 552
e-mail: strefapsyche.sopot@swps.edu.pl

Miejsce

Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni.
al. Zwycięstwa 96/98,
81-451 Gdynia
(budynek PPNT)

Drukuj

Wydarzenia

Archiwum wydarzeń

Image not available

Patronat medialny

Slider

Kanały

Zobacz także

strefa psyche strefa designu strefa zarzadzania strefa kultur logo