sp logo new white

logo uswps nazwa 3

Dlaczego postrzegamy siebie inaczej niż innych? Skąd się biorą uprzedzenia? Jak być efektywnym i wytrwale dążyć do wyznaczonego przez siebie celu? Czym są behawioralne metody modyfikacji zachowań? Jak aktywizować osoby starsze w celu poprawy jakości ich życia? Wreszcie – na czym polega proces uczenia się u zwierząt?

Na te pytania będzie można uzyskać odpowiedź podczas specjalnej Strefy Psyche Ekstra, która odbędzie się 12 września. Warsztaty i wykład poprowadzą naukowcy, eksperci i praktycy z Uniwersytetu SWPS. Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Współorganizatorem wydarzenia jest Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni.

Projekt Strefa Psyche jest dofinansowany ze  środków MNiSW.

Harmonogram

17.00-18.00 – wykład (limit miejsc: 80)

18.00-19.00 – warsztaty do wyboru (limit miejsc na każdy warsztat: 24)

19.00-20.00 – warsztaty do wyboru (limit miejsc na każdy warsztat: 24)

Wykład

Co widzimy u siebie, a co u innych? Sprawczość i wspólnotowość
UWAGA! ZAPISY TYLKO NA LISTĘ REZERWOWĄ

Podczas wykładu porozmawiamy o tym, jak postrzegamy siebie i innych. Lubimy bowiem wiedzieć, czy mamy do czynienia z wrogiem czy przyjacielem. Zaprezentuję wnioski z przeprowadzonych badań, które pokazują, że samych siebie spostrzegamy głównie w wymiarze sprawczości i przede wszystkim od tych spostrzeżeń zależy poczucie własnej wartości (samoocena). Natomiast innych postrzegamy głównie w wymiarze wspólnotowości i przede wszystkim od tych spostrzeżeń zależą nasze oceny i postawy wobec innych osób. Inaczej mówiąc, oceniając innych patrzymy z perspektywy odbiorcy ich działań monitorującego ich społeczną wartość – bierzemy pod uwagę głównie ich cele i intencje, a więc czy są dobroczynne czy też szkodliwe. Oceniając siebie samych patrzymy z perspektywy sprawcy monitorującego skuteczność działania i bierzemy pod uwagę głównie sprawność w realizacji własnych celów, o których z góry zakładamy, że są dobroczynne.

Pokażę też w jaki sposób dzięki tej koncepcji można badać stereotypy, uprzedzenia oraz relacje w grupie, a nawet w jaki sposób zastosować ją w postrzeganiu organizacji i marek handlowych.

258 Bogdan Wojciszke

prof. dr hab. Bogdan Wojciszke

Psycholog. Autor licznych badań z zakresu spostrzegania i oceniania ludzi, dynamiki bliskich związków uczuciowych, psychologii władzy, postawy Polaków wobec przekształceń własnościowych, produktywności i godności jako wartości etycznych współczesnego społeczeństwa polskiego. W ramach staży naukowych przebywał na Uniwersytecie w Aberdeen, w Max-Planck-Institut w Berlinie, w Paryżu i Oxfordzie. Stypendysta Fundacji Humboldta. Uzyskał liczne nagrody, m.in. Ministerstwa Edukacji Narodowej i Polskiej Akademii Nauk. Prowadzi badania dotyczące takich zagadnień, jak spostrzeganie i ocenianie ludzi (w tym samego siebie). Interesują go zwłaszcza dwa rodzaje treści, jakie odgrywają tu kluczową rolę – sprawczość (sprawność, kompetencja, nastawienie na cele) i wspólnotowość (moralność i funkcjonowanie społeczne) oraz zasady dokonywania ocen moralnych. Bada spostrzeganie świata społecznego, interesuje go powszechne w Polsce zjawisko delegitymizacji (pozbawiania prawomocności) porządku społecznego i jego następstwa. Interesuje się również psychologią statusu i władzy, przede wszystkim zaś, w jaki sposób podwyższenie statusu czy nabycie władzy zmienia funkcjonowanie człowieka. Laureat nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, najważniejszego w Polsce wyróżnienia naukowego.

Warsztaty

Podstawy szkolenia psów: projektowanie procesu uczenia się

Uczestnikom warsztatów zostaną przybliżone techniki uczenia zwierząt, przede wszystkim zaś przedstawiony szeroki zakres możliwości wykorzystania nabytych umiejętności. Podczas warsztatu będzie również możliwość wzięcia udziału w ćwiczeniach praktycznych.

mgr Sebastian Golisz – absolwent AWFIS w Gdańsku, absolwent Wydziału Bezpieczeństwa Państwa i Zarządzania Kryzysowego Akademii Morskiej w Gdyni, oligofrenopedagog. Wieloletni instruktor szkolenia psów. Szkoleniowiec psów ratowniczych, psów służbowych agencji ochrony osób i mienia. Wykładowca na Uniwersytecie SWPS – Studia Podyplomowe: Stosowana Analiza Zachowań oraz Uniwersytecie Gdańskim (Instytut Psychologii). Biegły sądowy w dziedzinie kynologii. Osoba uprawniona przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej do certyfikacji psów asystujących w Polsce. Absolwent wielu kursów, szkoleń i seminariów.

Jak zwiększać własną efektywność i wytrwale dążyć do celu?
UWAGA! ZAPISY TYLKO NA LISTĘ REZERWOWĄ

Podczas warsztatu uczestnicy dowiedzą się, jakie techniki, narzędzia, metody wykorzystują zawodnicy, aby osiągnąć swoje marzenia. Prowadząca przedstawi jak świadomość celu, pasja do pracy oraz potrzeba osiągnięć wpływają na efektywną pracę, a co za tym idzie kształtują m.in.: jakość relacji i wytrwałość, czyli aspekty tak potrzebne w obecnych czasach.

mgr Aleksandra Zienowicz-Wielebska – dyplomowany psycholog pracujący w sporcie oraz filmie. Absolwentka psychologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie oraz Studiów Podyplomowych Psychologia w Sporcie Pozytywnym na Wydziale Zamiejscowym Uniwersytetu SWPS w Sopocie. Członek Zespołu Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Certyfikowany Psycholog Sportu II Klasy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz rekomendowany Psycholog Polskiego Komitetu Olimpijskiego (2015 r., 2017 r.). Od 2016 r. związana z kadrą narodową seniorów w gimnastyce sportowej, od 2015 r. z kadrą narodową gimnastyki artystycznej. Współpracuje z zawodnikami dyscyplin indywidualnych (głównie gimnastyka sportowa, artystyczna oraz sporty walki) oraz drużynowych (głównie koszykówka oraz piłka ręczna). Wiceprezes Fundacji Sportu Pozytywnego, gdzie współprowadzi projekty takie jak: „Pozytywny Rozwój w Gdyni i poprzez Gdynię” – program treningu mentalnego dla szkół podstawowych, „Wspieraj i Wygrywaj – Sport Pozytywny w Gdyni” – projekt realizowany z Gdyńskim Centrum Sportu, skierowany do trenerów, zawodników oraz rodziców. W ramach działań Fundacji od 2014 r. współorganizuje Sympozjum z Sportu Pozytywnego.

Behawioralne metody modyfikacji zachowań
UWAGA! ZAPISY TYLKO NA LISTĘ REZERWOWĄ

W procesie kształtowania umiejętności adaptacyjnych ważne jest systematyczne wzmacnianie zachowań pożądanych oraz redukowanie tych niepożądanych. Warsztat będzie okazją, aby przekonać się jak szerokie spektrum zastosowań w modyfikacji zachowań mają metody behawioralne.

dr Monika Zielińska – psycholog, doktor nauk humanistycznych, wykładowca Uniwersytetu SWPS, kierownik studiów podyplomowych z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania, dyrektor Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwojowych (CDIT), jedynego w Polsce ośrodka zajmującego się całościową terapią dzieci z takimi problemami jak mutyzm selektywny, nawykowe zaparcia, tiki ruchowe i głosowe, opartą na zasadach analizy zachowania. Jej zainteresowania naukowe dotyczą psychopatologii dzieci i młodzieży, zaburzeń zachowania i procedury ich redukcji.

Aktywny senior

Podczas warsztatu zostaną przedstawione różne formy aktywizacji seniorów. W dobie wydłużania się życia osób starszych i wpływania na jego jakość, bardzo ważną kwestią staje się wypełnianie ich wolnego czasu. Od zajęć edukacyjnych, profilaktycznych skierowanych na dbałość o kondycję fizyczną i psychiczną (np. treningi pamięci) po zajęcia wspierające i terapeutyczne (w chorobie czy w okresie żałoby). Warsztat będzie miał charakter praktyczny (kilka ćwiczeń, które prowadząca często wykonuje z seniorami) oraz metodyczny (z komentarzem na temat sposobu prowadzania zajęć w grupie osób zaawansowanych wiekiem).

mgr Edyta Bonk – psycholog rozwojowy. Zajmuje się psychologicznymi aspektami aktywnego starzenia się oraz stymulacją poznawczą seniorów (treningi pamięci, treningi twórczego myślenia). Interesuje się arteterapią, wpływem ruchu, muzyki i tańca na ciało i psychikę. Współpracuje z trójmiejskimi Uniwersytetami Trzeciego Wieku oraz Domami Pomocy Społecznej. Jest certyfikowanym Terapeutą Tańcem i od wielu lat prowadzi zajęcia choreoterapii dla dzieci, młodzieży i dorosłych (szkoły, przedszkola, ośrodki opiekuńczo-wychowawcze Monar, festiwal dla kobiet PROGRESsteron). Na sopockim wydziale Uniwersytetu SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii rozwojowej, badań empirycznych, aktywizacji potencjału osób w wieku senioralnym oraz metod radzenia sobie ze stresem.

[Form StrefaPsyche_12092017_Gdynia not found!]

Termin i miejsce

12 września 2017 r.
Laboratorium Innowacji Społecznych
Aleja Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia

Kontakt

Sławomir Draczyński
tel. 694 441 781
e-mail: strefapsyche.sopot@swps.edu.pl

Drukuj

Wydarzenia

Archiwum wydarzeń

Image not available

Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Slider
Image not available
Image not available
Image not available

Patronat medialny

Slider

Kanały

Zobacz też: