sp logo new white

logo uswps nazwa 3

Pojęcie kapitału społecznego cieszy się w ostatnich czasach ogromną popularnością. Coraz częściej bowiem zauważamy, że tam gdzie tworzą się więzi społeczne wysokiej jakości tam widoczny jest wyraźnie szerszy rozwój. Gdyby kapitału społecznego zabrakło nie dałoby się też osiągać celów. O tym jak można wykorzystać kapitał społeczny do rozwoju kompetencji i współczucia mówić będzie podczas wykładu w Strefie Psyche psycholog i profesor zarządzania w California State University Daniel E. Martin. Spotkanie odbędzie się 16 listopada na Uniwersytecie SWPS w Katowicach.

Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Wykład prowadzony będzie w języku angielskim, z tłumaczeniem na język polski.

Projekt Strefa Psyche jest dofinansowany ze  środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wykład

Wykorzystanie kapitału społecznego do rozwoju kompetencji i współczucia

Wykład będzie poświęcony zagadnieniom związanym z rozwojem kapitału społecznego. Termin ten oznacza potencjał, którego wartość opiera się na wzajemnych relacjach społecznych i zaufaniu osób, które dzięki niemu mogą osiągać więcej korzyści w życiu i pracy zawodowej. Zrozumienie, w jaki sposób kapitał społeczny pomaga budować kapitał ludzki jest kluczowe. Edukacja, zwłaszcza uniwersytecka, jest jednym ze sposobów pozyskania wiedzy, umiejętności i możliwości (kompetencji), które są pomocne w osiągnięciu sukcesu, w budowaniu kariery oraz niezależności zawodowej i życiowej.

Podejście do interwencji, zgodne z ideą kapitału społecznego, zakłada, że ludzie zaangażowani w sieć relacji społecznych, kontaktów interpersonalnych, nabywają ważne kompetencje, pomocne w awansie. Zdobywają je na drodze uczenia się ich od innych. Natomiast samo ustalenie przemożnego wpływu kapitału społecznego na jednostkową edukację i karierę jest ważne ze względu na mobilność społeczną.

Podczas gdy pozytywna rola kapitału społecznego, jest oczywista, czego dowodzą badania, pojawia się pytanie o to, jak wzmacniać swój kapitał społeczny i jak wspierać kapitał społeczny innych ludzi? Kiedy go brak, należy zachęcać do budowania go i należy go podtrzymywać, gdy szczęśliwie udało się nam go zbudować na drodze kontaktów wyniesionych z uczelni, biznesowych lub politycznych. Podczas wykładu omówione zostaną i poddane dyskusji 2 studia przypadków z ćwiczeniami eksperymentalnymi.

Termin i miejsce

16 listopada, godz. 17.30-19.00
Uniwersytet SWPS w Katowicach
ul. Techników 9

Daniel E. Martin

psycholog specjalizujący się w psychologii społecznej i psychologii organizacji oraz profesor zarządzania zatrudniony w California State University, East Bay. Pełni funkcję Dyrektora ds. Badań w działającym tam Centrum Badań nad Współczuciem. Wykładał m.in. w Center for Compassion and Altruism Research and Education (Stanford University) oraz w Center for the Study of Law & Society (University of California w Berkeley).

Pracował dla wielu organizacji prywatnych i publicznych (m.in. U.S. Army Research Institute, U.S. Office of Personel Management) oraz organizacji non-profit, jako specjalista do spraw rekrutacji personelu, selekcji kadr i szkoleń oraz jako doradca do spraw wsparcia organizacyjnego. Jego zainteresowania badawcze obejmują następujące zagadnienia: współczucie, kapitał społeczny, etyczne zachowanie się, rasizm i uprzedzenia, ocenę kapitału ludzkiego, a także rolę religijności, duchowości i poczucia humoru. Publikował swe prace w wielu czasopismach naukowych, między innymi w Journal of Business Ethics, Personnel Review, Human Organization, Ethics and Behavior i w Journal of Applied Psychology.

Jego aktualne badania dotyczą wpływu różnic indywidualnych i posiadanych przekonań na procesy społecznej odpowiedzialności biznesu oraz podejmowanie decyzji w procesie doboru kadr, a także wpływu indywidualnej ideologii na współczucie i dobrostan. Jego ostatni projekt aplikacyjny dotyczy możliwości zaangażowania niewykorzystanego kapitału społecznego do złagodzenia problemów społecznych i rozwijania potrzebnych ludziom umiejętności.

Kontakt

Patrycja Paczyńska-Jasińska
Specjalista ds. marketingu i PR

tel. 32 750 60 84 | tel. kom. +48 785 202 511
e-mail: strefapsyche.katowice@swps.edu.pl


[Form StrefaPsyche_16112017_Katowice not found!]

 

Wydarzenia

Archiwum wydarzeń

Image not available

Patronat medialny

Slider

Kanały

Zobacz także

strefa psyche strefa designu strefa zarzadzania strefa kultur logo