hr award color

logo uswps nazwa 3

Strefa Psyche

Czy emocje mają wpływ na to, ile jemy? Czy często, np. po ciężkim dniu pracy, nagradzamy się kaloryczną lub niezdrową przekąską? Jak skutecznie zaplanować i zrealizować zmianę nawyków żywieniowych? W jaki sposób dieta wpływa na nasze samopoczucie? Czy w pośpiechu codziennego życia można odżywiać się racjonalnie i różnorodnie? Jakie czynniki decydują o wystąpieniu zaburzeń odżywiania? Podczas majowej Strefy Psyche na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu poruszymy zagadnienia związane z psychodietetyką. Już 11 maja o zasadach zdrowego odżywania się oraz zdrowego myślenia podczas wykładu i warsztatu mówić będzie dr hab. Anna Brytek-Matera, prof. Uniwersytetu SWPS.

Aby wziąć udział w wydarzeniach należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Projekt Strefa Psyche jest dofinansowany z MNiSW.

Wykład

Psychologia jedzenia

Wykład obejmuje spectrum zachowań żywieniowych – od prawidłowych do zaburzonych. Zostaną omówione zasady zdrowego odżywiania się oraz modele wyborów żywieniowych. Słuchacze dowiedzą się, jakie zależności zachodzą pomiędzy emocjami i jedzeniem. Poszerzą swoją wiedzę na temat jedzenia w odpowiedzi na bodźce zewnętrzne, jedzenia w sposób restrykcyjny, a także jedzenia emocjonalnego.

Najnowsza klasyfikacja zaburzeń karmienia i odżywiania, obraz kliniczny dwóch prototypowych zaburzeń odżywiania a także typowe ich objawy zostaną zaprezentowane podczas wykładu. Spotkanie zostanie wzbogacone przykładami przypadków klinicznych.

Termin i miejsce

11 maja 2017 r. (czwartek), godz. 17.00–18.30, sala 001

Uniwersytet SWPS w Poznaniu
ul. Kutrzeby 10

Warsztat

Myśli, emocje, zachowania i doznania płynące z ciała: podstawy terapii poznawczo-behawioralnej

Celem warsztatu jest zaznajomienie słuchaczy z kluczowymi założeniami terapii poznawczo-behawioralnej oraz metodami i technikami pracy. Omówiony zostanie model ABC – model rozumienia problemu pacjenta.

Słuchacze dowiedzą się, jak myśli, emocje, zachowania i doznania płynące z ciała wzajemnie na siebie wpływają oraz jaką funkcję pełnią myśli automatyczne, dysfunkcyjne założenia i przekonania kluczowe. Poszerzą swoją wiedzę na temat zasad zdrowego myślenia. Poznają, czym jest metoda SMART oraz jak wygląda struktura sesji. W czasie wykładu zostaną przedstawione podstawowe techniki poznawcze (np. skalowanie, zapis negatywnych myśli automatycznych, metoda strzałki w dół) oraz behawioralne (np. eksperyment behawioralny).

Termin i miejsce

11 maja 2017 r. (czwartek), godz. 18.45–20.15, sala 002

Uniwersytet SWPS w Poznaniu
ul. Kutrzeby 10

PROWADZĄCA

258 anna brytek matera 2

dr hab. Anna Brytek-Matera, prof. Uniwersytetu SWPS – zajmuje się psychologią jedzenia, obrazem ciała i obrazem siebie. Łączy pracę nauczyciela akademickiego z aktywnością kliniczną. Posiada doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami z zaburzeniami odżywiania oraz ich rodzinami. Interesuje się problematyką zaburzeń odżywiania (jadłowstręt i bulimia psychiczna), psychospołecznymi aspektami nadwagi i otyłości, (nie)prawidłowymi nawykami i postawami żywieniowymi oraz obrazem ciała i własnej cielesności w kontekście zdrowia i choroby (m.in. niezadowolenie z ciała, internalizacja ideału szczupłej sylwetki, zaburzenia obrazu ciała). Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii jedzenia oraz zaburzeń okresu dzieciństwa i adolescencji.

ZGŁOSZENIA

Kontakt

Agnieszka Lewicka
Koordynator Strefy Psyche w Poznaniu
tel. 785 202 583
e-mail: strefapsyche.poznan@swps.edu.pl

Jak wziąć udział?

Aby wziąć udział w wybranych spotkaniach, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. 

{ BreezingForms : StrefaPsyche_11052017_Poznan }

Drukuj

 

Najbliższe wydarzenia

Jak kupujemy i jak nie dać się zmanipulować reklamie?

27-04-2017 Warszawa

„Może inni dają się zwieść reklamie, ale na pewno nie ja!” – czy to zdanie nie brzmi znajomo? I zarazem odrobinę niewiarygodnie, jeśli przyjrzeć się stertom niepotrzebnych rzeczy...

Weź udział

Emocje, myśli a jedzenie

28-04-2017 Poznań

Czy emocje mają wpływ na to, ile jemy? Czy często, np. po ciężkim dniu pracy, nagradzamy się kaloryczną lub niezdrową przekąską? Jak skutecznie zaplanować i zrealizować zmianę na...

Weź udział

Psychologia sportu w praktyce

11-05-2017 Warszawa

Jak wytrwale dążyć do celu? Skąd czerpać motywację? Czy ciężka praca wystarczy, żeby zrealizować ambitne zamiary? To niełatwe pytania, ale odpowiedzi możemy uzyskać, naśladując s...

Weź udział

Do biegu, gotowi, start! Psychologia dla maratończyka

16-05-2017 Warszawa

„Jeśli chcesz biegać – przebiegnij kilometr. Jeśli chcesz zmienić swoje życie – przebiegnij maraton” – który z amatorów biegania nie zgodzi się ze słowami Emila Zátopka, legendar...

Weź udział