sp logo new white

logo uswps nazwa 3

W jaki sposób działania psychologa transportu mogą wpłynąć na bezpieczeństwo w ruchu drogowym? Jak temperament i osobowość potencjalnego kierowcy może wpływać na zachowania na drodze? Kim jest psycholog-biegły sądowy? Na czym polega jego praca? W jaki sposób wygląda jego warsztat pracy?

Na te i wiele innych pytań będzie można uzyskać odpowiedź podczas dwóch wykładów otwartych prowadzonych przez ekspertów Uniwersytetu SWPS. Już 14 września zapraszamy na Strefę Psyche Ekstra do Rzeszowa. O tym dlaczego psycholog transportu powinien posiadać wiedzę z medycyny, farmakologii, prawa czy etyki i jak to może wpłynąć na bezpieczeństwo w ruchu drogowym mówić będzie Wojciech Korchut, diagnosta z zakresu psychologii pracy i transportu. Natomiast o pracy psychologa w charakterze biegłego sądowego opowie dr Ryszard Cibor. Aby wziąć udział w wydarzeniach, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Projekt Strefa Psyche jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wykład I

Czy bezpieczeństwo w ruchu drogowym może zależeć od psychologa transportu

Psycholog transportu w programach większości studiów podyplomowych sprowadzany jest do roli technika sprawnie posługującego się aparaturą diagnostyczną i stosującego "selekcyjne normy". Nasza propozycja zmierza do wyposażenia psychologa w interdyscyplinarne spojrzenie na osobę wykonującą zawód kierowcy, a także w innych trudnych i niebezpiecznych zadaniach (wiedza z zakresu medycyny, psychofarmakologii, pedagogiki, prawa, etyki). Pozwala to na bardziej pogłębioną diagnozę, podejmowanie działań o charakterze psychokorekcyjnym, kompetentne orzekanie dla potrzeb instytucji (Sąd, ubezpieczenia). Docelowo psycholog transportu to kompetentny specjalista oceniający zmienne psychologiczne w złożonej rzeczywistości fizycznej i społecznej.

Termin i miejsce

14 września, godz. 16.30-18.00
Hotel Rzeszów (sala kongresowa)
al. J. Piłsudskiego 44, 35-001 Rzeszów

258 wojciech korhut

Wojciech Korchut

Założyciel GPE Psychotronics, psycholog, konstruktor aparatury do diagnostyki psychologicznej, współorganizator międzynarodowych konferencji na temat bezpieczeństwa na drogach, diagnosta z zakresu psychologii pracy i transportu, posiada ponad 30-letnią praktykę w diagnostyce psychologicznej. Asystent w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach, biegły sądowy współzałożyciel i terapeuta Poradni Leczenia Nerwic w Tychach oraz były Zastępca Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mikołowie.

Wykład II

Psycholog jako biegły sądowy

Powoływanie przez Sąd psychologa w charakterze biegłego wynika z faktu, że ocena postępowania człowieka (jako sprawcy przestępstwa, jako ofiary, jako świadka)  wymaga znajomości funkcjonowania jego psychiki. Człowiek nie zawsze sprawuje pełną kontrolę nad swoimi zachowaniami, nie zawsze rozumie samego siebie, często nie jest świadomy swoich rzeczywistych motywów postępowania, bywa też, że celowo chce wprowadzić innych w błąd.

Psycholog opierając się na znajomości funkcjonowania psychiki i korzystając z narzędzi diagnostycznych stara się dostarczyć Sądowi takiej specjalistycznej wiedzy, aby umożliwić lepszy wgląd w wewnętrzny świat uczestników procesu i doprowadzić do rzetelnych, sprawiedliwych rozstrzygnięć.

Oprócz ogólnej wiedzy z zakresu psychologii i umiejętności posługiwania się testami, potrzebna jest wiedza o specyfice kontaktów w ramach postępowania procesowego a przede wszystkim przygotowanie do podjęcia osobistej odpowiedzialności za losy innych ludzi.


Termin i miejsce

14 września, godz. 18.15-19.45
Hotel Rzeszów (sala kongresowa)
al. J. Piłsudskiego 44, 35-001 Rzeszów

258 ryszard cibor

dr n. hum. Ryszard Cibor

Pracownik naukowo-dydaktyczny, dyrektor Instytutu Pedagogiki WSH, biegły sądowy, kierownik działu odwykowego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach, kierownik naukowy GPE Psychotronics w Tychach. Kierownik Pracowni Psychologicznej Szpitala w Cieszynie, a także sekretarz Komisji Nauk Psychologicznych PAN – Oddział w Katowicach. Autor publikacji naukowych i tekstów m.in. z zakresu psychologii transportu.dr n. hum. Ryszard Cibor -  pracownik naukowo-dydaktyczny, dyrektor Instytutu Pedagogiki WSH, biegły sądowy, kierownik działu odwykowego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach, kierownik naukowy GPE Psychotronics w Tychach. Kierownik Pracowni Psychologicznej Szpitala w Cieszynie, a także sekretarz Komisji Nauk Psychologicznych PAN – Oddział w Katowicach. Autor publikacji naukowych i tekstów m.in. z zakresu psychologii transportu.

Kontakt

Ewelina Małyska
tel. 32 750 63 99
tel. kom. +48 694 441 713
emalyska@swps.edu.pl

[Form StrefaPsyche_14092017_Rzeszow not found!]

Drukuj

Wydarzenia

Archiwum wydarzeń

Image not available

Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Slider
Image not available
Image not available
Image not available

Patronat medialny

Slider

Kanały

Zobacz też: