sp logo new white

logo uswps nazwa 3

Jak zmotywować siebie i innych do natychmiastowego działania? Czy możliwe jest porozumienie z drugim człowiekiem w obliczu intensywnie narastającego konfliktu? Czy zdajemy sobie sprawę z własnych zasobów i potrafimy je w pełni wykorzystać? Jak diagnozować mocne strony u innych? Czym jest interwencja kryzysowa i w jaki sposób wspierać klienta w kryzysie? Na te i inne pytania będzie można uzyskać odpowiedź podczas wykładów i warsztatów z ekspertami z Uniwersytetu SWPS w ramach Strefy Psyche Ekstra. Już 24 czerwca o konstruktywnym dialogu opowie Mariola Król. Marzena Gmiterek poruszy problematykę diagnozowania mocnych stron. O podstawach w interwencji kryzysowej w pracy psychologa mówić będzie dr Natalia Liszewska. Cezary Radomski omówi metody motywacji błyskawicznej.

Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Projekt Strefa Psyche jest dofinansowany z MNiSW.

Wykład

Mediacja jako konstruktywny dialog

Mediacja to konstruktywne zarządzanie konfliktami poprzez dialog. Jej celem jest wypracowanie konkretnych rozwiązań, bez konieczności walki w sądzie. To proces, w którym strony dochodzą do porozumienia w obecności mediatora – osoby neutralnej, bezstronnej, niezaangażowanej w konflikt. Mediator ma ułatwić osiągnięcie porozumienia poprzez negocjacje z obiema stronami konfliktu. Wykorzystuje do tego konkretne techniki komunikacyjne, które po pierwsze wygaszają konflikt, a po drugie służą nawiązaniu współpracy.

W różnych typach mediacji są potrzebne różne role, kwalifikacje i zasoby mediatora, bo to właśnie działania podjęte przez niego mogą przesądzić o tym, czy konflikt będzie zarzewiem destrukcyjnych działań, czy też stanie się katalizatorem przemiany. Mediator uświadamia stronom, że każdy problem może być rozwiązany przez konstruktywny dialog. A to sprzyja budowie społeczeństwa otwartego, dojrzałego i odpowiedzialnego za pojawiające się konflikty czy to interpersonalne, czy też w organizacjach.

Celem wykładu jest zrozumienie istoty procesu mediacji. Wykład skierowany jest do psychologów, pedagogów, socjologów, menedżerów, pracowników HR, prawników, właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, pracowników pionów windykacyjnych i prawnych w przedsiębiorstwach i instytucjach, zainteresowanych zawodem przyszłości i umiejętnością prowadzenia konstruktywnego dialogu w biznesie i organizacjach.

Mariola Król – członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu, trenerka mediacji i negocjacji, akredytowany coach w trakcie PCC ICF, dyrektor ds. rozwoju Akademii Bliżej. Koordynatorka Centrum Psychoedukacji i Coachingu w Ośrodku Mediacji Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Synergia. Przeprowadziła ponad 10 000 godzin szkoleniowych w organizacjach, instytucjach publicznych, służbach specjalnych, uczelniach wyższych. Wykładowca studiów podyplomowych na kierunku negocjacje i mediacje w organizacjach i biznesie na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu.

Termin i miejsce

24 czerwca 2017 r. (sobota), godz. 10.30–12.00, sala 120 (aula)

Uniwersytet SWPS we Wrocławiu
ul. Ostrowskiego 30b

Warsztat I

Mocne strony i luki kompetencyjne – jak je diagnozować? (brak miejsc)

Diagnoza stopnia dopasowania pracownika do stanowiska pracy jest jednym z największych wyzwań HR. To jednoczenie potrzeba zgłaszana przez pracodawców, którzy poszukują rozwiązań zwiększających efektywność pracowników. Dlatego tak ważne jest, aby w wystandaryzowanych warunkach zebrać informacje o wiedzy, umiejętnościach i postawach pracowników.

Uczestnicy warsztatu nabędą umiejętność wyboru narzędzi przydatnych do diagnozy w celu rekrutacji, selekcji, tworzenia zespołu, rozwoju oraz zmian organizacyjnych. Zapoznają się z zasadami rozpoznawania mocnych stron, luk kompetencyjnych oraz przerostów kompetencji. Spróbują stworzyć profil kompetencyjny. Przyjrzą się regułom sporządzania raportów z badań, w których prezentowane są kierunki rozwoju i doskonalenia pracowników.

Marzena Gmiterek – absolwentka psychologii w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Doświadczona koordynatorka naukowych projektów poświęconych problematyce relacji interpersonalnych. W swojej aktywności badawczej zaangażowana w analizę intrapsychicznych uwarunkowań samooceny. Zainteresowana rozwojem zespołów bazującym na ich potencjale. Uczestniczka licznych wystąpień konferencyjnych. Autorka programów szkoleniowo-dydaktycznych opierających się na nowoczesnej wiedzy i technikach pracy z grupą. Z pasją doskonali warsztat pracy z grupą. Pracuje jako specjalistka Assessment i Development Center. Wykładowca studiów podyplomowych na kierunku praktyczna diagnoza psychologiczna na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu.

Termin i miejsce

24 czerwca, godz.10.30–12.00, sala 123

Uniwersytet SWPS we Wrocławiu
ul. Ostrowskiego 30b

Warsztat II

Jak wspierać klienta w kryzysie? Podstawy interwencji kryzysowej w pracy psychologa

Warsztat obejmuje wiedzę na temat pomocy psychologicznej wykorzystywanej w interwencji kryzysowej. Poza wstępem teoretycznym dotyczącym psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej podczas zajęć warsztatowych zostaną zaprezentowane podstawowe metody pracy z osobami doświadczającymi kryzysu: utraty i żałoby, kryzys związany z doświadczaniem przemocy, kryzys w obliczu choroby, kryzys suicydalny. Warsztat ma na celu: wprowadzenie w tematykę interwencji kryzysowej jako jednej z form pomocy psychologicznej, poznanie i ćwiczenie strategii interwencyjnych wykorzystywanych podczas pracy z osobami doświadczającymi kryzysu. Skuteczne działanie w sytuacji kryzysu jest niezwykle istotną umiejętnością, która stanowi wartość zarówno w pracy psychologa, pedagoga, policjanta, pracownika socjalnego, jak i innych osób, które rzadziej lub częściej stykają się z sytuacją kryzysu w swojej pracy.

 

dr Natalia Liszewska – doktor nauk społecznych, magister psychologii (specjalność psychologia kliniczna) i magister socjologii (specjalność służby socjalne). Pracuje naukowo na Uniwersytecie SWPS, gdzie prowadzi zajęcia ze studentami z zakresu interwencji kryzysowej oraz pomocy psychologicznej. Certyfikowany psychoterapeuta w paradygmacie poznawczo-behawioralnym. Kierownik merytoryczny studiów podyplomowych na kierunku kryzys i interwencje kryzysowe na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu.

Termin i miejsce

24 czerwca, godz.10.30-12.00, sala 104

Uniwersytet SWPS we Wrocławiu
ul. Ostrowskiego 30b

Warsztat III

Metoda motywacji błyskawicznej (brak miejsc)

Jak motywować siebie i innych do natychmiastowego działania? Na to pytanie odpowiedział zespół badaczy na czele z Michaelem Pantalonem, pracownikiem naukowym Uniwersytetu Yale, trenerem motywacji, terapeutą i konsultantem. Jego metoda została przetestowana w ponad 100 badaniach, na kilku tysiącach osób. Okazała się skuteczna w każdej z testowanych sytuacji zawodowych i prywatnych. Zapraszamy na warsztat, aby wypróbować ją na sobie.

Cezary Radomski – trener, doradca i mediator, kierownik projektów rozwoju kadr. Psycholog społeczny, wykładowca i kierownik studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS. Wieloletni współpracownik firm szkoleniowo-doradczych, do których należą m.in. TAW Polska i Moderator. Kierował projektami rozwojowymi dla menedżerów, sprzedawców i różnych grup specjalistów. Prowadzi szkolenia oraz coaching i doradztwo w obszarach: wywierania wpływu społecznego, motywowania pracowników, budowania zespołu, rozwiązywania konfliktów, negocjacji, marketingu, sprzedaży i obsługi klienta, podnoszenia efektywności osobistej i zespołu, podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów. Przeprowadził ponad 500 szkoleń, m.in. w firmach finansowych, firmach branży IT, sieciach handlowych i usługowych, branży automotive, branży medycznej, centrach badawczo rozwojowych, przedsiębiorstwach grupy KGHM oraz innych firmach produkcyjnych z różnych branż.

Termin i miejsce

24 czerwca, godz.12.00–13.30, sala 45

Uniwersytet SWPS we Wrocławiu
ul. Ostrowskiego 30b

Kontakt

Patrycja Sobczak

tel. 71 750 72 50/ 664 030 410
e-mail: strefapsyche.wroclaw@swps.edu.pl

[Form StrefaPsyche_24062017_Wroclaw not found!]

Drukuj

Wydarzenia

Archiwum wydarzeń

Image not available

Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Slider
Image not available
Image not available
Image not available

Patronat medialny

Slider

Kanały

Zobacz też: