logo uswps nazwa 3

Strefa Rodzica

Zdań na temat metod wychowawczych jest tyle, ilu jest rodziców. Każdy ma swoją opinię, doświadczenie i intuicję, ale nadrzędnym celem zawsze pozostaje dobro i zdrowie dziecka.

Strefa Rodzica to nowy projekt Uniwersytetu SWPS, w którym na pierwszym miejscu stawiamy dzieci i rodziców. Chcemy odpowiedzieć na pytania i rozwiać wątpliwości, które często pozostają bez odpowiedzi w procesie wychowania.

Nowe metody pojawiają się na chwilę, kampanie reklamowe atakują gadżetami i poradnikami, tymczasem rodzic poszukuje prostych rozwiązań. Często wystarczy podpowiedź, w którym kierunku należy przeprowadzić rozmowę, wskazówka, gdzie szukać pomocy w trudnych przypadkach, a wreszcie informacja, że nic złego się nie dzieje i nie trzeba się denerwować.

Strefa Rodzica przybliża, pogłębia i weryfikuje wiedzę oraz umiejętności rodziców, które okazują się niezbędne w pełnieniu jednej z najważniejszych życiowych ról: bycia ojcem lub matką. Wykładowcy i specjaliści zwracają uwagę rodziców na konieczność łączenia wiedzy i intuicji w procesie wychowania. Dzisiejsze świadome rodzicielstwo to przede wszystkim chęć zrozumienia relacji między rodzicem a dzieckiem na wszystkich etapach rozwoju. To aktywne wychowanie i słuchanie siebie nawzajem.

Wybitni naukowcy oraz eksperci zajmujący się tematyką wychowawczą poruszają problemy związane z psychologią dziecka, psychodietetyką, seksualnością, wspomaganiem rozwoju dzieci i młodzieży. Przedstawiamy również kwestie wyzwań stojących przed współczesnymi rodzinami: wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka.

Wykłady i warsztaty

W ramach Strefy Rodzica odbywają się cykliczne, otwarte wykłady i warsztaty specjalistyczne w pięciu miastach Polski: Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach i Sopocie.

Image not available
Image not available
Image not available

Patronat medialny

Slider

Strefa Rodzica jest częścią projektu Strefa Psyche, który jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Image not available
Slider