Organizacje, podobnie jak ludzie mogą przejawiać różne cechy osobowości. W wielu przypadkach powodem kłopotów firmy jest osobowość lidera, której negatywny wpływ może rozprzestrzeniać się na niższe szczeble organizacji – tłumaczy dr Michał Kaźmierski, doświadczony praktyk biznesu i wykładowca Uniwersytetu SWPS na kierunku Zarządzanie i przywództwo.

Czy istnieje związek między osobowością lidera a osobowością firmy? Michael Gerber w książce „Mit przedsiębiorczości” odpowiada na to pytanie jednoznacznie twierdząco: „Twoja firma jest niczym innym jak odzwierciedleniem tego, kim jesteś. Jaki pan, taki kram.” Trudno się z tym nie zgodzić w przypadku małych firm, zatrudniających kilka osób, ale czy ta sama zasada działa w odniesieniu do wielkich przedsiębiorstw?

Spójrzmy na firmy takie jak Apple, Amazon czy Facebook – mimo, że zostały założone stosunkowo niedawno, zajmują dziś czołowe miejsca w rankingach najwyżej wycenianych  firm świata. Każda z nich powstała jako idea w głowie swojego twórcy i założyciela:  Steve’a Jobsa, Jeffa Bezosa i Marka Zuckerberga. I bez wątpienia, osobowość każdego z założycieli została w tych firmach wyrażona. Apple do dziś odzwierciedla cechy jej twórcy: dążenie do doskonałości, prostoty, przywiązywanie niezwykłej wagi do szczegółów dizajnu ale i do… kontroli.

Spójność dobrze przemyślana

Początkowo utrzymanie spójności celów, wizji, wartości lidera i organizacji jest stosunkowo łatwe. Póki firma jest niewielka, założyciel i lider może bezpośrednio kontrolować wszystkie ważne obszary funkcjonowania firmy. A - co najważniejsze - może mieć bezpośredni wpływ na decyzje personalne i rekrutację pracowników. Bezpośredni wpływ na kluczowe decyzje sprawia, że firmy tworzone przez przedsiębiorcze jednostki podzielają również  ich osobiste wartości.

Wraz ze wzrostem organizacji rodzi się wyzwanie polegające na utrzymaniu najważniejszych jej cech, zwłaszcza tych, które leżały u podstaw pierwotnego jej sukcesu.

Niektórzy założyciele od samego początku podejmują działania, które mają zachować unikalne, z ich punktu widzenia, wartości firmy. Tak postąpili np. Bill Hewlett i Dave Packard, którzy zakładając Hewlett-Packard sformułowali zbiór zasad i wytycznych dla prowadzenia biznesu znanych jako „Droga HP”.

Jak na tamte czasy (1939 r.), „Droga HP” zawierała wiele pionierskich a nawet rewolucyjnych myśli. Jej autorzy podkreślali wagę zaufania i szacunku dla każdego pracownika, uczciwości biznesowej (ang. integrity), pracy zespołowej, wartość przynoszoną przez różnorodność (ang. diversity) oraz konieczność elastyczności i szybkiej adaptacji do zmian otoczenia. Firma, by mieć rację bytu, ma przyczyniać się, zdaniem Billa Hewletta, do rozwoju i dobrostanu ludzkości poprzez dostarczanie rozwiązań i technologii.

Póki firma jest niewielka, założyciel i lider może bezpośrednio kontrolować wszystkie ważne obszary funkcjonowania firmy. Gdy organizacja zaczyna rosnąć, utrzymanie cech, które leżały u podstaw jej pierwotnego sukcesu, staje się wyzwaniem.

Lider od kłopotów

Założyciele HP od początku mieli wizję tworzenia firmy z silną kulturą organizacyjną opartą o zdrowe zasady pozwalające jej trwać i rozwijać się. Jednak liderzy, z powodu swoich cech i stylów zarządzania, nie zawsze wpływają na swoje organizacje w tak jednoznacznie pozytywny sposób.

Zjawiska te badał Manfred Kets de Vries, profesor INSEAD, zajmujący się zagadnieniami przywództwa i zmiany w organizacjach, a wyniki przedstawił  w książce „Neurotyczne Organizacje”. Spojrzał on na problemy organizacji z punktu widzenia nieuświadomionych procesów międzyludzkich i zasugerował, że podobnie jak ludzie, organizacje mogą przejawiać cechy osobowości neurotycznej i że w wielu przypadkach powodem kłopotów jest osobowość lidera, której negatywny wpływ może rozprzestrzeniać się na niższe szczeble organizacji. W innych przypadkach powodem powstania zaburzenia może być ugruntowana na przestrzeni lat irracjonalna, toksyczna kultura organizacyjna.

Na podstawie badań, obserwacji i zebranego doświadczenia Kets de Vries wyodrębnił pięć typów neurotycznych liderów:

  • podejrzliwego,
  • kompulsywnego, 
  • dramatycznego,
  • depresyjnego,  
  • unikającego

oraz odpowiadające im typy toksycznej kultury organizacyjnej:

  • paranoidalną,
  • kompulsywną,
  • dramatyczną,
  • depresyjną,
  • schizoidalną.

Każdemu z przedstawionych typów organizacyjnej osobowości odpowiadały charakterystyczne zachowania w obszarach strategii, kultury organizacyjnej i struktury.  Niektóre typy organizacji związane były ze środowiskiem zewnętrznym, w którym operowała firma.

 

Typy toksycznej kultury organizacyjnej

Z osobą lidera „podejrzliwego”, wszędzie widzącego zagrożenia, związana jest  organizacja „paranoidalna”. Cechuje ją nadmierna podejrzliwość, brak zaufania i obecność rozbudowanych systemów pozyskiwania informacji. Proces podejmowania decyzji jest tu scentralizowany – robi to wąska grupa wyższej kadry zarządzającej, dla której ważne jest poczucie kontroli sytuacji, zwłaszcza zewnętrznej i przygotowanie się na możliwe zagrożenia.

Strategie firm paranoidalnych najczęściej mają charakter reaktywny i konserwatywny. Często dywersyfikują produkty i rynki, by zmniejszyć ryzyko. Firmy „paranoidalne” nie będą wprowadzać pionierskich rozwiązań, jednak z reguły potrafią efektywnie reagować na pojawiające się wyzwania.  

Lider „kompulsywny” – dogmatyczny perfekcjonista z tendencją do podporządkowywania wszystkich stworzonym przez niego regułom i rytuałom – może doprowadzić do powstania firmy o takim samym charakterze. W takiej organizacji najbardziej ceniona jest staranność, dokładność i postępowanie w zgodzie z ustalonymi regułami , standardami i formalnymi procedurami oraz silna potrzeba kontroli.

Odpowiedzią na te potrzeby jest wyraźna hierarchiczność i obecność rozbudowanych systemów monitorowania wewnętrznego oraz planowania strategicznego. Firmy takie z reguły posiadają jasno zdefiniowaną, unikalną kompetencję, która służy za drogowskaz w prowadzeniu biznesu. Z takim podejściem sukces możliwy jest w relatywnie stabilnym środowisku albowiem wprowadzanie zmian w strategii jest trudnym i zazwyczaj długotrwałym procesem.

Lider „dramatyczny” ma rozpaczliwą potrzebę znajdowania się w centrum uwagi, dlatego firmy prowadzone przez takich liderów są nadmiernie aktywne, impulsywne, śmiałe i nie stronią od ryzyka w swoich działaniach.

Organizacja „dramatyczna” działa w służbie zaspokojenia wielkościowych marzeń jej wizjonerskiego lidera o narcystycznej osobowości. Jej celem jest wzrost za wszelką cenę, dlatego angażuje się z dużym rozmachem w szereg przedsięwzięć, nie bacząc czy tworzą one spójną i uzupełniającą się całość. W efekcie powstaje zdywersyfikowana, chaotycznie rozwijająca się organizacja pozbawiona efektywnej infrastruktury umożliwiającej wewnętrzną komunikację, w której władza jest nadmiernie scentralizowana w rękach jednej osoby. 

Organizacja „depresyjna” w wielu obszarach jest przeciwieństwem poprzedniej. Jej lidera cechuje apatia, brak wiary w siebie i niskie poczucie własnej wartości. Istnieje on tylko formalnie, nie stara się wywierać wpływu. Nic więc dziwnego, że prowadzoną przez niego organizację charakteryzować będzie bezczynność, brak wiary w siebie, skrajny konserwatyzm i biurokracja. Firmy o charakterze „depresyjnym” mogą przetrwać w wyjątkowo sprzyjającym środowisku zewnętrznym, obsługując wąsko zdefiniowany i stabilny segment rynku. Zdarza się również, że taki model działania rozwija się w firmach, które zostały przejęte przez inne o bardzo agresywnym charakterze bądź przez wielkie koncerny.

Firma o charakterze „schizoidalnym” prowadzona jest przez wycofanego, nie angażującego się i unikającego kontaktu ze światem zewnętrznym lidera o typie „unikającym” . Czasami liderzy z drugiej linii mogą kompensować braki lidera własnym zaangażowaniem i empatią. Jednak wobec braku przywództwa i zainteresowania na szczycie organizacji drugi szereg najczęściej staje się polem bitwy o władzę i uwagę głównego szefa. W konsekwencji, firma rzadko ma jasno określony kierunek działania, a rzeczywisty wpływ na strategię mają płynnie zmieniające się koalicje menedżerów forsujących projekty, które pozwalają im realizować własne cele i rozwijać zarządzane przez nich małe imperia.

Lider nie musi być sam

Powyższe typy to bardzo wyraziste przypadki lokujące się na krańcach skali możliwych zachowań organizacyjnych. Jeżeli wydają się nam nieprawdopodobne warto prześledzić historię korporacyjnych skandali z ostatnich lat. Osobowości liderów i ich wpływ na organizację odbiły się bez wątpienia na losach takich firm jak Vivendi, Enron, Wells Fargo czy Volkswagen…

Spójrzmy na historię Apple i Steve’a Jobsa. Jej założyciel miał wiele cech lidera „dramatycznego” i „kompulsywnego”. Był geniuszem i wizjonerem nadającym zdecydowany ton firmie. Z powodu swojej trudnej osobowości został usunięty z firmy, którą stworzył, a ta straciła swój charakter, popadła w poważne kłopoty finansowe i stanęła na skraju bankructwa. Na szczęście Jobs powrócił na tyle odmieniony, że był w stanie wykorzystać swoje najlepsze cechy i zrealizować marzenia swojego życia. Najistotniejszą zmianą było oparcie się o liderów, takich jak Tim Cook, którzy byli w stanie skompensować i uzupełnić niekorzystne cechy jego osobowości. Gdy zabrakło Jobsa, pod rządami Tima Cooka, charakter Apple zaczął się zmieniać. Z firmy przyciągającej stosunkowo wąska grupę innowatorów i stawiającej wyzwania rzeczywistości, Apple staje się bardziej masowym symbolem statusu. Wielu miłośników marki chciałoby, żeby i Tim Cook był przywódcą świadomym swojego wpływu, aby rozwinąć liderów, którzy przywróciliby firmie bardziej wizjonerski charakter dając impuls do jej trwałego rozwoju opartego o przełomowe innowacje.

Kluczem do sukcesu Jobsa w drugim akcie historii Apple była przemiana jego stylu zarządzania. Zrozumiał on, że sama wizja i determinacja nie wystarczy by odnieść sukces. Lider, który chce odnosić sukcesy, musi znać siebie i być świadom wpływu jaki wywiera na otoczenie, a także dostrzegać swoje  słabsze strony. Dzięki temu będzie mógł wykorzystać swoje najlepsze cechy i minimalizować zgubny wpływ na organizację swoich wad. Świadomy lider będzie z jednej strony pracował nad sobą, a z drugiej oprze się na współpracownikach, których cechy charakteru będą uzupełniać jego potencjalne deficyty. Przykład płynący z zachowań lidera będzie silnym bodźcem dla utrzymania zdrowej kultury organizacyjnej, bo to ona stanowi trwały fundament sukcesów firmy.

Artykuł był publikowany w styczniowyn wydaniu "Newsweek Psychologia Extra 1/18”.
Czasopismo dostępne na stronie »

Autor

Znalezione obrazy dla zapytania michał kaźmierski swps

dr Michał Kaźmierski

Doświadczony praktyk biznesu, z wykształcenia lekarz, od ponad 20 lat związany z przemysłem farmaceutycznym, gdzie zdobywał doświadczenie biznesowe oraz jako menedżer i lider. Wprowadził do Polski budując od podstaw oddziały globalnych, wiodących koncernów przemysłu farmaceutycznego zdobywając unikalne doświadczenie w zarządzaniu wszystkimi stadiami rozwoju biznesu od fazy „start-upu” do prowadzenia dojrzałej organizacji. Obecnie pracuje jako Dyrektor Generalny Gilead Sciences na Polskę oraz Kraje Bałtyckie. 

Wykładowca Uniwersytetu SWPS na kierunku Zarządzanie i przywództwo, trener i wykładowca Akademii Psychologii Przywództwa (od 2016) oraz platformy APPx, certyfikowany trener Insight Discovery oraz metody „Core Quality” Daniela Ofmana. Od wielu lat łączy praktykę biznesową z zainteresowaniami w obszarach rozwoju przywództwa i organizacji, zdobytą wiedzą dzieli się w trakcie szkoleń, wykładów oraz publikacji.

ChinaTalk with Ying Lowrey (Tsinghua University)

Alibaba to jedna z największych na świecie platform e-handlu, chiński odpowiednik i najgroźniejszy konkurent amerykańskiego Amazona. Azjatycki gigant działa nie tylko w branży e-commerce: oprócz platform handlowych oferuje m.in. serwisy płatności online, usługi e-logistyki, e-marketingu czy wsparcia IT dla sprzedawców online. Taka „oddolna” prywatna przedsiębiorczość…

ZnanyLekarz.pl – lokalny startup, globalny sukces, medycyna online

Wymiana doświadczeń i opinii na temat wizyty u danego lekarza – to pierwotne założenie działaności polskiego startupu ZnanyLekarz.pl. Dziś firma działa na globalnym rynku i skierowana jest nie tylko do pacjentów, lecz także lekarzy. Cyfrowa transformacja systemu opieki zdrowotnej – jaką jest biznesową szansą? Jak wygląda dziś…

ChinaTalk with Gordon Orr (senior advisor to McKinsey & Company)

Czego w przyszłości możemy oczekiwać od Chin? Zastanawia się nad tym wielu ekonomistów, szefów firm, polityków, komentatorów. To ciekawy temat, szczególnie jeśli chodzi o obszar produktów cyfrowych – Chiny stały się przecież gigantem technologicznym. Jakie są prognozy dla chińskich firm tej branży? Jaka przyszłość czeka…

Kompetencje przyszłości – jak wyróżnić się na rynku pracy?

Postęp technologiczny, nowe zawody, przeobrażające się zapotrzebowanie na pracowników danych specjalności – rynek pracy w XXI wieku ciągle się zmienia. Od nas zależy, czy będziemy za nim nadążać, czy nie, i czy wybierzemy kształcenie, które jest „przyszłościowe”. Jakie zawody będą najbardziej pożądane przez przyszłych pracodawców? Czego uczyć…

Elastyczność w zarządzaniu – gdzie leżą granice?

W owładniętym przez pandemię świecie jednym z najważniejszych wyzwań, z jakimi mierzy się większość firm, jest zmiana. Aby aktywnie reagować na wciąż przeobrażające się otoczenie biznesowe, warto postawić na elastyczne zarządzanie. Jak elastyczność firmy wpływa na jakość jej zarządzania i jakie daje benefity? Gdzie leży…

Kompetencje przyszłości – czego uczyć się dziś, żeby jutro nie żałować

Skomplikowana, niepewna, obarczona dużym ryzykiem – to przyszłość. Czy można się na nią przygotować? Jakie kompetencje zdobywać, żeby odnaleźć się na rynku pracy? Czy warto stawiać na wąską specjalizację? – Często słyszę od licealistów: „moje życie jest proste, jestem w stanie je zaplanować”. Właśnie nie.…

Rozmowy z Liderami: Łukasz Stachowiak (Bolt)

Jakim liderem należy być, żeby osiągnąć sukces w dzisiejszym świecie? Jak przekonać ludzi do swojej wizji i celu? Co robić, by zmotywować swój zespół? Jak przez odpowiednie przywództwo zbudować przewagę konkurencyjną firmy? Czy bycia liderem można się nauczyć? Jak rozwijać swoje kompetencje przywódcze? Na te…

Okresowa rewolucja, ekologia, startup bez tabu – Marek Gut, Kaja Rybicka (Your KAYA) i Marta…

Your KAYA to polska marka oferująca ekologiczne produkty do higieny intymnej dla kobiet. Wyróżnia się osobistym podejściem do klientek, budowaniem z nimi bliskich więzi oraz odważną komunikacją. Ważna część firmy to zaangażowana społeczność podobnie myślących kobiet, która jest budowana wokół zdrowych, ekologicznych artykułów sprzedawanych za…

Elastyczne zarządzanie – fakty i mity – prof. Katarzyna Januszkiewicz

Elastyczność w zarządzaniu ciągle rodzi wiele pytań i kontrowersji. Elastyczny pracownik, czyli jaki? Gotowy pracować w dowolnym miejscu i czasie? Nieprzywiązany do swoich zadań, za to chętnie podejmujący się nowych wyzwań? Czy rzeczywiście elastyczność oznacza zgodę na wszystko? Co sprawia, że jedni pracownicy są bardziej…

ChinaTalk with George Magnus (economist and commentator)

Chińska Republika Ludowa w ostatnich latach stała się kluczowym graczem na ekonomicznej i politycznej mapie świata. Wyróżnia się nie tylko jednym z największych wzrostów gospodarczych na naszym globie, lecz także specyficznym ustrojem – władzę nad potężnym krajem do dziś dzierży niepodzielnie Komunistyczna Partia Chin. Z…

Lifehack na lepsze życie, czyli jak efektywnie zarządzać sobą? – Andrzej Tucholski

Praca jest dla nas tym bardziej przyjemna, im bardziej jest efektywna i jesteśmy zadowoleni z jej rezultatów. Jak skutecznie zarządzać sobą, swoim czasem i pracą, by odnieść sukces? Jakimi sposobami można zoptymalizować proces uczenia się czy codziennych obowiązków zawodowych? Gdzie szukać motywacji do działania? Jak…

ChinaTalk with Tom Orlik (Bloomberg Chief Economist)

Chiny zadłużają się na poziomie niespotykanym na skalę światową i w ten sposób napędzają swój wzrost gospodarczy – jeden z największych na świecie. Ten system finansowy budzi obawy przed ewentualnym załamaniem. Szczególnie w dobie kryzysu spowodowanego przez pandemię COVID-19 i swego rodzaju „wojny handlowej” z USA.…

ChinaTalk with Joerg Wuttke (EU Chamber of Commerce in China)

Pandemia COVID-19 odcisnęła piętno na sytuacji ekonomicznej większości państw świata. W szczególny sposób doświadczyły jej Chiny, w ostatnich latach jedna z najprężniej rozwijających się gospodarek na naszym globie. Jak pandemia zmieniła rodzimy i międzynarodowy biznes Chin, kraju, skąd koronawirus zaczął się szerzyć? Jaki jest wpływ…

Zarządzanie fundacją. Jak kreować lepszą rzeczywistość? – Jurek Owsiak (WOŚP)

Co roku zbiera setki milionów złotych na ratowanie życia chorych, szczególnie dzieci, oraz na profilaktykę zdrowia. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra z sukcesem już od prawie 30 lat, udowadniając, jak wielką siłę może mieć organizacja pozarządowa (NGO). Działalność fundacji to nie tylko zbiórki pieniędzy, lecz…

Plan na dobre życie, czyli jak efektywnie zarządzać sobą

Kto by tak nie chciał: ciekawa i satysfakcjonująca praca, dużo czasu dla rodziny i przyjaciół, rozwijające hobby. Brzmi jak dobre życie? Przywilej nielicznych? Los na loterii? Dobre życie może być udziałem wielu, trzeba postawić na efektywne zarządzanie sobą. Jak efektywnie zarządzać sobą? Dlaczego motywacji mamy…

Branża opakowań, personalizacja, startup – Konrad Kwiatkowski (Packhelp) i Marta Wujek (MamStartup.pl)

Packhelp, znany w Polsce jako zapakuj.to, to internetowa platforma sprzedaży spersonalizowanych opakowań. Startup swoją działalność rozpoczął od oferowania prostych tekturowych pudełek z nadrukami, a dziś oferta firmy obejmuje szeroką gamę opakowań oraz usług związanych z projektowaniem, konfekcjonowaniem i pracami R&D (kompleksowego opracowania rozwiązania na potrzeby…

Jak planować swoją karierę zawodową, aby odnieść sukces? – dr Barbara Zych

Chcemy się rozwijać zawodowo, zdobywać doświadczenie, piąć się po szczeblach kariery. Czasem mamy ochotę zmienić branżę, spróbować czegoś nowego – np. podjąć studia czy rozpocząć kursy dające nową wiedzę, umiejętności lub umożliwiające przebranżowienie. Jak planować swoją karierę i nią zarządzać? Kiedy zacząć działać? Co robić,…

Pierwsza praca: jak świadomie wybrać swoją karierę zawodową? – Konstancja Zyzik (Pracuj.pl)

Pracodawcy preferują kandydatów, którzy mogą się pochwalić doświadczeniem zawodowym. Często jednak trudno już podczas studiów czy nauki w szkole podjąć pierwszą pracę. Jednocześnie wiemy, że mając w CV jedynie dyplomy, nie prezentujemy się rekruterom jako wymarzone osoby do zatrudnienia. Kiedy zacząć myśleć o podjęciu pierwszej…

Od czego zależy sukces zawodowy i jak go osiągnąć?

Sukces zawodowy to nie tylko dobra pensja. To także poczucie, że wykonywana praca ma sens, a codzienne obowiązki są źródłem radości i satysfakcji. Wielu o takiej pracy marzy, niewielu te marzenie spełnia. Dlaczego? Czy przyczyna tkwi w nieumiejętnym zarządzaniu swoją karierą? Od czego zależy sukces…

Odpowiedzialny biznes, ekologia, startup – Martyna Zastawna (WoshWosh) i Marta Wujek (MamStartup.pl)

Historia WoshWosh i jej założycielki Martyny Zastawnej jest słynna w środowisku startupowym. Właścicielka firmy w swoim biznesplanie założyła, że w pierwszym miesiącu działalności przyjdzie do niej 10 klientów – a w rzeczywistości z jej oferty chciało skorzystać aż 500! Początki w startupie mogą być trudne,…

Kultura organizacyjna: czy można ją zaprojektować? – Sylwia Hull-Wosiek i Edyta Paul (Concordia Design)

Kultura organizacyjna jest bardzo ważnym elementem każdego miejsca pracy. To coś więcej niż przyjaźni współpracownicy czy estetyczna przestrzeń biurowa. Czym jest kultura organizacyjna i czy w czasie epidemii koronwirusa, kiedy wielu z nas pracuje zdalnie, zmieniła się? Czy należy ją rozumieć jako atmosferę w miejscu…

Jak znaleźć pierwszą pracę mimo braku doświadczenia?

„Jak znajdę pracę, skoro nie mam doświadczenia zawodowego?”, „W moim CV pełno pustych miejsc. Taki oszczędny życiorys raczej nie zainteresuje rekruterów”, „Co mam robić w życiu?” – to wątpliwości, które dręczą wielu absolwentów wchodzących na rynek pracy. Czas je rozwiać. Konstancja Zyzik, ekspertka z Pracuj.pl,…

Kultura organizacyjna jak powietrze – bez niej firma nie przetrwa?

Kultura organizacyjna w firmie jest jak powietrze. Na co dzień nikt się nie zastanawia, czym i jak oddycha, ale gdy tlenu zaczyna brakować, robi się niebezpiecznie. Czym jest kultura organizacyjna? Co ją wspiera, a co niszczy? Czy kulturę organizacyjną można zaprojektować? Co się dzieje, gdy organizacja…

Telemedycyna, lekarz online, startup – Paweł Sieczkiewicz (Telemedi.co) i Marta Wujek (MamStartup.pl)

Kiedy rozpoczęła się epidemia koronawirusa, zostaliśmy skazani na wizyty u lekarza w formie konsultacji telefonicznej. Była to dla nas wielka nowość, a także wyzwanie. Podobnie dla lekarzy i placówek medycznych. Wielu mogło się przekonać, że to bardzo przydatne i wygodne rozwiązanie. Jak się okazuje, są…

Zarządzanie – teoria czy praktyka? Czego uczy większość uczelni? – prof. Monika Kostera

Przeładowane szczegółową wiedzą naukową wykłady. Ćwiczenia, na których nie dowiesz się, jak można jej użyć w praktyce. Po takich studiach z Zarządzania dość trudno wystartować z własną działalnością biznesową czy w świat zawodowy w ogóle. Niestety, to symptomatyczne dla tego kształcenia, że teoria nie zawsze…

Sztuka improwizacji w biznesie w zmiennym i niepewnym świecie – Bart Jurkowski (I’mpro Impro)

Kierowanie organizacją nie jest łatwe. Szczególnie w dzisiejszym świecie, który specjaliści określają jako VUCA – charakteryzującym się dużą zmiennością (volatility), niepewnością (uncertainty), złożonością (complexity) oraz niejednoznacznością (ambiguity). Rozwiązaniem nie jest kontrolowanie tego „chaosu”, ale rozwijanie płynnych i skutecznych sposobów interakcji z nim – umiejętności skutecznego improwizowania. Po warsztaty…

System wczesnego ostrzegania – jaką rolę pełni w firmie – dr Adam Kowalik

Jeśli wrzucimy żabę do garnka z wrzątkiem – żaba wyskoczy, jeśli jednak włożymy ją do garnka z zimną wodą i zaczniemy gotować, żaba nie zareaguje. Firma, która nie śledzi i nie ocenia zmian w otoczeniu, nie korzysta z systemu wczesnego ostrzegania, jest właśnie jak ta metaforyczna…

Improwizacja w biznesie – sposób na skuteczne działanie w świecie VUCA? – Bart Jurkowski (I'mpro…

O koncepcji VUCA specjaliści mówią już od dłuższego czasu. Zgodnie z nią żyjemy w świecie charakteryzującym się dużą zmiennością, niepewnością, złożonością i niejednoznacznością. To sprawia, że coraz trudniej przewidywać i tworzyć długofalowe plany. Dlatego zyskuje na wartości umiejętność improwizowania, czyli elastyczne reagowanie na zmienną i…

Uberyzacja usług, startup na studiach – Daniel Żukowski (WeeDo) i Marta Wujek (MamStartup.pl)

Pierwotnym założeniem startupu WeeDo było stworzenie aplikacji-platformy łączącej ludzi, którzy mogą zaoferować pracę, z tymi, którzy są gotowi ją wykonać. W obliczu pandemii koronawirusa twórcy WeeDo postanowili oprócz tego dać swoim użytkownikom możliwość oferowania i uzyskania wzajemnej pomocy w tym trudnym dla wielu osób okresie.…

Improwizacja w biznesie jako narzędzie do radzenia sobie we współczesnym niepewnym świecie – Bart Jurkowski…

Zewsząd trafiają do nas informacje próbujące przewidzieć możliwe skutki epidemii i powszechnej kwarantanny. Część z nich opisuje negatywne scenariusze, ale istnieją również takie, które podkreślają jej możliwe pozytywne konsekwencje. Mówi o nich w wywiadzie na łamach magazynu „Deezen” Li Edelkroot, właścicielka firmy Trade Union, zajmującą…

Service design: projektowanie doświadczeń w dobie kryzysu – A. Mróz i K. Andrzejczyk-Briks (Concordia Design)

Trwa właśnie niezwykły usługowy eksperyment na globalną skalę wywołany przez Covid 19. Nikt z nas nie wie, jak długo to potrwa ani jaka „nowa normalność” czeka nas za zakrętem. Wiemy jedynie, że mimo niepewności wokół nas nadal musimy projektować. Jak projektować, gdy nie ma pieniędzy,…

Service design. O projektowaniu doświadczeń w czasach kryzysu – Katarzyna Briks, Agnieszka Mróz

Wszyscy w tym jesteśmy, w globalnym eksperymencie o nazwie Covid-19. Nie wiemy, jak będzie wyglądać tzw. nowa normalność. Wiemy jedno – trzeba projektować usługi, które będą odpowiedzią na obecny kryzys. Ale jak projektować z mocno okrojonym składem zespołu i niższym budżetem, w dodatku pod presją czasu?…

Jak biznes korzysta z blockchainów publicznych? – Jacek Kubiak („I Love Crypto”) i prof. Włodzimierz…

Blockchain, czyli system oparty na technologii rozproszonego rejestru (DLT), to jedna z największych innowacji w gospodarce cyfrowej, która może umożliwić głębokie zmiany w modelach biznesowych i strukturach społecznych. Pozwala przeprowadzać transakcje online szybko i bezpiecznie, z pominięciem pośredników (np. banku) i kontroli administracji publicznej, a…

Koronawirus a przemysł kreatywny. Dobre praktyki i drogi pomocy – Emilia Cholewicka, Stanisław Trzciński

W czasie pandemii koronawirusa nie możemy pójść na koncert, a muzycy dla nas zagrać. Nie możemy wybrać się do teatru, a aktorzy wystąpić przed swoją publicznością. Wielu artystów przeżywa dziś trudny czas, bo zostają pozbawieni zarobku, a szczególnie ci, którzy nie są etatowo związani z…

Praca zdalna, produktywność, startup – Michał Śliwiński (Nozbe) i Marta Wujek (MamStartup.pl)

Pracują tylko zdalnie, od poniedziałku do czwartku, bo piątki przeznaczone są na przegląd tygodnia i rozwój osobisty albo na cieszenie się dłuższym weekendem. Pracownicy startupu Nozbe i jego szef Michał Śliwiński wiedzą, jak wspomagać produktywność. Na co dzień tworzą narzędzia do jej zwiększania. Są to…

Koronawirus: jak zarządzać ludźmi w sytuacji kryzysu i zmiany? – Bruno Żółtowski

Z powodu epidemii koronawirusa gospodarka doświadcza kryzysu, wiele firm mierzy się z trudnościami – finansowymi, organizacyjnymi czy w zespołach pracowniczych. Warto więc dostosować sposób zarządzania zespołem – a także samym sobą – do kryzysowej sytuacji związanej z epidemią. Jaką postawę i styl zarządzania przyjąć? Jak…

Jak biznes korzysta z blockchainów publicznych? – Jacek Kubiak („I Love Crypto”)

– Kryzys związany z pandemią koronawirusa pokazuje, że przeniesienie dokumentacji z offline do online z pomocą publicznego blockchaina, może być dobrym pomysłem. Teraz większość firm stoi, bo nie jest możliwe na przykład procesowanie umów – mówi Jacek Kubiak, redaktor naczelny „I Love Crypto”. Czy przyszłość…

Interes firmy czy dobro pracowników? Co jest ważniejsze w czasie kryzysu?

Pandemia koronawirusa sprawiła, że wszyscy musimy odnaleźć się w nowej rzeczywistości, także przedsiębiorcy. Zamknięcie wielu sklepów czy lokali usługowych, konieczność przestrzegania nowych, rygorystycznych zasad bezpieczeństwa i permanentny niepokój o zdrowie i życie bliskich to codzienność. O tym, czy da się sprawnie prowadzić firmę i jednocześnie…

Rap a internet. Jak raperzy zmieniają zasady rynku muzycznego – Karol „Solar” Poziemski (SBM Label)

Internetowa rewolucja ogarnęła też branżę muzyczną. Ulubionej muzyki słuchamy dziś w specjalnych serwisach, kupujemy płyty w formie elektronicznej. Właściwie każdy może tworzyć muzykę za pomocą dostępnych w sieci narzędzi, promować ją i zarabiać na niej online. Czy internet to jedynie dodatkowy kanał promocji muzyki i…

Koronawirus a efektywna praca z domu – okiem psychologa biznesu – Sławomir Prusakowski

Z szefem i współpracownikami widujemy się tylko przez oko kamerki internetowej. Praca w trybie home office – pod jednym dachem z bliskimi, dziećmi albo zupełnie samemu – przysparza nam wielu problemów. Może niekorzystnie wpływać na relacje z przełożonymi czy współpracownikami. Trudno zorganizować sobie stanowisko pracy,…

Coworking, praca zdalna, startup – Piotr Boulangé (WeWork) i Marta Wujek (MamStartup.pl)

Dobry pomysł to podstawa, by nasz startup osiągnął sukces. Otwierając własną małą firmę, musimy się jednak zmierzyć z wieloma wyzwaniami. Do tego powinniśmy pamiętać, że startup to specyficzny twór, który w swoje DNA ma wpisane ciągłe poddawanie się zmianom. Czym się charakteryzuje dobry pomysł na…

Pierwsze kroki we własnym biznesie

Chcę być wreszcie na swoim, boję się jednak zrezygnować z etatowej pracy. Mam pomysł, ale nie wiem, jak zacząć go realizować – to wątpliwości, które często towarzyszą osobom marzącym o własnym biznesie. Zamiast się im poddawać, warto poznać niezbędną wiedzę o zakładaniu firmy, o skutecznych…

Crowdfunding – jak pozyskać pieniądze na swoją pasję lub biznes – Tomek Chołast (zrzutka.pl)

Rozwój crowdfundingu w naszym kraju nie słabnie – internetowe zbiórki cieszą się ogromną popularnością. Nie ma znaczenia, czy mamy do czynienia ze zbiórką o charakterze charytatywnym, biznesowym, społecznym, naukowym, kulturalnym czy z indywidualną zrzutką, która pozwoli zrealizować czyjeś marzenia. Możliwość takiego finansowania planów jest jednym…

Nadzór nad finansami Europy a pandemia

Pandemia COVID-19 bez wątpienia wpłynie na rynki finansowe w Europie. Jak zareagowały europejskie agencje powołane do sprawowania nadzoru nad systemem finansowym Unii – tłumaczy dr Katarzyna Wojtkiewicz, prawnik i ekonomista z Uniwersytetu SWPS. W odpowiedzi na kryzys w 2008 r. europejska administracja publiczna wzbogaciła się…

Koronawirus: praca zdalna – jak robić to dobrze i skutecznie? – Iwo Szapar (Remote-how)

Epidemia koronawirusa sprawiła, że praca zdalna stała się rzeczywistością każdego pracownika, menedżera, szefa firmy. Nowy system pracy oparty na łączności elektronicznej, a nie bezpośrednim kontakcie w biurze, nie jest łatwy i budzi wiele obaw pracodawców. Co jest potrzebne, by skutecznie pracować zdalnie? Jakie błędy najczęściej…

Czego potrzebują pracownicy w czasach pandemii?

Wydarzenia ostatnich dni pokazały nam, że nie wszystko jesteśmy w stanie kontrolować, a świat wokół nas potrafi być nieprzewidywalny. Codzienna rutyna wychodzenia do pracy, zajmowania się przyziemnymi obowiązkami została zachwiana. I tak jak „Nikt nie spodziewał się Hiszpańskiej Inkwizycji!”, tak nikt nie spodziewał się, że…

Doradztwo i audyty – na czym polegają, komu są potrzebne, jak się zmieniają?

Biznes stawia czoła wielu wyzwaniom. Konieczna jest umiejętność szybkiego reagowania na zmiany i dostrzegania źródeł problemów, jakie tworzą we współczesnym świecie niepewność warunków biznesowych oraz zakłócenia działalności firm. Kluczową rolę odegrają doradcy i audytorzy – do niedawna postrzegani jako instytucja narzucona wymogami ustawowymi, a teraz…

Technologia rozproszonych rejestrów (DLT) – jak blockchain zmienia biznes? – prof. Włodzimierz Szpringer

Transakcje finansowe realizowane bez pośrednictwa banków. Powszechna e-dokumentacja medyczna, która umożliwia wgląd do historii leczenia pacjenta niezależnie od ośrodka zdrowia. Handel, administracja publiczna, edukacja. Rośnie lista branż, w jakich ma zastosowanie technologia rozproszonych rejestrów. DLT pozwala przeprowadzać transakcje w sposób bezpieczny, szybki i przejrzysty. Jak…

Automatyzacja płatności, bankowość, startup – Tomasz Plata (Autenti) i Marta Wujek (MamStartup.pl)

Startup – mały, ale własny. To dobry pomysł na biznes, ale czego nam potrzeba i co zrobić zanim zacznie się w niego inwestować? Co może być najtrudniejsze w budowaniu startupu i co świadczy o tym, że nasz pomysł może nie wypalić? Jak przekształcić swój biznes z garażowej…

Biznes kontra branża kreatywna. Jak znaleźć wspólny język? – Tomasz Graszewicz (Up, Job’n’Joy)

Wszyscy oczekują dziś oryginalnych, nieszablonowych i efektywnych rozwiązań w biznesie. Jak pogodzić dwa odmienne światy biznesu i twórców? W jaki sposób skutecznie komunikować się z kreatywnymi? Jak udoskonalać proces pracy nad kreatywnymi rozwiązaniami? O procesie kreatywnym rozmawiają Tomasz Graszewicz, dyrektor kreatywny i strategiczny agencji reklamowej…

Zobacz także

Group 426 Group 430 strefa psyche logo 05 logo white kopia

Zapraszamy na webinar „Sundose – suplementy online, zdrowie, startup”