Menedżerowie narażeni są na permanentne obciążenia i życie w ciągłym napięciu. Nie zawsze jest to zło konieczne, często ich wybór. Na co i dlaczego chorują ludzie na wysokich stanowiskach, i dlaczego sobie to robią mówi psycholog i psychoterapeuta Wojciech Eichelberger.

Wywiad przeprowadziła Joanna Zapała, psycholog i psychoterapeuta, kierownik studiów podyplomowych „Psychosomatyka i somatopsychologia" na Uniwersytecie SWPS.

Joanna ZapałaNajwiększa odpowiedzialność za efektywne działanie organizacji spoczywa na osobach pełniących w niej funkcje kierownicze. Wymaga się od nich umiejętności szybkiego dostosowywania się do zmian i elastyczności, a także zarządzania pracownikami w środowisku niepewności i chaosu. Jakie mogą być psychologiczne konsekwencje funkcjonowania w takich warunkach przez lata?

Wojciech EichelbergerJeśli do tej listy zewnętrznych obciążeń dodamy jeszcze: częste podróże, zmiany stref czasowych, późne kolacje biznesowe, nieprzemyślaną dietę, niewygodne łóżka w hotelach, hałas, nadmierną ilość informacji do przetwarzania oraz ludzi do rozmawiania i zapamiętywania, brak regularnych kilkutygodniowych regeneracyjnych urlopów, niedobór ruchu dla przyjemności, długie rozstania z rodziną, zanikanie przyjacielskich relacji z ludźmi spoza środowiska pracy i spadek kondycji wraz z wiekiem - to tylko z tych powodów po kilku latach takiej pracy nieuchronnie nastąpi wypalenie energetyczne organizmu i/lub depresja. Aby jednak dopełnić obrazu obciążeń ludzi tak ciężko pracujących, trzeba jeszcze uwzględnić obciążenia wynikające ze specyfiki funkcjonowania psychicznego menedżerów wyższego szczebla zwanych CEO. Do tych często spotykanych należą: perfekcjonizm - „nigdy nie jest wystarczająco dobrze", nadodpowiedzialność - „inni nie są odpowiedzialni, nie zrobią tego wystarczająco dobrze, nie ufam im", hipochondria - „nie ufam swemu organizmowi, boję się go", narcyzm - „ja nigdy nie jestem wystarczająco kompetentny - zawsze może się wydać, że czegoś nie wiem i stracę dobrą reputację". W konsekwencji może się u ludzi tak przeciążonych rozwinąć zespół lękowy albo maniakalno-depresyjny lub paranoidalny. Czasami organizm, broniąc się, przed przeciążeniem, zagrożeniem i niezaspokojeniem podstawowych potrzeb społecznych, rozwija np. fobię przed lataniem czy podróżowaniem po to, żeby supermenedżera w końcu zatrzymać w domu. To tyle i aż tyle o najczęstszych, możliwych psychicznych konsekwencjach długotrwałego i niezrównoważonego menedżerowania. 

Najważniejsza jest regeneracja

Joanna ZapałaSzef jest od wyznaczania celów, tworzenia wizji i zarażania nią podwładnych. W jaki sposób brak równowagi pomiędzy życiem zawodowym a osobistym może wpłynąć na rozwinięcie się u niego wypalenia zawodowego? l jakie są objawy?

Wojciech EichelbergerAby zachować zdrowie i kondycję, duże wydatki energetyczne muszą być równoważone wysokimi wpływami. Podobnie jak to bywa z pieniędzmi, wyczerpać energię życiową możemy bardzo szybko, ale jej regeneracja trwa znacznie dłużej. W rytmie dobowym proporcja pomiędzy czasem wydatkowania energii i jej odzyskiwania zapewniająca bezpieczeństwo energetyczne organizmu to: 8 godzin pracy, 8 godzin na relaksujące i emocjonalnie odżywcze, inspirujące życie prywatne i 8 godzin na sen. Czyli 8 godzin wydatków i 16 godzin regeneracji. Taki styl życia prowadzą sportowcy, aby utrzymać się w dobrej formie. Oczywiście jest to dla CEO i prezesów ideał nieosiągalny, ale powinni o nim pamiętać i wiedzieć, że długotrwałe i radykalne odstępstwa od niego powodują kumulację zaległości w procesach regeneracji organizmu oraz obniżenie bariery immunologicznej. To z czasem doprowadza do wypalenia energetycznego lub/i dysfunkcji wielu organów i układów, a w dalszej konsekwencji uruchamia jakiś proces chorobowy. Pierwszymi i najczęstszymi objawami zbliżającego się wypalenia są drażliwość, wybuchowość i zaburzenia snu.

W miarę upływu czasu zaniedbania, nadużycia i błędy popełniane przez lata w stosunku do ciała dają o sobie coraz wyraźniej znać. Ciało wystawia rachunek krzywd i wszystko pamięta. Ale jeśli nawet w trzeciej części życia zostanie wreszcie docenione, zaopiekowane i potraktowane z szacunkiem, to potrafi wiele wybaczyć. Jego możliwości regeneracyjne są ogromne. Wystarczy mu za bardzo w tym nie przeszkadzać.

Stresory fizjologiczne i psychiczne

Joanna ZapałaWiadomo, że każdy człowiek jest jednością psychofizyczną - sfera fizyczna i psychiczna nawzajem się przenikają i wzajemnie na siebie oddziałują. Zatrzymajmy się chwilę przy konsekwencjach zdrowotnych wysokiego poziomu stresu w pracy.

Wojciech EichelbergerSą dwie kategorie czynników stresowych: stresory fizjologiczne i psychiczne. Do fizjologicznych należą na przykład: hałas, nadmierna ilość chaotycznych informacji i zmian, za wysoka lub za niska temperatura otoczenia, zła jakość powietrza, brak dostępu do pożywienia dobrej jakości, złe oświetlenie, wadliwa ergonomia stanowiska pracy, brak przerw regeneracyjnych, brak ruchu itp. Ta kategoria stresorów ma charakter obiektywny i stosunkowo łatwo ich ilość można zmniejszyć. Natomiast stresory psychiczne ze swojej natury nie mają charakteru obiektywnego i znacznie trudniej je wyłączyć. Nasze organizmy żyją głównie w świecie tworzonym przez nasze umysły. Nie w świecie realnym, lecz w jego określonej interpretacji, w systemie przekonań, słowem - w subiektywnej narracji o świecie. Jeśli jest ona negatywna i zagrażająca, czyli stresogenna, to niezależnie od czynników obiektywnych nieustanie mobilizuje alarmową, obronną reakcję organizmu zwaną trybem walki/ucieczki. Stale włączony na poziomie fizjologicznym powoduje nadmierne koszty energetyczne i blokuje tryb regeneracji, zaburza funkcje układu odpornościowego, trawiennego, krwionośnego, gospodarkę cukrową. Na poziomie emocjonalnym blokuje empatię i zdolności do samokontroli, powoduje drażliwość i wybuchowość. Na poziomie intelektualnym blokuje pamięć/dostęp do baz danych i myślenie kreatywne. Wielu ludzi swojej interpretacji świata zawdzięcza nawet do 80 proc. subiektywnie odczuwanego przeciążenia.

Samopoznanie i rozwój duchowy a stres

Joanna ZapałaJak ważną rolę odgrywa rozwój społeczny i duchowy pracowników, który staje się możliwy dzięki dojrzałości psychicznej osoby zarządzającej? 

Wojciech EichelbergerRozwój samoświadomości, samopoznanie, to najważniejszy wehikuł psychicznego dojrzewania. Umożliwia dokonanie koniecznych adaptacji i zmian w naszych przekonaniach o sobie, innych ludziach i świecie. Dzięki temu zmniejsza się siła stresogennego oddziaływania stresorów psychicznych, poprawiają się relacje z ludźmi w życiu prywatnym i zawodowym, co też zmienia na korzyść nasz bilans energetyczny. Można powiedzieć, że jesteśmy bardziej urealnieni, w lepszym kontakcie z rzeczywistością. Natomiast rozwój duchowy otwiera drogę do pozbywania się ograniczających, tymczasowych i powierzchownych tożsamości i identyfikacji, np. związanych z rolą rodzinną czy zawodową, statusem materialnym, z przynależnością do jakiejś ideologicznej opcji itd. Słowem - umożliwia złapanie pogodnego dystansu do siebie i codziennych problemów, a także wyłącza potrzebę udowadniania sobie swojej wartości kosztem innych. Nasze działania, życie prywatne i praca mogą dzięki temu być bardziej nastawione na cel, a mniej na siebie. To duża ulga dla nas i naszego szeroko rozumianego otoczenia oraz ogromne oszczędności energii życiowej, którą można konstruktywnie wykorzystać.

Nie każdy stan napięcia to stres

Joanna ZapałaStresor to każdy element, który wprowadza do systemu entropię, napięcie czy sprzeczność. Profesor Aaron Antonovsky, socjolog medycyny, definiuje stresory jako wymagania, dla których nie ma gotowych reakcji adaptacyjnych i dlatego rodzą stan napięcia. Czy zawsze przeradzają się w stres? Bo przecież wiemy, że mogą wyzwalać energię i motywować do wysiłku.

Wojciech EichelbergerTo chyba zbyt szeroka definicja stresora, bo włącza w kategorię stresorów każdą sytuację uczenia się nowych zachowań. Uczenie się może powodować stan napięcia, ale nie zawsze, a nawet jeśli je powoduje, to nie zawsze jest to stres. Czasami uczymy się z przyjemnością albo jesteśmy w optymalnym stanie mobilizacji, czyli nasze zasoby energetyczne i intelektualne - w tym zdolność do szybkiego uczenia się i adaptacji - wystarczają, aby podołać wymaganiom sytuacji. Wtedy możemy pod presją osiągnąć nawet stan przepływu (flow), czyli optymalnego, efektywnego i satysfakcjonującego działania. W tym kontekście ważne stają się specjalne kompetencje pozwalające kontrolować poziom reakcji mobilizacji organizmu działającego pod silną presją, tak aby nie przekroczyła ona granicy stresu, czyli nie przełączyła systemu w tryb walka/ucieczka. Tych kompetencji uczymy w Instytucie Psychoimmunologii - IPSI, także przez szkolenia w wersji online.

Menedżerowie zaczynają dbać o swoje zdrowie

Joanna ZapałaNa ile ludzie z top managementu są zainteresowani sprawami własnego zdrowia?

Wojciech EichelbergerMam wrażenie, że coraz bardziej. Dzięki mediom i wysiłkom firm szkoleniowych wiedza o ryzyku związanym z poziomem presji, jakiej ci ludzie doświadczają, staje się coraz bardziej dostępna i powszechna.

Joanna ZapałaJakie działania podejmują, by o nie zadbać?

Wojciech EichelbergerStają się entuzjastami różnych form ruchu dla przyjemności, który dla ludzi doświadczających długich okresów stresu na siedząco jest wręcz konieczny, by wypłukać blokującą system odpornościowy adrenalinę, uporządkować metabolizm cukru, wyprodukować endorfiny i skutecznie przełączyć organizm na tryb regeneracji. Drugim widocznym przejawem troski o zdrowie staje się coraz bardziej świadomy dobór diety. Nadmierna koncentracja na zdrowiu bywa również nieuzasadniona, ponieważ jest źródłem niepotrzebnego niepokoju i zbędnej aktywności

Joanna ZapałaPo czym poznać, że właśnie zmierza się w ową ślepą uliczkę? Co może być przydatne, żeby znaleźć właściwą drogę?

Wojciech EichelbergerLudzie latami ciężko pracujący w stresie i bez dostatecznej okazji do odreagowania ruchem mają kłopoty z uświadomieniem ciała. Jest to m.in. efekt znieczulającego działania adrenaliny i nadmiernego napięcia mięśni. Zablokowanie świadomego dostępu do sygnałów płynących z ciała i rozumienia jego potrzeb może prowadzić do objawów hipochondrii. Ciało jest traktowane wtedy tak, jakby było tajemniczą, nieobliczalną maszyną, którą trzeba co chwila oddawać do przeglądu specjalistom.

 

Wiek a stanowisko

Joanna ZapałaCzłowiek jest istotą zdolną do autorefleksji, myślącą i czującą. Decyduje o tym, co jest dla niego najważniejsze w życiu. Z upływem lat zmieniają się kontekstyspołeczno-kulturowe stawiające człowieka przed zadaniami specyficznymi dla danego okresu. Czy wiek szefa będzie odgrywał istotną rolę w zarządzaniu swoim zdrowiem?

Wojciech EichelbergerW miarę upływu czasu zaniedbania, nadużycia i błędy popełniane przez lata w stosunku do ciała dają o sobie coraz wyraźniej znać. Ciało wystawia rachunek krzywd. To sprzyja zainteresowaniu potrzebami ciała i poszukiwaniu skutecznych, profesjonalnych sposobów adekwatnego odpowiadania na te potrzeby. Ciało wszystko pamięta, ale jeśli nawet w trzeciej części życia zostanie wreszcie docenione, zaopiekowane i potraktowane z szacunkiem, to potrafi wiele wybaczyć. Możliwości regeneracyjne ciała są ogromne. Wystarczy mu za bardzo w tym nie przeszkadzać. Sprawa adekwatnej troski o ciało staje się społecznie, systemowo i politycznie ważna ze względu na kontekst kryzysu demograficznego, który już teraz czyni koniecznym pozostawanie w optymalnej zdolności do pracy, czyli w dobrej formie psychofizycznej i intelektualnej długo po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Joanna ZapałaDwie trzecie wszystkich chorób to te cywilizacyjne - sercowo-naczyniowe czy nowotworowe. Ich przyczyny związane są ze stylem życia. Jak styl życia kierowników, dyrektorów czy prezesów może wpływać na zachorowalność na choroby cywilizacyjne?

Wojciech EichelbergerPrzede wszystkim niedocenianie potrzeby ruchu po pracy umożliwiającego odblokowanie napięć mięśniowych, odreagowanie negatywnych emocji związanych z długotrwałym stresem, metabolizowanie nadmiaru cukru i adrenaliny w systemie, a tym samym odblokowanie systemu odpornościowego i sytemu regeneracji. Drugim często spotykanym błędem jest nieprzemyślana, nieskonsultowana dieta, jedzenie późnych, obfitych kolacji i zbyt późne chodzenie spać. Ważnymi czynnikami psychicznymi blokującymi możliwość nawiązania dobrej, pozytywnej relacji z ciałem i mądrej troski o siebie są niski poziom samoakceptacji i brak adekwatnej samooceny, czyli nieprzepracowany rys narcystyczny w osobowości.

Joanna ZapałaJak odpuszczać sobie nadmiar pracy, a równocześnie nie rezygnować z wysokich stanowisk?

Wojciech EichelbergerJak najwięcej delegować w dół i zainteresować się możliwością przekształcenia struktury firmy w tzw. strukturę turkusową. Ale to osobna rozmowa. W międzyczasie polecam lekturę książek „Pracować inaczej" autorstwa Frederica Laloux i „Szef, który ma czas" Andrzeja Jeznacha.

 

 

Artykuł był publikowany w listopadowym wydaniu "Newsweek Psychologia Extra 7/16”.
Czasopismo dostępne na stronie »

Autor

258 eichelberger

Wojciech Eichelberger

Trener, coach, psychoterapeuta. Twórca idei i programu Instytutu Psychoimmunologii - IPSI, którego misją jest humanizowanie biznesu. Jedna z wybitnych postaci polskiej psychologii i psychoterapii. Autor wielu bestsellerowych książek z pogranicza psychologii, antropologii i duchowości. Od wielu lat obecny w radiu, telewizji, w renomowanych czasopismach i dziennikach. W pracy z ludźmi odwołuje się do podejścia integralnego, które prócz psychiki bierze pod uwagę ciało, energię i duchowość.

ChinaTalk with David Dollar (Brookings Institution)

W ciągu ostatnich 40 lat Chiny przeszły gospodarczą metamorfozę od biedy do bogactwa. Ich droga do sukcesu nie była jednak prosta. W swojej niezwykłej historii doświadczały porażek, nagłych zmian kierunków polityki oraz stawiały czoła wyzwaniom systemowym. Chiński wzrost ekonomiczny okupiony był też wysokimi kosztami społecznymi…

ChinaTalk with Alicia Garcia Herrero (Natixis)

Azjatycki gigant, jakim są Chiny, to druga co do wielkości gospodarka świata. Rządząca państwem Komunistyczna Partia Chin niedawno ogłosiła właśnie swój 14. Plan Pięcioletni (na lata 2021–2025), czyli strategiczny plan rozwoju gospodarczego. Jakie kierunki rozwoju ekonomicznego i technologicznego obiorą Chiny? Jak interpretować ich kolejny plan…

Rozmowy z Liderami: Norbert Biedrzycki (Microsoft)

Jakim być liderem, aby w dzisiejszym świecie osiągnąć sukces? W jaki sposób przekonać ludzi do swojej wizji i celu? Co robić, by motywować zespół? Jak przez odpowiednie przywództwo zbudować przewagę konkurencyjną firmy? Czy bycia liderem można się nauczyć? Jak rozwijać swoje kompetencje przywódcze? Na te…

Sundose – suplementy online, zdrowie, startup

Sundose to pierwsza tego typu firma w Europie zajmująca się specjalistycznym doborem suplementów, które dopasowywane są do potrzeb i stylu życia klienta. Spersonalizowane saszetki z odpowiednimi dla poprawy zdrowia składnikami można zamówić online, są dostępne w modelu subskrypcyjnym. Jak stworzyć innowacyjny startup online? Z jakimi…

Profesjonalny, czyli jaki? O wizerunku w czasie pracy zdalnej

Praca z domu nie oznacza rezygnacji ze służbowych spotkań. Kiedyś jeździliśmy do sal konferencyjnych, szkoleniowych czy wykładowych, a dziś wszystkie te miejsca próbujemy zmieścić pod jednym dachem. Dachem naszego domu. I tak przez połączenia wideo pokazujemy swój dom kontrahentom, studentom czy widzom. Niektórzy ukrywają bałagan,…

Rozmowy z Liderami: Andrzej Borczyk (Grupa Żywiec)

Jakim być liderem, aby w dzisiejszym świecie osiągnąć sukces? W jaki sposób przekonać ludzi do swojej wizji i celu? Co robić, by motywować zespół? Jak przez odpowiednie przywództwo zbudować przewagę konkurencyjną firmy? Czy bycia liderem można się nauczyć? Jak rozwijać swoje kompetencje przywódcze? Na te…

ChinaTalk with Ying Lowrey (Tsinghua University)

Alibaba to jedna z największych na świecie platform e-handlu, chiński odpowiednik i najgroźniejszy konkurent amerykańskiego Amazona. Azjatycki gigant działa nie tylko w branży e-commerce: oprócz platform handlowych oferuje m.in. serwisy płatności online, usługi e-logistyki, e-marketingu czy wsparcia IT dla sprzedawców online. Taka „oddolna” prywatna przedsiębiorczość…

ZnanyLekarz.pl – lokalny startup, globalny sukces, medycyna online

Wymiana doświadczeń i opinii na temat wizyty u danego lekarza – to pierwotne założenie działaności polskiego startupu ZnanyLekarz.pl. Dziś firma działa na globalnym rynku i skierowana jest nie tylko do pacjentów, lecz także lekarzy. Cyfrowa transformacja systemu opieki zdrowotnej – jaką jest biznesową szansą? Jak wygląda dziś…

ChinaTalk with Gordon Orr (senior advisor to McKinsey & Company)

Czego w przyszłości możemy oczekiwać od Chin? Zastanawia się nad tym wielu ekonomistów, szefów firm, polityków, komentatorów. To ciekawy temat, szczególnie jeśli chodzi o obszar produktów cyfrowych – Chiny stały się przecież gigantem technologicznym. Jakie są prognozy dla chińskich firm tej branży? Jaka przyszłość czeka…

Kompetencje przyszłości – jak wyróżnić się na rynku pracy?

Postęp technologiczny, nowe zawody, przeobrażające się zapotrzebowanie na pracowników danych specjalności – rynek pracy w XXI wieku ciągle się zmienia. Od nas zależy, czy będziemy za nim nadążać, czy nie, i czy wybierzemy kształcenie, które jest „przyszłościowe”. Jakie zawody będą najbardziej pożądane przez przyszłych pracodawców? Czego uczyć…

Elastyczność w zarządzaniu – gdzie leżą granice?

W owładniętym przez pandemię świecie jednym z najważniejszych wyzwań, z jakimi mierzy się większość firm, jest zmiana. Aby aktywnie reagować na wciąż przeobrażające się otoczenie biznesowe, warto postawić na elastyczne zarządzanie. Jak elastyczność firmy wpływa na jakość jej zarządzania i jakie daje benefity? Gdzie leży…

Kompetencje przyszłości – czego uczyć się dziś, żeby jutro nie żałować

Skomplikowana, niepewna, obarczona dużym ryzykiem – to przyszłość. Czy można się na nią przygotować? Jakie kompetencje zdobywać, żeby odnaleźć się na rynku pracy? Czy warto stawiać na wąską specjalizację? – Często słyszę od licealistów: „moje życie jest proste, jestem w stanie je zaplanować”. Właśnie nie.…

Rozmowy z Liderami: Łukasz Stachowiak (Bolt)

Jakim liderem należy być, żeby osiągnąć sukces w dzisiejszym świecie? Jak przekonać ludzi do swojej wizji i celu? Co robić, by zmotywować swój zespół? Jak przez odpowiednie przywództwo zbudować przewagę konkurencyjną firmy? Czy bycia liderem można się nauczyć? Jak rozwijać swoje kompetencje przywódcze? Na te…

Okresowa rewolucja, ekologia, startup bez tabu – Marek Gut, Kaja Rybicka (Your KAYA) i Marta…

Your KAYA to polska marka oferująca ekologiczne produkty do higieny intymnej dla kobiet. Wyróżnia się osobistym podejściem do klientek, budowaniem z nimi bliskich więzi oraz odważną komunikacją. Ważna część firmy to zaangażowana społeczność podobnie myślących kobiet, która jest budowana wokół zdrowych, ekologicznych artykułów sprzedawanych za…

Elastyczne zarządzanie – fakty i mity – prof. Katarzyna Januszkiewicz

Elastyczność w zarządzaniu ciągle rodzi wiele pytań i kontrowersji. Elastyczny pracownik, czyli jaki? Gotowy pracować w dowolnym miejscu i czasie? Nieprzywiązany do swoich zadań, za to chętnie podejmujący się nowych wyzwań? Czy rzeczywiście elastyczność oznacza zgodę na wszystko? Co sprawia, że jedni pracownicy są bardziej…

ChinaTalk with George Magnus (economist and commentator)

Chińska Republika Ludowa w ostatnich latach stała się kluczowym graczem na ekonomicznej i politycznej mapie świata. Wyróżnia się nie tylko jednym z największych wzrostów gospodarczych na naszym globie, lecz także specyficznym ustrojem – władzę nad potężnym krajem do dziś dzierży niepodzielnie Komunistyczna Partia Chin. Z…

Lifehack na lepsze życie, czyli jak efektywnie zarządzać sobą? – Andrzej Tucholski

Praca jest dla nas tym bardziej przyjemna, im bardziej jest efektywna i jesteśmy zadowoleni z jej rezultatów. Jak skutecznie zarządzać sobą, swoim czasem i pracą, by odnieść sukces? Jakimi sposobami można zoptymalizować proces uczenia się czy codziennych obowiązków zawodowych? Gdzie szukać motywacji do działania? Jak…

ChinaTalk with Tom Orlik (Bloomberg Chief Economist)

Chiny zadłużają się na poziomie niespotykanym na skalę światową i w ten sposób napędzają swój wzrost gospodarczy – jeden z największych na świecie. Ten system finansowy budzi obawy przed ewentualnym załamaniem. Szczególnie w dobie kryzysu spowodowanego przez pandemię COVID-19 i swego rodzaju „wojny handlowej” z USA.…

ChinaTalk with Joerg Wuttke (EU Chamber of Commerce in China)

Pandemia COVID-19 odcisnęła piętno na sytuacji ekonomicznej większości państw świata. W szczególny sposób doświadczyły jej Chiny, w ostatnich latach jedna z najprężniej rozwijających się gospodarek na naszym globie. Jak pandemia zmieniła rodzimy i międzynarodowy biznes Chin, kraju, skąd koronawirus zaczął się szerzyć? Jaki jest wpływ…

Zarządzanie fundacją. Jak kreować lepszą rzeczywistość? – Jurek Owsiak (WOŚP)

Co roku zbiera setki milionów złotych na ratowanie życia chorych, szczególnie dzieci, oraz na profilaktykę zdrowia. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra z sukcesem już od prawie 30 lat, udowadniając, jak wielką siłę może mieć organizacja pozarządowa (NGO). Działalność fundacji to nie tylko zbiórki pieniędzy, lecz…

Plan na dobre życie, czyli jak efektywnie zarządzać sobą

Kto by tak nie chciał: ciekawa i satysfakcjonująca praca, dużo czasu dla rodziny i przyjaciół, rozwijające hobby. Brzmi jak dobre życie? Przywilej nielicznych? Los na loterii? Dobre życie może być udziałem wielu, trzeba postawić na efektywne zarządzanie sobą. Jak efektywnie zarządzać sobą? Dlaczego motywacji mamy…

Branża opakowań, personalizacja, startup – Konrad Kwiatkowski (Packhelp) i Marta Wujek (MamStartup.pl)

Packhelp, znany w Polsce jako zapakuj.to, to internetowa platforma sprzedaży spersonalizowanych opakowań. Startup swoją działalność rozpoczął od oferowania prostych tekturowych pudełek z nadrukami, a dziś oferta firmy obejmuje szeroką gamę opakowań oraz usług związanych z projektowaniem, konfekcjonowaniem i pracami R&D (kompleksowego opracowania rozwiązania na potrzeby…

Jak planować swoją karierę zawodową, aby odnieść sukces? – dr Barbara Zych

Chcemy się rozwijać zawodowo, zdobywać doświadczenie, piąć się po szczeblach kariery. Czasem mamy ochotę zmienić branżę, spróbować czegoś nowego – np. podjąć studia czy rozpocząć kursy dające nową wiedzę, umiejętności lub umożliwiające przebranżowienie. Jak planować swoją karierę i nią zarządzać? Kiedy zacząć działać? Co robić,…

Pierwsza praca: jak świadomie wybrać swoją karierę zawodową? – Konstancja Zyzik (Pracuj.pl)

Pracodawcy preferują kandydatów, którzy mogą się pochwalić doświadczeniem zawodowym. Często jednak trudno już podczas studiów czy nauki w szkole podjąć pierwszą pracę. Jednocześnie wiemy, że mając w CV jedynie dyplomy, nie prezentujemy się rekruterom jako wymarzone osoby do zatrudnienia. Kiedy zacząć myśleć o podjęciu pierwszej…

Od czego zależy sukces zawodowy i jak go osiągnąć?

Sukces zawodowy to nie tylko dobra pensja. To także poczucie, że wykonywana praca ma sens, a codzienne obowiązki są źródłem radości i satysfakcji. Wielu o takiej pracy marzy, niewielu te marzenie spełnia. Dlaczego? Czy przyczyna tkwi w nieumiejętnym zarządzaniu swoją karierą? Od czego zależy sukces…

Odpowiedzialny biznes, ekologia, startup – Martyna Zastawna (WoshWosh) i Marta Wujek (MamStartup.pl)

Historia WoshWosh i jej założycielki Martyny Zastawnej jest słynna w środowisku startupowym. Właścicielka firmy w swoim biznesplanie założyła, że w pierwszym miesiącu działalności przyjdzie do niej 10 klientów – a w rzeczywistości z jej oferty chciało skorzystać aż 500! Początki w startupie mogą być trudne,…

Kultura organizacyjna: czy można ją zaprojektować? – Sylwia Hull-Wosiek i Edyta Paul (Concordia Design)

Kultura organizacyjna jest bardzo ważnym elementem każdego miejsca pracy. To coś więcej niż przyjaźni współpracownicy czy estetyczna przestrzeń biurowa. Czym jest kultura organizacyjna i czy w czasie epidemii koronwirusa, kiedy wielu z nas pracuje zdalnie, zmieniła się? Czy należy ją rozumieć jako atmosferę w miejscu…

Jak znaleźć pierwszą pracę mimo braku doświadczenia?

„Jak znajdę pracę, skoro nie mam doświadczenia zawodowego?”, „W moim CV pełno pustych miejsc. Taki oszczędny życiorys raczej nie zainteresuje rekruterów”, „Co mam robić w życiu?” – to wątpliwości, które dręczą wielu absolwentów wchodzących na rynek pracy. Czas je rozwiać. Konstancja Zyzik, ekspertka z Pracuj.pl,…

Kultura organizacyjna jak powietrze – bez niej firma nie przetrwa?

Kultura organizacyjna w firmie jest jak powietrze. Na co dzień nikt się nie zastanawia, czym i jak oddycha, ale gdy tlenu zaczyna brakować, robi się niebezpiecznie. Czym jest kultura organizacyjna? Co ją wspiera, a co niszczy? Czy kulturę organizacyjną można zaprojektować? Co się dzieje, gdy organizacja…

Telemedycyna, lekarz online, startup – Paweł Sieczkiewicz (Telemedi.co) i Marta Wujek (MamStartup.pl)

Kiedy rozpoczęła się epidemia koronawirusa, zostaliśmy skazani na wizyty u lekarza w formie konsultacji telefonicznej. Była to dla nas wielka nowość, a także wyzwanie. Podobnie dla lekarzy i placówek medycznych. Wielu mogło się przekonać, że to bardzo przydatne i wygodne rozwiązanie. Jak się okazuje, są…

Zarządzanie – teoria czy praktyka? Czego uczy większość uczelni? – prof. Monika Kostera

Przeładowane szczegółową wiedzą naukową wykłady. Ćwiczenia, na których nie dowiesz się, jak można jej użyć w praktyce. Po takich studiach z Zarządzania dość trudno wystartować z własną działalnością biznesową czy w świat zawodowy w ogóle. Niestety, to symptomatyczne dla tego kształcenia, że teoria nie zawsze…

Sztuka improwizacji w biznesie w zmiennym i niepewnym świecie – Bart Jurkowski (I’mpro Impro)

Kierowanie organizacją nie jest łatwe. Szczególnie w dzisiejszym świecie, który specjaliści określają jako VUCA – charakteryzującym się dużą zmiennością (volatility), niepewnością (uncertainty), złożonością (complexity) oraz niejednoznacznością (ambiguity). Rozwiązaniem nie jest kontrolowanie tego „chaosu”, ale rozwijanie płynnych i skutecznych sposobów interakcji z nim – umiejętności skutecznego improwizowania. Po warsztaty…

System wczesnego ostrzegania – jaką rolę pełni w firmie – dr Adam Kowalik

Jeśli wrzucimy żabę do garnka z wrzątkiem – żaba wyskoczy, jeśli jednak włożymy ją do garnka z zimną wodą i zaczniemy gotować, żaba nie zareaguje. Firma, która nie śledzi i nie ocenia zmian w otoczeniu, nie korzysta z systemu wczesnego ostrzegania, jest właśnie jak ta metaforyczna…

Improwizacja w biznesie – sposób na skuteczne działanie w świecie VUCA? – Bart Jurkowski (I'mpro…

O koncepcji VUCA specjaliści mówią już od dłuższego czasu. Zgodnie z nią żyjemy w świecie charakteryzującym się dużą zmiennością, niepewnością, złożonością i niejednoznacznością. To sprawia, że coraz trudniej przewidywać i tworzyć długofalowe plany. Dlatego zyskuje na wartości umiejętność improwizowania, czyli elastyczne reagowanie na zmienną i…

Uberyzacja usług, startup na studiach – Daniel Żukowski (WeeDo) i Marta Wujek (MamStartup.pl)

Pierwotnym założeniem startupu WeeDo było stworzenie aplikacji-platformy łączącej ludzi, którzy mogą zaoferować pracę, z tymi, którzy są gotowi ją wykonać. W obliczu pandemii koronawirusa twórcy WeeDo postanowili oprócz tego dać swoim użytkownikom możliwość oferowania i uzyskania wzajemnej pomocy w tym trudnym dla wielu osób okresie.…

Improwizacja w biznesie jako narzędzie do radzenia sobie we współczesnym niepewnym świecie – Bart Jurkowski…

Zewsząd trafiają do nas informacje próbujące przewidzieć możliwe skutki epidemii i powszechnej kwarantanny. Część z nich opisuje negatywne scenariusze, ale istnieją również takie, które podkreślają jej możliwe pozytywne konsekwencje. Mówi o nich w wywiadzie na łamach magazynu „Deezen” Li Edelkroot, właścicielka firmy Trade Union, zajmującą…

Service design: projektowanie doświadczeń w dobie kryzysu – A. Mróz i K. Andrzejczyk-Briks (Concordia Design)

Trwa właśnie niezwykły usługowy eksperyment na globalną skalę wywołany przez Covid 19. Nikt z nas nie wie, jak długo to potrwa ani jaka „nowa normalność” czeka nas za zakrętem. Wiemy jedynie, że mimo niepewności wokół nas nadal musimy projektować. Jak projektować, gdy nie ma pieniędzy,…

Service design. O projektowaniu doświadczeń w czasach kryzysu – Katarzyna Briks, Agnieszka Mróz

Wszyscy w tym jesteśmy, w globalnym eksperymencie o nazwie Covid-19. Nie wiemy, jak będzie wyglądać tzw. nowa normalność. Wiemy jedno – trzeba projektować usługi, które będą odpowiedzią na obecny kryzys. Ale jak projektować z mocno okrojonym składem zespołu i niższym budżetem, w dodatku pod presją czasu?…

Jak biznes korzysta z blockchainów publicznych? – Jacek Kubiak („I Love Crypto”) i prof. Włodzimierz…

Blockchain, czyli system oparty na technologii rozproszonego rejestru (DLT), to jedna z największych innowacji w gospodarce cyfrowej, która może umożliwić głębokie zmiany w modelach biznesowych i strukturach społecznych. Pozwala przeprowadzać transakcje online szybko i bezpiecznie, z pominięciem pośredników (np. banku) i kontroli administracji publicznej, a…

Koronawirus a przemysł kreatywny. Dobre praktyki i drogi pomocy – Emilia Cholewicka, Stanisław Trzciński

W czasie pandemii koronawirusa nie możemy pójść na koncert, a muzycy dla nas zagrać. Nie możemy wybrać się do teatru, a aktorzy wystąpić przed swoją publicznością. Wielu artystów przeżywa dziś trudny czas, bo zostają pozbawieni zarobku, a szczególnie ci, którzy nie są etatowo związani z…

Praca zdalna, produktywność, startup – Michał Śliwiński (Nozbe) i Marta Wujek (MamStartup.pl)

Pracują tylko zdalnie, od poniedziałku do czwartku, bo piątki przeznaczone są na przegląd tygodnia i rozwój osobisty albo na cieszenie się dłuższym weekendem. Pracownicy startupu Nozbe i jego szef Michał Śliwiński wiedzą, jak wspomagać produktywność. Na co dzień tworzą narzędzia do jej zwiększania. Są to…

Koronawirus: jak zarządzać ludźmi w sytuacji kryzysu i zmiany? – Bruno Żółtowski

Z powodu epidemii koronawirusa gospodarka doświadcza kryzysu, wiele firm mierzy się z trudnościami – finansowymi, organizacyjnymi czy w zespołach pracowniczych. Warto więc dostosować sposób zarządzania zespołem – a także samym sobą – do kryzysowej sytuacji związanej z epidemią. Jaką postawę i styl zarządzania przyjąć? Jak…

Jak biznes korzysta z blockchainów publicznych? – Jacek Kubiak („I Love Crypto”)

– Kryzys związany z pandemią koronawirusa pokazuje, że przeniesienie dokumentacji z offline do online z pomocą publicznego blockchaina, może być dobrym pomysłem. Teraz większość firm stoi, bo nie jest możliwe na przykład procesowanie umów – mówi Jacek Kubiak, redaktor naczelny „I Love Crypto”. Czy przyszłość…

Interes firmy czy dobro pracowników? Co jest ważniejsze w czasie kryzysu?

Pandemia koronawirusa sprawiła, że wszyscy musimy odnaleźć się w nowej rzeczywistości, także przedsiębiorcy. Zamknięcie wielu sklepów czy lokali usługowych, konieczność przestrzegania nowych, rygorystycznych zasad bezpieczeństwa i permanentny niepokój o zdrowie i życie bliskich to codzienność. O tym, czy da się sprawnie prowadzić firmę i jednocześnie…

Rap a internet. Jak raperzy zmieniają zasady rynku muzycznego – Karol „Solar” Poziemski (SBM Label)

Internetowa rewolucja ogarnęła też branżę muzyczną. Ulubionej muzyki słuchamy dziś w specjalnych serwisach, kupujemy płyty w formie elektronicznej. Właściwie każdy może tworzyć muzykę za pomocą dostępnych w sieci narzędzi, promować ją i zarabiać na niej online. Czy internet to jedynie dodatkowy kanał promocji muzyki i…

Koronawirus a efektywna praca z domu – okiem psychologa biznesu – Sławomir Prusakowski

Z szefem i współpracownikami widujemy się tylko przez oko kamerki internetowej. Praca w trybie home office – pod jednym dachem z bliskimi, dziećmi albo zupełnie samemu – przysparza nam wielu problemów. Może niekorzystnie wpływać na relacje z przełożonymi czy współpracownikami. Trudno zorganizować sobie stanowisko pracy,…

Coworking, praca zdalna, startup – Piotr Boulangé (WeWork) i Marta Wujek (MamStartup.pl)

Dobry pomysł to podstawa, by nasz startup osiągnął sukces. Otwierając własną małą firmę, musimy się jednak zmierzyć z wieloma wyzwaniami. Do tego powinniśmy pamiętać, że startup to specyficzny twór, który w swoje DNA ma wpisane ciągłe poddawanie się zmianom. Czym się charakteryzuje dobry pomysł na…

Pierwsze kroki we własnym biznesie

Chcę być wreszcie na swoim, boję się jednak zrezygnować z etatowej pracy. Mam pomysł, ale nie wiem, jak zacząć go realizować – to wątpliwości, które często towarzyszą osobom marzącym o własnym biznesie. Zamiast się im poddawać, warto poznać niezbędną wiedzę o zakładaniu firmy, o skutecznych…

Crowdfunding – jak pozyskać pieniądze na swoją pasję lub biznes – Tomek Chołast (zrzutka.pl)

Rozwój crowdfundingu w naszym kraju nie słabnie – internetowe zbiórki cieszą się ogromną popularnością. Nie ma znaczenia, czy mamy do czynienia ze zbiórką o charakterze charytatywnym, biznesowym, społecznym, naukowym, kulturalnym czy z indywidualną zrzutką, która pozwoli zrealizować czyjeś marzenia. Możliwość takiego finansowania planów jest jednym…

Nadzór nad finansami Europy a pandemia

Pandemia COVID-19 bez wątpienia wpłynie na rynki finansowe w Europie. Jak zareagowały europejskie agencje powołane do sprawowania nadzoru nad systemem finansowym Unii – tłumaczy dr Katarzyna Wojtkiewicz, prawnik i ekonomista z Uniwersytetu SWPS. W odpowiedzi na kryzys w 2008 r. europejska administracja publiczna wzbogaciła się…

Zobacz także

Group 426 Group 430 strefa psyche logo 05 logo white kopia

Zapraszamy na webinar „Rozmowy z Liderami: Monika Rajska-Wolińska (Colliers International)”