To już nie wróżenie z fusów, lecz twarde dane: wraz z końcem XXI wieku 85 proc. ludności na całym świecie będzie żyć w miastach. Temu procesowi już teraz towarzyszy wzrost oczekiwań mieszkańców wobec warunków życia, zakresu i jakości usług. Włodarze miast stoją więc przed nie lada wyzwaniem. Jak pokierować rozwojem metropolii? Jaki model zarządzania przyjąć, aby uwzględnić interesy wszystkich grup społecznych? Jak budować relacje między mieszkańcami a rządzącymi? Na te i inne pytania szukaliśmy odpowiedzi podczas kolejnego spotkania w Strefie Zarządzania, które poprowadził dr Krzysztof Głuc, specjalista w zakresie polityk publicznych i zarządzania strategicznego, wykładowca na kierunku Zarządzanie i przywództwo.

Miasta są dziś laboratoriami przyszłości – w tym stwierdzeniu nie ma cienia przesady. To właśnie w przestrzeni miejskiej powstają nowe wizje, projekty i idee. W miastach koncentruje się aktywność gospodarcza, kulturotwórcza i innowacyjna.

Współczesne metropolie borykają się jednak z wieloma problemami wynikającymi z ich gwałtownego rozwoju: zadłużeniem, komercjalizacją przestrzeni publicznej, degradacją infrastruktury, pogarszającą się jakością usług publicznych, nadmierną i nieefektywną konsumpcją.

Zmianie ulegają także relacje władza – obywatele. Dotychczas dominujące zarządzanie imperatywne i technokratyczne, nierzadko oparte na przymusie, przestaje być skuteczne.

To wszystko rodzi wiele pytań: jaka przyszłość czeka miasta oraz ich mieszkańców? W jakim kierunku powinny pójść zmiany? Czy Miasto-Idea może stanowić rozwiązanie problemów dużych ośrodków miejskich? Zapraszamy do wysłuchania wykładu na temat przyszłości metropolii i nowego modelu zarządzania przestrzenią miejską.

 

Prelegent

 

dr Krzysztof Głuc

Adiunkt w Katedrze Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, wykładowca na kierunku Zarządzanie i przywództwo w Uniwersytecie SWPS, dyrektor Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej, absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, National Louis University w Chicago i Harvard Business School. Specjalista w zakresie polityk publicznych, zarządzania strategicznego i integracji europejskiej.

Zobacz także

Group 426 Group 430 strefa psyche logo 05 logo white kopia

Zapraszamy na webinar „Kultura organizacyjna: czy można ją zaprojektować?”