sz logo

logo uswps nazwa 3

Dlaczego warto ujawniać swoje błędy? – prof. Krzysztof Bielecki

W medycynie mówi się o zdarzeniach niepożądanych, a w życiu codziennym – po prostu o błędach. Popełniamy je wszyscy, nie wszyscy jednak mamy odwagę, by się do nich przyznać. Dlaczego warto ujawniać swoje błędy? Dlaczego organizacja na tym zyskuje? Czy analiza zdarzeń niepożądanych w medycynie może mieć znaczenie w pracy managera? – wyjaśnia prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bielecki podczas wykładu w Strefie Zarządzania.

Popełnianie błędów mieści się w zachowaniu każdego człowieka. Nieprzypadkowo powtarzamy na co dzień, że tylko ten, kto nic nie robi, nie popełnia błędów. Zdarzają się one w środowisku lekarskim – co dziesiąty pacjent podczas leczenia szpitalnego ulega zdarzeniu niepożądanemu, w 80 proc. z winy człowieka, a tylko w 20 proc. na skutek uszkodzenia sprzętu medycznego.

W firmach i organizacjach błędy zdarzają się nagminne i nagminnie są zatajane. Bo przyznanie się do nich wymaga odwagi, dyscypliny i odpowiedzialności. Bo przerażają ewentualne koszty fatalnej pomyłki. Specjaliści w zakresie zarządzania powtarzają jednak, że znacznie korzystniej jest przyznać się do błędów, zaakceptować je, wyciągnąć z nich wnioski i pracować dalej. Dlaczego? Po ujawnieniu błędu nie szuka się winnych, lecz rozwiązań – o to w efektywnych zarządzaniu chodzi przede wszystkim.

 

Prelegent

258 bielecki

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bielecki – specjalista w zakresie chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej. Były, wieloletni kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Przewodu Pokarmowego CMKP w Warszawie. Był Konsultantem Krajowym w zakresie chirurgii ogólnej. Szczególne zainteresowania zawodowe to patofizjologia i chirurgia przewodu pokarmowego oraz zdrowie publiczne. Otrzymał liczne nagrody i odznaczeniami, w tym Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Nagrodę Jubileuszową za 45 lat pracy nauczyciela akademickiego. Jest Honorowym Członkiem 3 krajowych towarzystw naukowych.

Najnowsze artykuły

Kanały

Zobacz także

strefa psyche strefa designu strefa prawa strefa kultur logo