Pieczarki uprawia się w ciemnościach, w oborniku, a gdy urosną – obcina im kapelusze. W wielu firmach dobrze się ma styl zarządzania wzorowany na uprawie pieczarek. Nazywa się on mushroom management i potrafi zabić motywację w nawet najbardziej odpornym pracowniku. Brzmi znajomo?

Komentarz Michała Kaźmierskiego, dyrektora generalnego Gilead Sciences, trenera biznesu, wykładowcy na kierunku Zarządzania i przywództwo na Uniwersytecie SWPS.

Pieczarko, rośnij na chwałę plantacji! Niczym się nie przejmuj, tylko rośnij. Nie będziemy cię niepokoić zbędnymi komunikatami: że na zewnątrz pali słońce, że ziemia wyschła na wiór, że deszczu nie będzie jeszcze przez długie miesiące. Niech cię to nie obchodzi, pieczarko. Ty masz tu ciemno i wilgotno – tak jak lubisz najbardziej, prawda? Podsypiemy jeszcze odrobinę obornika, żebyś wzrastała szybciej. Ale pamiętaj pieczarko, że jeśli kapelusz za bardzo ci urośnie, trzon wzmocni się ponad miarę, a blaszki zbyt rozwiną, to nie będzie litości. Zetniemy ci pieczarko biały kapelusz. Bo na plantacji wszystkie pieczarki są równe i wszystkie rosną ku jej chwale. Czy nie tak, pieczarko?

Czy to bajka z morałem dla krnąbrnych dzieci, które ku zgrozie dorosłego świata manifestują swoją bajecznie kolorową indywidualność? Nie, to opowieść o stylu zarządzania, który ciągle obecny jest w wielu firmach na świecie, także w Polsce.

Mushroom management – czyli jak nie zarządzać

Zarządzanie w stylu pieczarkowym (mushroom management) to termin ukuty w latach 50. ubiegłego wieku w Stanach Zjednoczonych. Jest to styl zarządzania podobny do uprawy pieczarek, które trzyma się w ciemnościach, podkarmia obornikiem, a gdy urosną – ścina im kapelusze. Pod tą zabawną metaforą kryje się mniej zabawna rzeczywistość, której doświadcza wielu pracowników. Nie są oni informowani o decyzjach – zapadają ponad ich głowami, bez wcześniejszych konsultacji. Nie wprowadza się ich w długoterminowe cele firmy – nie są uznawani za partnerów do rozmowy na ten temat. Między menedżerami a pracownikami nie istnieje symetryczny przepływ informacji. Od tych drugich wymaga się, by realizowali zadania bez zbędnych pytań o ich sens.

– W niektórych sytuacjach nie ma sensu obciążać pracowników wszystkimi informacji dotyczącymi kondycji firmy, ale to dotyczy głównie przejściowych kryzysów. Jeśli organizacja przeżywa trudny czas, na przykład przechodzi transformację, ale menedżerowie mają odwagę powiedzieć pracownikom, jaka jest rzeczywista sytuacja, to oni są w stanie zdobyć się na większy wysiłek i zaakceptować wyrzeczenia. Proces, który prowadzi do podjęcia decyzji, musi być jednak fair. W. Chan Kim i Renée Mauborgne, profesorowie strategii i zarządzania, autorzy książki „Strategia błękitnego oceanu” ukuli zasadę 3E, kluczową dla procesu fair. Najważniejsze są w nim: zaangażowanie – zapewnienie pracownikom możliwości uczestniczenia w procesie podejmowania decyzji, które ich dotyczą; wyjaśnienie – upewnienie się, że wszyscy rozumieją, dlaczego ostatecznie zapadły właśnie takie decyzje, oraz klarowane postawienie oczekiwań, aby wszyscy mieli jasność co do nowych reguł gry (engagement, explanation, expectation clarity). W takich sytuacjach pracownicy godzą się nawet na trudne decyzje, bo rozumieją szerszy kontekst – wyjaśnia Michał Kaźmierski.

Jak powstaje antyzarządzanie

Zarządzanie w stylu pieczarkowym często występuje w organizacjach o hierarchicznej strukturze, z barierami komunikacyjnymi pomiędzy poszczególnymi szczeblami. Z czego ono wynika? – Zarządzanie w stylu pieczarkowym może być ukonstytuowane w kulturze organizacyjnej firmy. Istnieją organizacje, które można określić jako paranoidalne. Są one jako oblężone twierdze – funkcjonują w złudnym poczuciu ciągłego zagrożenia. Panuje w nich przekonanie, że należy się bronić przed ryzykami płynącymi ze świata zewnętrznego – tłumaczy Michał Kaźmierski. – Podejrzliwość i brak zaufania występują na każdym szczeblu zarządzania. Zarząd obawia się ujawniać jakiekolwiek informacje na zewnątrz, skąpi ich także pracownikom. Ci mają jedynie wykonywać odgórnie narzucone zadania. Nie zostają wprowadzeni w długoterminowe cele firmy. Zarządzanie w stylu pieczarkowym może także wynikać z braku kompetencji menedżera, który nie ma pewności, że może skutecznie zarządzać ludźmi mającymi ten sam poziom wiedzy i umiejętności. Nie ufa swoim pracownikom, a więc nie udziela im informacji. Są też firmy, w których dzieje się tak dużo, a zasoby ludzkie są tak małe, że w codziennym pędzie niewiele myśli się o komunikacji. Niestety skutki są podobne – zaangażowanie i lojalność pracowników drastycznie spadają.

Z badań „Szczęście w pracy Polaków”, przeprowadzonych na zlecenie agencji rekrutacyjnej Jobhause, wynika, że Polacy są zadowoleni ze swojej pracy w stopniu umiarkowanym. Poziom satysfakcji i zadowolenia z niej ocenili na 6,6 w skali od 0 do 10 pkt. Mogło być lepiej? Oczywiście, choć trudno przezwyciężyć ograniczenia wynikające z zaszłości kulturowo-historycznych. – W Polsce, tak jak na całym świecie, ciągle istnieje zarządzanie w stylu pieczarkowym. W naszych warunkach sprzyja mu „kultura folwarczna”, która nadal charakteryzuje rodzimy rynek pracy. Jest to autorytarna forma zarządzania oparta na prostej dychotomii – wszystkowiedzący i wszechmocny szef kontra pracownicy posłusznie wykonujący jego polecenia. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że nasza nowoczesna ekonomia jest dość młoda; nie we wszystkich obszarach wykształciliśmy menedżerów mających świadomość, że współczesna gospodarka nie opiera się na prostych, powtarzalnych czynnościach, które potem są egzekwowane. Teraz często potrzebna jest kreatywność. Zarządzanie w stylu pieczarkowym nie jest w stanie jej wydobyć z pracowników.

Przeczytaj także: Zespół zaraża się od lidera

Jak zabić motywację w pracowniku...

Zarządzanie w stylu pieczarkowym nie sprzyja też motywacji pracowników. Raport „State of the Global Workplace” podaje alarmujące dane – zaledwie 13 proc. pracowników ze 142 krajów angażuje się w swoją pracę (Engaged), czerpie z niej satysfakcję i radość, wprowadza do firmy innowacje i świeżą energię. Przy czym zaangażowanie w tej grupie jest większe wśród pracowników z krajów Europy Zachodniej niż Centralnej i Wschodniej. Pracownicy niezaangażowani stanowią 63 proc. ogółu (Not Engaged). To osoby, które swoje obowiązki wykonują, bo muszą, a nie chcą, i z niecierpliwością czekają na zakończenie dnia. W trzeciej grupie są pracownicy, którzy kontestują pracę (Actively Disengaged) – jawnie demonstrują niezadowolenie z niej, pozwalają sobie na głośną krytykę firmy, podważają osiągnięcia osób zaangażowanych w pracę. Stanowią oni 23 proc. ogółu. Czy to znaczy, że zatrudnieni są gnuśni i niewdzięczni? Że im się nie chce, bo natura i kultura nie obdarzyły ich cennym darem pracowitości? Pamiętajmy, że na zaangażowanie i motywację pracowników w dużej mierze wpływa sposób zarządzania. Najlepsze praktyki w zarządzaniu potrafią zwiększyć poziom motywacji pracowników nawet o 70 prof. – podaje we wspomnianym wyżej raporcie Instytut Gallupa. – Firma Google prowadziła badania nad efektywnością swoich zespołów. Wynika z nich, że zespoły, w których panuje jasność co do ról poszczególnych pracowników, planów oraz celów, osiągają znacznie lepsze wyniki. Trudno bez informacji zwrotnej zidentyfikować się z celami organizacji. W dłuższej perspektywie spada zaangażowanie pracowników, rosną za to frustracja i rozczarowanie. Mogą oni przyjmować cyniczne postawy, być nieufni, nielojalni, przesadnie krytyczni, oporni wobec zmian, a nawet je sabotować. W trudnym momencie firma może nie otrzymać wsparcia od swoich pracowników – podkreśla Michał Kaźmierski.

W Polsce, tak jak na całym świecie, ciągle istnieje zarządzanie w stylu pieczarkowym. W naszych warunkach sprzyja mu „kultura folwarczna”, która nadal charakteryzuje rodzimy rynek pracy. Jest to autorytarna forma zarządzania oparta na prostej dychotomii – wszystkowiedzący i wszechmocny szef kontra pracownicy posłusznie wykonujący jego polecenia.

...i jak pracownik może ją odzyskać

Styl zarządzania przez pieczarki zabija w pracownikach motywację wewnętrzną, która według Daniela H. Pinka – autora książek biznesowych, w tym bestsellerowej „Drive: kompletnie nowe spojrzenie na motywację” – odpowiada za to, że ludzie poświęcają swój wolny czas na pracę non-profit, rozwijają hasła w Wikipedii i oprogramowanie open source. To motywacja wewnętrzna sprawia, że się chce – pracować, uczyć, rozwijać. „Teoria samookreślenia wychodzi od pojęcia uniwersalnych ludzkich potrzeb. Utrzymuje, że mamy trzy wrodzone potrzeby psychologiczne – potrzebę kompetencji, potrzebę autonomii i potrzebę związku z innymi. Kiedy te potrzeby są zaspokajane, jesteśmy zmotywowani, produktywni i szczęśliwi. Kiedy ich zaspokajanie zostanie zablokowane, nasza motywacja, produktywność i szczęście gwałtowanie się pogarszają”.

Zdaniem Pinka motywacji sprzyja również autonomia w pracy – przy wyborze zadań, czasu i techniki ich wykonywania, oraz współpracowników: „Naukowcy z Uniwersytetu Cornella zbadali 320 małych biznesów, z których połowa dawała pracownikom autonomię, a druga połowa bazowała na odgórnych poleceniach. Firmy, które dawały autonomię, rozwijały się cztery razy szybciej niż firmy nastawione na kontrolę, i miały o jedną trzecią większe obroty”. Motywację wewnętrzną wzmacnia dążenie do osiągnięcia mistrzostwa. Któż z nas nie chce być kompetentny w swojej dziedzinie i ciągle się w niej doskonalić? Motywacja wewnętrzna nie może istnieć bez wyraźnie postawionego celu, do którego pracownik dąży, bo widzi w nim sens i nadrzędną wartość.

Brzmi świetnie, ale co zrobić, jeśli naszym przełożonym rewelacje Daniela H. Pinka wydają się obce, a bliższy im jest styl zarządzania przez pieczarki? – Jeśli w organizacji toksyczna kultura panuje na wszystkich szczeblach zarządzania, jednej osobie trudno będzie dokonać rewolucji. Warto jednak próbować. Pierwszy krok to uświadomienie sobie, że jest to sytuacja nienaturalna, niezgodna z jakimikolwiek standardami. Odnieśmy się do własnych wartości – co jest dla nas w życiu ważne. Wsłuchajmy się w nasze emocje, bo to one podpowiedzą nam, czy wartości te są naruszane. Jeśli tak, porozmawiajmy z przełożonymi w sposób konstruktywny – odwołując się do swoich wartości, zadań nam stawianych oraz celów firmy. Pokażmy, w jaki sposób informacje, których nie otrzymaliśmy od kierownictwa, wpłynęły na naszą pracę. Bądźmy przy tym rzeczowi i asertywni – podpowiada Michał Kaźmierski.

Pewnie wielu pracownikom-pieczarkom w tym momencie na usta ciśnie się kpiący uśmieszek. Zmienić szefa? To już chyba lepiej i szybciej zmienić pracę. – Zbyt często myślimy, że nie mamy wyboru – albo ta praca, albo żadna. Zazwyczaj patrzymy krótkoterminowo, z perspektywy tu i teraz. Tymczasem swoje decyzje warto analizować w dłuższej perspektywie – odeszliśmy z toksycznej firmy, mimo początkowego dyskomfortu związanego z tą decyzją, widzimy, że była ona słuszna. Bo praca w nowej firmie pozwala nam spełniać się i rozwijać zawodowo, a jakość naszego życia wrosła. Potrzeba nam więcej odwagi. I myślenia, że jako pracownicy nie jesteśmy kosztem, lecz wartością, którą wnosimy do firmy. Dlatego należy nam się szacunek.

Ekspert

Michal kazimierski

Michał Kaźmierski

Trener biznesu. Z wykształcenia lekarz, od ponad 20 lat związany z przemysłem farmaceutycznym, gdzie zdobywał doświadczenie biznesowe oraz jako menedżer i lider. Obecnie pracuje jako Dyrektor Generalny Gilead Sciences na Polskę oraz Kraje Bałtyckie. Pełnił też funkcję dyrektora generalnego GE Healthcare w Polsce i Krajach Bałtyckich.

Autor

pluta

Ewa Pluta

ChinaTalk with Craig Allen (US-China Business Council)

Dyplomację ery Donalda Trumpa charakteryzowała rosnąca antychińska retoryka. Państwo Środka zostało nazwane „głównym rywalem strategicznym USA”, a ich administracja rozpoczęła aktywne próby ograniczania chińskiego rozwoju technologicznego i globalnego wpływu ekonomicznego. Wojna gospodarcza objęła takie działania, jak wprowadzenie ceł, zakazów eksportu niektórych produktów i komponentów, zmniejszenie…

Odmienność w organizacji. Czy warto wychodzić poza schemat?

Metafora organizacji jako dobrze naoliwionej, jednorodnej maszyny, w której niepasujące trybiki są usuwane i wymieniane na zgodne ze schematem, wydaje się nie pasować do dzisiejszego świata. Różnorodność traktowana jako potencjał staje się szansą na rozwój i sukces organizacji. Tyle w teorii, co mówi praktyka? Dlaczego…

Efektywność a praca zdalna. Jak motywować zespół?

Praca zdalna to nowa rzeczywistość zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Wielu widzi w niej szansę na poprawienie efektywności, inni natomiast obawiają się spadku motywacji i nie są gotowi na taką zmianę. To wyzwanie nie tylko dla działów HR, lecz także dla zarządzających zespołami, którzy szukają…

Zarządzanie zmianą w organizacji. Od czego zacząć?

Rzeczywistość, w jakiej obecnie żyjemy, jest pełna niepewności i zmian. Wielu z nas stawia sobie pytanie, jak w tym trudnym okresie dostrzec możliwości i wdrożyć zmiany, które okażą się korzystne zarówno dla organizacji, jak i pracowników. Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, tak jak…

Rozmowy z Liderami: Monika Rajska-Wolińska (Colliers International)

Jakim być liderem, aby w dzisiejszym świecie osiągnąć sukces? W jaki sposób przekonać ludzi do swojej wizji i celu? Co robić, by motywować zespół? Jak przez odpowiednie przywództwo zbudować przewagę konkurencyjną firmy? Czy bycia liderem można się nauczyć? Jak rozwijać swoje kompetencje przywódcze? Na te…

Zmień swoją pracę, nie zmieniając jej

Nie jesteś zadowolony ze swoich obowiązków zawodowych? Twoja satysfakcja z pracy i poziom zaangażowania spadają? Z pomocą przychodzi job crafting. Czym jest, kto i jak może go wprowadzić? Naukowcy z Uniwersytetu SWPS wykazali, jak ważne dla naszego samopoczucia w pracy jest to, czy wierzymy, że możemy…

Jak budować zespoły IT i utrzymać najlepszych specjalistów?

Rosnące zapotrzebowanie na specjalistów IT stawia wiele wyzwań przed działami HR, które muszą zbudować zgrane zespoły ekspertów odpowiedzialnych za technologiczny rozwój organizacji. Przyspieszona przez pandemię digitalizacja to również zagadnienie wymagające od branży HR poszukiwania nowych rozwiązań, by przygotować się na planowanie coraz liczniejszych i bardziej…

ChinaTalk with David Dollar (Brookings Institution)

W ciągu ostatnich 40 lat Chiny przeszły gospodarczą metamorfozę od biedy do bogactwa. Ich droga do sukcesu nie była jednak prosta. W swojej niezwykłej historii doświadczały porażek, nagłych zmian kierunków polityki oraz stawiały czoła wyzwaniom systemowym. Chiński wzrost ekonomiczny okupiony był też wysokimi kosztami społecznymi…

ChinaTalk with Alicia Garcia Herrero (Natixis)

Azjatycki gigant, jakim są Chiny, to druga co do wielkości gospodarka świata. Rządząca państwem Komunistyczna Partia Chin niedawno ogłosiła właśnie swój 14. Plan Pięcioletni (na lata 2021–2025), czyli strategiczny plan rozwoju gospodarczego. Jakie kierunki rozwoju ekonomicznego i technologicznego obiorą Chiny? Jak interpretować ich kolejny plan…

Rozmowy z Liderami: Norbert Biedrzycki (Microsoft)

Jakim być liderem, aby w dzisiejszym świecie osiągnąć sukces? W jaki sposób przekonać ludzi do swojej wizji i celu? Co robić, by motywować zespół? Jak przez odpowiednie przywództwo zbudować przewagę konkurencyjną firmy? Czy bycia liderem można się nauczyć? Jak rozwijać swoje kompetencje przywódcze? Na te…

Sundose – suplementy online, zdrowie, startup

Sundose to pierwsza tego typu firma w Europie zajmująca się specjalistycznym doborem suplementów, które dopasowywane są do potrzeb i stylu życia klienta. Spersonalizowane saszetki z odpowiednimi dla poprawy zdrowia składnikami można zamówić online, są dostępne w modelu subskrypcyjnym. Jak stworzyć innowacyjny startup online? Z jakimi…

Profesjonalny, czyli jaki? O wizerunku w czasie pracy zdalnej

Praca z domu nie oznacza rezygnacji ze służbowych spotkań. Kiedyś jeździliśmy do sal konferencyjnych, szkoleniowych czy wykładowych, a dziś wszystkie te miejsca próbujemy zmieścić pod jednym dachem. Dachem naszego domu. I tak przez połączenia wideo pokazujemy swój dom kontrahentom, studentom czy widzom. Niektórzy ukrywają bałagan,…

Rozmowy z Liderami: Andrzej Borczyk (Grupa Żywiec)

Jakim być liderem, aby w dzisiejszym świecie osiągnąć sukces? W jaki sposób przekonać ludzi do swojej wizji i celu? Co robić, by motywować zespół? Jak przez odpowiednie przywództwo zbudować przewagę konkurencyjną firmy? Czy bycia liderem można się nauczyć? Jak rozwijać swoje kompetencje przywódcze? Na te…

ChinaTalk with Ying Lowrey (Tsinghua University)

Alibaba to jedna z największych na świecie platform e-handlu, chiński odpowiednik i najgroźniejszy konkurent amerykańskiego Amazona. Azjatycki gigant działa nie tylko w branży e-commerce: oprócz platform handlowych oferuje m.in. serwisy płatności online, usługi e-logistyki, e-marketingu czy wsparcia IT dla sprzedawców online. Taka „oddolna” prywatna przedsiębiorczość…

ZnanyLekarz.pl – lokalny startup, globalny sukces, medycyna online

Wymiana doświadczeń i opinii na temat wizyty u danego lekarza – to pierwotne założenie działaności polskiego startupu ZnanyLekarz.pl. Dziś firma działa na globalnym rynku i skierowana jest nie tylko do pacjentów, lecz także lekarzy. Cyfrowa transformacja systemu opieki zdrowotnej – jaką jest biznesową szansą? Jak wygląda dziś…

ChinaTalk with Gordon Orr (senior advisor to McKinsey & Company)

Czego w przyszłości możemy oczekiwać od Chin? Zastanawia się nad tym wielu ekonomistów, szefów firm, polityków, komentatorów. To ciekawy temat, szczególnie jeśli chodzi o obszar produktów cyfrowych – Chiny stały się przecież gigantem technologicznym. Jakie są prognozy dla chińskich firm tej branży? Jaka przyszłość czeka…

Kompetencje przyszłości – jak wyróżnić się na rynku pracy?

Postęp technologiczny, nowe zawody, przeobrażające się zapotrzebowanie na pracowników danych specjalności – rynek pracy w XXI wieku ciągle się zmienia. Od nas zależy, czy będziemy za nim nadążać, czy nie, i czy wybierzemy kształcenie, które jest „przyszłościowe”. Jakie zawody będą najbardziej pożądane przez przyszłych pracodawców? Czego uczyć…

Elastyczność w zarządzaniu – gdzie leżą granice?

W owładniętym przez pandemię świecie jednym z najważniejszych wyzwań, z jakimi mierzy się większość firm, jest zmiana. Aby aktywnie reagować na wciąż przeobrażające się otoczenie biznesowe, warto postawić na elastyczne zarządzanie. Jak elastyczność firmy wpływa na jakość jej zarządzania i jakie daje benefity? Gdzie leży…

Kompetencje przyszłości – czego uczyć się dziś, żeby jutro nie żałować

Skomplikowana, niepewna, obarczona dużym ryzykiem – to przyszłość. Czy można się na nią przygotować? Jakie kompetencje zdobywać, żeby odnaleźć się na rynku pracy? Czy warto stawiać na wąską specjalizację? – Często słyszę od licealistów: „moje życie jest proste, jestem w stanie je zaplanować”. Właśnie nie.…

Rozmowy z Liderami: Łukasz Stachowiak (Bolt)

Jakim liderem należy być, żeby osiągnąć sukces w dzisiejszym świecie? Jak przekonać ludzi do swojej wizji i celu? Co robić, by zmotywować swój zespół? Jak przez odpowiednie przywództwo zbudować przewagę konkurencyjną firmy? Czy bycia liderem można się nauczyć? Jak rozwijać swoje kompetencje przywódcze? Na te…

Okresowa rewolucja, ekologia, startup bez tabu – Marek Gut, Kaja Rybicka (Your KAYA) i Marta…

Your KAYA to polska marka oferująca ekologiczne produkty do higieny intymnej dla kobiet. Wyróżnia się osobistym podejściem do klientek, budowaniem z nimi bliskich więzi oraz odważną komunikacją. Ważna część firmy to zaangażowana społeczność podobnie myślących kobiet, która jest budowana wokół zdrowych, ekologicznych artykułów sprzedawanych za…

Elastyczne zarządzanie – fakty i mity – prof. Katarzyna Januszkiewicz

Elastyczność w zarządzaniu ciągle rodzi wiele pytań i kontrowersji. Elastyczny pracownik, czyli jaki? Gotowy pracować w dowolnym miejscu i czasie? Nieprzywiązany do swoich zadań, za to chętnie podejmujący się nowych wyzwań? Czy rzeczywiście elastyczność oznacza zgodę na wszystko? Co sprawia, że jedni pracownicy są bardziej…

ChinaTalk with George Magnus (economist and commentator)

Chińska Republika Ludowa w ostatnich latach stała się kluczowym graczem na ekonomicznej i politycznej mapie świata. Wyróżnia się nie tylko jednym z największych wzrostów gospodarczych na naszym globie, lecz także specyficznym ustrojem – władzę nad potężnym krajem do dziś dzierży niepodzielnie Komunistyczna Partia Chin. Z…

Lifehack na lepsze życie, czyli jak efektywnie zarządzać sobą? – Andrzej Tucholski

Praca jest dla nas tym bardziej przyjemna, im bardziej jest efektywna i jesteśmy zadowoleni z jej rezultatów. Jak skutecznie zarządzać sobą, swoim czasem i pracą, by odnieść sukces? Jakimi sposobami można zoptymalizować proces uczenia się czy codziennych obowiązków zawodowych? Gdzie szukać motywacji do działania? Jak…

ChinaTalk with Tom Orlik (Bloomberg Chief Economist)

Chiny zadłużają się na poziomie niespotykanym na skalę światową i w ten sposób napędzają swój wzrost gospodarczy – jeden z największych na świecie. Ten system finansowy budzi obawy przed ewentualnym załamaniem. Szczególnie w dobie kryzysu spowodowanego przez pandemię COVID-19 i swego rodzaju „wojny handlowej” z USA.…

ChinaTalk with Joerg Wuttke (EU Chamber of Commerce in China)

Pandemia COVID-19 odcisnęła piętno na sytuacji ekonomicznej większości państw świata. W szczególny sposób doświadczyły jej Chiny, w ostatnich latach jedna z najprężniej rozwijających się gospodarek na naszym globie. Jak pandemia zmieniła rodzimy i międzynarodowy biznes Chin, kraju, skąd koronawirus zaczął się szerzyć? Jaki jest wpływ…

Zarządzanie fundacją. Jak kreować lepszą rzeczywistość? – Jurek Owsiak (WOŚP)

Co roku zbiera setki milionów złotych na ratowanie życia chorych, szczególnie dzieci, oraz na profilaktykę zdrowia. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra z sukcesem już od prawie 30 lat, udowadniając, jak wielką siłę może mieć organizacja pozarządowa (NGO). Działalność fundacji to nie tylko zbiórki pieniędzy, lecz…

Plan na dobre życie, czyli jak efektywnie zarządzać sobą

Kto by tak nie chciał: ciekawa i satysfakcjonująca praca, dużo czasu dla rodziny i przyjaciół, rozwijające hobby. Brzmi jak dobre życie? Przywilej nielicznych? Los na loterii? Dobre życie może być udziałem wielu, trzeba postawić na efektywne zarządzanie sobą. Jak efektywnie zarządzać sobą? Dlaczego motywacji mamy…

Branża opakowań, personalizacja, startup – Konrad Kwiatkowski (Packhelp) i Marta Wujek (MamStartup.pl)

Packhelp, znany w Polsce jako zapakuj.to, to internetowa platforma sprzedaży spersonalizowanych opakowań. Startup swoją działalność rozpoczął od oferowania prostych tekturowych pudełek z nadrukami, a dziś oferta firmy obejmuje szeroką gamę opakowań oraz usług związanych z projektowaniem, konfekcjonowaniem i pracami R&D (kompleksowego opracowania rozwiązania na potrzeby…

Jak planować swoją karierę zawodową, aby odnieść sukces? – dr Barbara Zych

Chcemy się rozwijać zawodowo, zdobywać doświadczenie, piąć się po szczeblach kariery. Czasem mamy ochotę zmienić branżę, spróbować czegoś nowego – np. podjąć studia czy rozpocząć kursy dające nową wiedzę, umiejętności lub umożliwiające przebranżowienie. Jak planować swoją karierę i nią zarządzać? Kiedy zacząć działać? Co robić,…

Pierwsza praca: jak świadomie wybrać swoją karierę zawodową? – Konstancja Zyzik (Pracuj.pl)

Pracodawcy preferują kandydatów, którzy mogą się pochwalić doświadczeniem zawodowym. Często jednak trudno już podczas studiów czy nauki w szkole podjąć pierwszą pracę. Jednocześnie wiemy, że mając w CV jedynie dyplomy, nie prezentujemy się rekruterom jako wymarzone osoby do zatrudnienia. Kiedy zacząć myśleć o podjęciu pierwszej…

Od czego zależy sukces zawodowy i jak go osiągnąć?

Sukces zawodowy to nie tylko dobra pensja. To także poczucie, że wykonywana praca ma sens, a codzienne obowiązki są źródłem radości i satysfakcji. Wielu o takiej pracy marzy, niewielu te marzenie spełnia. Dlaczego? Czy przyczyna tkwi w nieumiejętnym zarządzaniu swoją karierą? Od czego zależy sukces…

Odpowiedzialny biznes, ekologia, startup – Martyna Zastawna (WoshWosh) i Marta Wujek (MamStartup.pl)

Historia WoshWosh i jej założycielki Martyny Zastawnej jest słynna w środowisku startupowym. Właścicielka firmy w swoim biznesplanie założyła, że w pierwszym miesiącu działalności przyjdzie do niej 10 klientów – a w rzeczywistości z jej oferty chciało skorzystać aż 500! Początki w startupie mogą być trudne,…

Kultura organizacyjna: czy można ją zaprojektować? – Sylwia Hull-Wosiek i Edyta Paul (Concordia Design)

Kultura organizacyjna jest bardzo ważnym elementem każdego miejsca pracy. To coś więcej niż przyjaźni współpracownicy czy estetyczna przestrzeń biurowa. Czym jest kultura organizacyjna i czy w czasie epidemii koronwirusa, kiedy wielu z nas pracuje zdalnie, zmieniła się? Czy należy ją rozumieć jako atmosferę w miejscu…

Jak znaleźć pierwszą pracę mimo braku doświadczenia?

„Jak znajdę pracę, skoro nie mam doświadczenia zawodowego?”, „W moim CV pełno pustych miejsc. Taki oszczędny życiorys raczej nie zainteresuje rekruterów”, „Co mam robić w życiu?” – to wątpliwości, które dręczą wielu absolwentów wchodzących na rynek pracy. Czas je rozwiać. Konstancja Zyzik, ekspertka z Pracuj.pl,…

Kultura organizacyjna jak powietrze – bez niej firma nie przetrwa?

Kultura organizacyjna w firmie jest jak powietrze. Na co dzień nikt się nie zastanawia, czym i jak oddycha, ale gdy tlenu zaczyna brakować, robi się niebezpiecznie. Czym jest kultura organizacyjna? Co ją wspiera, a co niszczy? Czy kulturę organizacyjną można zaprojektować? Co się dzieje, gdy organizacja…

Telemedycyna, lekarz online, startup – Paweł Sieczkiewicz (Telemedi.co) i Marta Wujek (MamStartup.pl)

Kiedy rozpoczęła się epidemia koronawirusa, zostaliśmy skazani na wizyty u lekarza w formie konsultacji telefonicznej. Była to dla nas wielka nowość, a także wyzwanie. Podobnie dla lekarzy i placówek medycznych. Wielu mogło się przekonać, że to bardzo przydatne i wygodne rozwiązanie. Jak się okazuje, są…

Zarządzanie – teoria czy praktyka? Czego uczy większość uczelni? – prof. Monika Kostera

Przeładowane szczegółową wiedzą naukową wykłady. Ćwiczenia, na których nie dowiesz się, jak można jej użyć w praktyce. Po takich studiach z Zarządzania dość trudno wystartować z własną działalnością biznesową czy w świat zawodowy w ogóle. Niestety, to symptomatyczne dla tego kształcenia, że teoria nie zawsze…

Sztuka improwizacji w biznesie w zmiennym i niepewnym świecie – Bart Jurkowski (I’mpro Impro)

Kierowanie organizacją nie jest łatwe. Szczególnie w dzisiejszym świecie, który specjaliści określają jako VUCA – charakteryzującym się dużą zmiennością (volatility), niepewnością (uncertainty), złożonością (complexity) oraz niejednoznacznością (ambiguity). Rozwiązaniem nie jest kontrolowanie tego „chaosu”, ale rozwijanie płynnych i skutecznych sposobów interakcji z nim – umiejętności skutecznego improwizowania. Po warsztaty…

System wczesnego ostrzegania – jaką rolę pełni w firmie – dr Adam Kowalik

Jeśli wrzucimy żabę do garnka z wrzątkiem – żaba wyskoczy, jeśli jednak włożymy ją do garnka z zimną wodą i zaczniemy gotować, żaba nie zareaguje. Firma, która nie śledzi i nie ocenia zmian w otoczeniu, nie korzysta z systemu wczesnego ostrzegania, jest właśnie jak ta metaforyczna…

Improwizacja w biznesie – sposób na skuteczne działanie w świecie VUCA? – Bart Jurkowski (I'mpro…

O koncepcji VUCA specjaliści mówią już od dłuższego czasu. Zgodnie z nią żyjemy w świecie charakteryzującym się dużą zmiennością, niepewnością, złożonością i niejednoznacznością. To sprawia, że coraz trudniej przewidywać i tworzyć długofalowe plany. Dlatego zyskuje na wartości umiejętność improwizowania, czyli elastyczne reagowanie na zmienną i…

Uberyzacja usług, startup na studiach – Daniel Żukowski (WeeDo) i Marta Wujek (MamStartup.pl)

Pierwotnym założeniem startupu WeeDo było stworzenie aplikacji-platformy łączącej ludzi, którzy mogą zaoferować pracę, z tymi, którzy są gotowi ją wykonać. W obliczu pandemii koronawirusa twórcy WeeDo postanowili oprócz tego dać swoim użytkownikom możliwość oferowania i uzyskania wzajemnej pomocy w tym trudnym dla wielu osób okresie.…

Improwizacja w biznesie jako narzędzie do radzenia sobie we współczesnym niepewnym świecie – Bart Jurkowski…

Zewsząd trafiają do nas informacje próbujące przewidzieć możliwe skutki epidemii i powszechnej kwarantanny. Część z nich opisuje negatywne scenariusze, ale istnieją również takie, które podkreślają jej możliwe pozytywne konsekwencje. Mówi o nich w wywiadzie na łamach magazynu „Deezen” Li Edelkroot, właścicielka firmy Trade Union, zajmującą…

Service design: projektowanie doświadczeń w dobie kryzysu – A. Mróz i K. Andrzejczyk-Briks (Concordia Design)

Trwa właśnie niezwykły usługowy eksperyment na globalną skalę wywołany przez Covid 19. Nikt z nas nie wie, jak długo to potrwa ani jaka „nowa normalność” czeka nas za zakrętem. Wiemy jedynie, że mimo niepewności wokół nas nadal musimy projektować. Jak projektować, gdy nie ma pieniędzy,…

Service design. O projektowaniu doświadczeń w czasach kryzysu – Katarzyna Briks, Agnieszka Mróz

Wszyscy w tym jesteśmy, w globalnym eksperymencie o nazwie Covid-19. Nie wiemy, jak będzie wyglądać tzw. nowa normalność. Wiemy jedno – trzeba projektować usługi, które będą odpowiedzią na obecny kryzys. Ale jak projektować z mocno okrojonym składem zespołu i niższym budżetem, w dodatku pod presją czasu?…

Jak biznes korzysta z blockchainów publicznych? – Jacek Kubiak („I Love Crypto”) i prof. Włodzimierz…

Blockchain, czyli system oparty na technologii rozproszonego rejestru (DLT), to jedna z największych innowacji w gospodarce cyfrowej, która może umożliwić głębokie zmiany w modelach biznesowych i strukturach społecznych. Pozwala przeprowadzać transakcje online szybko i bezpiecznie, z pominięciem pośredników (np. banku) i kontroli administracji publicznej, a…

Koronawirus a przemysł kreatywny. Dobre praktyki i drogi pomocy – Emilia Cholewicka, Stanisław Trzciński

W czasie pandemii koronawirusa nie możemy pójść na koncert, a muzycy dla nas zagrać. Nie możemy wybrać się do teatru, a aktorzy wystąpić przed swoją publicznością. Wielu artystów przeżywa dziś trudny czas, bo zostają pozbawieni zarobku, a szczególnie ci, którzy nie są etatowo związani z…

Praca zdalna, produktywność, startup – Michał Śliwiński (Nozbe) i Marta Wujek (MamStartup.pl)

Pracują tylko zdalnie, od poniedziałku do czwartku, bo piątki przeznaczone są na przegląd tygodnia i rozwój osobisty albo na cieszenie się dłuższym weekendem. Pracownicy startupu Nozbe i jego szef Michał Śliwiński wiedzą, jak wspomagać produktywność. Na co dzień tworzą narzędzia do jej zwiększania. Są to…

Koronawirus: jak zarządzać ludźmi w sytuacji kryzysu i zmiany? – Bruno Żółtowski

Z powodu epidemii koronawirusa gospodarka doświadcza kryzysu, wiele firm mierzy się z trudnościami – finansowymi, organizacyjnymi czy w zespołach pracowniczych. Warto więc dostosować sposób zarządzania zespołem – a także samym sobą – do kryzysowej sytuacji związanej z epidemią. Jaką postawę i styl zarządzania przyjąć? Jak…

Jak biznes korzysta z blockchainów publicznych? – Jacek Kubiak („I Love Crypto”)

– Kryzys związany z pandemią koronawirusa pokazuje, że przeniesienie dokumentacji z offline do online z pomocą publicznego blockchaina, może być dobrym pomysłem. Teraz większość firm stoi, bo nie jest możliwe na przykład procesowanie umów – mówi Jacek Kubiak, redaktor naczelny „I Love Crypto”. Czy przyszłość…

Zobacz także

Group 426 Group 430 strefa psyche logo 05 logo white kopia

Zapraszamy na webinar „Rekrutacja i onboarding online – nowe wyzwania branży HR”