sz logo

logo uswps nazwa 3

Tak można zmieniać świat. Razem z Ashoką

Przewodzić – to brzmi dumnie. W rękach liderów leży wielka siła. Często większa, niż nam się wydaje. Młodzi adepci zarządzania, dojrzali przedsiębiorcy, menedżerowie wyższego i niższego szczebla – to oni będą inicjować zmiany społeczne i kształtować innowacje. Doceniła to fundacja Ashoka, która wyróżniła Uniwersytet SWPS – jako jedyną uczelnię w Polsce – niezwykle prestiżowym certyfikatem Journey to Changemaker i włączyła nas do kampanii #MillionsofChangemakers. W ten sposób dołączyliśmy do międzynarodowego grona 66 uniwersytetów z 14 krajów – instytucji, które dążą do inspirowania liderów zmian. Jakie kroki podjąć, by kreować świat, w którym każdy jest liderem zmian?

Aby świat stał się bardziej przyjazny

Stwarza ekosystem dla liderów zmian: dostarcza ram prawnych, uwidaczniając ich pracę, promuje zmiany społeczne poprzez know-how, partnerstwo strategiczne, wsparcie finansowe. Rola fundacji Ashoka, bo o niej mowa, jest ogromna. Jako jedna z nielicznych organizacji na tak wielką skalę wyznaczyła sobie obywatelską misję „kształtowania globalnego, przedsiębiorczego i konkurencyjnego sektora obywatelskiego, który pozwala rozwijać się przedsiębiorczym innowatorom społecznym i umożliwia obywatelom świata myślenie i działanie w duchu liderów zmian”.

Ashoka jest największą na świecie siecią przedsiębiorczych liderów zmian. Wsparła już ponad 3000 innowatorów społecznych w 70 krajach, w tym 170 w Europie Środkowej. Jej odnoga, Ashoka U, skierowana do szkół wyższych, prowadzi kampanię liderów zmian #MillionsofChangemakers, w której uczestniczy ok. 500 szkół wyższych. Wśród nich Uniwersytet SWPS, który podpisał deklarację działań na rzecz budowania zmiany społecznej i kształtowania wśród swoich studentów umiejętności zarządzania w duchu wartości, jak współpraca i empatia, i podnoszenia kompetencji, jak uważność i przywództwo. Po certyfikacie Journey to Changemaker to kolejne prestiżowe wyróżnienie, jakie otrzymał Uniwersytet SWPS.

Zarządzanie razem z Ashoką

„W świecie, w którym każdy jest Liderem Zmian, wszyscy ludzie mają umiejętności, swobodę i pewność siebie, które pozwalają im wprowadzać zmiany dla dobra ogółu”, jak mówi Jessica Lax, dyrektor ds. rozwoju i współpracy Ashoki U. Dlatego na Uniwersytecie SWPS wierzymy, że przewodzenie zmianom jest trampoliną do osiągnięcia sukcesu oraz życiowej i zawodowej satysfakcji. Zgodnie z hasłem „wymyśl – uwierz – działaj” rozwijamy w studentach poczucie sprawczości i wiarę we własne możliwości, dzięki czemu mogą pozytywnie wpływać na społeczeństwo i być „innowatorami dla dobra ogółu”. Kształtujemy program studiów z Zarządzania tak, by nasi studenci myśleli przedsiębiorczo, byli nastawieni na współpracę i rozwój oraz posiadali praktyczne umiejętności, dzięki którym szybko podejmą własne działania zawodowe na rzecz ogółu.

W ramach zajęć studenci realizują autorskie projekty inicjujące pozytywne zmiany społeczne, uczą się poprzez działanie. W biznesie i zarządzaniu dążenie do maksymalizacji zysków w jak najkrótszym czasie nie sprawdza się w dłuższej perspektywie. Nasza wizja ściera się dziś z brutalnym rynkiem opartym na pieniądzu. Wierzymy jednak, że należy wyznawać takie zasady, jak: biznes to jednak nie tylko zysk, innowacja zmienia znaczenie, wartość ma nie tylko to, co posiada cenę, a zarządzanie to przede wszystkim ludzie.

Deklarujemy

W ramach kampanii #MillionsofChangemakers w ciągu najbliższych dwóch lat zobowiązaliśmy się do:

  • zapoznania studentów z atrybutami i umiejętnościami liderów zmian,
  • wprowadzenia do połowy kursów przewidzianych programem elementu kształcenia umiejętności potrzebnych liderom zmian,
  • zaangażowania co najmniej 1/3 studentów w projekty inicjujące pozytywne zmiany społeczne.

Takie działania pozwolą nam lepiej kształcić studentów, którzy wierzą we własne możliwości, są otwarci na ludzi, gotowi do działania i mają wysokie poczucie sprawczości. Dzięki temu w przyszłości będą mogli pozytywnie wpływać na społeczeństwo i przyszłość – swoją i ogółu. W lutym 2020 r. organizacje, które podjęły takie zobowiązania, opublikują raporty ze swojej działalności – najlepsze zostaną nagrodzone podczas konferencji 2020 Ashoka U Exchange.

Działamy

Realizujemy działania proobywatelskie nie tylko w ramach programu studiów. Oto kilka projektów, którymi możemy się pochwalić:

  • Strefa Zarządzania Uniwersytetu SWPS to blog w ramach ogólnopolskiego projektu popularnonaukowego. Jego głównym celem jest promowanie nowoczesnych metod zarządzania opartych na wiedzy o człowieku. Tematyka wartości i relacji w biznesie jest tu często poruszana zarówno na spotkaniach, jak i w działaniach online. Wszystko dla upowszechniania dobrych praktyk w biznesie, ciekawych inicjatyw łączących biznes, otoczenie społeczne i organizacje non-profit.
  • Konkurs Strefy Zarządzania ZarządzaMY pozwala wkraczającym w dorosłość osobom w wieku maturalnym realizować własne projekty społeczne. Zespoły z najlepszymi pomysłami po ocenie merytorycznej otrzymują od organizatorów fundusze na realizację projektu. W ten sposób młodzi zarówno uczą się praktycznego działania w zarządzaniu, jak i pozytywnie wpływania na świat i swoje najbliższe otoczenie.
  • Lokalnie! Festiwal Uniwersytetu SWPS – to wydarzenie otwarte, mające na celu celebrowanie lokalnej historii, kultury i społeczności warszawskiej dzielnicy Kamionek, gdzie mieści się główna siedziba Uniwersytetu SWPS.

Ponadto, nasze Centrum Innowacji inicjuje i uczestniczy w projektach i programach, które przyczyniają się do wprowadzania pozytywnych zmian, na przykład:

  • Kamionek Milowy – projekt mający na celu pomoc lokalnym rzemieślnikom i małym przedsiębiorcom w promocji ich firm oraz usprawniania procesów biznesowych.
  • Cook ‘N Learn: Multicultural Generation – cykl warsztatów gotowania dla seniorów i obcokrajowców mieszkających w Warszawie, podczas których mają oni okazję opowiedzieć o sobie oraz wymienić się wiedzą i doświadczeniem. TEVA for Kids – opracowanie wytycznych do projektowania sal na oddziałach dziecięcych w szpitalach, gdzie mali pacjenci dochodzą do zdrowia po przebytych chorobach lub traumatycznych doświadczeniach.

Najnowsze artykuły

Kanały

Zobacz także

strefa psyche strefa designu strefa prawa strefa kultur logo