Przewodzić – to brzmi dumnie. W rękach liderów leży wielka siła. Często większa, niż nam się wydaje. Młodzi adepci zarządzania, dojrzali przedsiębiorcy, menedżerowie wyższego i niższego szczebla – to oni będą inicjować zmiany społeczne i kształtować innowacje. Doceniła to fundacja Ashoka, która wyróżniła Uniwersytet SWPS – jako jedyną uczelnię w Polsce – niezwykle prestiżowym certyfikatem Journey to Changemaker i włączyła nas do kampanii #MillionsofChangemakers. W ten sposób dołączyliśmy do międzynarodowego grona 66 uniwersytetów z 14 krajów – instytucji, które dążą do inspirowania liderów zmian. Jakie kroki podjąć, by kreować świat, w którym każdy jest liderem zmian?

Aby świat stał się bardziej przyjazny

Stwarza ekosystem dla liderów zmian: dostarcza ram prawnych, uwidaczniając ich pracę, promuje zmiany społeczne poprzez know-how, partnerstwo strategiczne, wsparcie finansowe. Rola fundacji Ashoka, bo o niej mowa, jest ogromna. Jako jedna z nielicznych organizacji na tak wielką skalę wyznaczyła sobie obywatelską misję „kształtowania globalnego, przedsiębiorczego i konkurencyjnego sektora obywatelskiego, który pozwala rozwijać się przedsiębiorczym innowatorom społecznym i umożliwia obywatelom świata myślenie i działanie w duchu liderów zmian”.

Ashoka jest największą na świecie siecią przedsiębiorczych liderów zmian. Wsparła już ponad 3000 innowatorów społecznych w 70 krajach, w tym 170 w Europie Środkowej. Jej odnoga, Ashoka U, skierowana do szkół wyższych, prowadzi kampanię liderów zmian #MillionsofChangemakers, w której uczestniczy ok. 500 szkół wyższych. Wśród nich Uniwersytet SWPS, który podpisał deklarację działań na rzecz budowania zmiany społecznej i kształtowania wśród swoich studentów umiejętności zarządzania w duchu wartości, jak współpraca i empatia, i podnoszenia kompetencji, jak uważność i przywództwo. Po certyfikacie Journey to Changemaker to kolejne prestiżowe wyróżnienie, jakie otrzymał Uniwersytet SWPS.

Zarządzanie razem z Ashoką

„W świecie, w którym każdy jest Liderem Zmian, wszyscy ludzie mają umiejętności, swobodę i pewność siebie, które pozwalają im wprowadzać zmiany dla dobra ogółu”, jak mówi Jessica Lax, dyrektor ds. rozwoju i współpracy Ashoki U. Dlatego na Uniwersytecie SWPS wierzymy, że przewodzenie zmianom jest trampoliną do osiągnięcia sukcesu oraz życiowej i zawodowej satysfakcji. Zgodnie z hasłem „wymyśl – uwierz – działaj” rozwijamy w studentach poczucie sprawczości i wiarę we własne możliwości, dzięki czemu mogą pozytywnie wpływać na społeczeństwo i być „innowatorami dla dobra ogółu”. Kształtujemy program studiów z Zarządzania tak, by nasi studenci myśleli przedsiębiorczo, byli nastawieni na współpracę i rozwój oraz posiadali praktyczne umiejętności, dzięki którym szybko podejmą własne działania zawodowe na rzecz ogółu.

W ramach zajęć studenci realizują autorskie projekty inicjujące pozytywne zmiany społeczne, uczą się poprzez działanie. W biznesie i zarządzaniu dążenie do maksymalizacji zysków w jak najkrótszym czasie nie sprawdza się w dłuższej perspektywie. Nasza wizja ściera się dziś z brutalnym rynkiem opartym na pieniądzu. Wierzymy jednak, że należy wyznawać takie zasady, jak: biznes to jednak nie tylko zysk, innowacja zmienia znaczenie, wartość ma nie tylko to, co posiada cenę, a zarządzanie to przede wszystkim ludzie.

Deklarujemy

W ramach kampanii #MillionsofChangemakers w ciągu najbliższych dwóch lat zobowiązaliśmy się do:

  • zapoznania studentów z atrybutami i umiejętnościami liderów zmian,
  • wprowadzenia do połowy kursów przewidzianych programem elementu kształcenia umiejętności potrzebnych liderom zmian,
  • zaangażowania co najmniej 1/3 studentów w projekty inicjujące pozytywne zmiany społeczne.

Takie działania pozwolą nam lepiej kształcić studentów, którzy wierzą we własne możliwości, są otwarci na ludzi, gotowi do działania i mają wysokie poczucie sprawczości. Dzięki temu w przyszłości będą mogli pozytywnie wpływać na społeczeństwo i przyszłość – swoją i ogółu. W lutym 2020 r. organizacje, które podjęły takie zobowiązania, opublikują raporty ze swojej działalności – najlepsze zostaną nagrodzone podczas konferencji 2020 Ashoka U Exchange.

Działamy

Realizujemy działania proobywatelskie nie tylko w ramach programu studiów. Oto kilka projektów, którymi możemy się pochwalić:

  • Strefa Zarządzania Uniwersytetu SWPS to blog w ramach ogólnopolskiego projektu popularnonaukowego. Jego głównym celem jest promowanie nowoczesnych metod zarządzania opartych na wiedzy o człowieku. Tematyka wartości i relacji w biznesie jest tu często poruszana zarówno na spotkaniach, jak i w działaniach online. Wszystko dla upowszechniania dobrych praktyk w biznesie, ciekawych inicjatyw łączących biznes, otoczenie społeczne i organizacje non-profit.
  • Konkurs Strefy Zarządzania ZarządzaMY pozwala wkraczającym w dorosłość osobom w wieku maturalnym realizować własne projekty społeczne. Zespoły z najlepszymi pomysłami po ocenie merytorycznej otrzymują od organizatorów fundusze na realizację projektu. W ten sposób młodzi zarówno uczą się praktycznego działania w zarządzaniu, jak i pozytywnie wpływania na świat i swoje najbliższe otoczenie.
  • Lokalnie! Festiwal Uniwersytetu SWPS – to wydarzenie otwarte, mające na celu celebrowanie lokalnej historii, kultury i społeczności warszawskiej dzielnicy Kamionek, gdzie mieści się główna siedziba Uniwersytetu SWPS.

Ponadto, nasze Centrum Innowacji inicjuje i uczestniczy w projektach i programach, które przyczyniają się do wprowadzania pozytywnych zmian, na przykład:

  • Kamionek Milowy – projekt mający na celu pomoc lokalnym rzemieślnikom i małym przedsiębiorcom w promocji ich firm oraz usprawniania procesów biznesowych.
  • Cook ‘N Learn: Multicultural Generation – cykl warsztatów gotowania dla seniorów i obcokrajowców mieszkających w Warszawie, podczas których mają oni okazję opowiedzieć o sobie oraz wymienić się wiedzą i doświadczeniem. TEVA for Kids – opracowanie wytycznych do projektowania sal na oddziałach dziecięcych w szpitalach, gdzie mali pacjenci dochodzą do zdrowia po przebytych chorobach lub traumatycznych doświadczeniach.

Autor

Marta Januszkiewicz

Zobacz także

Group 426 Group 430 strefa psyche logo 05 logo white kopia

Zapraszamy na webinar „Kultura organizacyjna: czy można ją zaprojektować?”