Zgodnie z teorią Margaret Clark, całe spektrum relacji międzyludzkich można podzielić na relacje oparte na wspólnocie oraz na wymianie. Te dwa rodzaje funkcjonowania społecznego opierają się na odmiennych normach, zasadach i mechanizmach. W przypadku relacji opartych na wymianie, podstawowym standardem funkcjonowania jest mierzenie wartości za pomocą pieniędzy. W swoim wystąpieniu prof. Agata Gąsiorowska z Uniwersytetu SWPS przedstawia wyniki empirycznych badań, które pokazują, w jaki sposób świat pieniędzy wpływa na funkcjonowanie dorosłych i dzieci.

  • https://podcasts.apple.com/pl/podcast/pieni%C4%85dze-relacje-mi%C4%99dzyludzkie-dr-hab-agata-g%C4%85siorowska/id1460686479?i=1000457106691
  • https://open.spotify.com/episode/3qsnS1IzA2cIDeSOoP48gC
  • https://soundcloud.com/user-509252963/pieniadze-a-relacje-miedzyludzkie-dr-hab-agata-gasiorowska
  • https://lectonapp.com/pl/audiobook/a536948b-5509-43ee-aef4-db3ae62bd521?_lst

 

Prelegentka

258 stanislaw borawski

dr hab. Agata Gąsiorowska, prof. Uniwersytetu SWPS

Prodziekan ds. Nauki i rozwoju II Wydziału Psychologii na Uniwersytecie SPWS we Wrocławiu. Naukowo zajmuje się psychologią ekonomiczną i zachowaniami konsumenckimi, a w szczególności psychologicznymi funkcjami pieniędzy i bezrefleksyjnego kupowania. Interesuje się tym, do jakich celów – poza kupowaniem – ludzie wykorzystują pieniądze oraz w jaki sposób mogą one zmieniać nasze funkcjonowanie. Bada również indywidualne różnice w zakresie postaw wobec pieniędzy.

 

Zobacz także

Group 426 Group 430 strefa psyche logo 05 logo white kopia

Zapraszamy na webinar „Kultura organizacyjna: czy można ją zaprojektować?”