Blockchain, czyli system oparty na technologii rozproszonego rejestru (DLT), to jedna z największych innowacji w gospodarce cyfrowej, która może umożliwić głębokie zmiany w modelach biznesowych i strukturach społecznych. Pozwala przeprowadzać transakcje online szybko i bezpiecznie, z pominięciem pośredników (np. banku) i kontroli administracji publicznej, a także zawierać cyfrowe umowy (smart contracts). Mówi się, że to system transparentny, godny zaufania i oporny na cyberprzestępczość. Czy rzeczywiście? W jaki sposób działają publiczne (tzw. otwarte) blockchainy, jak Ethereum czy Bitcoin, z których może korzystać każdy z nas, i czym się różnią od prywatnych? Jak wykorzystują je duże organizacje, a jak z jego potencjału mogą skorzystać również te mniejsze? Dlaczego podejście biznesu do technologii blockchain zmienia się na korzyść blockchaina publicznego? W jakich branżach będzie można go zastosować?

Na te pytania odpowiadają Jacek Kubiak„I Love Crypto” i ekspert w zakresie prawnych i społeczno-kulturowych problemów rozwoju informatyki, prof. Włodzimierz Szpringer. Rozmowę poprowadziła dr Katarzyna B. WojtkiewiczUniwersytetu SWPS.

  • https://podcasts.apple.com/pl/podcast/strefa-zarz%C4%85dzania-uniwersytetu-swps/id1460686479
  • https://open.spotify.com/episode/1PPvfFv0t4xeJk2Q8iy9n7
  • https://soundcloud.com/user-509252963/szpringer-kubiak-sz-webinar-2020
  • https://lectonapp.com/pl/audiobook/bae04359-6f20-4abc-bdb9-ae5ba715cbba?_lst

 

kubiak

Jacek Kubiak

O bitcoinie i kryptowalutach po raz pierwszy usłyszał w 2017 r. i od tamtej pory z zainteresowaniem śledzi rozwój tej technologii przez rok hobbystycznie a od kilku lat na pełen etat, jako redaktor naczelny magazynu i bloga „I Love Crypto”. W świecie kryptowalut najbardziej interesują go realne możliwości wykorzystania otwartych blockchainów i śledzeniem zmian społecznych i biznesowych spowodowanych tą nową cyfrową rewolucją.

wlodzimierz szpringer

prof. Włodzimierz Szpringer

Profesor nadzwyczajny Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowca i ekspert z zakresu bankowości i prawa bankowego, polityki i prawa konkurencji, prawnych i ekonomicznych zagadnień e-biznesu, prawa nowych technologii oraz ekonomicznej analizy prawa i oceny skutków regulacji. Autor ponad 200 publikacji naukowych i ekspertyz dla naczelnych organów państwa, m.in. Sejmu RP, Rządu, UOKiK i UKIE.

wojtkiewicz

dr Katarzyna B. Wojtkiewicz

Prawnik, ekonomista, doktor ekonomii. Doświadczona menedżer pracująca na rynkach finansowych i w branży usług prawnych. Specjalistka w zakresie zarządzania danymi i procesami biznesowymi, administracji publicznej, audytów i kontroli oraz zarządzania ryzykiem. Wykłada i prowadzi badania naukowe na Uniwersytecie SWPS. Do jej obszarów badawczych należą: strategiczne znaczenie Digital ID podmiotu prawnego, strategia oraz wymiar taktyczny i prawny zarządzania informacją, zarządzanie jakością danych, Corporate Governance, Compliance, kontrola wewnętrzna, audyt.

Jest zaangażowana w prace Rady Regulatorów Rynku „Legal Entity Identifier” (światowa inicjatywa zapoczątkowana przez państwa G-20), członek Rady Programowej projektu (H2020) „Eurhisfirm (A Comprehensive Data Infrastructure for Well-Informed Policymaking)”. Swoje kompetencje prawnicze wykorzystywała w procesach legislacyjnych związanych z akcesją Polski do Unii Europejskiej. Autorka i współautorka wielu publikacji z dziedziny zarządzania, administracji publicznej i prawa, m.in: monografii „Inteligentny biznes. Zarządzanie firmą w dobie dygitalizacji” (2019).

Zobacz także

Group 426 Group 430 strefa psyche logo 05 logo white kopia

Zapraszamy na webinar „Telemedycyna, lekarz online, startup”