Zewsząd trafiają do nas informacje próbujące przewidzieć możliwe skutki epidemii i powszechnej kwarantanny. Część z nich opisuje negatywne scenariusze, ale istnieją również takie, które podkreślają jej możliwe pozytywne konsekwencje. Mówi o nich w wywiadzie na łamach magazynu „Deezen” Li Edelkroot, właścicielka firmy Trade Union, zajmującą się w przewidywaniem trendów. Zauważa, że dzięki epidemii „nauczymy się znów, jak być szczęśliwym, posiadając jedną sukienkę, czytając zapomnianą książkę” . Jak opisuje – ta sytuacja zmusi nas do zwolnienia tempa życia. Co więcej, zmianie będą musiały ulec zarówno wyznawane przez nas wartości, jak i nasze decyzje zakupowe. „Przez ostatnie kilka lat wprawdzie zauważyliśmy, że aby przetrwać jako gatunek, musimy zmienić nasz styl życia, ale niewiele w tej kwestii zrobiliśmy, jakbyśmy czekali, aż problem sam się rozwiąże. Teraz umiejętność improwizacji i kreatywność staną się najwyższymi atutami”.

Oczywiście nie wszyscy podzielają entuzjazm Edelkroot. Nie wchodząc w dyskusje co do scenariuszy przyszłości, jedno jest dziś pewne – wszyscy doświadczamy gwałtownej zmiany, która wywołuje w nas niepewność. Mimo że nie zatrzymujemy się, działamy dalej – tylko że bez planu. Czyli improwizujemy. Tylko co to tak naprawdę znaczy? Kiedy improwizujemy? I czy rzeczywiście ta umiejętność jest tak przydatna, jak wskazuje Edelkroot? Na te pytania odpowiada Bartosz Jurkowski z I’MPRO IMPRO.

Kiedy musimy improwizować?

Najczęstszym impulsem do improwizowania jest zaskakujące zdarzenie, którego wcześniej nie przewidzieliśmy – więc, nie mamy wobec niego planu działania. Odczuwamy wtedy niepewność dotyczącą zarówno tego jak się zachować, jak i tego, jakie mogą być konsekwencje naszych działań. Zanim więc przejdziemy do zgłębiania samej umiejętności improwizowania, przyjrzyjmy się bliżej temu, co ją wywołuje, czyli zjawiska niepewności – które ma różne oblicza.

Niepewność wywołuje w nas emocje

Znany lęk przed nieznanym

Często pierwszą rzeczą, jaką robimy wchodząc do ciemnego pomieszczenia, jest włączenie światła. To naturalny odruch, który niweluje nasz poziom niepewności dotyczy tego, co może znajdować się w tej przestrzeni. Zrozumiałe jest, że robimy tak w przypadku nowych pomieszczeń, ale dlaczego rozświetlamy nocą pokoje, które dobrze znamy?

Jak pokazują badania bardzo często na niepewność reagujemy lękiem3Dzieje się tak nawet w wtedy, gdy sytuacja nie niesie za sobą żadnych istotnych zagrożeń4. To, czego boimy się najbardziej jest tym, czego nie znamy. W takich sytuacjach nasza wyobraźnia może produkować różne scenariusze dotyczące tej niewiadomej – które często są nierealne. Przecież najczęściej w naszym pokoju najbardziej może nas przerazić… bałagan. Może dlatego mądrość ludowa głosi, że strach ma tylko wielkie oczy?

Nostradamus nie oglądał piłki nożnej

Patrząc z innej perspektywy, życie bez niepewności nie byłoby takim źródłem ekscytacji i radości5. To właśnie ona wywołuje w nas tak dużą ciekawość, że nie jesteśmy w stanie się powstrzymać przed zobaczeniem kolejnego odcinka serialu, mimo nieodpowiedniej pory. Co więcej, denerwują nas spoilery. Przecież zabierając nam niepewność dotyczącą fabuły, ktoś bezpowrotnie zabiera nam przyjemność oglądania. Z tego samego powodu emocjonuje nas również sport. Podczas meczów to niewiadoma dotycząca tego, kto wygra, jest ekscytująca.

Niepewność jest więc stanem, w którym nie znamy rezultatów jakiegoś działania. Kiedy te dotyczą nas, najczęściej reagujemy lękiem, natomiast kiedy niepewność sytuacji dotyka kogoś innego (bohatera serialu, sportowców) to może wywoływać w nas ciekawość lub ekscytację. Istnieje również inne rozróżnienie niepewności, które wpływa na nasze zachowanie – a mianowicie to, czy się jej spodziewaliśmy, czy też nie.

Niepewność spodziewana i niespodziewana

Niepewność z Doliny Krzemowej

Dobrym przykładem obcowania z niepewnością, która jest spodziewana, są startupy. Załóżmy, że masz jakiś pomysł na innowacyjny produkt. Próbujesz oszacować, jak dobrze może się wpisać w potrzeby klientów oraz realia rynkowe. Można to jednak zrobić tylko do pewnego stopnia. Zawsze w takich przypadkach istnieje niewiadoma – ryzyko, że produkt nie odniesie sukcesu. Jednak pomimo tak dużej niepewności wiele osób podejmuje próbę. Jak pokazują dane, 90 proc. startupów upada w pierwszych latach swojej działalności6. To jednak nie zniechęca przedsiębiorców, podejmujących próby pomimo znanego ryzyka. Jak sobie radzą ze spodziewaną niepewnością? Wierzą w swoje umiejętności i odkrywają niewiadomą na bieżąco. Działając. Improwizując.

Mimo ograniczeń staramy się jednak dostosować do dzisiejszej sytuacji – zmieniamy nasze dotychczasowe strategie działania, wymyślając alternatywne możliwości, czyli znów improwizujemy

Nikt nie spodziewa się Hiszpańskiej Inkwizycji7

Zdarzają się jednak sytuacje, których nie mogliśmy przewidzieć. W takich wypadkach mówimy o niespodziewanej niepewności. Możemy ją rozpatrywać w dwóch wymiarach.

  • W wymiarze personalnym może być to zaskakujące spotkanie z osobą, z którą kiedyś byliśmy blisko. W takiej sytuacji możemy czuć niepewność dotyczącą tego, jak się zachować. Taka sytuacja może również wywoływać poczucie dyskomfortu. Nasze myśli mogą się konfrontować z naszymi odczuciami i w rezultacie nie wiemy, jak zareagować.
  • Ostatnio jednak mierzymy się z niespodziewaną niepewnością w szerszym wymiarze. Pandemia jest zdarzeniem, którego mało kto mógł się spodziewać. Jej konsekwencje nie są jasne i dotykają nas wszystkich na poziomie społeczno-ekonomicznym. Może podać tu przykład opisywanego przez Nicholasa Thaleba „Czarnego Łabędzia” – wydarzenia nieprzewidywalnego (subiektywnie bardzo mało prawdopodobnego), mającego ogromny wpływ na otoczenie i świat, które w retrospekcji będzie przedstawiane jako coś, co było możliwe do przewidzenia8. Wszyscy odczuwamy ograniczenia wynikające z powszechnej kwarantanny. Wywołują one dyskomfort związany z nieuniknioną zmianą. Są również głosy, że jest to szary nosorożec, czyli „zjawisko, które ma ogromny wpływ na nasze funkcjonowanie i, choć zwykle o nim nie pamiętamy, jest bardzo prawdopodobne”9. Ja nadal uważam, że to Hiszpańska Inkwizycja10.

Mimo ograniczeń staramy się jednak dostosować do dzisiejszej sytuacji – zmieniamy nasze dotychczasowe strategie działania, wymyślając alternatywne możliwości, czyli znów improwizujemy.

Oczywiście pandemia to dla większości z nas bardzo trudny moment. Niewiele osób może ocenić nadchodzące zmiany pozytywnie, ale rzadko jakąkolwiek zmianę oceniamy pozytywnie. A przecież zmiana oraz związany z nią dyskomfort są naturalnymi elementami naszego środowiska.

Naturalny dyskomfort zmian

Gdyby homary nie czuły dyskomfortu

Nigdy wcześniej zwykli ludzie nie żyli w takim komforcie jak dotychczas11. Przyzwyczailiśmy się do tego. Traktowaliśmy to jako normę. Nie chcieliśmy zmian, bo one wywołują niepewność oraz uczucie dyskomfortu. A właśnie poczucie dyskomfortu może być najlepszą motywacją do rozwoju. Świetnie ujmuje to dr Abraham Twerski w swojej historii o homarach12.

Można przewidywać, że jeśli nadal będziemy kurczowo trzymać się komfortu, jednocześnie unikając trudności, jakie niosą za sobą zmiany, to wkrótce możemy przypominać ludzi z filmu animowanego „Wall-e”. Może staniemy się gatunkiem, który oddaje realizowanie większości swoich potrzeb firmom i robotom?

Nie zaplanujesz świata VUCA

Ale ten scenariusz przyszłości wcale nie musi się wydarzyć. Trudno jest tworzyć plany odnośnie rzeczywistości, jaka nastanie za kilka lat. Dzieje się tak, ponieważ żyjemy w trudnym do przewidzenia świecie. Można go opisać pod akronimem VUCA, czyli środowisku charakteryzującym się dużą zmiennością (volatility), niepewnością (uncertenty), złożonością (complexity) oraz niejednoznacznością (ambiguity)13. To wszystko sprawia, że nasze środowisko (świat, rynek oraz biznes) jest trudniejsze do zrozumienia14. Mimo to, ciągle próbujemy jeszcze dokładniej przewidywać przyszłość i tworzyć na jej podstawie szczegółowe plany działania. Tylko dlaczego?

Jak organizacje radzą sobie ze zmianą?

Sprawne jak maszyna

Duże firmy są bardzo związane z planowaniem, ponieważ mają trudności w radzeniu sobie ze zmianą. Część z dużych organizacji można opisać metaforą maszyny, która produkuje jakiś produkt – niezależne czy są to samochody, czy płatki owsiane. Takie spojrzenie na biznes wykorzystywane jest już od czasów rewolucji przemysłowe15. Najważniejszym kryterium, jakim takie instytucje oceniają siebie i swoich pracowników, jest efektywność – czyli wpływ danego działu lub osoby na konkretne cele firmy. Często głównym powodem istnienia takich firm jest jak największy zysk. Dlatego czasami „kiedy jakaś część maszyny nie spełnia swojej funkcji, to ją wymieniamy. Jeśli człowiek nie robi tego, co ma w opisie stanowiska, to wymieniamy człowieka” – opisuje dr Marta Shaw16. Taka organizacja ciągle się stara dokładnie przewidywać przyszłość, by mieć czas na przebudowanie jakiegoś mechanizmu lub zaprojektowanie update’u systemu.

Na szczęście od paru lat widzimy narodziny nowej perspektywy opisującej funkcjonowanie organizacji, co potwierdzają nauki o zarządzaniu17. Jest to metafora organizacji jako żywego organizmu18.

Firma jako organizm

„Co to znaczy, że coś jest żywe? Jest otwartym systemem, zachowuje homeostazę, jest złożone z komórek, ma cykl życia i metabolizm, rośnie, adaptuje się do środowiska, reaguje na bodźce, ewoluuje i reprodukuje”19. Co więcej, cały organizm działa opierając się na szczegółowo określonym kodzie DNA20. Takim kodem dla organizacji jest jasna misja – cel, który współdzielą wszyscy.
Z perspektywy organizacji jako organizmu pracownik nie jest trybikiem pracującym na efektywność mechanizmu, a samodzielną komórką wpływającą na homeostazę całego systemu. To jest znacząca różnica objawiająca się w zmianie sposobu myślenia – z myślenia linearnego (mechanicznego), na myślenie dynamiczne (organiczne) .
Zbyt długo organizacje myślały w sposób mechaniczny, zwracając uwagę na maksymalizowanie swoich zysków przez ciągły wzrost. Efektem jest znaczące wykorzystanie naszego środowiska naturalnego oraz globalny kryzys klimatyczny. Na szczęście wiadomo, jaka może być alternatywa i jak opisuje to m.in. Piotr Voelkel22 lub Iwo Zmyślony23 – ten kryzys to szansa. Mimo wielkich trudności i wszechobecnego poczucia dyskomfortu, obecna sytuacja może być impulsem do zmiany z ekonomii opartej na ego, ku ekonomii opartej na byciu eco24 – jak opisuje to Vincent Siciliano.

Jak możemy sobie radzić z niepewnością

Niepewność oraz zmiana to naturalne elementy naszego środowiska. Żyjemy w  złożonym świecie i jesteśmy zmuszeni na ciągłe reagowanie na niewiadomą. Do tego dotychczasowe metafory, jakimi opisujemy funkcjonowanie dużych organizacji, mogą być już nieadekwatne. W jaki sposób możemy sobie radzić z niepewnością i zmianą?

Możemy budować poczucie celu oparte o nasze wartości, które opisuje w swojej książce Simon Sinek25. Mogą to być również nasze umiejętności. Jedną z nich jest umiejętność improwizowania, która naturalnie jest związana z niepewnością i nieposiadaniem planu. Na czym to dokładnie polega? Odpowiedź na te pytanie będzie można poznać podczas webinaru „Sztuka improwizacji w biznesie w zmiennym i niepewnym świecie”.

 

Autor

jurkowski

Bart Jurkowski

Psycholog, ex-UX, improwizator. Założyciel I’MPRO IMPRO – organizacji trenerskiej prowadzącej warsztaty improwizacji stosowanej dla firm, zespołów i menedżerów, które rozwijają inteligencję emocjonalną oraz kompetencje radzenia sobie z wysoką niepewnością i zmiennością świata VUCA. Po godzinach prowadzi zajęcia ze Strategii UX na SGH, UW oraz na Politechnice Białostockiej oraz improwizuje na scenie warszawskiego Klubu Komediowego. https://www.linkedin.com/in/bartjurkowski/, https://www.linkedin.com/showcase/improimpro

 

[1]https://www.dezeen.com/2020/03/09/li-edelkoort-coronavirus-reset/?fbclid=IwAR1AEeBd_O9KunoOyM-b0pS1YrcnwX_EW2tvt700c-V0UNPks8oNQpw1uVw

[2]https://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/7,163229,25780373,li-edelkoort-powinnismy-byc-bardzo-wdzieczni-za-tego-wirusa.html

[3]  Hirsh J.B., Mar R.A., & Peterson J.B. (2012). Psychological entropy: A framework for understanding uncertainty-related anxiety. „Psychological Review”,119 (2), s. 304.

[4] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871187119302470#bib0395

[5]  http://spolin.com/?p=864

[6] https://www.failory.com/blog/startup-failure-rate

[7] https://www.youtube.com/watch?v=FAxkcPoLYcQ

[8] https://prnews.pl/domena-czarnego-labedzia-czyli-zarzadzanie-ryzykiem-w-warunkach-ekstremalnych-51959

[9] https://www.forbes.pl/life/natalia-hatalska-o-konsekwencjach-koronawirusa-na-spoleczenstwo/nm1vfbb

[10] https://www.youtube.com/watch?v=FAxkcPoLYcQ

[11] Hans Rosling - Factfulness: Ten Reasons We're Wrong About the World and Why Things Are Better Than You Think

[12] https://www.youtube.com/watch?v=VEXIF2hNmv8

[13] https://www.forbes.com/sites/jeroenkraaijenbrink/2018/12/19/what-does-vuca-really-mean/#5a521b817d62

[14] https://www.forbes.com/sites/jeroenkraaijenbrink/2018/12/19/what-does-vuca-really-mean/#5a521b817d62

[15] Shaw M. (2019). Lód na wodzie, czyli o potrzebie nowych metafor w instytucjach. Forum Pedagogów i Pedagożek Teatru, 29 listopada 2019. 

[16] Ibidem. 

[17] Ibidem.

[18] https://www.youtube.com/watch?v=puq2U-sCGeo - Mózgi w pracy, czyli jak zapewnić zespołowi skuteczność? - dr Marta Shaw

[19] Shaw M. (2019). Lód na wodzie, czyli o potrzebie nowych metafor w instytucjach. Forum Pedagogów i Pedagożek Teatru, 29 listopada 2019. 

[20] Ibidem.

[21]  https://medium.com/@theo_dawson/how-to-build-leadership-decision-making-skills-a9acf7427dd4

[22] https://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/7,80530,25828537,design-w-czasach-zarazy-piotr-voelkel-komfort-w-jakim-zylismy.html

[23] https://www.linkedin.com/pulse/koronawirus-szansa-iwo-zmyslony/?trackingId=VL3Gfb8GSAq7F%2B0%2Ff0KkoA%3D%3D

[24] https://youtu.be/ei47FQByv7w

[25] Simon Sinek - Zacznij od dlaczego.

 

ChinaTalk with Jyrki Katainen (former Vice President of the European Commission)

Podpisane w wigilię Nowego Roku 2021 przez Chiny i Unię Europejską Kompleksowe Porozumienie Inwestycyjne (Comprehensive Agreement on Investment, CAI) stało się w Europie przedmiotem debaty dotyczącej jego zawartości, wartości i wpływu. Obecnie dokument wraz z aneksami jest jeszcze daleki od finalizacji i tym dalszy od…

Zespoły wielokulturowe i wielopokoleniowe. Jak nimi zarządzać? (podcast)

Dynamiczne zmiany społeczno-gospodarcze wymagają od przedsiębiorców większej niż kiedyś otwartości i elastyczności. Wdrożenie odpowiedniej polityki zarządzania różnorodnością może zapewnić firmie prawidłowy rozwój i przynieść wiele korzyści. Różnice między pracownikami dotyczące wieku, płci czy pochodzenia etnicznego mogą się okazać źródłem przewagi konkurencyjnej. Różnorodność zespołu to większa…

Jak zadbać o najważniejsze potrzeby pracowników?

Według popularnej teorii z obszaru motywacji chętnie podejmujemy się aktywnościom, które pozwalają nam zaspokoić trzy fundamentalne potrzeby. Mówiąca o tym teoria autodeterminacji jest powszechnie wykorzystywana m.in. przy projektowaniu gier komputerowych, promowaniu prozdrowotnych zachowań czy też budowaniu angażujących programów edukacyjnych. Badaczki z Uniwersytetu SWPS i Uniwersytetu…

Rozmowy z Liderami: Agnieszka Gajewska (PwC Polska) – podcast

Równowaga i zrównoważony rozwój w organizacji nabrały nowego znaczenia w postpandemicznej rzeczywistości. Koniecznością stało się przełożenie pustych haseł na rzeczywiste działania, które przyniosą widoczne efekty. Jak wdrożyć takie działania w codzienne życie firmy? Jak równowaga staje się elementem myślenia strategicznego liderów? Jak włączyć myślenie o…

Negocjacje i mediacje w zarządzaniu – jak osiągnąć zamierzony cel? (podcast)

W kontaktach międzyludzkich często dochodzi do starcia różnych poglądów, interesów czy wartości. Zdarza się, że w nieświadomy sposób przyjmujemy strategię, która ma nas doprowadzić do osiągnięcia celu. Czasami jednak sytuacja i waga decyzji powodują, że negocjacje stają się sztuką. Warto zatem zastanowić się nad możliwymi…

ChinaTalk with François Godement (Senior Advisor for Asia, Institut Montaigne) – podcast

Chiny i UE 30 grudnia 2020 r. osiągnęły długo oczekiwane porozumienie dotyczące inwestycji w ramach negocjowanego od 2014 r. CAI (Comprehensive Agreement on Investment). Według wielu komentatorów porozumienie osiągnięto w zbyt dużym pośpiechu. Niemcom zależało na tym, by zdążyć przed końcem niemieckiej prezydencji w Radzie…

Rekrutacja i onboarding online – nowe wyzwania branży HR (podcast)

Praca, spotkania towarzyskie czy zawodowe – strefa online wkracza dziś w coraz więcej obszarów naszego życia. Brak możliwości przeprowadzania spotkań na żywo zmusił nas do przejścia na tryb zdalny, który jednocześnie wymaga od nas zmiany pewnych zachowań i dostosowania dotychczasowych działań do nowych warunków. Przed…

Rozmowy z Liderami: Magdalena Dziewguć (Google Cloud Poland)

Pandemia zweryfikowała różne opinie na temat przywództwa. Zza póz i sloganów musiały wyjrzeć autentyczne osobowości. Najlepiej poradzili sobie ci, którzy potrafili sięgnąć do swoich zasobów empatii, uważności i znajomości zarówno otoczenia, jak i siebie samego. Przenosząc pracę do własnych domów, liderzy pokazali, że są „tylko…

ChinaTalk with Craig Allen (US-China Business Council)

Dyplomację ery Donalda Trumpa charakteryzowała rosnąca antychińska retoryka. Państwo Środka zostało nazwane „głównym rywalem strategicznym USA”, a ich administracja rozpoczęła aktywne próby ograniczania chińskiego rozwoju technologicznego i globalnego wpływu ekonomicznego. Wojna gospodarcza objęła takie działania, jak wprowadzenie ceł, zakazów eksportu niektórych produktów i komponentów, zmniejszenie…

Odmienność w organizacji. Czy warto wychodzić poza schemat?

Metafora organizacji jako dobrze naoliwionej, jednorodnej maszyny, w której niepasujące trybiki są usuwane i wymieniane na zgodne ze schematem, wydaje się nie pasować do dzisiejszego świata. Różnorodność traktowana jako potencjał staje się szansą na rozwój i sukces organizacji. Tyle w teorii, co mówi praktyka? Dlaczego…

Efektywność a praca zdalna. Jak motywować zespół?

Praca zdalna to nowa rzeczywistość zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Wielu widzi w niej szansę na poprawienie efektywności, inni natomiast obawiają się spadku motywacji i nie są gotowi na taką zmianę. To wyzwanie nie tylko dla działów HR, lecz także dla zarządzających zespołami, którzy szukają…

Zarządzanie zmianą w organizacji. Od czego zacząć?

Rzeczywistość, w jakiej obecnie żyjemy, jest pełna niepewności i zmian. Wielu z nas stawia sobie pytanie, jak w tym trudnym okresie dostrzec możliwości i wdrożyć zmiany, które okażą się korzystne zarówno dla organizacji, jak i pracowników. Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, tak jak…

Rozmowy z Liderami: Monika Rajska-Wolińska (Colliers International)

Jakim być liderem, aby w dzisiejszym świecie osiągnąć sukces? W jaki sposób przekonać ludzi do swojej wizji i celu? Co robić, by motywować zespół? Jak przez odpowiednie przywództwo zbudować przewagę konkurencyjną firmy? Czy bycia liderem można się nauczyć? Jak rozwijać swoje kompetencje przywódcze? Na te…

Zmień swoją pracę, nie zmieniając jej

Nie jesteś zadowolony ze swoich obowiązków zawodowych? Twoja satysfakcja z pracy i poziom zaangażowania spadają? Z pomocą przychodzi job crafting. Czym jest, kto i jak może go wprowadzić? Naukowcy z Uniwersytetu SWPS wykazali, jak ważne dla naszego samopoczucia w pracy jest to, czy wierzymy, że możemy…

Jak budować zespoły IT i utrzymać najlepszych specjalistów?

Rosnące zapotrzebowanie na specjalistów IT stawia wiele wyzwań przed działami HR, które muszą zbudować zgrane zespoły ekspertów odpowiedzialnych za technologiczny rozwój organizacji. Przyspieszona przez pandemię digitalizacja to również zagadnienie wymagające od branży HR poszukiwania nowych rozwiązań, by przygotować się na planowanie coraz liczniejszych i bardziej…

ChinaTalk with David Dollar (Brookings Institution)

W ciągu ostatnich 40 lat Chiny przeszły gospodarczą metamorfozę od biedy do bogactwa. Ich droga do sukcesu nie była jednak prosta. W swojej niezwykłej historii doświadczały porażek, nagłych zmian kierunków polityki oraz stawiały czoła wyzwaniom systemowym. Chiński wzrost ekonomiczny okupiony był też wysokimi kosztami społecznymi…

ChinaTalk with Alicia Garcia Herrero (Natixis)

Azjatycki gigant, jakim są Chiny, to druga co do wielkości gospodarka świata. Rządząca państwem Komunistyczna Partia Chin niedawno ogłosiła właśnie swój 14. Plan Pięcioletni (na lata 2021–2025), czyli strategiczny plan rozwoju gospodarczego. Jakie kierunki rozwoju ekonomicznego i technologicznego obiorą Chiny? Jak interpretować ich kolejny plan…

Rozmowy z Liderami: Norbert Biedrzycki (Microsoft)

Jakim być liderem, aby w dzisiejszym świecie osiągnąć sukces? W jaki sposób przekonać ludzi do swojej wizji i celu? Co robić, by motywować zespół? Jak przez odpowiednie przywództwo zbudować przewagę konkurencyjną firmy? Czy bycia liderem można się nauczyć? Jak rozwijać swoje kompetencje przywódcze? Na te…

Sundose – suplementy online, zdrowie, startup

Sundose to pierwsza tego typu firma w Europie zajmująca się specjalistycznym doborem suplementów, które dopasowywane są do potrzeb i stylu życia klienta. Spersonalizowane saszetki z odpowiednimi dla poprawy zdrowia składnikami można zamówić online, są dostępne w modelu subskrypcyjnym. Jak stworzyć innowacyjny startup online? Z jakimi…

Profesjonalny, czyli jaki? O wizerunku w czasie pracy zdalnej

Praca z domu nie oznacza rezygnacji ze służbowych spotkań. Kiedyś jeździliśmy do sal konferencyjnych, szkoleniowych czy wykładowych, a dziś wszystkie te miejsca próbujemy zmieścić pod jednym dachem. Dachem naszego domu. I tak przez połączenia wideo pokazujemy swój dom kontrahentom, studentom czy widzom. Niektórzy ukrywają bałagan,…

Rozmowy z Liderami: Andrzej Borczyk (Grupa Żywiec)

Jakim być liderem, aby w dzisiejszym świecie osiągnąć sukces? W jaki sposób przekonać ludzi do swojej wizji i celu? Co robić, by motywować zespół? Jak przez odpowiednie przywództwo zbudować przewagę konkurencyjną firmy? Czy bycia liderem można się nauczyć? Jak rozwijać swoje kompetencje przywódcze? Na te…

ChinaTalk with Ying Lowrey (Tsinghua University)

Alibaba to jedna z największych na świecie platform e-handlu, chiński odpowiednik i najgroźniejszy konkurent amerykańskiego Amazona. Azjatycki gigant działa nie tylko w branży e-commerce: oprócz platform handlowych oferuje m.in. serwisy płatności online, usługi e-logistyki, e-marketingu czy wsparcia IT dla sprzedawców online. Taka „oddolna” prywatna przedsiębiorczość…

ZnanyLekarz.pl – lokalny startup, globalny sukces, medycyna online

Wymiana doświadczeń i opinii na temat wizyty u danego lekarza – to pierwotne założenie działaności polskiego startupu ZnanyLekarz.pl. Dziś firma działa na globalnym rynku i skierowana jest nie tylko do pacjentów, lecz także lekarzy. Cyfrowa transformacja systemu opieki zdrowotnej – jaką jest biznesową szansą? Jak wygląda dziś…

ChinaTalk with Gordon Orr (senior advisor to McKinsey & Company)

Czego w przyszłości możemy oczekiwać od Chin? Zastanawia się nad tym wielu ekonomistów, szefów firm, polityków, komentatorów. To ciekawy temat, szczególnie jeśli chodzi o obszar produktów cyfrowych – Chiny stały się przecież gigantem technologicznym. Jakie są prognozy dla chińskich firm tej branży? Jaka przyszłość czeka…

Kompetencje przyszłości – jak wyróżnić się na rynku pracy?

Postęp technologiczny, nowe zawody, przeobrażające się zapotrzebowanie na pracowników danych specjalności – rynek pracy w XXI wieku ciągle się zmienia. Od nas zależy, czy będziemy za nim nadążać, czy nie, i czy wybierzemy kształcenie, które jest „przyszłościowe”. Jakie zawody będą najbardziej pożądane przez przyszłych pracodawców? Czego uczyć…

Elastyczność w zarządzaniu – gdzie leżą granice?

W owładniętym przez pandemię świecie jednym z najważniejszych wyzwań, z jakimi mierzy się większość firm, jest zmiana. Aby aktywnie reagować na wciąż przeobrażające się otoczenie biznesowe, warto postawić na elastyczne zarządzanie. Jak elastyczność firmy wpływa na jakość jej zarządzania i jakie daje benefity? Gdzie leży…

Kompetencje przyszłości – czego uczyć się dziś, żeby jutro nie żałować

Skomplikowana, niepewna, obarczona dużym ryzykiem – to przyszłość. Czy można się na nią przygotować? Jakie kompetencje zdobywać, żeby odnaleźć się na rynku pracy? Czy warto stawiać na wąską specjalizację? – Często słyszę od licealistów: „moje życie jest proste, jestem w stanie je zaplanować”. Właśnie nie.…

Rozmowy z Liderami: Łukasz Stachowiak (Bolt)

Jakim liderem należy być, żeby osiągnąć sukces w dzisiejszym świecie? Jak przekonać ludzi do swojej wizji i celu? Co robić, by zmotywować swój zespół? Jak przez odpowiednie przywództwo zbudować przewagę konkurencyjną firmy? Czy bycia liderem można się nauczyć? Jak rozwijać swoje kompetencje przywódcze? Na te…

Okresowa rewolucja, ekologia, startup bez tabu – Marek Gut, Kaja Rybicka (Your KAYA) i Marta…

Your KAYA to polska marka oferująca ekologiczne produkty do higieny intymnej dla kobiet. Wyróżnia się osobistym podejściem do klientek, budowaniem z nimi bliskich więzi oraz odważną komunikacją. Ważna część firmy to zaangażowana społeczność podobnie myślących kobiet, która jest budowana wokół zdrowych, ekologicznych artykułów sprzedawanych za…

Elastyczne zarządzanie – fakty i mity – prof. Katarzyna Januszkiewicz

Elastyczność w zarządzaniu ciągle rodzi wiele pytań i kontrowersji. Elastyczny pracownik, czyli jaki? Gotowy pracować w dowolnym miejscu i czasie? Nieprzywiązany do swoich zadań, za to chętnie podejmujący się nowych wyzwań? Czy rzeczywiście elastyczność oznacza zgodę na wszystko? Co sprawia, że jedni pracownicy są bardziej…

ChinaTalk with George Magnus (economist and commentator)

Chińska Republika Ludowa w ostatnich latach stała się kluczowym graczem na ekonomicznej i politycznej mapie świata. Wyróżnia się nie tylko jednym z największych wzrostów gospodarczych na naszym globie, lecz także specyficznym ustrojem – władzę nad potężnym krajem do dziś dzierży niepodzielnie Komunistyczna Partia Chin. Z…

Lifehack na lepsze życie, czyli jak efektywnie zarządzać sobą? – Andrzej Tucholski

Praca jest dla nas tym bardziej przyjemna, im bardziej jest efektywna i jesteśmy zadowoleni z jej rezultatów. Jak skutecznie zarządzać sobą, swoim czasem i pracą, by odnieść sukces? Jakimi sposobami można zoptymalizować proces uczenia się czy codziennych obowiązków zawodowych? Gdzie szukać motywacji do działania? Jak…

ChinaTalk with Tom Orlik (Bloomberg Chief Economist)

Chiny zadłużają się na poziomie niespotykanym na skalę światową i w ten sposób napędzają swój wzrost gospodarczy – jeden z największych na świecie. Ten system finansowy budzi obawy przed ewentualnym załamaniem. Szczególnie w dobie kryzysu spowodowanego przez pandemię COVID-19 i swego rodzaju „wojny handlowej” z USA.…

ChinaTalk with Joerg Wuttke (EU Chamber of Commerce in China)

Pandemia COVID-19 odcisnęła piętno na sytuacji ekonomicznej większości państw świata. W szczególny sposób doświadczyły jej Chiny, w ostatnich latach jedna z najprężniej rozwijających się gospodarek na naszym globie. Jak pandemia zmieniła rodzimy i międzynarodowy biznes Chin, kraju, skąd koronawirus zaczął się szerzyć? Jaki jest wpływ…

Zarządzanie fundacją. Jak kreować lepszą rzeczywistość? – Jurek Owsiak (WOŚP)

Co roku zbiera setki milionów złotych na ratowanie życia chorych, szczególnie dzieci, oraz na profilaktykę zdrowia. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra z sukcesem już od prawie 30 lat, udowadniając, jak wielką siłę może mieć organizacja pozarządowa (NGO). Działalność fundacji to nie tylko zbiórki pieniędzy, lecz…

Plan na dobre życie, czyli jak efektywnie zarządzać sobą

Kto by tak nie chciał: ciekawa i satysfakcjonująca praca, dużo czasu dla rodziny i przyjaciół, rozwijające hobby. Brzmi jak dobre życie? Przywilej nielicznych? Los na loterii? Dobre życie może być udziałem wielu, trzeba postawić na efektywne zarządzanie sobą. Jak efektywnie zarządzać sobą? Dlaczego motywacji mamy…

Branża opakowań, personalizacja, startup – Konrad Kwiatkowski (Packhelp) i Marta Wujek (MamStartup.pl)

Packhelp, znany w Polsce jako zapakuj.to, to internetowa platforma sprzedaży spersonalizowanych opakowań. Startup swoją działalność rozpoczął od oferowania prostych tekturowych pudełek z nadrukami, a dziś oferta firmy obejmuje szeroką gamę opakowań oraz usług związanych z projektowaniem, konfekcjonowaniem i pracami R&D (kompleksowego opracowania rozwiązania na potrzeby…

Jak planować swoją karierę zawodową, aby odnieść sukces? – dr Barbara Zych

Chcemy się rozwijać zawodowo, zdobywać doświadczenie, piąć się po szczeblach kariery. Czasem mamy ochotę zmienić branżę, spróbować czegoś nowego – np. podjąć studia czy rozpocząć kursy dające nową wiedzę, umiejętności lub umożliwiające przebranżowienie. Jak planować swoją karierę i nią zarządzać? Kiedy zacząć działać? Co robić,…

Pierwsza praca: jak świadomie wybrać swoją karierę zawodową? – Konstancja Zyzik (Pracuj.pl)

Pracodawcy preferują kandydatów, którzy mogą się pochwalić doświadczeniem zawodowym. Często jednak trudno już podczas studiów czy nauki w szkole podjąć pierwszą pracę. Jednocześnie wiemy, że mając w CV jedynie dyplomy, nie prezentujemy się rekruterom jako wymarzone osoby do zatrudnienia. Kiedy zacząć myśleć o podjęciu pierwszej…

Od czego zależy sukces zawodowy i jak go osiągnąć?

Sukces zawodowy to nie tylko dobra pensja. To także poczucie, że wykonywana praca ma sens, a codzienne obowiązki są źródłem radości i satysfakcji. Wielu o takiej pracy marzy, niewielu te marzenie spełnia. Dlaczego? Czy przyczyna tkwi w nieumiejętnym zarządzaniu swoją karierą? Od czego zależy sukces…

Odpowiedzialny biznes, ekologia, startup – Martyna Zastawna (WoshWosh) i Marta Wujek (MamStartup.pl)

Historia WoshWosh i jej założycielki Martyny Zastawnej jest słynna w środowisku startupowym. Właścicielka firmy w swoim biznesplanie założyła, że w pierwszym miesiącu działalności przyjdzie do niej 10 klientów – a w rzeczywistości z jej oferty chciało skorzystać aż 500! Początki w startupie mogą być trudne,…

Kultura organizacyjna: czy można ją zaprojektować? – Sylwia Hull-Wosiek i Edyta Paul (Concordia Design)

Kultura organizacyjna jest bardzo ważnym elementem każdego miejsca pracy. To coś więcej niż przyjaźni współpracownicy czy estetyczna przestrzeń biurowa. Czym jest kultura organizacyjna i czy w czasie epidemii koronwirusa, kiedy wielu z nas pracuje zdalnie, zmieniła się? Czy należy ją rozumieć jako atmosferę w miejscu…

Jak znaleźć pierwszą pracę mimo braku doświadczenia?

„Jak znajdę pracę, skoro nie mam doświadczenia zawodowego?”, „W moim CV pełno pustych miejsc. Taki oszczędny życiorys raczej nie zainteresuje rekruterów”, „Co mam robić w życiu?” – to wątpliwości, które dręczą wielu absolwentów wchodzących na rynek pracy. Czas je rozwiać. Konstancja Zyzik, ekspertka z Pracuj.pl,…

Kultura organizacyjna jak powietrze – bez niej firma nie przetrwa?

Kultura organizacyjna w firmie jest jak powietrze. Na co dzień nikt się nie zastanawia, czym i jak oddycha, ale gdy tlenu zaczyna brakować, robi się niebezpiecznie. Czym jest kultura organizacyjna? Co ją wspiera, a co niszczy? Czy kulturę organizacyjną można zaprojektować? Co się dzieje, gdy organizacja…

Telemedycyna, lekarz online, startup – Paweł Sieczkiewicz (Telemedi.co) i Marta Wujek (MamStartup.pl)

Kiedy rozpoczęła się epidemia koronawirusa, zostaliśmy skazani na wizyty u lekarza w formie konsultacji telefonicznej. Była to dla nas wielka nowość, a także wyzwanie. Podobnie dla lekarzy i placówek medycznych. Wielu mogło się przekonać, że to bardzo przydatne i wygodne rozwiązanie. Jak się okazuje, są…

Zarządzanie – teoria czy praktyka? Czego uczy większość uczelni? – prof. Monika Kostera

Przeładowane szczegółową wiedzą naukową wykłady. Ćwiczenia, na których nie dowiesz się, jak można jej użyć w praktyce. Po takich studiach z Zarządzania dość trudno wystartować z własną działalnością biznesową czy w świat zawodowy w ogóle. Niestety, to symptomatyczne dla tego kształcenia, że teoria nie zawsze…

Sztuka improwizacji w biznesie w zmiennym i niepewnym świecie – Bart Jurkowski (I’mpro Impro)

Kierowanie organizacją nie jest łatwe. Szczególnie w dzisiejszym świecie, który specjaliści określają jako VUCA – charakteryzującym się dużą zmiennością (volatility), niepewnością (uncertainty), złożonością (complexity) oraz niejednoznacznością (ambiguity). Rozwiązaniem nie jest kontrolowanie tego „chaosu”, ale rozwijanie płynnych i skutecznych sposobów interakcji z nim – umiejętności skutecznego improwizowania. Po warsztaty…

System wczesnego ostrzegania – jaką rolę pełni w firmie – dr Adam Kowalik

Jeśli wrzucimy żabę do garnka z wrzątkiem – żaba wyskoczy, jeśli jednak włożymy ją do garnka z zimną wodą i zaczniemy gotować, żaba nie zareaguje. Firma, która nie śledzi i nie ocenia zmian w otoczeniu, nie korzysta z systemu wczesnego ostrzegania, jest właśnie jak ta metaforyczna…

Improwizacja w biznesie – sposób na skuteczne działanie w świecie VUCA? – Bart Jurkowski (I'mpro…

O koncepcji VUCA specjaliści mówią już od dłuższego czasu. Zgodnie z nią żyjemy w świecie charakteryzującym się dużą zmiennością, niepewnością, złożonością i niejednoznacznością. To sprawia, że coraz trudniej przewidywać i tworzyć długofalowe plany. Dlatego zyskuje na wartości umiejętność improwizowania, czyli elastyczne reagowanie na zmienną i…

Uberyzacja usług, startup na studiach – Daniel Żukowski (WeeDo) i Marta Wujek (MamStartup.pl)

Pierwotnym założeniem startupu WeeDo było stworzenie aplikacji-platformy łączącej ludzi, którzy mogą zaoferować pracę, z tymi, którzy są gotowi ją wykonać. W obliczu pandemii koronawirusa twórcy WeeDo postanowili oprócz tego dać swoim użytkownikom możliwość oferowania i uzyskania wzajemnej pomocy w tym trudnym dla wielu osób okresie.…

Zobacz także

Group 426 Group 430 strefa psyche logo 05 logo white kopia