sz logo

logo uswps nazwa 3

Biznes oparty na wartościach

„Liczy się zysk. Należy go zmaksymalizować, i to w jak najkrótszym czasie” – tak brzmi credo wielu przedsiębiorstw. W ferworze zarabiania często zapomina się o wiarygodności firm i ich społecznej użyteczności, uczciwym traktowaniu pracowników, klientów i partnerów. Czy radykalna zmiana myślenia o biznesie może uratować pogrążoną w kryzysie gospodarkę rynkową? Czy w dzisiejszych realiach jest możliwe prowadzenie biznesu opartego na wartościach? To pytania, na które poszukamy odpowiedzi w majowej Strefie Zarządzania. Wykład poprowadzi prof. Jerzy Hausner, ekonomista, minister gospodarki, pracy i polityki społecznej, mentor kierunku Zarządzania i przywództwo.

14 maja
13.40– 16.00
Warszawa

Przejście od oportunistycznej do relacyjnej gry rynkowej – w kierunku ekonomii wartości

Coraz więcej głosów wskazuje na to, że jednym z krytycznych problemów systemu kapitalistycznego jest rozerwanie związku między rynkiem a społecznymi wartościami. Głosy te dotyczą współczesnej gospodarki rynkowej, ale także teorii ekonomii. Zasadnicze pytanie polega na tym, czy zerwanie więzi między rynkiem i wartościami jest nieuchronne i wynika z natury rynku, czy też to następstwo określonego, kapitalistycznego modelu gospodarki rynkowej, w którym nie ma granic komercjalizacji dóbr.

Jeśli firma nie uchwyci swej idei, jeśli nie zdefiniuje się, nie określi sensu swego istnienia, to jej poszczególne działania, nawet jeśli będą skuteczne, nie będą sensowne, to znaczy nie umożliwią jej rozwoju. Trzeba zatem podważyć prawdę, która stała się credo większości firm – the business of business is business. Rozumie się ją w ten sposób, że celem działalności gospodarczej jest zysk, a reszta w zasadzie się nie liczy. Oznacza to, że wszystko, co przynosi zysk, jest z definicji dobre dla firmy, jeżeli tylko jest prawnie dozwolone, zaś wszystko co generuje nakłady, rodzi koszty i powoduje rachunkową stratę – jest niedobre.

Na poziomie deklaratywnym bardzo rzadko ktoś ma odwagę tak przedstawić swoją działalność gospodarczą. Regułą stało się mówienie o społecznej odpowiedzialności biznesu, a nawet etyce biznesu i wartości firmy. W praktyce jest to zazwyczaj tylko deklaracja, której trzymamy się tak długo, jak długo nas na to stać. Nowa biznesowa poprawność nakazuje, by firmy były zarządzane przez wartości – value-driven firm, co jest definiowanie jako budowanie rynkowej pozycji oraz efektywności poprzez jasno deklarowane wartości.

Niestety to, co dzieje się w praktyce, pozostaje najczęściej dalekie od tego, co jest deklarowane. Niezbędnym mechanizmem do uzyskiwania przez przedsiębiorstwo podmiotowości jest projektowanie (design), jednak rozumiane szeroko i odnoszone nie tylko do projektowania wytworów firmy (produktów i usług), lecz także jej organizacji i rozwoju. Podmiotowość oznacza w tym przypadku zdolność firmy do samoprojektowania się – zarówno swego wnętrza, jaki i relacji z otoczeniem. Takie projektowanie jest możliwe tylko wtedy, gdy firma zdefiniuje swoją ideę.

400px strefa zarzadzania pion

Podczas cyklicznych, otwartych spotkań w ramach Strefy Zarządzania przedsiębiorcy, menedżerowie średniego i wyższego szczebla, psychologowie biznesu, innowatorzy i liderzy zmian dzielą się wiedzą, zawodowym doświadczeniem i dobrymi praktykami.

Zobacz też:  Studia z zarządzania na Uniwersytecie SWPS

258 jerzy hausner3

Prelegent

Jerzy Hausner – profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor zwyczajny, pracownik Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, społeczny Pełnomocnik Rektora ds. Kultury i Sportu. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, mentor kierunku Zarządzanie i przywództwo na Uniwersytecie SWPS. Członek Rady Polityki Pieniężnej (kadencja: 24.01.2010–24.01.2016). Członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN. Od 2014 r. działa w Bruegel, Brussels European and Global Economic Laboratory. Od 2015 r. członek Polskiego Komitetu do spraw UNESCO, uhonorowany Nagrodą Kisiela.

Partner strategiczny

pwc logotyp

Partnerzy Strefy Zarządzania

logo oees values

[Form StrefaZarzadzania_14052018_Warszawa not found!]

Termin i miejsce

14 maja 2018 r., godz.13.40-16.00
Uniwersytet SWPS w Warszawie
ul. Chodakowska 19/31, sala S303

Drukuj

 

Wydarzenia

17 grudnia 2018

Co-creation, czyli współtworzenie

Idea społecznej odpowiedzialności biznesu (ang, corporate social responsibility – CSR) jest koncepcją słuszną ale niezwykle trudną w praktyce. Zajmuje to wiele czasu, wymaga zmiany optyki. Wiele działań tzw. CSR to…
05 lutego 2019

Teamwork po polsku. Czy mamy problem z pracą zespołową?

Polacy myślą w kategoriach wspólnotowych przede wszystkim w sytuacji zagrożenia. Na co dzień pielęgnują swój indywidualizm i bronią własnego podwórka przed zakusami obcych. Z czego wynika ten brak umiejętności pracy…

Archiwum wydarzeń

20 listopada, 2018

Tylko kreatywni przetrwają

Mówi się o nich „klasa kreatywna”. Ambitni, pracowici i szalenie twórczy. Kreatywni ludzie wymyślają nowatorskie idee, odważnie eksperymentują, śmiało łamią zasady, czasem popełniają błędy. Kreatywność, czyli co? Dlaczego niektórzy ludzie…
11 września, 2018

Pierwsze kroki we własnym biznesie

Czy własny biznes jest na pewno dla mnie? Chcę być wreszcie na swoim, boję się jednak zrezygnować z etatowej pracy. Mam pomysł, ale nie wiem, jak go zacząć realizować –…
05 lipca, 2018

Skuteczny model zarządzania dla polskich firm

Specjaliści od zarządzania od dawna wieszczą koniec ery szefów i rządzenia. Folwarczne stosunki w firmach nie mają już racji bytu. Turkusowe zarządzanie, z którym wiązano nadzieje na zmiany w organizacjach,…
29 czerwca, 2018

Myśl agresywnie – czego analityk biznesowy może nauczyć się od analityka CIA?

Rozkłada problemy na czynniki pierwsze. Myśli twórczo i agresywnie. Stawia hipotezy i natychmiast je weryfikuje. Przetwarza dane, wyciąga wnioski. Proponuje odważne rekomendacje dla firm. Czyj to opis? Idealnego analityka biznesowego,…
07 czerwca, 2018

Kompetencje liderów w globalnym zarządzaniu

 „Jak zarządzać projektem na międzynarodową skalę?” – to pytanie, które coraz częściej dotyczy współczesnych liderów. Kompetencje niezbędne do zarządzania uzupełniają na kursach i warsztatach. Wielu wynosi z nich specjalistyczną wiedzę, ale…
22 maja, 2018

Nowoczesne planowanie kariery

Od juniora do managera – jak zaplanować swoją ścieżkę kariery, aby zdobyć wymarzone stanowisko? Dlaczego już na studiach warto postawić sobie cele zawodowe i konsekwentnie dążyć do ich realizacji? O…

Kanały

Zobacz także

strefa psyche strefa designu strefa prawa strefa kultur logo