sz logo

logo uswps nazwa 3

Biznes oparty na wartościach

„Liczy się zysk. Należy go zmaksymalizować, i to w jak najkrótszym czasie” – tak brzmi credo wielu przedsiębiorstw. W ferworze zarabiania często zapomina się o wiarygodności firm i ich społecznej użyteczności, uczciwym traktowaniu pracowników, klientów i partnerów. Czy radykalna zmiana myślenia o biznesie może uratować pogrążoną w kryzysie gospodarkę rynkową? Czy w dzisiejszych realiach jest możliwe prowadzenie biznesu opartego na wartościach? To pytania, na które poszukamy odpowiedzi w majowej Strefie Zarządzania. Wykład poprowadzi prof. Jerzy Hausner, ekonomista, minister gospodarki, pracy i polityki społecznej, mentor kierunku Zarządzania i przywództwo.

14 maja
13.40– 16.00
Warszawa

Przejście od oportunistycznej do relacyjnej gry rynkowej – w kierunku ekonomii wartości

Coraz więcej głosów wskazuje na to, że jednym z krytycznych problemów systemu kapitalistycznego jest rozerwanie związku między rynkiem a społecznymi wartościami. Głosy te dotyczą współczesnej gospodarki rynkowej, ale także teorii ekonomii. Zasadnicze pytanie polega na tym, czy zerwanie więzi między rynkiem i wartościami jest nieuchronne i wynika z natury rynku, czy też to następstwo określonego, kapitalistycznego modelu gospodarki rynkowej, w którym nie ma granic komercjalizacji dóbr.

Jeśli firma nie uchwyci swej idei, jeśli nie zdefiniuje się, nie określi sensu swego istnienia, to jej poszczególne działania, nawet jeśli będą skuteczne, nie będą sensowne, to znaczy nie umożliwią jej rozwoju. Trzeba zatem podważyć prawdę, która stała się credo większości firm – the business of business is business. Rozumie się ją w ten sposób, że celem działalności gospodarczej jest zysk, a reszta w zasadzie się nie liczy. Oznacza to, że wszystko, co przynosi zysk, jest z definicji dobre dla firmy, jeżeli tylko jest prawnie dozwolone, zaś wszystko co generuje nakłady, rodzi koszty i powoduje rachunkową stratę – jest niedobre.

Na poziomie deklaratywnym bardzo rzadko ktoś ma odwagę tak przedstawić swoją działalność gospodarczą. Regułą stało się mówienie o społecznej odpowiedzialności biznesu, a nawet etyce biznesu i wartości firmy. W praktyce jest to zazwyczaj tylko deklaracja, której trzymamy się tak długo, jak długo nas na to stać. Nowa biznesowa poprawność nakazuje, by firmy były zarządzane przez wartości – value-driven firm, co jest definiowanie jako budowanie rynkowej pozycji oraz efektywności poprzez jasno deklarowane wartości.

Niestety to, co dzieje się w praktyce, pozostaje najczęściej dalekie od tego, co jest deklarowane. Niezbędnym mechanizmem do uzyskiwania przez przedsiębiorstwo podmiotowości jest projektowanie (design), jednak rozumiane szeroko i odnoszone nie tylko do projektowania wytworów firmy (produktów i usług), lecz także jej organizacji i rozwoju. Podmiotowość oznacza w tym przypadku zdolność firmy do samoprojektowania się – zarówno swego wnętrza, jaki i relacji z otoczeniem. Takie projektowanie jest możliwe tylko wtedy, gdy firma zdefiniuje swoją ideę.

400px strefa zarzadzania pion

Podczas cyklicznych, otwartych spotkań w ramach Strefy Zarządzania przedsiębiorcy, menedżerowie średniego i wyższego szczebla, psychologowie biznesu, innowatorzy i liderzy zmian dzielą się wiedzą, zawodowym doświadczeniem i dobrymi praktykami.

Zobacz też:  Studia z zarządzania na Uniwersytecie SWPS

258 jerzy hausner3

Prelegent

Jerzy Hausner – profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor zwyczajny, pracownik Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, społeczny Pełnomocnik Rektora ds. Kultury i Sportu. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, mentor kierunku Zarządzanie i przywództwo na Uniwersytecie SWPS. Członek Rady Polityki Pieniężnej (kadencja: 24.01.2010–24.01.2016). Członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN. Od 2014 r. działa w Bruegel, Brussels European and Global Economic Laboratory. Od 2015 r. członek Polskiego Komitetu do spraw UNESCO, uhonorowany Nagrodą Kisiela.

Partner strategiczny

pwc logotyp

Partnerzy Strefy Zarządzania

logo oees values

Formularz zgłoszeniowy

WYKŁAD

Administratorem danych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą przy ul. Chodakowskiej 19/31, 03-815 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celu uczestnictwa w ww. wydarzeniu oraz w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Każdej osobie podającej swoje dane przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w ww. wydarzeniu.

Termin i miejsce

14 maja 2018 r., godz.13.40-16.00
Uniwersytet SWPS w Warszawie
ul. Chodakowska 19/31, sala S303

Drukuj

 

Wydarzenia

22 maja 2018

Nowoczesne planowanie kariery

Od juniora do managera – jak zaplanować swoją ścieżkę kariery, aby zdobyć wymarzone stanowisko? Dlaczego już na studiach warto postawić sobie cele zawodowe i konsekwentnie dążyć do ich realizacji? O…

Archiwum wydarzeń

17 maja, 2018

Budowanie miasta szczęśliwego

Nowoczesne samorządy zachęcają mieszkańców do zaangażowania w kreowanie przestrzeni miejskiej. W końcu miasto to nie tylko budynki i ciąg ulic. To przede wszystkim przyjazna przestrzeń, w której wszystkie grupy społeczne…
14 maja, 2018

Biznes oparty na wartościach

„Liczy się zysk. Należy go zmaksymalizować, i to w jak najkrótszym czasie” – tak brzmi credo wielu przedsiębiorstw. W ferworze zarabiania często zapomina się o wiarygodności firm i ich społecznej…
27 kwietnia, 2018

Employer branding a różnice kulturowe

„Pracodawca z wyboru” – by osiągnąć ten cel, firmy podejmują wiele różnorodnych działań z zakresu employer brandingu. W zglobalizowanym świecie menedżerowie i liderzy muszą się dodatkowo zmierzyć z odmiennością kulturową…
14 kwietnia, 2018

Innowacja w biznesie: Jak to zrobić

„Moje doświadczenie mówi, że najlepsze rozwiązania powstają na styku human touch i hi tech. Wiedza o potrzebach człowieka, odkrywanie zmian sposobu życia ludzi dają odpowiedź na pytanie „Po co to…
11 kwietnia, 2018

Storytelling w przywództwie

Współczesny przywódca stoi przed trudnym zadaniem. Jak przebić się ze swoją ideą w świecie przepełnionym informacjami? Jak przekonać współpracowników do działania zgodnie ze swoją wizją? Jak skłonić ich do zmiany,…
27 marca, 2018

Doradca i audytor – lider zmian w firmie

Nowe regulacje prawne, zagrożenie cyberbezpieczeństwa, wyzwania technologiczne i finansowe – to wg raportu State of the Internal Audit Profession Study 2017 czynniki wpływające na ciągłą niepewność warunków biznesowych i zakłócenia…

Kanały

Zobacz także

strefa psyche strefa designu