logo uswps nazwa 3

Edukacja
Rekrutacja 2020/21

15 kwietnia rusza oficjalnie rekrutacja na studia wyższe!
Wybierz kierunek studiów i zarejestruj się w formularzu rekrutacyjnym.

Slider

O konferencji

Konferencja kierowana jest do praktyków, w tym radców prawnych i adwokatów, którzy pragną pogłębić swój warsztat o istotne zagadnienia związane z postępowaniami dowodowymi w szerokim zakresie. Patronat honorowy nad konferencją objął Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Udział w konferencji będzie premiowany punktami w ramach doskonalenia zawodowego radców prawnych. Patronat wydawniczy nad konferencją objęło Wydawnictwo CURRENDA.

aktualne-zagadnienia-postepowan

W programie m.in.

 • 10:00-10:10 – Uroczyste otwarcie konferencji i powitanie uczestników 
  – prof. dr hab. Lech Gardocki

Część I konferencji

 • 10.10-10.25 – „Prywatna opinia biegłego w postępowaniu karnym – nowe regulacje”
  – dr hab. Teresa Gardocka, prof. Uniwersytetu SWPS
 • 10.25-10.40 – „Dowód z biegłego seksuologa w postępowaniu przed sądem”
  – prof. dr hab. Jacek Sobczak, Uniwersytet SWPS
 • 10.40-10.55 – „Realizacja zasady równości w postępowaniu dowodowym w obecnym kształcie kpc”
  – dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska, prof. Uniwersytetu SWPS
 • 10.55-11.10 – „Dowód prima facie w orzecznictwie sądów” 
  – dr Tadeusz Zembrzuski, Uniwersytet Warszawski
 • 11.10-11.25 – „Zasady przesłuchania świadków w znowelizowanej procedurze karnej” 
  – dr Dariusz Jagiełło, Uniwersytet SWPS
 • 11.25-11.40 – „Wykorzystanie w praktyce protokołu stanu faktycznego sporządzanego przez komornika w postępowaniu dowodowym” 
  – dr hab. Izabella Gil, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego, prof dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ, Uniwersytet Wrocławski
 • 11.40-11.55 – „Czy konfrontować opinie biegłych sądowych sporządzone w postępowaniu cywilnym”
  – dr Piotr Gil, Uniwersytet Opolski
 • 11.55-12.10 – dr Grzegorz Sikorski, Uniwersytet Gdański.
 • 12.10-14.00 – przerwa obiadowa

Część II konferencji

 • 14.00-14.15 – „Dowód z opinii biegłego w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych”
  – dr hab. prof. Uniwersytetu Szczecińskiego Kinga Flaga-Gieruszyńska
 • 14.15-14.30 – „Działanie sądu z urzędu w procesie cywilnym”
  – prof. dr hab. Andrzej Zieliński
 • 14.30-14.45 – „Sędzia jako świadek w postępowaniu cywilnym”
  – dr hab. prof. Uniwersytetu Łódzkiego Ireneusz Kunicki
 • 14.45-15.00 – „Postępowanie dowodowe w sprawach o wykonywanie kontaktów z dziećmi”
  – dr Marcin Białecki, UKSW
 • 15.00-15.15 – „Postępowanie dowodowe w sprawach z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej”
  – mgr Kamil Okuniewski, aplikant radcowski, Warszawa
 • 15.15-15.25 – „Postępowanie dowodowe w celu ustalenia zawarcia intercyzy”
  – mgr Magdalena Krajewska
 • 15.25-15.35 – „Dowody w postępowaniach przed sądami arbitrażowymi”
  – mgr Jarosław Mrożek
 • 15.35-15.45 – „Akt notarialny jako dowód w postępowaniu wieczystoksięgowym” 
  – mgr Maria Magdalena Naskręcka-Górny
 • 15.45-15.55 – „Protokół zatrzymania osoby jako dowód prowadzący do nadużyć w dochodzeniu zadośćuczynienia od Skarbu Państwa”
  – mgr Sylwia Potera

Jak wziąć udział?

Uczestnictwo w konferencji jest odpłatne i wynosi 150,00 zł/ osobę. Osoby zainteresowane udziałem, prosimy o wypełnienie formularza i przesłanie go na adres: jmrozek@swps.edu.pl

Osoby zainteresowane poświadczeniem w formie certyfikatu biernego udziału w konferencji proszone są o kontakt z sekretarzem konferencji (Jarosław Mrożek, jmrozek@swps.edu.pl). Certyfikaty będą wysyłane po konferencji.

Znajdź studia dla siebie!

AJAX callback

Zobacz także:

Dlaczego
Uniwersytet SWPS?

Czytaj więcej

Finansowanie
studiów

Czytaj więcej

Wsparcie finansowe
i pozafinansowe
dla osob niepełnosprawnych

Czytaj więcej