logo uswps nazwa 3

Szkolenia

Czas trwania

 • 20 godzin dydaktycznych/2 dni

Kontakt

Katowice, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

"Snucie opowieści"
Praca z bajką, mitem osobistym i przekazem kulturowym w tekście

 • Rekrutacja trwa

O szkoleniu

Szkolenie stanowi praktyczną ofertę poszerzenia umiejętności i wiedzy o techniki pracy z tekstem terapeutycznym. Prezentuje możliwości psychologicznego zastosowania bajki, baśni i przekazów kulturowych oraz solidną bazę narzędzi do zastosowania. Jest ofertą dla osób, które rozpoczynają pracę, a także dla tych, które posiadają już doświadczenie i chcą wypróbować nowe sposoby pracy. Daje rzetelną wiedzę dotyczącą pracy z technikami tekstowymi w rozwoju osobistym, terapiach pedagogicznych i psychoterapii.
Przybliża wiedzę dotyczącą zastosowania technik tekstualnych w terapii, a także umiejętność budowania własnych narzędzi.
Szkolenie dedykowanie jest szczególnie psychologom, studentom psychologii, pedagogom, opiekunom, pracownikom świetlic środowiskowych, pracownikom socjalnym, , terapeutom i trenerom, coachom , ale również innym osobom zainteresowanym tematyką

Program

 1. Poszukiwanie autentycznego ludzkiego doświadczenia.
 2. Rozwijanie i pogłębianie wiedzy o przeżyciach i znaczeniach jakie człowiek nadaje doświadczeniom swojego życia.
 3. Rozumienie - próba rekonstrukcji osobowych znaczeń.
 4. Pojęcie tekstu.
 5. Mit osobisty w psychoterapii i rozwoju osobistym.
 6. Bajka i baśń w terapii. Bajkoterapia i bajkopisanie.
 7. "Życie jako opowieść". Analiza doświadczeń człowieka na wybranych przykładach.
 8. Opowieść o własnym życiu – typy opowieści.
 9. Autonarracja i budowanie kategorii biograficznych.
 10. „Między słowami", „spotkać się w bajce", „być z tej samej bajki". Praca warsztatowa

Kadra

dr Marzena Śniarowska – Tlatlik

Nauczyciel akademicki z 20 letnim stażem (UŚ i AWF). Psycholog praktyk, psychoterapeuta Gestalt (EAGT i trener Gestalt (FORGE). Certyfikowany choreoterapeuta - terapeuta tańcem TT (PSCh-PTT), także DMT Training - Program ADTA. Członek założyciel, pedagog i superwizor Polskiego Stowarzyszenia Choreoterapii-PTT.
W swych zainteresowaniach naukowych i praktycznych osadzona w nurcie psychologii egzystencji i metody fenomenologiczno-hermeneutycznej. Autorka wielu publikacji ze wspomnianego obszaru oraz psychologii sportu i arteterapii psychologicznej. Prowadzi zajęcia seminaryjne dotyczące pracy z ciałem, a także pracy ze snem w psychoterapii, jak również psychologicznej pracy z różnymi formami arte- jak m.in. techniki plastyczne w psychologii, praca z dźwiękiem, muzyką, wizualizacją; filmem i video artem, fotografią, technikami dramowymi. Wykłada psychologię twórczości i fenomenologię. Od 20 lat prowadzi wykłady, zajęcia grupowe i warsztaty w zakresie choreoterapii w kraju i zagranicą (Nowy York, USA).
Aktualnie przygotowuje rozprawę habilitacyjną dotyczącą rozwoju osobowego pod wpływem tańca, odwołując się do doświadczeń choreoterapeutycznych i porównawczych badań międzykulturowych. Nieustannie pogłębia wiedzę ucząc się w kontakcie, a także rozwija swoje umiejętności i wrażliwość uczestnicząc w wielu warsztatach, szkoleniach i kursach zarówno psychologicznych jak i tanecznych. Wśród szkoleń psychologicznych wysoko ceni nauki mistrzów kontaktu Stephena Schoena i Paolo Quatriniego. Rozwój ruchowy najmocniej wiąże z tańcami etnicznymi i tańcem jazzowym. W pracy z klientem korzysta m.in. z podstaw bioenergetyki A. Lowena, dokonań W. Reicha czy prac G. Roth. Poszukuje także inspiracji w szamańskich tańcach Tybetu, Ameryki Północnej i Południowej ( 3 lata pracy z tańcami prekolumbijskimi pod opieką Patricii Torres Villanueva) oraz Afryki , Indii (m.in. Bharata Natyam, Chiam I współczesny taniec indyjski) nie pomijając tradycji Słowian. Nawiązuję do idei ruchu autentycznego M. Whitehouse i pracy M.Chace, jak i wielu sposobów pracy z ciałem wywodzących się głównie z nurtu gestaltowskiego. Zbudowany na wieloletnich. doświadczeniach model zdarzeniowo - narracyjny jest autorską formą pracy z klientem w ruchu.

Rekrutacja i opłaty

Zasady rekrutacji

 • Kolejność zgłoszeń

W celu zapisania się na szkolenie wciśnij przycisk „Aplikuj teraz" i pozostaw dane, które pozwolą nam skontaktować się z Tobą.

Opłata

550 zł/os.* - dla studentów oraz absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS

650 zł /os.* - dla pozostałych kandydatów

*cena dotyczy wyłącznie szkolenia otwartego. 10% zniżki dla studentów i absolwentów SWPS oraz Uniwersytetu SWPS

Konto do opłat za szkolenia

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
03-815 Warszawa, ul. Chodakowska 19/31
BNP Paribas Bank Polska SA
36 1750 0009 0000 0000 1095 1135
W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika, oraz nazwy szkolenia”

Regulaminy 

Termin szkolenia

Do ustalenia