logo uswps nazwa 3

Szkolenia

Czas trwania

 • 30 godzin dydaktycznych/3 dni

Kontakt

Katowice, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Praca z ciałem i ruchem
w rozwoju osobistym i psychoterapii

 • Rekrutacja trwa

O szkoleniu

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zainteresowanych tematyką świadomości ciała, psychosomatyki i rozwoju osobistego poprzez ruch. Uczestnicy zostaną zapoznani z tematyką struktury charakterologiczno-mięśniowej i będą mogli dokonać własnej autodiagnozy w tym zakresie. Poznają obszary zastosowań pracy z ciałem i ruchem w rozwoju osobistym i psychoterapii.
Szkolenie służy praktyce budowania kontaktu i zastosowania podstawowych technik pracy z ciałem na różnych etapach psychoterapii i dla różnych celów terapeutycznych, a także wykorzystaniu ruchu jako procesu, który zwiększa fizyczną i psychiczną integrację jednostki.
Szkolenie dedykowanie jest szczególnie lekarzom, psychologom, studentom psychologii, pedagogom, opiekunom, pracownikom świetlic środowiskowych, pracownikom socjalnych, terapeutom i trenerom, coachom , ale również innym osobom zainteresowanym tematyką.

Program

 1. "Jestem także ciałem".
 2. Znaczenie ciała jako nośnika informacji w funkcjonalnej całości z umysłem w praktyce psychoedukacyjnej, poradnictwie i psychoterapii werbalnej. Psychosomatyka.
 3. Praca z ciałem jako jedna z form pracy terapeutycznej. Zastosowanie podstawowych technik pracy z ciałem na różnych etapach psychoterapii i dla różnych celów terapeutycznych.
 4. Specyfika kontraktu terapeutycznego.
 5. Znaczenie kontaktu w pracy z ciałem.
 6. Etyka w pracy z klientem.
 7. Wizualizacja i relaksacja w pracy z ciałem.
 8. Psychologia i psychoterapia somatyczna.
 9. Formy pracy z ciałem. Pojęcie struktury charakterologiczno-mięśniowej.
 10. Psychologiczna energia witalna i ugruntowanie. Reich i Lowen. Pierrakos.
 11. „Przepływy życia". Reich i Boadella.
 12. Pojęcie opancerzenia i segmentacji.
 13. Pojęcie więzi u Kelemana. Pesso. Analiza przypadków.
 14. Wykorzystanie ruchu jako procesu, który zwiększa fizyczną i psychiczną integrację jednostki.
 15. Świadomość ciała. Metoda Feldenkreisa, technika Aleksandra, ruch autentyczny M. Whitehouse.
 16. Taniec terapeutyczny, choreoterapia, psychoterapia poprzez ruch/taniec.
 17. Budowanie doświadczenia grupowego w ruchu. Technik pracy z ruchem i obszary psychologicznych zastosowań.

Kadra

dr Marzena Śniarowska – Tlatlik

Nauczyciel akademicki z 20 letnim stażem (UŚ i AWF). Psycholog praktyk, psychoterapeuta Gestalt (EAGT i trener Gestalt (FORGE). Certyfikowany choreoterapeuta - terapeuta tańcem TT (PSCh-PTT), także DMT Training - Program ADTA. Członek założyciel, pedagog i superwizor Polskiego Stowarzyszenia Choreoterapii-PTT. W swych zainteresowaniach naukowych i praktycznych osadzona w nurcie psychologii egzystencji i metody fenomenologiczno-hermeneutycznej. Autorka wielu publikacji ze wspomnianego obszaru oraz psychologii sportu i arteterapii psychologicznej. Prowadzi zajęcia seminaryjne dotyczące pracy z ciałem, a także pracy ze snem w psychoterapii, jak również psychologicznej pracy z różnymi formami arte- jak m.in. techniki plastyczne w psychologii, praca z dźwiękiem, muzyką, wizualizacją; filmem i video artem, fotografią, technikami dramowymi. Wykłada psychologię twórczości i fenomenologię. Od 20 lat prowadzi wykłady, zajęcia grupowe i warsztaty w zakresie choreoterapii w kraju i zagranicą (Nowy York, USA).
Aktualnie przygotowuje rozprawę habilitacyjną dotyczącą rozwoju osobowego pod wpływem tańca, odwołując się do doświadczeń choreoterapeutycznych i porównawczych badań międzykulturowych. Nieustannie pogłębia wiedzę ucząc się w kontakcie, a także rozwija swoje umiejętności i wrażliwość uczestnicząc w wielu warsztatach, szkoleniach i kursach zarówno psychologicznych jak i tanecznych. Wśród szkoleń psychologicznych wysoko ceni nauki mistrzów kontaktu Stephena Schoena i Paolo Quatriniego. Rozwój ruchowy najmocniej wiąże z tańcami etnicznymi i tańcem jazzowym. W pracy z klientem korzysta m.in. z podstaw bioenergetyki A. Lowena, dokonań W. Reicha czy prac G. Roth. Poszukuje także inspiracji w szamańskich tańcach Tybetu, Ameryki Północnej i Południowej ( 3 lata pracy z tańcami prekolumbijskimi pod opieką Patricii Torres Villanueva) oraz Afryki , Indii (m.in. Bharata Natyam, Chiam I współczesny taniec indyjski) nie pomijając tradycji Słowian. Nawiązuję do idei ruchu autentycznego M. Whitehouse i pracy M.Chace, jak i wielu sposobów pracy z ciałem wywodzących się głównie z nurtu gestaltowskiego. Zbudowany na wieloletnich. doświadczeniach model zdarzeniowo - narracyjny jest autorską formą pracy z klientem w ruchu.

Rekrutacja i opłaty

Zasady rekrutacji

 • Kolejność zgłoszeń

Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest opłacenie pełnej kwoty uczestnictwa w szkoleniu na co najmniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia.*

*terminy te nie dotyczą osób, które zgłoszą się na szkolenie w czasie krótszym niż dwa tygodnie (jeśli będą jeszcze wolne miejsca)

W celu zapisania się na szkolenie wciśnij przycisk „Aplikuj teraz" i pozostaw dane, które pozwolą nam skontaktować się z Tobą.

Opłata

950 zł/os.* - dla studentów i absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS

1050 zł/os.* - dla pozostałych kandydatów

*cena dotyczy wyłącznie szkolenia otwartego

Konto do opłat za szkolenia

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
03-815 Warszawa, ul. Chodakowska 19/31
BNP Paribas Bank Polska SA
36 1750 0009 0000 0000 1095 1135
W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika, oraz nazwy szkolenia”

Regulaminy 

Termin szkolenia

03.06.2018; 10.06.2018 i 24.06.2018 - 3 dni, 30 h dydaktycznych.