logo uswps nazwa 3

Szkolenia

Czas trwania

 • 30 godzin dydaktycznych/4 dni - 2 weekendy

Kontakt

Katowice, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Pułapka Uzależnień
 

 • Rekrutacja trwa

O szkoleniu

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie aktualnej wiedzy z zakresu problematyki i terapii uzależnień oraz przygotowanie do pracy i kontaktu z osobami uzależnionymi. Zajęcia mają na celu przedstawienie praktycznych aspektów psychologii i profilaktyki uzależnień, problematyki współuzależnienia, specyfiki funkcjonowania Dorosłych Dzieci Alkoholików oraz oddziaływań stosowanych w procesie terapii osób uzależnionych i współuzależnionych. Uczestnicy zdobędą umiejętności umożliwiające diagnozowanie i udzielanie adekwatnej pomocy osobom uzależnionym, współuzależnionym i DDA oraz sposoby przeciwdziałania uzależnieniom.

Cele szczegółowe

 • Przekazanie wiedzy praktycznej z zakresu problematyki i terapii uzależnień.
 • Praktyczne przygotowanie do kontaktu z osobami uzależnionymi i ich rodzinami.
 • Nabycie umiejętności oddziaływań stosowanych w procesie terapii osób uzależnionych, współuzależnionych i DDA.
 • Przygotowanie do działań interwencyjnych wobec osób uzależnionych.
 • Wdrażanie działań profilaktycznych.

Forma zajęć

prezentacja wiedzy praktycznej, warsztat, analiza przypadków.

Adresaci

W szczególności: psycholodzy, pedagodzy, rodzice, pielęgniarki, nauczyciele. Ponad to osoby które chcą nabyć lub pogłębić wiedzę z zakresu uzależnień oraz nabyć umiejętności w zakresie postępowania wobec osoby uzależnionej, współuzależnionej, DDA.

Szkolenie obejmuje 4 warsztaty

 • Warsztat I: Siła uzależnień substancjalnych - w pułapce alkoholizmu, narkomanii i innych środków psychoaktywnych.
 • Warsztat II: Uzależnienia behawioralne - znak naszych czasów.
 • Warsztat III: W pułapce iluzji kontroli - rodzina z problemem uzależnienia.
 • Warsztat IV: Życie wolne od uzależnień. Profilaktyka, interwencja wobec osoby uzależnionej, przeciwdziałanie nawrotom.

Program

WARSZTAT I - SIŁA UZALEŻNIEŃ SUBSTANCJALNYCH - W PUŁAPCE ALKOHOLIZMU, NARKOMANII I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH

 • Problematyka uzależnień od środków psychoaktywnych – etiologia, obraz kliniczny, mechanizmy psychologiczne, diagnostyka, oddziaływania terapeutyczne

WARSZTAT II - UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE - ZNAK NASZYCH CZASÓW

 • Uzależnienie od internetu i gier komputerowych, erotomania, pracoholizm, patologiczny hazard, zakupoholizm, kompulsywne jedzenie - rozwój, fazy, mechanizmy obronne, diagnoza, oddziaływania terapeutyczne.

WARSZTAT III - W PUŁAPCE ILUZJI KONTROLI - RODZINA Z PROBLEMEM UZALEŻNIENIA

 • Rodzina i małżeństwo z problemem uzależnienia. Problematyka, aspekty diagnostyczne i terapeutyczne współuzależnienia i DDA.

WARSZTAT IV - ŻYCIE WOLNE OD UZALEŻNIEŃ. PROFILAKTYKA, INTERWENCJA WOBEC OSOBY UZALEŻNIONEJ, PRZECIWDZIAŁANIE NAWROTOM

 • Interwencja wobec osób uzależnionych, motywowanie do podjęcia leczenia, sztuka odmawiania i nawroty w uzależnieniach. Działania profilaktyczne.

Kadra

ewa robakowska

mgr Ewa Robakowska

Posiada 12-letnią praktykę psychologiczna z osobami dorosłymi - pacjentami zaburzonymi psychicznie, uzależnionymi, współuzależnionymi i DDA – w zakresie terapii indywidualnej i grupowej, diagnostyki, poradnictwa psychologicznego. Współpracuje z ŚDS w Sosnowcu, z Sądem Okręgowym w Katowicach (jako biegły sądowy w przedmiocie uzależnienia od alkoholu). Prowadzi warsztaty z zakresu problematyki uzależnień oraz szkoleń z zakresu kompetencji społecznych i rozwoju osobistego.

Rekrutacja i opłaty

Zasady rekrutacji

 • Kolejność zgłoszeń (wypełnienie formularza zgłoszeniowego i uiszczenie opłaty)

Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest opłacenie pełnej kwoty uczestnictwa w szkoleniu na co najmniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia.*

*terminy te nie dotyczą osób, które zgłoszą się na szkolenie w czasie krótszym niż dwa tygodnie (jeśli będą jeszcze wolne miejsca)

W celu zapisania się na szkolenie wciśnij przycisk „Aplikuj teraz" i pozostaw dane, które pozwolą nam skontaktować się z Tobą.

Opłata

850 zł/os.* - dla studentów i absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS

950 zł/os.* - dla pozostałych kandydatów

*cena dotyczy wyłącznie szkolenia otwartego

Konto do opłat za szkolenia

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
03-815 Warszawa, ul. Chodakowska 19/31
BNP Paribas Bank Polska SA
36 1750 0009 0000 0000 1095 1135
W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika, oraz nazwy szkolenia”

Regulaminy 

Termin szkolenia

Do ustaleni