logo uswps nazwa 3

Szkolenia

Czas trwania

  • 50 godzin dydaktycznych/5 dni

Kontakt

Katowice, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Trening interpersonalny
 

  • Rekrutacja trwa

O szkoleniu

Szkolenie jest zaadresowane do osób zainteresowanych pogłębianiem wiedzy o relacjach interpersonalnych. Zajęcia przebiegają w małej grupie, której uczestnicy będą mogli doświadczyć tego jak są spostrzegani przez innych oraz dzielić się swymi odczuciami i spostrzeżeniami na temat zdarzeń zachodzących w kontaktach między osobami tworzącymi grupę. Będą również mieli możliwość prześledzić proces tworzenia się grupy i poznać prawidłowości rozwoju grupy.

Adresaci

Osoby zainteresowane zawodowo lub prywatnie własnym funkcjonowaniem w grupie oraz chętne do lepszego rozumienia zachowania innych ludzi. Osoby, które nie czują się pewnie w sytuacjach grupowych a chciałyby to zmienić. Osoby przygotowujące się do pracy z grupami lub początkujące w tej pracy.

Cel szkolenia

  • Pogłębienie przez uczestników świadomości swoich mocnych i słabych stron w kontaktach interpersonalnych.
  • Wypróbowanie nowych sposobów zachowań.
  • Zmniejszenie lęku w sytuacjach ekspozycji społecznej.
  • Pogłębienie wiedzy o procesach zachodzących w małych grupach.
  • Uczenie się w oparciu o doświadczenia osobiste.

Program

Trening interpersonalny, przebiegający zgodnie z rozwojem procesu grupowego o charakterze ciągłym (4 dni) oraz poznawcze podsumowanie procesu grupowego (dzień 5-ty).

Kadra

maria john borys

dr n. hum. Maria John-Borys

Superwizor. Rekomendacja trenerska III stopnia PTP (rekomendacja nr 13). Psycholog, psychoterapeuta (certyfikat nr 195 z nadania Polskiego Towarzystwa Psychologicznego). Posiada długoletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej, pracy terapeutycznej , trenerskiej i superwizyjnej. Posiada ponad 20 lat doświadczenia w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej i pracy z rodzinami. Ukończyła 3 letni kurs systemowej terapii rodzin (CMUJ, Krakowska Fundacja Rozwoju Psychoterapii). Kieruje studiami podyplomowymi i posiada doświadczenia w prowadzeniu zajęć z zakresu systemowego podejścia w terapii rodzin (Uniwersytet Śląski (dawniej) i Uniwersytet SWPS – Wydział w Katowicach ). Od 10 lat współpracuje z Polskim Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii na kursach kształcących terapeutów uzależnień. Od 25 lat prowadzi treningi interpersonalne i intra psychiczne oraz warsztaty umiejętności psychospołecznych dla różnych grup zawodowych, między innymi dla osób szkolących się w terapii uzależnień. Superwizuje pracę z grupami osób ubiegających się o rekomendację trenerską I, II, III stopnia w Polskim Towarzystwie Psychologicznym.

Rekrutacja i opłaty

Zasady rekrutacji

  • Kolejność zgłoszeń (wypełnienie formularza zgłoszeniowego i uiszczenie opłaty)

Ze względu na specyfikę warsztatu, grupa powinna liczyć od 10 do 16 osób.

Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest opłacenie pełnej kwoty uczestnictwa w szkoleniu na co najmniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia.*

*terminy te nie dotyczą osób, które zgłoszą się na szkolenie w czasie krótszym niż dwa tygodnie (jeśli będą jeszcze wolne miejsca)

W celu zapisania się na szkolenie wciśnij przycisk „Aplikuj teraz" i pozostaw dane, które pozwolą nam skontaktować się z Tobą.

Opłata

950 zł/os.* - dla studentów i absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS

1050 zł/os.* - dla pozostałych kandydatów

*cena dotyczy wyłącznie szkolenia otwartego

Konto do opłat za szkolenia

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
03-815 Warszawa, ul. Chodakowska 19/31
BNP Paribas Bank Polska SA
36 1750 0009 0000 0000 1095 1135
W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika, oraz nazwy szkolenia”

Regulaminy 

Termin szkolenia

Data szkolenia zostanie ustalona po zgłoszeniu się minimalnej liczby uczestników