logo uswps nazwa 3

Szkolenia

Czas trwania

 • 16 godzin dydaktycznych

Kontakt

Katowice, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Wizualizacja, medytacja, relaksacja
 

 • Rekrutacja trwa

O szkoleniu

Szkolenie stanowi praktyczną ofertę poszerzenia umiejętności i wiedzy o techniki relaksacyjne, medytacyjne i budowanie wizualizacji w oparciu o symbol i dźwięk. Przybliża także tematykę nieświadomości w odniesieniu do pracy z zastosowaniem powyższych technik. Stanowi ofertę dla osób, które rozpoczynają pracę, jak również dla tych, którzy posiadają doświadczenie i chcą wzbogacić swój warsztat pracy.
Szkolenie dedykowanie jest szczególnie psychologom, studentom psychologii, pedagogom, opiekunom, pracownikom świetlic środowiskowych, pracownikom socjalnym, terapeutom i trenerom, coachom, ale również innym osobom zainteresowanym tematyką.

Korzyści dla uczestnika

 • Zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu pracy wizualizacyjnej w rozwoju osobistym i psychoterapii.
 • Zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu zastosowania muzyki i dźwięku w relaksacji.
 • Zdobycie praktycznych umiejętności poprawy komunikacji i funkcjonowania w grupie poprzez relaks i obniżenie poziomu stresu.

Program

 1. Symbol i metafora w pracy nad rozwojem osobistym i w psychoterapii.
 2. Techniki relaksacyjne.
 3. Wybrane sposoby pracy z wizualizacją, przykłady wizualizacji.
 4. Zastosowanie muzyki w wizualizacji.
 5. Proces przygotowania wizualizacji w pracy indywidualnej i grupowej. Przygotowywanie własnych narzędzi.
 6. Zastosowanie muzyki , dźwięku i instrumentów w budowaniu komunikacji.

Kadra

dr Marzena Śniarowska – Tlatlik

Nauczyciel akademicki z 20 letnim stażem (UŚ i AWF). Psycholog praktyk, psychoterapeuta Gestalt (EAGT i trener Gestalt (FORGE). Certyfikowany choreoterapeuta - terapeuta tańcem TT (PSCh-PTT), także DMT Training - Program ADTA. Członek założyciel, pedagog i superwizor Polskiego Stowarzyszenia Choreoterapii-PTT. W swych zainteresowaniach naukowych i praktycznych osadzona w nurcie psychologii egzystencji i metody fenomenologiczno-hermeneutycznej. Autorka wielu publikacji ze wspomnianego obszaru oraz psychologii sportu i arteterapii psychologicznej. Prowadzi zajęcia seminaryjne dotyczące pracy z ciałem, a także pracy ze snem w psychoterapii, jak również psychologicznej pracy z różnymi formami arte- jak m.in. techniki plastyczne w psychologii, praca z dźwiękiem, muzyką, wizualizacją; filmem i video artem, fotografią, technikami dramowymi. Wykłada psychologię twórczości i fenomenologię. Od 20 lat prowadzi wykłady, zajęcia grupowe i warsztaty w zakresie choreoterapii w kraju i zagranicą (Nowy York, USA).
Aktualnie przygotowuje rozprawę habilitacyjną dotyczącą rozwoju osobowego pod wpływem tańca, odwołując się do doświadczeń choreoterapeutycznych i porównawczych badań międzykulturowych. Nieustannie pogłębia wiedzę ucząc się w kontakcie, a także rozwija swoje umiejętności i wrażliwość uczestnicząc w wielu warsztatach, szkoleniach i kursach zarówno psychologicznych jak i tanecznych. Wśród szkoleń psychologicznych wysoko ceni nauki mistrzów kontaktu Stephena Schoena i Paolo Quatriniego. Rozwój ruchowy najmocniej wiąże z tańcami etnicznymi i tańcem jazzowym. W pracy z klientem korzysta m.in. z podstaw bioenergetyki A. Lowena, dokonań W. Reicha czy prac G. Roth. Poszukuje także inspiracji w szamańskich tańcach Tybetu, Ameryki Północnej i Południowej ( 3 lata pracy z tańcami prekolumbijskimi pod opieką Patricii Torres Villanueva) oraz Afryki , Indii (m.in. Bharata Natyam, Chiam I współczesny taniec indyjski) nie pomijając tradycji Słowian. Nawiązuję do idei ruchu autentycznego M. Whitehouse i pracy M.Chace, jak i wielu sposobów pracy z ciałem wywodzących się głównie z nurtu gestaltowskiego. Zbudowany na wieloletnich. doświadczeniach model zdarzeniowo - narracyjny jest autorską formą pracy z klientem w ruchu.

Rekrutacja i opłaty

Zasady rekrutacji

 • Kolejność zgłoszeń (wypełnienie formularza zgłoszeniowego i uiszczenie opłaty)

Ze względu na specyfikę warsztatu, grupa powinna liczyć od 10 do 16 osób.

Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest opłacenie pełnej kwoty uczestnictwa w szkoleniu na co najmniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia.*

*terminy te nie dotyczą osób, które zgłoszą się na szkolenie w czasie krótszym niż dwa tygodnie (jeśli będą jeszcze wolne miejsca)

W celu zapisania się na szkolenie wciśnij przycisk „Aplikuj teraz" i pozostaw dane, które pozwolą nam skontaktować się z Tobą.

Opłata

550 zł/os.* - dla studentów i absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS

650 zł/os.* - dla pozostałych kandydatów

*cena dotyczy wyłącznie szkolenia otwartego

Konto do opłat za szkolenia

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
03-815 Warszawa, ul. Chodakowska 19/31
BNP Paribas Bank Polska SA
36 1750 0009 0000 0000 1095 1135
W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika, oraz nazwy szkolenia”

Regulaminy 

Termin szkolenia

Do ustalenia