logo uswps nazwa 3

Szkolenia

Czas trwania

 • 16 godzin dydaktycznych/2 dni

Kontakt

Poznań, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Trening komunikacji
interpersonalnej

 • Rekrutacja trwa

O szkoleniu

Jakość naszych relacji – zawodowych i prywatnych – determinuje jakość całego naszego życia. Konstruktywna komunikacja zaś to najlepsze spoiwo dla naszych relacji. Trening komunikacji interpersonalnej dostarczy okazji do refleksji nad swoimi nawykami komunikacyjnymi, pozwolając je też udoskonalić.

Cele

 • Auto-diagnoza postaw i nawyków związanych z komunikacją interpersonalną.
 • Rozpoznanie swojego stylu temperamentu, wpływającego na nasze komunikacyjne funkcjonowanie.
 • Poznanie i przećwiczenie technik konstruktywnej komunikacji interpersonalnej.
 • Stworzenie indywidualnego planu rozwoju umiejętności komunikacyjnych.

Adresaci

Wszyscy, którzy chcieliby doskonalić swoją komunikację – zarówno w obszarze zawodowym, jak i prywatnym. Szczególnie skorzystają z treningu osoby, które na co dzień pracują z ludźmi, w zawodach związanych z usługami, sprzedażą, zdrowiem. Trening jest też ciekawą propozycją dla studentów, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy, dając im zasoby do komunikowania sie w przyszłej pracy w sposób asertywny i skuteczny.

Program

 1. Moje zasoby i słabe strony w komunikacji (analiza temperamentu i dotychczasowych nawyków komunikacyjnych, poznanie indywidualnych stylów komunikacji).
 2. Spójność komunikacji werbalnej i niewerbalnej; przyglądanie się niewerbalnej stronie swojego stylu porozumiewania się.
 3. Udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej.
 4. Terytorium psychologiczne w komunikacji, asertywność i ochrona granic (oraz elementy narzędzi Porozumienia bez Przemocy).
 5. Perswazja w komunikacji – jak przekonywać, a nie manipulować.
 6. Komunikacja w sytuacjach trudnych (ataku, manipulacji, podważania autorytetu).
 7. Komunikacja w zespole i role zespołowe.

Kadra

Sabina Sadecka

Jest psycholożką, trenerką i psychoterapeutką. Współprowadzi centrum psychologiczno-coachingowe inspeerio, które z czasem stało się również portalem psychologicznym czytanym przez Polaków na całym świecie. Współracuje jako psycholog z Kliniką Ivita oraz wspiera psychoterapeutycznie podopiecznych Fundacji „Rak Off“. Jej życiowym celem jest popularyzacja psychologii i profilaktyki zdrowia (nie tylko psychicznego). Prowadzi od 10 lat warsztaty z m.in. zakresu komunikacji, zarządzania stresem. Odbiorcami jej szkoleń byli m.in. menedżerowie, specjaliści, nauczyciele, osoby bezrobotne. Jej artykuły z zakresu psychologii ukazują się na portalach wp.pl, gazeta.pl, w miesięczniku „Grazia“, „Pani“, stale pisuje o psychologii dla miesięcznika „Benefit HR“. Z przyjemnością prowadzi też wykłądy dla osób zafascynowanych psychologią, m.in. dla Biblioteki Raczyńskich (cykl: „Spotkania z psychologią), czy w ramach różnorakich inicjatyw dla seniorów.

Rekrutacja i opłaty

Zasady rekrutacji

 • Kolejność zgłoszeń

W celu zapisania się na szkolenie wciśnij przycisk „Aplikuj teraz" i pozostaw dane, które pozwolą nam skontaktować się z Tobą.

Warunkiem zapisu do grupy jest wypełnienie formularza rekrutacyjnego oraz przesłanie do Biura CSPiS w Poznaniu potwierdzenia wpłaty w wysokości 100 zł (stanowiącej I część opłaty za szkolenie).

Opłata

450 zł/os.*

*cena dotyczy wyłącznie szkolenia otwartego

Dla absolwentów, studentów i słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu SWPS - zniżka na szkolenie w wysokości 10%!

Konto do wpłat opłat za szkolenia

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
03-815 Warszawa, ul. Chodakowska 19/31
Raiffeisen Bank Polska SA
36 1750 0009 0000 0000 1095 1135
W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika, oraz nazwy szkolenia

Regulaminy

Termin szkolenia

Data szkolenia zostanie ustalona po zgłoszeniu się minimalnej liczby uczestników.

Nadchodzące szkolenia