logo uswps nazwa 3

Szkolenia

Czas trwania

 • 16 godzin dydaktycznych/2 dni

Kontakt

Poznań, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Wybrane techniki Racjonalnej Terapii Zachowania
służące samopomocy emocjonalnej

 • Rekrutacja trwa

O szkoleniu

Racjonalna Terapia Zachowania - RTZ (RationalBehaviorTheraphy RBT) wg Maxie C. Maultsby Jr. to nurt terapeutyczny wywodzący się z podejścia poznawczo – behawioralnego, które zalicza się to terapii krótkoterminowej dającej długotrwałe rezultaty.

Podstawą Racjonalnej Terapii Zachowania jest założenie, że to nie fakty wywołują nasze emocje, ale nasze przekonania o tych faktach.
Założenie to jest oparte na filozofii stoickiej. Czołowy jej przedstawiciel – Epiktet powiedział: „Nie zdarzenia nas smucą, ale to jak je widzimy".

Podstawą pracy terapeutycznej jest podejście oparte na współpracy, psychoedukacja, zdrowa debata z niezdrowymi przekonaniami, eksperymenty behawioralne oraz wykorzystywanie pracy z wyobrażeniami.

Terapeuci RTZ zwracają uwagę na sposób, w jaki ludzie tworzą cierpienie emocjonalne i różne zaburzenia poprzez irracjonalne myśli i niezdrowy dialog wewnętrzy.

Celem terapii jest rozpoznawanie niezdrowych myśli i nawyków i zamiana ich na zdrowsze. Metodologia terapii jest prosta do nauczania. Klienci szybko odczuwają poprawę i uczą się technik samopomocowych, by poradzić sobie samemu w przyszłości.

Adresaci

Szkolenie adresowane jest do osób, które z racji wykonywanego zawodu zajmują się pomaganiem innym: psychologów, lekarzy, terapeutów oraz innych, zainteresowanych rozwojem osobistym I samopomocą.

Istnieje możliwość kontynuowania szkolenia na poziomie zaawansowanym oraz uczestniczenia w konsultacjach.

Program

Zagadnienia teoretyczne poruszane podczas szkolenia.

Dzień pierwszy:

 • źródła i naukowe podstawy RTZ,
 • zdrowa semantyka,
 • wprowadzenie do Racjonalnej Samoanalizy (RSA),
 • praca z przekonaniami w interwencji kryzysowej.

Dzień drugi:

 • neurofizjologia emocji i psychosomatyczna teoria uczenia się,
 • znaczenie oporu w terapii RTZ,
 • racjonalna Wyobraźnia Emocjonalna (RWE),
 • motywacja i stadia zmiany.

Kadra

joanna zapala

Joanna Zapała

Psycholog kliniczny, psychoterapeuta, psychoonkolog i superwizor psychoonkologii (cert. nr 2 Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego). Trener Racjonalnej Terapii Zachowania. Ukończyła szkolenie Rational Behavior Therapy prowadzone przez Maxie C. Maultsby Jr. Kierownik merytoryczny studiów podyplomowych "Psychosomatyka I somatopsychologia" oraz wieloletni wykładowca na kierunku "Psychoonkologia" w Uniwersytecie SWPS. Członek zespołu nauczycieli w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Ukończyła całościowe szkolenie z terapii ericksonowskiej w Polskim Instytucie Ericksonowskimoraz zaawansowane szkolenia między innymi w The Milton H. Erickson Foundation w Phoenix Arizona USA. Założyciel i Dyrektor Centrum Psychoterapii Integralnej w Poznaniu. Prezes Stowarzyszenia PSYCHE SOMA POLIS. Od 2003 roku przeprowadziła wiele szkoleń z Racjonalnej Terapii Zachowania oraz regularnie wykorzystuje to podejście w swojej praktyce psychoterapeutycznej.

Rekrutacja i opłaty

Zasady rekrutacji

 • Kolejność zgłoszeń

W celu zapisania się na szkolenie wciśnij przycisk „Aplikuj teraz" i pozostaw dane, które pozwolą nam skontaktować się z Tobą.

Warunkiem zapisu do grupy jest wypełnienie formularza rekrutacyjnego oraz przesłanie do Biura CSPiS w Poznaniu potwierdzenia wpłaty w wysokości 100 zł (stanowiącej I część opłaty za szkolenie).

Opłata

530 zł/os.*

*cena dotyczy wyłącznie szkolenia otwartego

Dla absolwentów, studentów i słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu SWPS - zniżka na szkolenie w wysokości 10%!

Konto do wpłat opłat za szkolenia

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
03-815 Warszawa, ul. Chodakowska 19/31
Raiffeisen Bank Polska SA
36 1750 0009 0000 0000 1095 1135
W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika, oraz nazwy szkolenia

Regulaminy

Termin szkolenia

Data szkolenia zostanie ustalona po zgłoszeniu się minimalnej liczby uczestników.

Nadchodzące szkolenia