logo uswps nazwa 3

Szkolenia

Czas trwania

 • 8 godzin dydaktycznych

Kontakt

Poznań, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Zrozumieć kota
psychologiczne aspekty zachowań kotów w kontakcie z człowiekiem

 • Rekrutacja trwa

O szkoleniu

swps banner Zrozumiec kota 1200 627

Cele kształcenia

Słuchacze zapoznają się z ewolucją kota i jej wpływem na zachowania wewnątrz i zewnątrz gatunkowe, pojęciami, metodami badawczymi, wymaganymi do zrozumienia psychiki kotów poznają metody oceny dobrostanu zwierząt i jego wpływ na zachowania. Poznają naukowe teorie w etologii zwierząt, nabywając umiejętność oceny zachowań i generowanych emocji w sytuacjach zbliżonych do naturalnych. Poznają zasady prawidłowej komunikacji człowiek-kot i skutki nieprawidłowych relacji. Zapoznają się z podstawami zapobiegania nieprawidłowym zachowaniom kotów w środowisku człowieka.

Adresaci

Miłośnicy kotów, hodowcy, właściciele kotów, osoby zainteresowane zachowaniem zwierząt, hobbiści behawioralni.

Umiejętności

Najważniejszymi umiejętnościami jakie nabywa absolwent projektu są:

 1. rozumienie anatomiczno -fizjologiczno-neurohormonalnych procesów zachowań kotów,
 2. rozpoznawanie i różnicowanie prawidłowych i patologicznych zachowań zwierząt,
 3. różnicowania przypadków behawioralnych u zdrowych zwierząt od zachowań spowodowanych chorobami – prawidłowych relacji z lekarzami weterynarii.

Program

 • Koty – wybór odpowiedniego kota, życie społeczne kotów, organizacja przestrzeni, sposoby porozumiewania się kotów, zasady komunikowania się kotów ze środowiskiem. Zasady komunikowania się kotów wewnątrz i zewnatrz-gatunkowego.
 • Zachowania patologiczne.
 • Życie społeczne kotów.
 • Rola terytorium, ścieżki, obszary
 • Organizacja między przestrzeniami.
 • Komunikacja- dotyk, wzrok, postawa ciała, uszy, źrenica, rytuały, sygnały emocjonalne.
 • Przekazy złożone.
 • Znakowanie, feromony i dźwięki.
 • Zasady postępowania z kociętami.
 • Zachowania kompulsywne.
 • Ssanie u kotów.
 • Psychogenne wylizywanie się u kotów.
 • Zaburzenia zachowań matczynych u kotek.
 • Zniszczenia spowodowane przez koty.
 • Zasady komunikacji kotów w środowisku.

Kadra

Remigiusz Cichon

Remigiusz Cichoń

Specjalista Chorób Psów i Kotów, pracujący ze zwierzętami zarówno w charakterze lekarza weterynarii, jak i w zakresie medycyny behawioralnej w/w gatunków zwierząt; Koordynator Projektu oraz szkolenia „Ambasadorów The Blue Dog" realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt, wykładowca i konsultant z zakresu medycyny behawioralnej dla klientów z całej Polski; Biegły Sądowy „WETERYNARIA oraz Zachowania Zwierząt" opiniujący problemy behawioralne dla sądów, policji, prokuratury z całej Polski.

Rekrutacja i opłaty

Zasady rekrutacji

 • Kolejność zgłoszeń

W celu zapisania się na szkolenie wciśnij przycisk „Aplikuj teraz" i pozostaw dane, które pozwolą nam skontaktować się z Tobą.

Warunkiem zapisu do grupy jest wypełnienie formularza rekrutacyjnego oraz przesłanie do Biura CSPiS w Poznaniu potwierdzenia wpłaty w wysokości 100 zł (stanowiącej I część opłaty za szkolenie).

Opłata

190 zł/os.*

*cena dotyczy wyłącznie szkolenia otwartego

Dla absolwentów, studentów i słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu SWPS - zniżka na szkolenie w wysokości 10%!

Konto do wpłat opłat za szkolenia

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
03-815 Warszawa, ul. Chodakowska 19/31
Raiffeisen Bank Polska SA
36 1750 0009 0000 0000 1095 1135
W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika, oraz nazwy szkolenia

Regulaminy

Termin szkolenia

02.03.2019 r.

Nadchodzące szkolenia