logo uswps nazwa 3

Szkolenia

Czas trwania

  • 48 godziny dydaktyczne

Kontakt

Poznań, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Psychologia dla coachów i mentorów

  • Rekrutacja trwa

O szkoleniu

Cel kursu:

Poszerzenie swoich kompetencji o wiedzę psychologiczną dotyczącą funkcjonowania człowieka w procesie rozwoju i dokonywania zmian, która pozwala na lepsze rozumienie mechanizmów psychologicznych leżących u podłoża tych procesów. Psychologia dostarcza nam wiedzy na temat sposobu myślenia, emocjonalnego funkcjonowania oraz działania w sytuacji wprowadzania zmian. Wykorzystywanie tej wiedzy przez coacha/mentora wpływa na jakość pracy z klientem.

Adresaci:

Kurs przygotowany został dla osób, które ukończyły różne kursy, szkolenia oraz studia podyplomowe z zakresu coachingu i mentoringu, a które chciałyby wzbogacić swój warsztat pracy o rzetelną wiedzę psychologiczną. To kurs dla osób, które chciałyby budować swój profesjonalny warsztat w oparciu o sprawdzoną wiedzę, i tym samym wyróżniać się na rynku oferowanych usług.

Korzyści:

  • zdobycie i uporządkowanie wiedzy psychologicznej dotyczącej procesów psychicznych zaangażowanych w proces rozwoju, zmiany
  • poszerzenie swoich kompetencji w zakresie rozpoznawania potencjalnych klientów coachingu, mentoringu w odróżnieniu od klientów odziaływań terapeutycznych
  • całościowe spojrzenie na funkcjonowanie jednostki, która ze względu na różnice osobowościowe, działanie różnych czynników, różnie funkcjonuje w procesie zmiany
  • możliwość wykorzystania wiedzy z zakresu psychologii do pracy nad wprowadzaniem zmian w konkretnych obszarach, np.: poprawa relacji ze współpracownikami
  • podniesienie jakości swoich usług ze względu na rzetelną wiedzę i poznanie sprawdzonych empirycznie sposobów, technik pracy

Program

WPROWADZENIE

Człowiek w procesie zmian- ujęcie całościowe
Zajęcia rozpoczną się od spojrzenia całościowego na funkcjonowanie człowieka w procesie rozwoju, zmiany. Uczestnicy dowiedzą się, jak przebiega proces zmiany, czego wymaga od jednostki, jak różnie osoby podchodzą do wprowadzania zmian. Skupimy się na systemie JA, by poznać procesy związane z funkcjonowaniem tego systemu: budowanie obrazu własnej osoby, samowiedza, samoocena oraz poruszymy temat zintegrowanego i zaburzonego JA. Zastanowimy się po co podejmujemy wysiłek w kierunku rozwoju osobistego, po co wprowadzamy zmiany- czy kieruje nami potrzeba samorealizacji, chęć wysokiej jakości życia czyli dobrostan, chęć bycia w równowadze, potrzeba zmiany, dążenie do szczęścia a może coś innego ?

ZMIANY W WYMIARZE JEDNOSTKOWYM/INDYWIDUALNYM

Osobista efektywność w działaniu
Zmiana czy rozwój wiążą się z wyznaczaniem celu i działaniem w kierunku jego osiągnięcia. Od czego zależy to, że jedni z nas osiągają założone cele a inni nie ? Jakie aspekty osobowościowe, jakie konkretne umiejętności, jakie zewnętrzne czynniki mają wpływ na to, że nasze działania są efektywne ? Które z cech rozwijać w sobie, jakie nawyki wypracować, które będą sprzyjały większej skuteczności w realizacji celu. Szczegółowo poruszymy temat dotyczący procesów emocjonalno- motywacyjnych.

Rola emocji w kierowaniu działaniem
Jak emocje wpływają na działanie ? Wzbudzanie emocji sprzyjających zmianie. Jak radzić sobie z trudnymi emocjami ? Rozwój emocjonalny- ku emocjonalnemu dobrostanowi.

Motywacja w przebiegu zachowania
Co powoduje, że wybieramy jedną z wielu aktywności ? Jakie mechanizmy psychologiczne możemy wykorzystać aby podtrzymać swoje działanie ? Co sprawia, że jedni kontynuują podjęte działania a inni nie ? Co nas demotywuje, niszczy naszą motywację ?

ZMIANY W WYMIARZE SPOŁECZNYM

Relacje interpersonalne
Proces coachingu i mentoringu opiera się na relacji pomiędzy coachem/ mentorem, a klientem. Nasi klienci pozostają w różnych relacjach interpersonalnych, a temat poprawy relacji jest niejednokrotnie tematem poruszanym podczas procesu. Co jest ważne w relacjach, jak je budować i pogłębiać aby wzmacniały. Jak je podtrzymywać. Jakie umiejętności są ważne dla polepszenia jakości relacji.

Kadra

dr Mirosława Anna Leopold

psycholog rozwojowy i coach. Ukończyła studia psychologiczne na UAM w Poznaniu oraz Podyplomowe Studia Coachingu na USWPS. Przez kilkanaście lat pracowała na stanowisku adiunkta w Instytucie Psychologii UAM oraz współpracowała z organizacjami projektując i prowadząc szkolenia z zakresu kompetencji miękkich. Obecnie od czterech lat jest wykładowcą na USWPS na Studiach Coachingu w Poznaniu, Sopocie, Wrocławiu, gdzie prowadzi zajęcia z praktyki coachingowej oraz warsztaty i wykłady z przedmiotów psychologicznych. Na studiach dziennych na kierunku psychologia prowadzi wykłady i warsztaty z Rozwoju osobistego. Była zaangażowana w projekt HugeThing jako mentor- coach. Pracowała jako coach z uczestnikami Studiów Podyplomowych „Innowacyjne zarządzanie firmami rodzinnymi” na USWPS- prowadzenie procesów coachingowych. Opiekun merytoryczny portalu Coachingroom.pl. Wspiera klientów indywidualnych i biznesowych we wprowadzaniu zmian zarówno w pracy zawodowej jak i życiu osobistym, w rozwoju kompetencji i zwiększaniu efektywności działań.

Rekrutacja i opłaty

Zasady rekrutacji

  • Kolejność zgłoszeń

W celu zapisania się na szkolenie wciśnij przycisk „Aplikuj teraz" i pozostaw dane, które pozwolą nam skontaktować się z Tobą.

Warunkiem zapisu do grupy jest wypełnienie formularza rekrutacyjnego oraz przesłanie do Biura CSPiS w Poznaniu zaświadczenia/certyfikatu lub świadectwa ukończenia szkolenia/studiów lub kursu z zakresu coachingu lub mentoringu potwierdzenia wpłaty w wysokości 100 zł (stanowiącej I część opłaty za szkolenie).

Opłata

2200 zł/os.*

*cena dotyczy wyłącznie szkolenia otwartego

Dla absolwentów, studentów i słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu SWPS - zniżka na szkolenie w wysokości 10%!

Konto do wpłat opłat za szkolenia

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
03-815 Warszawa, ul. Chodakowska 19/31
Raiffeisen Bank Polska SA
36 1750 0009 0000 0000 1095 1135
W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika, oraz nazwy szkolenia

Regulaminy

Termin szkolenia

Nowy termin już wkrótce!

Nadchodzące szkolenia