logo uswps nazwa 3

Szkolenia

Czas trwania

 • 8 godzin dydaktycznych

Kontakt

Poznań, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Co zmienia RODO?

 • Rekrutacja trwa

O szkoleniu

O szkoleniu:

RODO stanowi rewolucję w podejściu do ochrony danych. Odchodzi ono od odtwórczej implementacji wymagań prawa, na rzecz zaangażowania się organizacji w budowę własnego systemu ochrony danych osobowych, adekwatnego do profilu prowadzonej działalności.

RODO wymaga, aby organizacje, poruszając się w wyznaczonych prawem granicach, same zdefiniowały posiadane zasoby informacyjne (kategorie danych osobowych), ryzyka związane z ich przetwarzaniem i odpowiednie zabezpieczenia. W zakresie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych, we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej RODO wprowadza zmiany, które będą miały ogromny wpływ na realizację procesów biznesowych we wszystkich obszarach działalności podmiotów gospodarczych, zarówno w relacjach B2B jak i B2C, bez względu na obszar działalności podmiotu.

RODO, obok zmian w obecnie obowiązujących wymogach prawnych, technicznych i organizacyjnych w zakresie przetwarzania danych osobowych, wprowadza m.in.

 • obowiązek szacowania ryzyka dla określenia skutków przetwarzania danych osobowych,
 • obowiązek uwzględnienia ochrony prywatności na etapie projektowania procesów biznesowych,
 • wysokie kary finansowe w wysokości nawet do 20 mln EUR lub 4% globalnych obrotów za rok poprzedni,
 • obowiązek powołania przez wskazane w RODO podmioty Inspektora Ochrony Danych (obecnie ABI),
 • obowiązek zgłaszania naruszeń do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • RODO przyznaje także osobom fizycznym szeroki wachlarz roszczeń względem podmiotów przetwarzających ich dane z tytułu nieprzestrzegania i naruszenia nowych przepisów o ochronie danych osobowych.

Program

Zakres przedmiotowy szkolenia.

1. RODO – jak odczarować unijny akt prawny w sferze HR? 

 • Administracyjne kary pieniężne – próba oddemonizowania RODO.
 • Dwa reżimy ochrony danych osobowych pracowników – polski i unijny.
 • Pracodawca, ale również administrator danych osobowych.
 • CASE STUDY - Pracownik jako najsłabsze ogniwo systemu przetwarzania danych osobowych.
 • Najważniejsze aspekty reformy dotyczącej ochrony danych osobowych, wynikające z RODO.


2. Procesy przetwarzania danych osobowych w dziale HR po 25 maja 2018 r..

 • Proces rekrutacji – najczęstsze błędy rekruterów.
 • Zatrudnienie pracownika – jakie dane możemy legalnie przetwarzać w ramach stosunku pracy?
 • Przetwarzać dane czy zbierać nośniki danych? O kserokopiach dowodów osobistych słów kilka.
 • Czy potrzebujemy zgody pracownika na przetwarzanie jego danych osobowych?
 • CASE STUDY - upublicznianie wizerunku pracownika w Internecie.
 • CASE STUDY – monitoring w miejscu pracy. Czy RODO pozwala pracodawcy być „wielkim bratem”?


3. Akta osobowe – zasady rządzące przetwarzaniem danych osobowych w dokumentacji
pracowniczej

 • Ograniczenie celu przetwarzania i minimalizacja zakresu danych osobowych pracowników.
 • Zasada ograniczonej retencji danych – jak długo możemy przetwarzać dane osobowe pracowników?
 • Poufność i integralność – jak zabezpieczyć akta osobowe i inną dokumentację pracowniczą?
 • Bezpieczeństwo danych pracowników przetwarzanych w formie papierowej (segregatory, akta
  osobowe) i elektronicznej (systemy kadrowo-płacowe).
 • CASE STUDY - Regulaminy wewnętrzne w zakresie przetwarzania danych osobowych w Dziale HR. Ocena potrzeby.


4. Relacje personelu HR z innymi podmiotami w systemie przetwarzania danych osobowych

 • Dział HR jako element administratora danych osobowych.
 • Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla pracowników HR.
 • Inspektor ochrony danych I(OD) partnerem działu HR.
 • Pracownik czy procesor? Obowiązki Działu HR w zakresie przetwarzania danych osobowych
  podmiotów przetwarzających dane osobowe na zlecenie administratora danych.
 • Rekruterzy, agencje pracy tymczasowej – jak uregulować bezpieczną z perspektywy ochrony danych
  osobowych współpracę.
 • CASE STUDY - Udostępnianie danych osobowych pracowników organom administracji publicznej,
  podmiotom zewnętrznym (bank, medycyna pracy, pakiet sportowe), reprezentacji pracowniczej, członkom
  rodziny.
 • CASE STUDY - Obrót danymi osobowymi pracowników w obrębie grupy kapitałowej.


5. Obowiązki organizacyjne działu HR w zakresie przetwarzania danych osobowych

 • Spełnienie względem pracownika/kandydata do pracy obowiązku informacyjnego – kolejna formułka
  czy rzeczywista odpowiedzialność?
 • Obowiązek przeszkolenia pracowników z zakresu ochrony danych osobowych.
 • Wkład w rejestr czynności przetwarzania danych osobowych.
 • Wkład w ocenę skutków operacji przetwarzania dla danych osobowych.
 • Wkład w postępowanie kontrolne ze strony organu nadzorczego: przygotowanie do kontroli bez paniki.

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych

Kadra

2dr Tomasz Lewandowski

Inspektor Ochrony Danych w SMM Legal. Posiada doświadczenie we wdrażaniu systemu ochrony danych osobowych w podmiotach prywatnych i publicznych. Pomaga klientom w dostosowaniu ich działalności do spełniania nowych obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych wynikających z unijnego Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Doświadczenie Tomasza w tym zakresie obejmuje również działalność szkoleniową. Dr Lewandowski prowadzi szkolenia ogólne, jak również profilowane z zakresu wdrażania RODO w podmiotach prywatnych (branża IT, kadry, zarządcy nieruchomości, międzynarodowe koncerny) oraz publicznych (uczelnie, jednostki samorządu terytorialnego).
Doktor nauk prawnych (2017), absolwent prawa (2013) oraz administracji (2011) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W trakcie stypendium programu Erasmus studiował prawo międzynarodowe w ramach Joint-Master Program in International Law na Uniwersytecie Mykolasa Romerisa w Wilnie.
W 2011 r. ukończył Studium Służby Zagranicznej i Międzynarodowej na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu.

Autor kilkunastu publikacji naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego, ochrony praw człowieka, prawa międzynarodowego publicznego oraz ochrony danych osobowych. Prelegent międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych. Sędzia międzynarodowych rund prestiżowego konkursu prawa międzynarodowego im. Philipa Jessupa. Trener drużyn studenckich uczestniczących w konkursach typu moot court.

Tomasz Lewandowski realizuje projekty naukowe finansowane przez Narodowe Centrum Nauki oraz Komisję Europejską, często współpracując z zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Laureat Stypendium Funduszu im. Rodziny Kulczyków (2013) oraz Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2014), a ostatnio - nagrody specjalnej w konkursie Rising Stars 2017 (Wschodzące Gwiazdy 2017), organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna oraz wydawnictwo Wolters Kluwers.

Rekrutacja i opłaty

Zasady rekrutacji

 • Kolejność zgłoszeń. Grupa może liczyć maksymalnie 14 osób.

 • W celu zapisania się na szkolenie wciśnij przycisk „Aplikuj" i pozostaw dane, które pozwolą nam skontaktować się z Tobą.

  Warunkiem zapisu do grupy jest wypełnienie formularza rekrutacyjnego oraz przesłanie do Biura CSPiS w Poznaniu potwierdzenia wpłaty w wysokości 100 zł (stanowiącej I część opłaty za szkolenie).

Opłata

480 zł/os.*

*cena dotyczy wyłącznie szkolenia otwartego

Dla absolwentów, studentów i słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu SWPS - zniżka na szkolenie w wysokości 10%!

Konto do wpłat opłat za szkolenia

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
03-815 Warszawa, ul. Chodakowska 19/31
Raiffeisen Bank Polska SA
36 1750 0009 0000 0000 1095 1135
W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika, oraz nazwy szkolenia

Regulaminy

Termin szkolenia

Nowy termin już wkrótce!

Nadchodzące szkolenia