logo uswps nazwa 3

Szkolenia

Czas trwania

 • 8 godzin dydaktycznych

Kontakt

Poznań, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Ochrona danych osobowych w szkołach i przedszkolach

 • Rekrutacja trwa

O szkoleniu

O szkoleniu:

Kurs przeznaczony dla dyrektorów szkół, nauczycieli, IOD oraz innych osób odpowiedzialnych za wdrożenie w szkołach RODO.

Ze względu na rozpoczęcie stosowania RODO od 25 maja 2018 r. szkoły i przedszkola muszą zmierzyć się z szeregiem nowych zadań z zakresu przetwarzania danych osobowych. Zadania te dotyczą m.in. przeprowadzania sprawdzeń, dostosowania dokumentacji i procedur przetwarzania danych osobowych do RODO, przeszkolenia kadry pedagogicznej.

W ramach kursu uczestnicy zostaną zapoznani z niezbędnymi zagadnieniami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w szkole np.:

 • zasadami przetwarzania danych osobowych wynikającymi z RODO;
 • zakresem nowych obowiązków szkół w zakresie przetwarzania danych osobowych;
 • zakresem obowiązków dyrektora, kadry pedagogicznej w związku ze stosowaniem RODO;
 • zakresem praw uczniów i rodziców w związku ze stosowaniem RODO;
 • rolą Inspektora Ochrony Danych Osobowych w procesie przetwarzania danych osobowych w szkole lub przedszkolu;
 • odpowiedzialnością za przestrzeganie nowych przepisów;
 • sposobami zabezpieczania danych osobowych;
 • przetwarzaniem danych osobowych niezwiązanych z procesem kształcenia np. przetwarzaniem danych osobowych pracowników.

Program

Zakres przedmiotowy szkolenia.

1. Zagadnienia wstępne - najważniejsze aspekty reformy dotyczącej ochrony danych osobowych, wynikające z RODO.

 • Dlaczego RODO? Wyjaśnienie przyczyn przyjęcia regulacji.
 • Pojęcie i rodzaje danych osobowych przetwarzanych w szkole i przedszkolu.
 • Administracyjne kary pieniężne – próba oddemonizowania RODO.
 • Dwa reżimy ochrony danych osobowych – polski i unijny.
 • Szkoła uczy, ale również administruje danymi osobowymi.
 • Case study - nauczyciel jako najsłabsze ogniwo systemu przetwarzania danych osobowych.

2. Procesy przetwarzania danych osobowych w szkole i przedszkolu po 25 maja 2018 r..

 • Proces rekrutacji i zapisów – najczęstsze błędy.
 • Jakie dane możemy legalnie przetwarzać w ramach procesu kształcenia?
 • Czy potrzebujemy zgody ucznia/rodzica na przetwarzanie danych osobowych?
 • Case study - upublicznianie wizerunku ucznia w internecie.
 • Case study – monitoring w szkole. Czy RODO pozwala być „wielkim bratem”?

3. Zasady przetwarzania danych osobowych

 • Zasady rządzące przetwarzaniem danych osobowych w dokumentacji szkolnej.
 • Ograniczenie celu przetwarzania i minimalizacja zakresu danych osobowych uczniów.
 • Zasada ograniczonej retencji danych – jak długo możemy przetwarzać dane osobowe uczniów?
 • Poufność i integralność – jak zabezpieczyć akta osobowe i inną dokumentację zawierającą dane osobowe uczniów?
 • Bezpieczeństwo danych osobowych uczniów przetwarzanych w formie papierowej (dzienniki, segregatory, akta osobowe) i elektronicznej (dzienniki online).
 • Szkolna polityka bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych - Ocena potrzeby.

4. Relacje z innymi podmiotami w systemie przetwarzania danych osobowych

 • Rada pedagogiczna jako element administratora danych osobowych.
 • Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla nauczycieli.
 • Inspektor ochrony danych (IOD) w szkole lub przedszkolu.
 • Kim jest procesor? Obowiązki podmiotów przetwarzających dane osobowe na zlecenie szkoły lub przedszkola.
 • Case study - udostępnianie danych osobowych uczniów/absolwentów/ nauczycieli/pracowników podmiotom zewnętrznym (kuratorium, organizatorzy wycieczek, szpitale, członkowie rodziny.

5. Obowiązki organizacyjne szkół i przedszkoli w zakresie przetwarzania danych osobowych

 • Spełnienie względem ucznia/rodzica/nauczyciela obowiązku informacyjnego – kolejna formułka czy rzeczywista odpowiedzialność?
 • Obowiązek przeszkolenia pracowników z zakresu ochrony danych osobowych.
 • Rejestrowanie czynności przetwarzania danych osobowych.
 • Ocena skutków operacji przetwarzania dla danych osobowych.
 • Postępowanie kontrolne ze strony organu nadzorczego: przygotowanie do kontroli bez paniki.

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych

Kadra

2dr Tomasz Lewandowski

Inspektor Ochrony Danych w SMM Legal. Posiada doświadczenie we wdrażaniu systemu ochrony danych osobowych w podmiotach prywatnych i publicznych. Pomaga klientom w dostosowaniu ich działalności do spełniania nowych obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych wynikających z unijnego Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Doświadczenie Tomasza w tym zakresie obejmuje również działalność szkoleniową. Dr Lewandowski prowadzi szkolenia ogólne, jak również profilowane z zakresu wdrażania RODO w podmiotach prywatnych (branża IT, kadry, zarządcy nieruchomości, międzynarodowe koncerny) oraz publicznych (uczelnie, jednostki samorządu terytorialnego).
Doktor nauk prawnych (2017), absolwent prawa (2013) oraz administracji (2011) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W trakcie stypendium programu Erasmus studiował prawo międzynarodowe w ramach Joint-Master Program in International Law na Uniwersytecie Mykolasa Romerisa w Wilnie.
W 2011 r. ukończył Studium Służby Zagranicznej i Międzynarodowej na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu.

Autor kilkunastu publikacji naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego, ochrony praw człowieka, prawa międzynarodowego publicznego oraz ochrony danych osobowych. Prelegent międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych. Sędzia międzynarodowych rund prestiżowego konkursu prawa międzynarodowego im. Philipa Jessupa. Trener drużyn studenckich uczestniczących w konkursach typu moot court.

Tomasz Lewandowski realizuje projekty naukowe finansowane przez Narodowe Centrum Nauki oraz Komisję Europejską, często współpracując z zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Laureat Stypendium Funduszu im. Rodziny Kulczyków (2013) oraz Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2014), a ostatnio - nagrody specjalnej w konkursie Rising Stars 2017 (Wschodzące Gwiazdy 2017), organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna oraz wydawnictwo Wolters Kluwers.

Rekrutacja i opłaty

Zasady rekrutacji

 • Kolejność zgłoszeń. Grupa może liczyć maksymalnie 14 osób.

 • W celu zapisania się na szkolenie wciśnij przycisk „Aplikuj" i pozostaw dane, które pozwolą nam skontaktować się z Tobą.

  Warunkiem zapisu do grupy jest wypełnienie formularza rekrutacyjnego oraz przesłanie do Biura CSPiS w Poznaniu potwierdzenia wpłaty w wysokości 100 zł (stanowiącej I część opłaty za szkolenie).

Opłata

480 zł/os.*

*cena dotyczy wyłącznie szkolenia otwartego

Dla absolwentów, studentów i słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu SWPS - zniżka na szkolenie w wysokości 10%!

Konto do wpłat opłat za szkolenia

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
03-815 Warszawa, ul. Chodakowska 19/31
Raiffeisen Bank Polska SA
36 1750 0009 0000 0000 1095 1135
W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika, oraz nazwy szkolenia

Regulaminy

Termin szkolenia

Nowy termin już wkrótce!

Nadchodzące szkolenia