logo uswps nazwa 3

Szkolenia

Czas trwania

 • 10 godzin dydaktycznych

Kontakt

Poznań, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Efektywna komunikacja międzyludzka

 • Rekrutacja trwa

O szkoleniu

Adresaci:

Zajęcia są adresowane do tych osób, które chcą efektywniej komunikować się zarówno w relacjach równorzędnych (partnerskich), jak i w nierównorzędnych (wychowawca – wychowanek, szef – podwładny). Ponadto skorzystają z udziału w nich ci, którzy chcą skuteczniej wpływać na innych oraz rozwijać zdrowe relacje społeczne.

Cele:

 • Rozpoznanie własnych nawyków komunikacyjnych, wpływających na nasze społeczne funkcjonowanie.
 • Zdobycie podstawowych umiejętności efektywnego komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych.
 • Rozwój świadomości aspektów komunikacyjnych jako czynników warunkujących rozwój relacji społecznych.

 

Program

KOMUNIKACJA NIEWERBALNA JAKO PODSTAWA WYWIERANIA WPŁYWU NA INNYCH:

 • podstawowe wymiary komunikacji niewerbalnej;
 • uwarunkowania kulturowe skuteczności sygnałów niewerbalnych.

 

STYLE SŁUCHANIA I ODPOWIADANIA:

 • wyznaczniki bycia dobrym słuchaczem;
 • bariery utrudniające uważne słuchanie;
 • „ocena”, interpretacja”, „wsparcie”, „badanie” i „rozumienie” jako podstawowe sposoby reagowania na wypowiedzi innych.

 

KOMUNIKACJA W UJĘCIU ANALIZY TRANSAKCYJNEJ:

 • przyjmowanie stanów: „Rodzica”, „Dorosłego” i „Dziecka”;
 • rodzaje transakcji w interakcjach społecznych: komplementarne i skrzyżowane - konsekwencje dla relacji społecznych;
 • transakcje ukryte, czyli „w co grają ludzie?”;
 • zasady efektywnej komunikacji.

 

EKSPRESJA – SYSTEM PEŁNEJ KOMUNIKACJI:

 • wyrażanie siebie w różnych sytuacjach życiowych: „obserwacja – myśli – uczucia – oczekiwania”
 • zasady skutecznej komunikacji.

Kadra

Bręczewski

dr Grzegorz Bręczewski

dr Grzegorz Bręczewski – z wykształcenia psycholog i fizjoterapeuta; doświadczony wykładowca akademicki współpracujący m.in. z AWF Poznań, WSPiA Poznań, PWSZ Leszno; prowadzi zajęcia m.in. z zakresu komunikacji interpersonalnej, komunikacji społecznej oraz treningu interpersonalnego; autor publikacji o optymalizowaniu komunikacji w relacjach międzyludzkich; specjalizuje się w praktycznym stosowaniu i popularyzowaniu wiedzy psychologicznej w obszarze zdrowia, zarządzania, wychowania, sportu oraz psychodietetyki

Rekrutacja i opłaty

Zasady rekrutacji

 • Kolejność zgłoszeń.

 • W celu zapisania się na szkolenie wciśnij przycisk „Aplikuj" i pozostaw dane, które pozwolą nam skontaktować się z Tobą.

  Warunkiem zapisu do grupy jest wypełnienie formularza rekrutacyjnego oraz przesłanie do Biura CSPiS w Poznaniu potwierdzenia wpłaty w wysokości 100 zł (stanowiącej I część opłaty za szkolenie).

Opłata

350 zł/os.*

*cena dotyczy wyłącznie szkolenia otwartego

Dla absolwentów, studentów i słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu SWPS - zniżka na szkolenie w wysokości 10%!

Konto do wpłat opłat za szkolenia

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
03-815 Warszawa, ul. Chodakowska 19/31
Raiffeisen Bank Polska SA
36 1750 0009 0000 0000 1095 1135
W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika, oraz nazwy szkolenia

Regulaminy

Termin szkolenia

10 maja 2019, 9:00-17:00

Nadchodzące szkolenia