logo uswps nazwa 3

Szkolenia

Czas trwania

 • 20 godzin (2 dni szkoleniowe)

Kontakt

Poznań, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Niezbędnik psychologa/seksuologa
- dwutematyczny blok szkoleniowy

 • Rekrutacja trwa

O szkoleniu

Niezbędnik psychologa/seksuologa - dwutematyczny blok szkoleniowy:

 • „Uzależnienie seksualne” – ujęcie krytyczne w świetle diagnozy psychologiczno-seksuologicznej. Wskazówki diagnostyczne, możliwe rozpoznania i skuteczne interwencje pomocowe.
 • Rozwój tożsamości homoseksualnej i biseksualnej w kontekście psychologicznym i społecznym – szkolenie pogłębione dla osób zajmujących się pomaganiem.

Szkolenie prowadzone jest w formie online.

Cele

Szkolenie składa się z dwóch dziesięciogodzinnych bloków tematycznych i ma charakter interaktywny. Ma ono na celu rozwój kompetencji, wiedzy i praktycznych umiejętności u osób zajmujących się pomaganiem seksuologicznym i/lub psychologicznym.
Pierwszy blok poświęcony jest pogłębionej seksuologicznej i psychologiczno-seksuologicznej diagnozie osób, które zgłaszają się do gabinetów po pomoc w związku z „uzależnieniem seksualnym” (tzn. od masturbacji, pornografii, seksu itp.). Proponowana na szkoleniu diagnoza pozwala na wyodrębnienie kilku grup klientów, u których poczucie utraty kontroli nad własną seksualnością, choć przejawia się w pozornie zbliżony sposób, ma u podłoża zupełnie różne mechanizmy. Dopiero rozpoznanie tych mechanizmów pozwala na podjęcie względem klientów skutecznej interwencji pomocowej, co zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu terapeutycznego. W ramach zajęć szczegółowo omówimy te mechanizmy, praktycznie przećwiczymy diagnozę różnicującą oraz omówimy kierunki skutecznego pomagania każdej z wyodrębnionych podgrup.
Drugi blok tematyczny ma na celu pogłębienie zrozumienia procesu rozwoju tożsamości seksualnej osób homoseksualnych i biseksualnych oraz jego uwikłania społeczno-kulturowe, co pozwala skuteczniej pomagać zarówno samym osobom homoseksualnym i biseksualnym, jak i ich heteroseksualnym bliskim. Jak „stajemy się” osobą homoseksualną lub biseksualną? Co to dla nas oznacza? Interaktywne zajęcia warsztatowe znacznie skuteczniej niż teoretyczne piśmiennictwo pozwolą na zrozumienie doświadczeń osób homoseksualnych i biseksualnych w heteronormatywnym społeczeństwie oraz najważniejszych pojęć opisywanych w literaturze przedmiotu. Zajęcia dostarczą orientacji w zakresie potrzeb psychologicznych osób homoseksualnych i biseksualnych oraz specyficznych dla tych populacji wyzwań, z którymi zmagają się w świecie, jak również w zakresie stosownych kierunków pomagania.

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim, ale nie tylko, do początkujących i doświadczonych psychologów, seksuologów, do osób studiujących te kierunki, a także do terapeutów, w tym terapeutów uzależnień, którzy w swojej pracy stykają się z poruszanymi na szkoleniu zagadnieniami, zwłaszcza, jeżeli dostrzegają potrzebę podniesienia skuteczności własnych oddziaływań pomocowych.
Poza tym nie ma przeciwwskazań do udziału w szkoleniu przez zainteresowane jego tematyką osoby zajmujące się edukacją lub należące do innych grup zawodowych, przy zastrzeżeniu, że składową pierwszego bloku tematycznego jest intensywny trening diagnostyczny. Z tego względu wskazane jest, aby większość osób uczestniczących w szkoleniu miało orientację na temat diagnozy psychologicznej i/lub seksuologicznej, jednak zajęcia będą interesujące również dla osób, które nie specjalizują się w diagnozie.

Czego mogą dowiedzieć się uczestnicy?

Blok „Uzależnienie seksualne”:

 • Różnice pomiędzy standardowym psychologicznym a krytycznym seksuologicznym spojrzeniem na zjawisko nazywane „uzależnieniem seksualnym”.
 • Jakie korzyści wnosi uwzględnienie aspektu seksualnego/seksuologicznego w diagnozie i terapii osób mających trudności z kontrolą nad własną seksualnością.
 • Rola pogłębionej diagnozy w rozpoznaniu i różnicowaniu mechanizmów leżących u podłoża trudności doświadczanych przez klientów. Jak i o co pytać, aby lepiej zrozumieć i skuteczniej pomagać?
 • Rzeczywiste rozpoznania stawiane osobom zgłaszającym się po pomoc w sprawie „uzależnienia seksualnego”. Na jakie grupy dzielą się klienci?
 • Jakie są możliwe kierunki skutecznych oddziaływań pomocowych?
 • O użyteczności diagnostycznej i terapeutycznej pojęcia „uzależnienia seksualnego”.

Blok „Rozwój tożsamości seksualnej osób homoseksualnych i biseksualnych”:

 • Jak „stajemy się” osobą homoseksualną lub biseksualną?
 • Orientacja seksualna a tożsamość seksualna. Skąd bierze się różnica pomiędzy klasycznym a współczesnym rozumieniem tożsamości osób homoseksualnych i biseksualnych.
 • Homofobia, heteronormatywność, heterocentryzm, heteroseksizm, uwewnętrzniona homofobia, stres mniejszościowy – czym są te zjawiska.
 • Nowoczesna terapia a terapia „ślepa na orientację seksualną”. Specyfika potrzeb psychologicznych oraz wyzwań życia codziennego osób homoseksualnych i biseksualnych w kontekście społeczno-kulturowym.
 • Psychologiczna i społeczna rola emancypacji osób LGBT. Język a emancypacja.
 • Pomaganie osobom homoseksualnym i biseksualnym dawniej i dziś. Od terapii naprawczych po terapie afirmatywne.

Korzyści:

 • Nabycie lub pogłębienie kompetencji terapeutycznych i diagnostycznych.
 • Poczucie większej kontroli nad procesem diagnostycznym i pomocowym.
 • Skuteczniejsze pomaganie.
 • Wzrost poczucia pewności siebie i orientacji w pracy pomocowej z populacjami będącymi przedmiotem szkolenia.

Program

Program i opis metod:

Liczba godzin: 20 (2 dni szkoleniowe).

Dzień pierwszy, 10 godzin, „Uzależnienie seksualne”:

 • Kontrowersyjne pojęcie „uzależnienia seksualnego” – jest, czy go nie ma?
 • Testowa metoda diagnozy „uzależnienia seksualnego” w ujęciu krytycznym.
 • Co mają ze sobą wspólnego osoby, które spełniają testowe kryteria „uzależnienia seksualnego”, a co kryje się „pod powierzchnią”?
 • Rola pogłębionej diagnozy w różnicowaniu różnych grup klientów.
 • Trening diagnostyczny. Jak skutecznie diagnozować, aby skutecznie pomagać?
 • Gdy diagnoza i terapia „uzależnienia seksualnego” jest za bardzo psychologiczna, a za mało seksuologiczna…
 • Przyczyny ewentualnych niepowodzeń standardowych psychoterapii „uzależnienia seksualnego”.
 • Jak dopasować metody pomocowe do profilu diagnostycznego klienta, aby pomagać skutecznie.

Dzień drugi, 10 godzin, „Rozwój tożsamości osób homoseksualnych i biseksualnych”:

 • Jak „stajemy się” osobą homoseksualną lub biseksualną? Rozwój tożsamości osób homoseksualnych i biseksualnych we współczesnym heteronormatywnym społeczeństwie.
 • Orientacja seksualna a tożsamość seksualna. Skąd bierze się różnica pomiędzy klasycznym a współczesnym rozumieniem tożsamości osób homoseksualnych i biseksualnych.
 • Homofobia, heteronormatywność, heterocentryzm, heteroseksizm, uwewnętrzniona homofobia, stres mniejszościowy – czym są te zjawiska.
 • Nowoczesna terapia a terapia „ślepa na orientację seksualną”. Specyfika potrzeb psychologicznych oraz wyzwań życia codziennego osób homoseksualnych i biseksualnych w kontekście społeczno-kulturowym.
 • Psychologiczna i społeczna rola emancypacji osób LGBT. Język a emancypacja.
 • Pomaganie osobom homoseksualnym i biseksualnym dawniej i dziś. Od terapii naprawczych po terapie afirmatywne.

Metody szkoleniowe:

Szkolenie ma charakter interaktywny, warsztatowy, treningowy i dyskusyjny.
Pierwszy blok szkoleniowy przewiduje praktyczny trening umiejętności diagnostycznych w formie symulowanych sesji seksuologicznych opartych na realnych przypadkach.
Drugi blok szkoleniowy składa się z ćwiczeń warsztatowych pozwalających na pogłębione zrozumienie poruszanych zagadnień.
Oba dni przewidują przestrzeń na aktywny udział osób uczestniczących oraz wspólne dyskusje.

Kadra

gordziej niwczyk

dr Katarzyna Bojarska

Seksuolożka, wykładowczyni, trenerka, edukatorka seksualna i badaczka społeczna. Wieloletnia wykładowczyni na podyplomowych studiach z zakresu seksuologii w różnych ośrodkach akademickich. Przez kilkanaście lat pracowała na stanowisku adiunkta w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie wykładała przedmioty seksuologiczne. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie diagnozy i pomocy seksuologicznej dla osób indywidualnych, par i rodzin, a także pomocy psychologicznej dla osób homoseksualnych, biseksualnych, transpłciowych i interpłciowych. Autorka licznych publikacji z zakresu seksualności i terapii seksualnej.

Rekrutacja i opłaty

Zasady rekrutacji

 • Kolejność zgłoszeń

W celu zapisania się na szkolenie wciśnij przycisk „Aplikuj teraz" i pozostaw dane, które pozwolą nam skontaktować się z Tobą.

Opłata

340 zł/os.*

*cena dotyczy wyłącznie szkolenia otwartego

Konto do opłat za szkolenia

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
03-815 Warszawa, ul. Chodakowska 19/31
BNP Paribas Bank Polska SA
36 1750 0009 0000 0000 1095 1135
W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika, oraz nazwy szkolenia

Regulaminy

Termin szkolenia

Termin: 26- 27 września 2020 roku
Szkolenie prowadzone jest w formie online.