logo uswps nazwa 3

Szkolenia

Czas trwania

 • 20 godzin dydaktycznych

Kontakt

 • tel: 58 721 46 90
 • e-mail: studium.sopot@swps.edu.pl
Sopot, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Diagnoza neuropsychologiczna
w praktyce

 • Rekrutacja trwa

O szkoleniu

Cele szkolenia

Zdobycie praktycznych umiejętności, które umożliwią absolwentom psychologii wykonywanie i interpretowanie diagnozy neuropsychologicznej legalnymi i dostępnymi narzędziami psychometrycznymi.

Forma zajęć

wykłady, warsztaty, studia przypadków

Rodzaj szkolenia

otwarte lub zamknięte

Miejsce

Sopot
(istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w miejscu zapoponowanym przez klienta)

Dokument ukończenia

zaświadczenie o ukończeniu kursu 

Program

 1. Rozpoczęcie szkolenia, omówienie programu i zasad szkolenia oraz oczekiwań uczestników. (Wykład, 1 godz.)
 2. Omówienie standardów używania testów psychologicznych (dostępność, legalność, procedury zakupu). (Wykład, studia przypadków, 1 godz.)
 3. Diagnoza Testem Pamięci Wzrokowej Bentona. (Wykład, studia przypadków, 4 godz.)
 4. Diagnoza Krótką Skalą Oceny Stanu Umysłowego – Minimental. (Wykład, studia przypadków, 4 godz.)
 5. Diagnoza Testem Sortowania Kart z Wisconsin. (Wykład, studia przypadków, 5 godz.)
 6. Diagnoza Testem Płynności Figuralnej Ruffa. (Wykład, studia przypadków, 3 godz.)
 7. Diagnoza Kolorowym Testem Połączeń CTT (wersja dla dorosłych). (Wykład, studia przypadków, 2 godz.)

Uwaga: Szczegółowy program zajęć słuchacze otrzymają na zajęciach.

Kadra

iza pawełowskadr Izabela Pawłowska

Psycholog, wykładowca akademicki (Uniwersytet SWPS), psychoterapeuta poznawczo – behawioralny, w trakcie procesu certyfikacji. Zajmuje się psychoterapią indywidualną, grupową i rodzinną. Ukończone studia podyplomowe: Podstawy Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (KCP) w Krakowie, Diagnoza Psychologiczna w Praktyce Klinicznej w Uniwersytecie SWPS w Warszawie oraz Przygotowanie Pedagogiczne. Ukończone 4-letnie szkolenie z psychoterapii w Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej w Warszawie we współpracy z Oxford Cognitive Therapy Center (obecnie w trakcie certyfikacji). W 2014 r. doktorat z zakresu psychologii zdrowia. Od 2010 r. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo – Behawioralnej i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Od 2012 r. członek Zarządu Sekcji Psychologii Zdrowia przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym.
Praktyka diagnostyczna od 2009 r.: w prywatnym gabinecie psychologiczno – psychoterapeutycznym, w ośrodku adopcyjnym, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (jako koordynator rodzinnej pieczy zastępczej), w domu dziecka, w zespole szkół specjalnych. Od 2010 r. ustanowiona biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym. W Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia dydaktyczne Diagnoza psychologiczna oraz zajęcia fakultatywne i szkolenia z praktycznego diagnozowania psychologicznego oraz psychologii sądowej

Rekrutacja i opłaty

Szkolenie jest kierowane wyłącznie do studentów i absolwentów psychologii. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń

W celu zapisania się na szkolenie wciśnij przycisk „Aplikuj teraz" i pozostaw dane, które pozwolą nam skontaktować się z Tobą.

Opłata

649 zł/os. - dla studentów i absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS

749 zł/os. - dla pozostałych kandydatów

Konto do wpłat opłat za szkolenia

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
03-815 Warszawa, ul. Chodakowska 19/31
Raiffeisen Bank Polska SA
36 1750 0009 0000 0000 1095 1135
W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika, oraz nazwy szkolenia”

Regulaminy 

Termin szkolenia

Nowy termin już wkrótce!

Szkolenie  odbędzie się po zgłoszeniu się minimalnej liczby uczestników.