logo uswps nazwa 3

Szkolenia

Kontakt

Warszawa, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Laboratorium Nowych Praktyk Teatralnych

  • Rekrutacja trwa

O szkoleniu

Laboratorium Nowych Praktyk Teatralnych Uniwersytetu SWPS we współpracy z Nowym Teatrem w Warszawie wznawia od kwietnia 2015 roku swoją działalność edukacyjną w nowej formule programowej.

Autorką projektu LNPT i jego kierownikiem jest prof. Krystyna Duniec. Jak podkreśla, jej intencją jest stworzenie „laboratorium współczesności".

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2020/2021 

Laboratorium Nowych Praktyk Teatralnych łączy nowoczesne myślenie o kulturze i świecie społecznym, teorię z praktyką teatralną.

Projekt przewiduje cztery moduły:

  • Moduł I: Teatr jako proces. Nowe języki. Nowe technologie.
  • Moduł II: Nowatorskie Praktyki Artystyczne
  • Moduł III: Dramaturgia
  • Moduł IV: Producent/Kurator

Adresatami projektu są: pracownicy instytucji kulturalnych, nauczyciele i pedagodzy teatralni, przyszli kierownicy literaccy teatrów, dramaturdzy i rzecznicy prasowi, kuratorzy, organizatorzy festiwali, producenci, dziennikarze, którzy chcieliby pisać o teatrze, organizatorzy wydarzeń performatywnych, animatorzy kultury, a także studenci.
Ukończenie każdego modułu łączy się z uzyskaniem zaświadczenia o jego ukończeniu. Każdy z modułów zamyka przygotowany pod okiem profesjonalistów performans.

Wszystkie zajęcia dają głęboki wgląd w praktyczną naturę zawodu producenta, kuratora, dramaturga, performera, animatora kultury, dziennikarza. Dodatkowym atutem są Masterklasy, w czasie których słuchacze mają możliwość bliskiej współpracy z uznanymi artystami.

Dla najaktywniejszych słuchaczy przewidziane są staże w Nowym Teatrze w Warszawie, w Teatrze Powszechnym w Warszawie, przy nowej formule Sceny Prezentacje Biennale Warszawa, przy Międzynarodowym Festiwalu "Dialog" w Wrocławiu Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Centrum Kultury Współczesnej w Warszawie, w Instytucie Teatralnym, w Bemowskim Centrum Kultury w Warszawie, w TR Warszawa i w redakcji czasopisma „Krytyka Polityczna″. Organizowane są także wyjazdy na Showcase Kammerspiele do Monachium i Showcase Mladinsko do Lublany.

Relacja z Showcase Kammerspiele słuchacza Laboratorium Nowych Praktyk Teatralnych - Pawła Świerczka, pracownika Muzeum Śląskiego w Katowicach.

Laboratorium Nowych Praktyk Teatralnych to pierwszy w Polsce rozbudowany program zajęć umożliwiający zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających zrozumieć idee artystyczne i zasady działania współczesnego teatru artystycznego i zarządzania współczesną kulturą. Grono ekspertów – praktyków w swoich dziedzinach oraz wybitnych osobowości twórczych gwarantuje dostęp do nowocześnie usystematyzowanej oraz ustrukturyzowanej wiedzy.

 

Teatr jako proces. Nowe języki. Nowe technologie

Siatka zajęć

MODUŁ I: Teatr jako proces. Nowe języki. Nowe technologie

Krystyna Duniec
profesorka w Instytucie Sztuki PAN, eseistka, redaktorka. Autorka m.in. "Ciało w teatrze. Perspektywa antropologiczna" (2012) współautorka "Soc i sex" (2009), "Soc sex i historia" (2014), redaktorka "Aktor. Niepewna Tożsamość" (2012), współredaktorka i współautorka wstępu do: "(A)pollonia: Twenty-First-Century Polish Drama and Texts for the Stage" (New York 2013). W druku: "Dwudziestolecie. Przedstawienia".
NIE MA POSTĘPU, NIE MA PREKURSORA W SZTUCE.
Analiza przypadku. Sztuka w konstelacjach 8 godz.

Marta Ziółek
choreografka i performerka, absolwentka choreografii w School for New Dance Development (SNDO) w Amsterdamie, współpracowała z takimi choreografami i teoretykami, jak Bojana Cvejić, DD Dorvillier, Deborah Hay, Maria La Ribot,Trajal Harrell, Benoit Lachambre, Ann Liv Young, Xavier Le Roy, Meg Stuart.
PRAKTYKI CHOREOGRAFICZNE warsztaty 8 godz.
Choreografia, performans, taniec, ciało

Anda Rottenberg
Historyczka, krytyczka, pisarka, kuratorka sztuki, założycielka Fundacji Egit, jednej z pierwszych niezależnych fundacji sztuki w Polsce, w latach 1991–1992 dyrektorka Departamentu Sztuki w Ministerstwie Kultury i Sztuki, w latach 1993–2001 dyrektorka Galerii Sztuki Zachęta w Warszawie, do 2007 przewodnicząca rady programowej Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, przewodnicząca Fundacji Instytutu Promocji Sztuki (1998), członkini Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki (AICA) i International Manifesta Foundation oraz International Germinations Foundation.
Sztuka jako doświadczenie estetyczne, egzystencjalne i polityczne 6 godz.

Krzysztof Garbaczewski
reżyser teatralny, scenograf i autor głośnych nowatorskich adaptacji tekstów literackich i klasyki teatralnej ( m.in. Życie seksualne dzikich, Kosmos, Chłopi, Balladyna, Hamlet, Księżniczka Iwona Burgunda), twórca interdyscyplinarnych teatralnych spektakli i instalacji wykorzystujących nowe technologie, łączących performans i sztuki wizualne, za sprawą pracy kamery filmowej, telefonu komórkowego i internetu kreujących transowe i transgresyjne obrazy. Pod kierownictwem Garbaczewskiego rozwija się scena Dream Adoption Society w Teatrze Powszechnym, eksperymentująca z Virtual Reality (VR), rzeczywistością rozszerzoną (augmented reality), generowanej komputerowo i współgrającej z realnością (np. Nietota wgTadeusza Micińskiego).
Sztuka obrazu. VR i światy wirtualne. 8 godz.

Antoni Michnik
Badacz roli muzyki, dźwięku i wizualności w popkulturze i w sztuce awangardowej oraz w sferze publicznej. Performer, redaktor „Glissanda".
Audiosfera w sztuce 6 godz.
Teatr i dźwięk jako performans

Wojciech Puś
Filmowiec, reżyser świateł, scenograf, artysta wizualny, autor instalacji świetlnych, prac wideo i obiektów interaktywnych.
CO TO ZNACZY BYĆ ARTYSTĄ WIZUALNYM? 5 godz.
Sztuka wizualna w odmianach

Anna Karasińska
reżyserka filmowa, teatralna i dramatopisarka, autorka m.in. głośnych spektakli "Ewelina płacze" i „Fantazja" w TR Warszawa, „Drugi spektakl" w Teatrze Polskim w Poznaniu.
TEATR JAKO PROCES 7 godz.
Ćwiczenia z procesu teatralnego/.

 

Nowatorskie Praktyki Artystyczne

 

MODUŁ II: Nowatorskie Praktyki Artystyczne

 Siatka zajęć

Krystyna Duniec
profesorka w Instytucie Sztuki PAN, eseistka, redaktorka. Autorka m.in. "Ciało w teatrze. Perspektywa antropologiczna" (2012) współautorka "Soc i sex" (2009), "Soc sex i historia" (2014), redaktorka "Aktor. Niepewna Tożsamość" (2012), współredaktorka i współautorka wstępu do: "(A)pollonia: Twenty-First-Century Polish Drama and Texts for the Stage" (New York 2013). W druku: "Dwudziestolecie. Przedstawienia".
TRANS-NARRACJE - konwersatorium, 8 godz.
Będziemy wspólnie analizować alternatywne wobec zastanych per formatywne strategie w sztuce, a także wytwarzać, wychodząc z założenia, że poznanie jest działaniem. Zastanowimy się nad Self (osobowością) sztuki jako społecznym, niejednolitym, pluralistycznym konstruktem.

Piotr Gruszczyński
wieloletni recenzent teatralny Tygodnika Powszechnego, autor książki „Ojcobójcy – młodsi zdolniejsi w teatrze polskim" (Warszawa 2007) oraz wywiadu rzeka z Krzysztofem Warlikowskim „Szekspir i uzurpator" (Warszawa 2007). Od 2009 roku dramaturg Nowego Teatru w Warszawie. Współautor adaptacji spektakli Krzysztofa Warlikowskiego: „(A)pollonia", „Koniec", „Opowieści afrykańskie według Szekspira", „Un Tramway", „Kabaret warszawski. Dramaturg operowy" – od kilku lat współpracujący na stałe z Mariuszem Trelińskim.
STRATEGIE TEATRU WSPÓŁCZESNEGO NA ŚWIECIE – 8 godz.
Strategie współczesnego teatru na świecie to zajęcia poświęcone analizie najistotniejszych zjawisk kształtujących dzisiejszy teatr. Pozostajemy wciąż jeszcze w obrębie teatralności, ale przyglądamy się twórcom, którzy znajdują własne sposoby na jej przełamywanie i przekraczanie, tak by teatr nie tracił swej podstawowej siły zaburzania spokoju widza i wciągania go w dyskurs. Korzystając z dostępnych rejestracji przedstawień zastanowimy się, jak nasze terytorium zawłaszcza na przykład Romeo Casttellucci, Jan Fabre, Milo Rau, Jan Lauwers, Sasha Waltz, Rodrigo Garcia, Markus Ohrn i inni twórcy, którzy przenoszą na widza całą odpowiedzialność za działanie teatru. Zastanowimy się, na czym polega polityczność teatru i jak ją uzyskać nie popadając we frazesy i pułapkę terytorium uzgodnionego.

Roman Pawłowski
krytyk kultury, publicysta, dramaturg, kurator teatralny. Współpracuje z „Gazetą Wyborczą" „Dziennikiem Opinii" i „Notatnikiem Teatralnym". Twórca koncepcji i kurator Festiwalu i Rezydencji Artystycznej "SOPOT NON-FICTION", poświęconego teatrowi dokumentalnemu. W latach 2008-2010 współtwórca i wykładowca Szkoły Laboratorium Dramatu. Redaktor antologii najnowszego dramatu „Pokolenie porno i inne niesmaczne utwory teatralne", (Kraków 2003), „Made in Poland. Dziewięć sztuk teatralnych z Polski", (Kraków, 2006). Laureat Nagrody im. Z. Raszewskiego dla najlepszego polskiego krytyka teatralnego.
TEATR NON FICTION. FEJKI I FAKTY W TEATRZE – warsztaty, 8 godz.
Zajmiemy się teatralnym laboratorium, w którym pracuje się na faktach, sztuką dokumentalną i jej strategiami.

Anna Karasińska
reżyserka filmowa, teatralna i dramatopisarka, autorka m.in. głośnych spektakli "Ewelina płacze" i „Fantazja" w TR Warszawa, „Drugi spektakl" w Teatrze Polskim w Poznaniu.
JAK KORZYSTAĆ Z TEATRU? - warsztaty, 8 godz.
Do czego można wykorzystać teatr i jakimi środkami, żeby podjąć ważne tematy psychologiczne, egzystencjalne, estetyczne.

Aleksandra Wasilkowska
architektka i scenografka teatralna, artystka interdyscyplinarna, które twórczość sytuuje się pomiędzy architekturą, urbanistyką, sztuką i nauką. Autorka m.in. książki Warszawa jako struktura emergentna (2009) i wielu projektów międzynarodowych: m.in. we współpracy z l'Institut des Systèmes Complexes w Paryżu opracowała projekt strategii dla Zagrzebia związany z upadkiem komunizmu w Jugosławii "MultiCity Disorder" (2008). Scenografka m.in. spektakli Krzysztofa Garbaczewskiego: "Życie seksualne dzikich" czy "Robert Robur"
PRZESTRZEŃ W SZTUCE I SFERZE PUBLICZNEJ - warsztaty, 4 godz.
Jak budować, jak dramatyzować i jak rozumieć przestrzeń w teatrze?

Wojciech Ziemilski
reżyser teatralny, artysta wizualny, łączący w swojej twórczości teatr, sztuki wizualne i choreografię. Autor m.in. "Małej narracji", w której zajmuje się kontrowersyjną przeszłością swojego dziadka, badającego możliwości wspólnotowe spektaklu "Come together" czy poświęconego przestrzeni języka migowego przedstawienia "Jeden gest".
REAL TIME COMPOSITION - warsztaty, 8 godz.
Zajęcia poświęcone praktyce Real Time Composition – metoda dostarczająca twórcom narzędzi do wytwarzania energii artystycznej i wartości pozytywnej w warunkach porażki.

Paweł Wodziński
reżyser teatralny, eseista, dramaturg, kurator. Założyciel i Prezes Towarzystwa Teatralnego, stowarzyszenia powołanego do promocji współczesnej dramaturgii, głoszącego ideę teatru społecznie zaangażowanego (1998-2003). Dyrektor Naczelny i Artystyczny Teatru Polskiego w Poznaniu (2000-2003), w latach 2014-2017 dyrektor Teatru Polskiego w Bydgoszczy.
NOWY TEATR POLITYCZNY – konwersatorium, 4 godz.
Teatr angażujący i zaangażowany, teatr dokumentalny, działania partycypacyjne teatru, współczesna demokracja jako temat teatralny, nowe formuły organizacyjne teatru.

Producent/Kurator

MODUŁ IV: Producent/Kurator

Joanna Nuckowska
Producentka, wicedyrektorka Nowego Teatru w Warszawie ds. produkcji i współpracy z zagranicą, członkini International Society for Performing Arts..
INSTYTUCJE KULTURY WOBEC KRYZYSU KLIMATYCZNEGO. JAKIE DZIAŁANIA INSTYTUCJE MOGĄ I POWINNY PODEJMOWAĆ. - konwersatorium, 8 godz.
Przykłady dobrych praktyk z instytucji kulturalnych na świecie. Rola instytucji, projektów artystycznych w trudnych czasach. Jak organizować, produkować wydarzenia w nowej rzeczywistości.
Najlepsze rozwiązania dla sektora kultury , strategie kulturalne i dobre praktyki przyszłości. Networking, mapowanie wydarzeń kulturalnych on-line oraz nowych możliwości współpracy zagranicznej i pozyskiwania grantów.

Marta Keil
kuratorka, badaczka i dramaturżka. W latach 2013-2017 wspólnie z Grzegorzem Reske prowadziła międzynarodowy festiwal Konfrontacje Teatralne w Lublinie. Kierowniczka działu Kuratorsko-Dramaturgicznego w Teatrze Polskim w Bydgoszczy w latach 2014-2015 oraz kuratorka i współautorka nowej formuły Festiwalu Prapremier. Autorka i kuratorka projektu East European Performing Arts Platform: platformy na rzecz rozwoju sztuk performatywnych, skupiającą twórców i instytucje z 18 krajów. Współpracowała jako kuratorka i dramaturżka m.in. z Agnieszką Jakimiak, Rabih Mroué, Agatą Siniarską, Aną Vujanović i She She Pop. W latach 2008-2011 pracowała w Instytucie Adama Mickiewicza, gdzie odpowiadała za promocję polskiego teatru i tańca za granicą. Realizowała projekty kuratorskie m.in. w Teatrze Powszechnym w Warszawie, Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, Komunie Warszawa, Schauspielhaus Bochum i Forum Freies Theater w Duesseldorfie. Publikowała m.in. w “Dialogu”, “Didaskaliach”, “Dwutygodniku”, “Notatniku Teatralnym”, “Masce”, „Howlround”. Redaktorka książek Odzyskiwanie tego, co oczywiste. O instytucji festiwalu (2017) oraz Dance, Process, Artistic Research. Contemporary Dance in the Political, Economic and Social Context of “Former East” of Europe (2015). Doktorantka w Instytucie Sztuki PAN.
PRAKTYKI KURATORSKIE A PRAKTYKOWANIE SOLIDARNOŚCI - konwersatorium, 6 godz.
Jak praktykować solidarność w czasie fizycznej izolacji? W jaki sposób możliwa jest współpraca międzynarodowa wobec zamkniętych granic? Jak zapewnić swobodną wymianę idei, praktyk i doświadczeń w przestrzeni ograniczonej do własnego pokoju? I wreszcie - jak poznać i zrozumieć kontekst pracy danej twórczyni bądź współpracownika nie mając możliwości doświadczenia go? Podczas zajęć przyjrzymy się międzynarodowym praktykom kuratorskim i projektom, które podejmują próbę redefinicji współpracy międzynarodowej podczas pandemii. Sprawdzimy wspólnie, jak możliwa jest dzisiaj polityczna sprawczość tych projektów artystycznych, które pozwalają być razem w izolacji.

Anna Reichel
absolwentka Wydziału Historii KUL, European Diploma in Cultural Projects Management (Association Marcel Hicter/Council of Europe) i podyplomowych studiów translatorskich na University of Warwick. Była rzeczniczka i szefowa działu komunikacji i promocji Maltafestival Poznań i TR Warszawa, pracowała przy promocji spektakli m. in. Jana Fabre'a, Alana Platela, Luka Percevala, Jana Lauversa/ Needcompany, Sidi Larbi Cherkaoui, Pippo Delbono, La Fura Dels Baus, Stefana Kaegi/Rimini Protokoll, Romeo Castellucciego/ Societas Raffaello Sanzio, Kornéla Mundruczó, Rodrigo Garcii, Mai Kleczewskiej, Grzegorza Jarzyny. W TVP2 zajmowała się publicystyką kulturalną, teatrem telewizji i dokumentem artystycznym. Tłumaczka książki „Christoph Schlingensief: sztuka bez granic" (wyd. ha!art /maltafundacja, 2011), wyróżnionej w 2012 r. przez miesięcznik Teatr w kategorii "Najciekawsza książka o teatrze".
KOMUNIKACJA - PR - PROMOCJA - MARKETING - INTEGRALNY ELEMENT PROJEKTU ARTYSTYCZNEGO CZY WYMUSZONA PRAWAMI RYNKU KONIECZNOŚĆ? - warsztaty, 5 godz.
Jak skutecznie promować kulturę?
Kreowanie wizerunku instytucji i twórców
Budowanie strategii komunikacji PR instytucji i wydarzenia kulturalnego.
Konstruowanie i realizacja planu promocji wydarzeń.
Dostosowywanie narzędzi promocyjnych i marketingowych do różnych grup docelowych.
Skuteczna komunikacja w Internecie.
Media relations: budowanie relacji z dziennikarzami, metody efektywnej współpracy z partnerami medialnymi.
Zarządzanie kryzysem.
Ewaluacja działań PR.

Tomasz Kireńczuk
Dramaturg, kurator projektów artystycznych, kierownik programowym 9. głośnego politycznie Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "Dialog" , obecnie dyrektor programowy krakowskiego Teatru Nowego. Autor monografii poświęconej teatrowi włoskich futurystów ("Od sztuki w działaniu do działania w sztuce. Filippo Tommaso Marinetti i teatr włoskich futurystów").
JAK PRODUKOWAĆ MIĘDZYNARODOWE FESTIWALE TEATRALNE? JAK NAWIĄZYWAĆ MIĘDZYNARODOWĄ WSPÓŁPRACĘ I PRACĘ NAD KOPRODUKCJĄ? - 5 GODZ.
Poznamy techniki prezentacji (pitching) oraz pozyskiwania sponsorów i szukania alternatywnych źródeł finansowania projektów (fundraising), a także budowania sieci kontaktów (networking), zarządzania nią (CRM) i przekształcenia jej w długotrwałe, stabilne partnerstwa.

Joanna Klass
od 2010 r. jest związana z Instytutem Adama Mickiewicza, gdzie pracuje w Zespole Ekspertów, zajmując się teatrem i performancem. W latach 2010-2011 przygotowała program festiwalu Polski Teatr w Moskwie podczas Złotej Maski 2011. W latach 2010 do 2013 prowadziła interdyscyplinarne warsztaty dramaturgiczne, których owocem był (A)pollonia Project tłumaczeń dramaturgicznych. Klass jest jednym z redaktorów antologii(A)pollonia, 21st Century Polish Drama and Texts for the Stage, wydanej przez Seagull Books.
Od roku 2011 kuratoruje projekty interdyscyplinarne współpracując z niezależnymi kolektywami artystycznymiLaboratorium13 oraz Warsaw Bauhaus, prezentując w Zachęcie oraz CSW.
W latach 2013 oraz 2014 w ramach współpracy z IAM, Zachetą, Instytutem Sztuk Performatywnych, Joanna Klass przygotowała program dwóch pierwszych edycji festiwalu WARVIE, który badał relacje sztuk performatywnych z przestrzenią publiczną miasta, dyskursem akademickim oraz aktywizmem miejskim.
PRODUCENT KREATYWNY - 6 godz.
Obecny światowy kryzys nie pozostawia wątpliwości, że nastąpiła nadprodukcja dóbr materialnych jak i nadprodukcja kultury. Czy musimy zrobić krok do tyłu i zastanowić się nad tym co obecnie ma sens? Jaką odpowiedzialność ponosi międzynarodowy producent wydarzeń artystycznych? I jak obecnie definiujemy te wydarzenia? Jak elastycznie dostosować się do bezprecedensowych zmian? Konwersatorium, warsztaty oraz konferencja na żywo z producentami programującymi wydarzenia artystyczne na świecie.

Artur Szczęsny
Kierownik ds. komunikacji w Biennale Warszawa. Był kierownikiem działu komunikacji i promocji w Teatrze Polskim w Bydgoszczy w okresie dyrekcji Pawła Wodzińskiego i Bartosza Frąckowiaka (2015–2017). Współpracował z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie przy organizacji Warszawskich Spotkań Teatralnych i koordynacji projektu e-teatr.tv oraz z Biurem Europejskiej Stolicy Kultury 2016 Katowice – Miasto Ogrodów. W latach 2011–2013 był przedstawicielem Marszałka Województwa Śląskiego w kapitule nagrody teatralnej Złota Maska. Były rzecznik prasowy Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach i kierownik działu promocji i PR w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej.
AUDIENCE DEVELOPMENT - 8 godz.
Jak w czasie pandemii może funkcjonować instytucja sztuki? Czy budowane latami relacje z publicznością, zerwane przez pandemię COVID-19, uda się odbudować? W ramach zajęć pracownicy i pracowniczki teatrów i organizacji kultury opowiedzą, jak w trudnych czasach może i powinna funkcjonować odpowiedzialna publiczna instytucja sztuki. Jaka jest rola kuratorów i producentów w rozwoju publiczności?
Duży nacisk położymy na narzędzia online i obszar digital, który jest obecnie przestrzenią twórczości, kreacji, budowania relacji, umożliwiając podtrzymywanie relacji z publicznością w czasach zamknięcia fizycznych siedzib instytucji. Zadamy pytanie o skuteczność takich strategii.
Zajęcia o pobudzaniu uczestnictwa i poznawaniu potrzeb, aktywizowaniu społeczności i projektowaniu tego, czego nie widać, aktywizacji elementów występujących na styku instytucji, projektu artystycznego lub wydarzenia z użytkowniczkami i użytkownikami w kontekście Audience Development (rozwój publiczności).

Emilia Barabasz
adwokat, zajmuje się prawem autorskim i prawami pokrewnymi, współpracuje z Nowym Teatrem w Warszawie i instytucjami artystycznymi.
PRAWO AUTORSKIE - warsztaty, 5 godz
Podział na prawo własności przemysłowej i prawo autorskie. Pojęcie utworu.
Podmiot prawa autorskiego. Twórca. Utwory współautorskie. Utwory pracownicze.
Autorskie prawa majątkowe. Pola eksploatacji. Czas trwania.
Autorskie prawa osobiste. Oznaczanie utworów. Prawo do integralności utworu.
Prawa pokrewne. Prawa artystów wykonawców. Zasady korzystania z autorskich praw majątkowych i osobistych. Kiedy o zgodę pytać nie trzeba? Dozwolony użytek, cytat, inspiracja. Sposoby nabywania praw autorskich majątkowych. Umowy o przeniesienie praw autorskich i umowy licencyjne. Z kim należy zawrzeć umowę? Rodzaje roszczeń cywilnoprawnych i odpowiedzialność karna.

Alina Czyżewska
Aktorka, aktywistka, członkini Sieć Obywatelska - Watchdog Polska, działaczka ruchów miejskich. Interweniuje w sprawach dotyczących, m.in. nieprawidłowości w instytucjach kultury, nieprawidłowości w konkursach na dyrektorów instytucji kultury i w odwoływaniu dyrektorów instytucji kultury, przekraczania kompetencji przez organy władzy, w przypadku zapisów łamiących prawo w statutach instytucji kultury. Koordynatorka Pogotowia Prawnego Kultura Niepodległa.
PRAWA CZŁOWIEKA I KONSTYTUCJA W KULTURZE - 5 godz.
Kultura a prawa człowieka i granice władzy.
"Bo zawsze tak było": zwyczaj a prawo.
Czy w teatrze faktycznie „nie ma demokracji”?
Prawo do informacji, jego znaczenie społeczne i w działalności instytucji kultury.
Przegląd najczęstszych przypadków naruszeń prawa wobec instytucji kultury i bezprawnych ingerencji organów władzy w kulturę. Obywatelskie narzędzia wpływu i reagowania w sytuacjach nadużywania władzy.

Dramaturgia

MODUŁ III: Dramaturgia

Siatka zajęć

Krystyna Duniec
profesorka w Instytucie Sztuki PAN, eseistka, redaktorka. Autorka m.in. "Ciało w teatrze. Perspektywa antropologiczna" (2012) współautorka "Soc i sex" (2009), "Soc sex i historia" (2014), redaktorka "Aktor. Niepewna Tożsamość" (2012), współredaktorka i współautorka wstępu do: "(A)pollonia: Twenty-First-Century Polish Drama and Texts for the Stage" (New York 2013). W druku: "Dwudziestolecie. Przedstawienia".
TEKSTY DLA TEATRU, NARRACYJNE TECHNIKI, PERFORMATYWNE 5 godz.

Paweł Sztarbowski
doktor nauk humanistycznych, krytyk teatralny, eseista, wicedyrektor Teatru Powszechnego w Warszawie. Kierownik działu promocji teatru w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego (2006-2011). Zastępca dyrektora ds. programowych w Teatrze Polskim w Bydgoszczy (2011-2014). Członek Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych. Twórca Nowej Siły Krytycznej – grupy młodych recenzentów piszących dla Polskiego Wortalu Teatralnego e-teatr.pl. Recenzent i publicysta m.in. „Tygodnika Powszechnego", „Notatnika Teatralnego", „Teatru", „Didaskaliów", „Opcji", „Newsweek Polska", „Theater der Zeit", „Svet e Divadlo" i „Theatre Seasons". Redaktor książek „Liberated energy" (Warszawa 2011) i „Teatr wspólny" (Bydgoszcz 2013).
DRAMATURGIA INSTYTUCJI - warsztaty, 6 godz.
Teatr jako projekt artystyczny i społeczny.

Agnieszka Jakimiak
Doktorantka na Wydziale Dramatu, Teatru i Tańca w Royal Holloway, University of London, pisze pracę doktorską poświęconą autocenzurze a teatrze. Jest reżyserką, dramatopisarką, dramaturżką i eseistką, absolwentką MISH na Uniwersytecie Warszawskim i dramaturgii na Wydziale Reżyserii PWST w Krakowie; laureatka I miejsca w Konkursie o Nagrodę im. Krzysztofa Mętraka. Publikowała m.in. w „Res Publice”, „Dwutygodniku”, „Didaskaliach”, „Kinie”. Reżyserka spektaklu Strach zżerać duszę na podstawie scenariusza Rainera Wernera Fassbindera w Teatrze Powszechnym (2017), Gala ’68. Wolność to luksus w Teatrze Nowym w Łodzi, czytań performatywnych w Instytucie Teatralnym oraz Mikroteatru realizowanego w Komunie//Warszawa w ramach cyklu Mikroteatr. Autorka opracowania dramaturgicznego i tekstów do spektakli w reżyserii Weroniki Szczawińskiej, m.in. Geniusz w golfie, Jak być kochaną, RE//MIX Zamkow: 2 albo 3 rzeczy, które o niej wiem. Wraz z Goranem Injaciem i Joanną Wichowską pracowała jako dramaturżka z Oliverem Frljiciem przy spektaklu Nie-boska komedia. Szczątki, Nie-boska komedia. Wyznanie oraz Klątwa. Współautorka interdyscyplinarnego projektu Usland. Śladami Leonarda Z. (wraz z Agatą Siniarską, Danielem Malone i Mateuszem Atmanem), prezentowanego w trakcie Kultursymposium w Weimarze i na Konfrontacjach Teatralnych w Lublinie, spektakli Róża (z Jaśminą Polak, Mateuszem Atmanem i Krzyszotfem Kaliskim) i Władca much (z Mateuszem Atmanem i Anetą Groszyńską), realizowanych w poznańskiej Scenie Roboczej.
EPOKA TROSKI – JAK DZIELIĆ SIĘ ZASOBAMI W CZASACH BRAKU ZASOBÓW? - 5 godz.
W środowisku twórczym wiele artystek od lat było skazanych na daleko posuniętą samodzielność – uczyłyśmy się umiejętnego opisywania i kontekstualizowania naszej pracy, uporu w negocjacjach z teatrami, zawodowej przebojowości, czytania umów ze zrozumieniem i prawniczej wiedzy, która pozwala uniknąć niesprawiedliwych zapisów.
Uczyliśmy się niezależności, żeby w momencie pandemii i kryzysu zadać sobie najbardziej niewygodne pytanie: czy jakikolwiek artysta może być niezależny? Co oznacza niezależność w świecie sztuki i w teatrze i czy warto ją pielęgnować? Dzisiaj musimy zweryfikować wiele naszych przekonań o szeroko zakrojonym pojęciu współpracy, ale także o polach wpływu, o instytucjonalnym wsparciu i jego braku. W trakcie zajęć spróbujemy rozbić pojęcie twórczej zależności i niezależności na czynniki pierwsze i zastanowimy się, co robić nie tylko po to, żeby przetrwać w sztuce, ale także po to, żeby zapewnić innym przetrwanie.

Katarzyna Kalwat
reżyserka, która tworzy teatralne fikcyjne archiwa i wystawy, jej spektakle-performanse wystawiają TR Warszawa i Nowy Teatr, teatry w Opolu, we Wrocławiu, w Gdańsku oraz za granicą. Jej spektakle to m.in.: Anioł Zagłady. Opera - Rechnitz, Holzwege, Grotowski - Non Fiction, Maria Klassenberg.
DRAMATURGIA jako ŻYWE ARCHIWUM NA SCENIE. NARRACJE KONTRFAKTUALNE - warsztaty, 6 godz.

Piotr Gruszczyński
wieloletni recenzent teatralny Tygodnika Powszechnego, autor książki „Ojcobójcy – młodsi zdolniejsi w teatrze polskim" (Warszawa 2007) oraz wywiadu rzeka z Krzysztofem Warlikowskim „Szekspir i uzurpator" (Warszawa 2007). Od 2009 roku dramaturg Nowego Teatru w Warszawie. Współautor adaptacji spektakli Krzysztofa Warlikowskiego: „(A)pollonia", „Koniec", „Opowieści afrykańskie według Szekspira", „Un Tramway", „Kabaret warszawski. Dramaturg operowy" – od kilku lat współpracujący na stałe z Mariuszem Trelińskim.
KIM JEST DRAMATURG, CO ROBI, SKĄD SIĘ WZIĄŁ? - warsztaty, 7 godz.
Jakie są relacje między teatrem i tekstem literackim?. Co tworzy przestrzenie i techniki teatralnej wyobraźni w kontekście pracy dramaturga? Dlaczego dramaturg nie musi być dramatopisarzem?

Michał Buszewicz
Dramatopisarz, dramaturg (współpracował z Eweliną Marciniak, Anną Augustynowicz, obecnie z Anną Smolar), kierownik Działu Dramaturgicznego w Narodowym Starym Teatrze (2015/2016), reżyser teatralny (Kwestia Techniki, Kibice).
WARSZTATY KREATYWNEGO PISANIA - warsztaty, 7 godz.
Będziemy razem pisać tekst dla teatru. Ćwiczenia.
Małgorzata Hajewska–Krzysztofik
w latach 1988-2016 aktorka Narodowego Starego Teatru w Krakowie. Obecnie aktorka Nowego Teatru w Warszawie. Pedagog PWST im. Ludwika Solskiego w Krakowie.
AKTOR JAKO WSPÓŁTWÓRCA SPEKTAKLU - warsztaty 6 godz.

Marcin Cecko
dramaturg, autor wielu ważnych tekstów dla teatru do spektakli Krzysztofa Garbaczewskiego (m.in. "Życie seksualne dzikich", "Balladyna", "Poczet Królów Polskich", "Kamienne niebo zamiast gwiazd") a także do spektakli Marcina Libera ("Fahrenheit 454") i wielu innych twórców w Polsce i za granicą.
TEKST DLA TEATRU czy Scenariusz filmowy, Teatr czy kino ? - konwersatorium, 6 godz.

Rekomendacje i oferty dla kursantów LNTP

W kontekście planowanych działań Teatru Powszechnego istnieje wiele możliwości współpracy z prowadzonym w ramach Uniwersytetu SWPS Laboratorium Nowych Praktyk Teatralnych. List dr. Pawła Sztarbowskiego, Zastępcy Dyrektora ds. Programowych Teatru Powszechnego zapraszający studentów i absolwentów Laboratorium do współpracy z Teatrem Powszechnym w ramach stażów i praktyk.

Przedstawiamy list Dyrektora Bemowskiego Centrum Kultury, pana Marcina Jasińskiego zapraszający słuchaczy Laboratorium Nowych Praktyk Teatralnych Uniwersytetu SWPS i Nowego Teatru na staże w dziale programowym i promocji. Więcej szczegółów w załączniku.

Rekomendacja pana Pawła Wodzińskiego, dyrektora Teatru Polskiego w Bydgoszczy.

Rekomendacje absolwentów

 

Anna Wojnarowska

"Jestem aktorką i dramaturżką. W 2014 roku postanowiłam rozwinąć swoje kompetencje w module dramaturgicznym Laboratorium „Projektowanie Kultury" Uniwersytetu SWPS (od tego roku Laboratorium Nowych Praktyk Teatralnych"). Poznałam tam różne narracje w teatrze i sztuce i sposoby ich interpretacji. Zaowocowało to projektem, który jesienią tego roku w Komunie Warszawa w ramach konkursu Studio Otwarte będę realizować z Małgorzatą Wdowik, „Robotnik Niematerialny", podejmujący problem pracy niematerialnej, opisywanej dotychczas w opozycji do produkcji przemysłowej, rozproszonej w całym społeczeństwie i niemożliwej do zmierzenia. Komuna Warszawa to miejsce, w którym wykonuję się pracę niematerialną zazwyczaj opartą na pracy z głosem: tworzenie spektakli, eksperymenty artystyczne itp. Wyobraźmy więc sobie, że proces tworzenia w teatrze jest podporządkowany procesowi produkcji fabrycznej i co z tego wynika.
Laboratorium Nowych Praktyk Teatralnych dało mi możliwość rozwoju, dlatego mam wielką nadzieję przedstawić teraz wykładowcom i obecnym studentom LNTP Uniwersytetu SWPS ten projekt i zaprosić do wspólnej dyskusji, także zainteresowanych studentów innych kierunków Uniwersytetu SWPS. Wcześniej, w 2010 w ramach Ogólnopolskiego Konkursu na Projekt Monodramu Sztuka Monologu zrealizowałam autorski monodram „Ismena, nieopisana siostra". W 2012 roku na 6 Festiwalu All About Freedom oraz w Instytucie Teatralnym odbyła się premiera napisanej przeze mnie sztuki „RE-WOLT" w reżyserii Weroniki Szczawińskiej, w którym zagrałam jedną z głównych ról. „RE-WOLT" to dokumentalny spektakl o warszawskich zakładach im. Róży Luksemburg, którego tekst oparty jest na wywiadach z ich byłymi robotnicami. Projekt „Robotnik Niematerialny" jest więc kontynuacją moich artystycznych i społecznych zainteresowań."

Anna Włodarska

"Polecam Laboratorium Nowych Praktyk Teatralnych. Jako jego absolwentka zapewniam, że podczas realizowania poszczególnych zajęć spotkacie się nie tylko ze „znanymi nazwiskami" ze świata teatru, lecz także otrzymacie gruntowny „zastrzyk" inspiracji naukowej, jak i pobudzenia do ustawicznego doskonalenia swoich umiejętności praktycznych. Pomysł powołania Laboratorium wyróżnia się na tle polskiej propozycji edukacyjnej konsekwentnie realizowanym modelem relacji Mistrz-Uczeń (Student). Koncepcja ta została wypracowana i jest konsekwentnie realizowana przez inicjatorkę całego przedsięwzięcia prof. Krystynę Duniec.
Szczególnie interesujące jest rozwiązanie bloków warsztatowych, podczas których realizowane są edukacyjne założenia Laboratorium, prowadzone przez wybitnych praktyków polskiego teatru. Absolwent Laboratorium zyskuje praktyczne umiejętności w zakresie proponowanych kilku modułów nauczania. Jeśli zatem myślicie o teatrze, jako miejscu spełnienia swych marzeń, wybierzcie Laboratorium Nowych Praktyk Teatralnych."

Rekrutacja i opłaty

Moduł I „Teatr jako projekt oraz nowe technologie i języki"

Koszt modulu I: 1500 zł

Moduł II „Nowatorskie Praktyki Artystyczne"

Koszt modulu I: 1500 zł

Moduł IV: "Producent/Kurator"

Koszt modulu II: 1500 zł

Moduł III: "Dramaturgia"

Koszt modulu II: 1500 zł

Osoby realizujące dwa moduły - zniżka 100 zł za drugi moduł. Osoby realizujące trzy moduły - zniżka 200 złotych za trzeci moduł. Osoby realizujące wszystkie moduły – dodatkowa zniżka za czwarty moduł 300 zł.

Dla studentów i absolwentów SWPS i Uniwerystetu SWPS powyższe ceny dodatkowo obniżone o kolejne 10% . Istnieje możliwość płatności ratalnej.

Zgłoszenia. Aby zapisać się na wybrany moduł, należy wypełnić formularz rekrutacyjny i przesłać na adres: szkolenia@swps.edu.pl. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy termin dokonania wpłaty i dokładną kwotę (z uwzględnieniem ewentualnych zniżek i terminów wpłat w przypadku płatności ratalnej).

Konto do wpłat opłat za szkolenia

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
03-815 Warszawa, ul. Chodakowska 19/31
Raiffeisen Bank Polska SA
36 1750 0009 0000 0000 1095 1135
W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika, oraz nazwy szkolenia

Regulaminy