logo uswps nazwa 3

Szkolenia

Czas trwania

 • 8/14 godzin dydaktycznych - 1/2 dni

Kontakt

Warszawa, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Hipoterapia w resocjalizacji
zastosowanie hipoterapii w pracy z młodzieżą przebywającą w placówce resocjalizacyjnej - zajęcia z końmi

 • Rekrutacja trwa

O szkoleniu

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest przybliżenie założeń pracy hipoterapeutycznej z młodzieżą z zaburzeniami zachowania oraz przekazanie wiedzy na temat metodyki zajęć i jej efektywności. Hipoterapia prowadzona jest w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym na podstawie programu autorskiego.

Adresaci

Osoby zainteresowane zastosowaniem terapii z udziałem koni w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie, a w szczegolnosci hipoterapeutów, psychologów, pedagogów.

Program

Istnieje możliwość uczestniczenia w pierwszym lub w obu dniach zajęć. Pierwszy dzień zajęć do zajęcia teoretyczno-warsztatowe na terenie Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Drugi dzień zajęć odbywa się w stajni w okolicach Legionowa.

I dzien szkolenia

Blok I

 1. Zaburzenia zachowania według klasyfikacji zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
 2. Kryteria niedostosowania społecznego.
 3. Opis profilu wychowanka przebywającego w placówce resocjalizacyjnej.
 4. Wpływ nastawienia i emocji własnych na pracę z wychowankiem MOW.

 

 Blok II

 1. Modyfikacja niepożądanych zachowań podopiecznych poprzez zastosowanie hipoterapii.
 2. Szczegółowy opis prowadzonych zajęć z hipoterapii:
  • części teoretycznej,
  • części praktycznej (zajęć z końmi),
  • podsumowania,
  • warsztatów plastycznych.
 3. Analiza poszczególnych części zajęć pod kątem możliwości modyfikacji zaburzeń zachowania.

 

Blok III

 1. Praktyczne zastosowanie zajęć teoretycznych, przykłady ćwiczeń – praca warsztatowa.
 2. Praktyczne zastosowanie zajęć jeździeckich, przykłady ćwiczeń – praca warsztatowa.
 3. Praktyczne zastosowanie zajęć plastycznych – praca warsztatowa.

 

Blok IV

 1. Przykłady sytuacji trudnych i sposoby na zapobieganie im.
 2. Wpływ kontaktu z koniem na reakcje emocjonalne uczestników – wyniki badań ankietowych.
 3. Odbiór zajęć hipoterapii przez wychowanków.
 4. Podsumowanie.

 

II dzien szkolenia  – zajęcia w stajni

Drugi dzień szkolenia odbędzie się w towarzystwie koni. Dzięki ich obecności, uczestnik będzie miał okazję do przyjrzenia się:

 • czego potrzebuje, aby poczuć się bezpiecznie w kontakcie z drugą osobą,
 • jak mówić, by być usłyszanym,
 • sobie i otoczeniu w ciszy,
 • swoim schematom reagowania,
 • celom własnym oraz sobie podczas wypracowywania celów grupowych.

Komunikacja (werbalna, niewerbalna), zaufanie (do siebie i innych), wyznaczanie celów (indywidualnych i grupowych) - to tylko niektóre z obszarów, w których młodzież z zaburzeniami zachowania potrzebuje wsparcia. Na tych warsztatach spróbujemy zobaczyć jak koń może pomóc w zrozumieniu siebie i otaczającego świata.

Kadra

Fiejdasz

Magdalena Fiejdasz

Psychoterapeuta, psycholog, pedagog specjalny ze specjalnością pedagogiki resocjalizacyjnej, hipoterapeuta, członek Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego. Prowadzi zajęcia z końmi dla młodzieży z placówek resocjalizacyjnych.

Rekrutacja i opłaty

Zasady rekrutacji

 • Kolejność zgłoszeń

W celu zapisania się na szkolenie wciśnij przycisk „Aplikuj teraz" i pozostaw dane, które pozwolą nam skontaktować się z Tobą.

Opłata

299 zł/os. - szkolenie jednodniowe

598 zł.os - szkolenie dwudniowe*

*cena dotyczy wyłącznie szkolenia otwartego.

Konto do wpłat opłat za szkolenia

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
03-815 Warszawa, ul. Chodakowska 19/31
Raiffeisen Bank Polska SA
36 1750 0009 0000 0000 1095 1135
W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika, oraz nazwy szkolenia”

Regulaminy 

Termin szkolenia

Nowy termin wkrótce.

W przypadku zgłoszenia się zbyt małej ilości uczestników biuro zastrzega sobie zmianę terminów szkolenia.