logo uswps nazwa 3

Szkolenia

Czas trwania

 • 10 godzin dydaktycznych

Kontakt

Warszawa, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Hipoterapia w resocjalizacji
zastosowanie hipoterapii w pracy z młodzieżą przebywającą w placówce resocjalizacyjnej - zajęcia z końmi

 • Rekrutacja trwa

O szkoleniu

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest przybliżenie założeń pracy hipoterapeutycznej z młodzieżą z zaburzeniami zachowania oraz przekazanie wiedzy na temat metodyki zajęć i jej efektywności. Hipoterapia prowadzona jest w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym na podstawie programu autorskiego.

Adresaci

Osoby zainteresowane zastosowaniem terapii z udziałem koni w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie, a w szczegolnosci hipoterapeutów, psychologów, pedagogów.

Program

Uwaga: zajęcia odbywają się w stajni w okolicach Legionowa

Blok I

 1. Zaburzenia zachowania według klasyfikacji zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 2. Kryteria niedostosowania społecznego
 3. Opis profilu wychowanka przebywającego w placówce resocjalizacyjnej
 4. Wpływ nastawienia i emocji własnych na pracę z wychowankiem MOW
 5. Opis prowadzonych zajęć z hipoterapii:
  • części teoretycznej
  • części praktycznej (zajęć z końmi)
  • podsumowania
  • warsztatów plastycznych

Blok II - warsztaty

 1. Praktyczne zastosowanie zajęć teoretycznych - przykłady ćwiczeń
 2. Praktyczne zastosowanie warsztatów plastycznych

Blok III – zajęcia w stajni

 1. Praktyczne zastosowanie zajęć jeździeckich, przykłady ćwiczeń z koniem
 2. Podsumowanie części warsztatowej: wpływ wszystkich części zajęć na emocje własne

Blok IV

 1. Analiza poszczególnych części zajęć pod kątem możliwości modyfikacji zaburzeń zachowania
 2. Wpływ kontaktu z koniem na reakcje emocjonalne uczestników – wyniki badań ankietowych
 3. Odbiór zajęć hipoterapii przez wychowanków

Uwaga: szczegółowy program zajęć słuchacze otrzymają na zajęciach.

Kadra

Fiejdasz

Magdalena Fiejdasz

Psycholog, pedagog specjalny ze specjalnością pedagogiki resocjalizacyjnej, hipoterapeuta, członek Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego. Prowadzi zajęcia z końmi dla młodzieży z placówek resocjalizacyjnych.

Rekrutacja i opłaty

Zasady rekrutacji

 • Kolejność zgłoszeń

W celu zapisania się na szkolenie wciśnij przycisk „Aplikuj teraz" i pozostaw dane, które pozwolą nam skontaktować się z Tobą.

Opłata

299 zł/os.*

*cena dotyczy wyłącznie szkolenia otwartego.

Konto do wpłat opłat za szkolenia

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
03-815 Warszawa, ul. Chodakowska 19/31
Raiffeisen Bank Polska SA
36 1750 0009 0000 0000 1095 1135
W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika, oraz nazwy szkolenia”

Regulaminy 

Termin szkolenia

28-29 marca 2020

W przypadku zgłoszenia się zbyt małej ilości uczestników biuro zastrzega sobie zmianę terminów szkolenia.